Medieval Memoria Online

Description - Text Carrier

Chronicle of the convent in Diepenveen (Zusterboek); Deventer, Athenaeumbibliotheek, ms. 101 E 26 KL

Add extra information

Title and MeMO text carrier ID
MeMO text carrier ID 1
Name Chronicle of the convent in Diepenveen (Zusterboek); Deventer, Athenaeumbibliotheek, ms. 101 E 26 KL
[2] Vita of Johannes Brinkerinck 1r - 46v
[1] Fifty vitae of sisters 46v - 414v
Category
Type of text carrier Manuscript with more than one text
Classification Miscellany
Short description 16th century paper manuscript containing the book of sisters of the convent in Diepenveen and the life of their rector and founder Johannes Brinkerinck.
Additional remarks
Holding institution Deventer, Athenaeumbibliotheek
Collection
Entry number collection
Identifier in collection 101 E 26 KL
Link to online description
Alternative collection
Alternative collection identifiers Supplement 198
Accessibility
Additional remarks In the secondary literature, this manuscript is referred to as manuscript DV.
Original institution(s)
Original institution(s)
Dates of separate texts
Date
 • 1524
Author(s)
Author(s)
 • Griet Essinchghes
Text material(s)
 • paper with watermark
Watermark(s) Bollmann (p. 463) discerns 4 different watermarks in the crease. Van der Veen (p 33) recognizes 3 of them as jugs.
Number of leaves 418
Collation 1-534. Varieties in quire composition do occur due to changes in sequence.
Dimensions (mm)
Height x width 212 x 145
Condition of the text carrier
Conservation
Adaptations
Type(s) of adaption
Specification
Cover
Cover material(s)
 • leather
Specification
Date of the cover
Specification The manuscript was bound again in a new cover. Kühler (Johannes Brinkerinck, p. ix) mentions a cover made of parchment in 1914, which he considers to be of later date than the manuscript itself. The current cover therefore must be dated after 1914.
Additional remarks
Table of contents
Is there a contemporary (e.g. medieval) table of contents in the text carrier?
Specification
Colophon
Is there a colophon in the text carrier? yes
Specification See Bollmann p. 464. At the second, not numbered folio (IIr) Dit bock heeft ghescreven suster Griet Essinchghes ende gheendet op des hillighen cruces dach Exaltacio Anno domini mv\c/ xxiiij
Rubrication
Are the texts in the text carrier rubricated? yes
Heraldry
Number of heraldic items
Locations of the heraldry in the text carrier
Specification
Illustration(s)
Location(s) of the illustration(s)
 • accompanying a memorial text
Types of illustrations
 • decorated initial(s)
Specification
Additional remarks
Provenance
Provenance See Bollmann (p. 461). In 19th century obtained from the estate of Oscar Gallot by B.J.M. de Bont. Given to W.J. Kühler in 1907, who left it to the Mennonite Community in Amsterdam. Bought by Stadsarchief Deventer in 1973.
Marks of ownership
Type(s) of mark(s) of ownership
Specification
Additional remarks
 • Athenaeumbibliotheek, Deventer, Hier beghint dat leven en starven onses eerwerdighen vaders heer johan brinckerinck ... , https://athenaeumcollecties.nl/collecties/topstukken/detail/0be4351e-3487-11e6-9603-b3eb7ac8b442/media/e0f6a70b-de61-4fa7-d219-19639b351f07
 • Brinkerink, D.A., Van den doechden der vuriger ende stichti­ger susteren van Diepen Veen (‘Handschrift D’). Eerste gedeelte - De tekst van het handschrift (Groningen 1904)
Additional remarks
 • Bollmann, A.M., Frauenleben und Frauenliteratur in der Devotio Moderna. Volkssprachige Schwesternbücher in literarhistorischer Perspektive (Groningen 2004)
 • Bollmann, A.M., Memoria für die Zukunft. Zur Gestaltung von Erinnerung in den Schwesternbüchern der Devotio moderna , The Medieval Low Countries. An Annual Review 2 (2015), 155-185
 • Breure, L., Doodsbeleving en levenshouding. Een historisch-psychologische studie betreffende de Moderne Devotie in het IJsselgebied in de 14e en 15e eeuw (Hilversum 1987), 49
 • Dijk, M. van, En zuster Jutta lachte.. Vroom en vrouwelijk in het zusterboek, in: Scheepsma, W., Het ootmoedig fundament van Diepenveen. Zeshonderd jaar Maria en St. Agnesklooster (Kampen 2002), 95-112, 95-112
 • Dijk, M. van, ‘Female Leadership and Authority in the Sisterbook of Diepenveen’, in: Fraeters , Veerle; Gier, Imke de, Mulieres Religiosae. Shaping Female Spiritual Authority in the Medieval and Early Modern Periods (Turnhout 2014), 243-264
 • Geurts, A.J., Moderne devotie. Figuren en facetten. Tentoonstelling ter herdenking van het sterfjaar van Geert Grote 1384-1984 (Nijmegen 1984)
 • Gouw, J.L. van der , De regulieren van Rugge (Alphen aan de Rijn 1986)
 • Haersolte - van Holten tot Echteren, A. van, Een non uit het vrouwenklooster te Diepenveen, Onze eeuw 18 (1918), 203-225, 203-225
 • Jongen, L.; Scheepsma, W., Wachten op de hemelse bruidegom. De Diepenveense nonnenviten in literair-historisch perspectief, in: Mertens, Th.F.C., Boeken voor de eeuwigheid. Middelnederlands geestelijk proza (Amsterdam 1993), 295-317 and 467-476, 295-317, 467-476
 • Kok, I.; Wierda, L., Middeleeuwse handschriften uit het klooster Diepenveen. Catalogus bij de tentoonstelling van 15 mei t/m 1 september in het Stadsarchief Deventer van boeken afkomstig uit het klooster Diepenveen, nu in de Atheneumbibliotheek Deventer (Deventer 2000), 27
 • Koorn, F.W.J., Hollandse nuchterheid? De houding van de Moderne Devoten tegenover vrouwenmystiek en ascese, Ons geestelijk erf 66 (1992), 97-114, 97-114
 • Kühler, W.J., De betrouwbaarheid der geschiedschrijving van Thomas a Kempis, Nederlands(ch) Archief voor Kerkgeschiedenis N.S. 25 (1932), 50, 50
 • Kühler, W.J., Johannes Brinckerinck en zijn klooster te Diepenveen (Rotterdam 1908)
 • Mertens, Th.F.C., Hendrik Mande (?-1431). Teksthistorische en literairhistorische studies (Nijmegen 1986), 137-138
 • Mertens, Th.F.C., Het Diepenveense zusterboek als exponent van gemeenschapstichtende kloosterliteratuur, in: Scheepsma, W., Het ootmoedig fundament van Diepenveen. Zeshonderd jaar Maria en St. Agnesklooster (Kampen 2002), 77-94, 77-94
 • Naber, J.W.A., Vrouwenleven in prae-reformatietijd, bezegeld door den marteldood van Wendelmoet Claesdochter (Den Haag 1927), 45-49
 • Raue, Saskia, Kleren maken de vrouw: een onderzoek naar de mislukking van een Middelnederlandse kledingallegorie, Spektator 22 (1993), 48-64, 48-64
 • Scheepsma, W., 'For hereby I hope to rouse some piety': books of sisters from convents and sister-houses associated with the Devotio Moderna in the Low Countries, in: Smith, L.; Taylor, J.H.M., Women, the book and the godly: selected proceedings of the St Hilda's conference 1993 (Cambridge 1995), 27-40, 27-40
 • Scheepsma, W., 'Verzamelt de overgebleven brokken, opdat niets verloren ga'. Over Latijnse en Middelnederlandse levensbeschrijvingen in de sfeer van de Moderne Devotie, in: Wackers, P.W.M., Verraders en bruggenbouwers. Verkenningen naar de relatie tussen Latinitas en Middelnederlandse letterkunde (Amsterdam 1996), 211-238, 334-346, 211-238, 334-346
 • Scheepsma, W., Deemoed en devotie. De koorvrouwen van Windesheim en hun geschriften (Amsterdam 1997)
 • Scheepsma, W., Johannes Brinckerinck en de stichting van het Regularissenklooster Diepenveen in 1400, IJsselacademie 23 (2000),
 • Scheepsma, W., Lezen tegen de duivel. De geestelijke literatuur van Katharina van Naaldwijk, Literatuur 15 (1998), 224-230, 224-230
 • Scheepsma, W., Trije froulju út Fryslân yn it ferneamde kleaster Diepenveen, De vrije Fries 75 (1995), 19-36, 19-36
 • Scheepsma, W., Zusterboeken. Bijzondere bronnen voor de Moderne Devotie, in: Dijk, M. van; Mulder-Bakker, A.B., Het zaad der middeleeuwen (Amsterdam 1996), 153-170, 153-170
 • Schulte, A.G.; Breure, L., Männliche und weibliche Ausdrucksformen in der Spiritualität der Devotio Moderna, in: Bauer, D.R.; Dinzelbacher, P., Frauenmystik im Mittelalter (Ostfildern 1985), 231-255, 231-255
 • Toorn-Piebenga, G.A. van der, De Ter Poertens, een Deventer gezin uit de tijd der Moderne Devotie, Deventer jaarboek (1992), 42-54, 42-54
 • Toorn-Piebenga, G.A. van der, Over een vrouwenleven uit de 15de eeuw: Aleid ter Poerten, Spiegel historiael 21 (1986), 210-216, 210-216
 • Veen, J.S. van, Zwedera van Rechten, Vrouwe van Ruinen, Nieuwe Drentsche Volksalmanak (1901), 151-159, 151-159
 • Verbeij, T.; Stooker, K., Collecties op orde. Middelnederlandse handschriften uit kloosters en semi-religieuze gemeenschappen in de Nederlanden (Leuven 1997)
Additional remarks
Other documentation
Additional remarks
Additional remarks

Authors

Personal details
Name Griet Essinchghes
Sex female
Year/date of birth
Year/date of death
Additional remarks
Additional remarks Griet Essinchges was a sister in the convent
Role(s) in this text carrier
Memorial text [1] Fifty vitae of sisters
Role Scribe
Specification
Memorial text [2] Vita of Johannes Brinkerinck
Role Scribe
Specification
Role(s) in other text carrier(s)

Memorial text in: [1] Chronicle of the convent in Diepenveen (Zusterboek); Deventer, Athenaeumbibliotheek, ms. 101 E 26 KL [1]

Keywords (type(s) of memorial text)
Keywords (type(s) of memorial text)
 • biographies
Title and MeMO memorial text ID
Title Vita of Johannes Brinkerinck
MeMO memorial text ID 2
Pagination or foliation
Page(s)
Specification
Folio(s)
 • Folio 1r to 46v
Specification
Date of creation (physical object)
Date 1524
Argumentation
 • date(s) are mentioned in the text
Specification Q.v. Bollmann p464. At the second, not numbered folio (IIr) "Dit bock heeft ghescreven suster Griet Essinchghes ende gheendet op des hillighen cruces dach Exaltacio Anno domini mv\c/ xxiiij"
Date of creation (contents of the text)
Date >1419
Argumentation
Specification
Period covered by the memorial text
Date 1359-1419
Argumentation
 • based on research
 • date(s) are mentioned in the text
Specification
Additional remarks
Original institution(s)
Institution [561] Diepenveen, Regularissen (Diepenveen Monastery, Regular Canonesses), Diepenveen
Argumentation
 • the institution/community is mentioned in the text
Specification
Name
Name of the commissioning party of the original text
Composition of the commissioning party
Specification (composition)
Members of the commissioning party
Commissioning person(s)
Commissioning institution(s)
Additional remarks
Language
Language
 • Dutch
Specification
Description of hands
Description of hands One hand: a clear even littera hybrida. Some later corrections.
Statement of responsibility
Person(s)
Name Griet Essinchghes
Sex female
Year of birth
Year of death
Role Scribe
Specification
Remarks Griet Essinchges was a sister in the convent
Additional remarks Griet Essinchghes was not just a scribe working from a Vorlage, she also edited the biographies. Bollmann, p.458.
Place(s) of production
Place(s) of production The convent in Diepenveen.
Users
Intended users/audience
 • for communal purposes in an institution or community (educational)
Specification Griet Essinchghes says in the prologue she relates about Brinkerinck and others as an example and to stimulate devotion, and asks for a short prayer for herself. Bollmann (p474) argues the documenting of ties with the outside world was also a purpose.
Usage
Intended place of usage
Specification (intended place)
Depository inside the institution
Specification (depository)
Traces of usage
Additional remarks
Order of the data in the text
Type of registration
Specification
Filiation
Filiation
Narrative source containing one or more biographies
Biography/gesta of officials (clergy)
Short summary of the contents Life of Johannes Brinkerinck, founder and rector of the convent in Diepenveen.
Completeness of the texts
Number of biographies/gesta for men 1
Number of biographies/gesta for women
Structure of the biographies/gesta
 • chronological
Biographical information
Type of the biographical information
 • name of the person
 • virtues of the person
 • function of the person inside the institution
 • special deeds of the person
 • age and death of the person
 • profession of the person into the institution
Specification
Additional remarks The life of Johannes Brinkerink also describes the names, social backgrounds, acts and virtues of the women involved with the founding of the convent in Diepenveen.
Incipit
Incipit Hier beghint dat leuen ende staruen onses eerwerdighen vaders heer johan brinckerinck..
Explicit
Explicit
Illustration(s)
Illustrations or decorations

Memorial text in: [1] Chronicle of the convent in Diepenveen (Zusterboek); Deventer, Athenaeumbibliotheek, ms. 101 E 26 KL [1]

Keywords (type(s) of memorial text)
Keywords (type(s) of memorial text)
 • biographies
Title and MeMO memorial text ID
Title Fifty vitae of sisters
MeMO memorial text ID 1
Pagination or foliation
Page(s)
Specification
Folio(s)
 • Folio 46v to 414v
Specification Prologue at f46v.
Date of creation (physical object)
Date 1524
Argumentation
 • date(s) are mentioned in the text
Specification Q.v. Bollmann p464. At the second, not numbered folio (IIr) "Dit bock heeft ghescreven suster Griet Essinchghes ende gheendet op des hillighen cruces dach Exaltacio Anno domini mv\c/ xxiiij"
Date of creation (contents of the text)
Date >1407->1504
Argumentation
 • based on research
Specification The identity of the author(s) of the Vorlage is debated, therefore also the date of origin is debated. The manuscript contains biographies of sisters who died in the period 1407-1504. Cf Bollmann p.478 and 487.
Period covered by the memorial text
Date 1398-1504
Argumentation
Specification
Additional remarks
Original institution(s)
Institution [561] Diepenveen, Regularissen (Diepenveen Monastery, Regular Canonesses), Diepenveen
Argumentation
 • the institution/community is mentioned in the text
Specification
Name
Name of the commissioning party of the original text
Composition of the commissioning party
Specification (composition)
Members of the commissioning party
Commissioning person(s)
Commissioning institution(s)
Additional remarks
Language
Language
 • Dutch
Specification
Description of hands
Description of hands One hand: a clear even littera hybrida. Some later corrections.
Statement of responsibility
Person(s)
Name Griet Essinchghes
Sex female
Year of birth
Year of death
Role Scribe
Specification
Remarks Griet Essinchges was a sister in the convent
Additional remarks Griet Essinchghes was not just a scribe working from a Vorlage, she also edited the biographies. Bollmann, p.458.
Place(s) of production
Place(s) of production The convent in Diepenveen.
Users
Intended users/audience
 • for communal purposes in an institution or community (educational)
Specification Griet Essinchghes says in the prologue she gathered some stories about virtues as an example and to stimulate devotion, and asks for a short prayer for herself. Bollmann (p474) argues the documenting of ties with the outside world was also a purpose.
Usage
Intended place of usage
Specification (intended place)
Depository inside the institution
Specification (depository)
Traces of usage
Additional remarks
Order of the data in the text
Type of registration chronologically
Specification The chronology of the deaths originally structured the collection. Within the collection vitae are combined thematically (Bollmann calls it a 'Vita-in-vita-system' p. 488 and 609-613). These clusters are structured in different manners.
Filiation
Filiation Bears resemblance to Collection Van Rhemen number 1 (Zwolle, HCO) which is probably of earlier date, but less complete. Parts are -translated in Latin- also recorded in Collectanea ad historiam Devotionis Modernae (Brussels, RL 8849-8859).
Narrative source containing one or more biographies
Biography/gesta of members of a convent (brothers, sisters)
Short summary of the contents Lives of fifty sisters of the convent in Diepenveen.
Completeness of the texts Some biographies are considerably longer than others. Not all sisters of the convent in this period are described.
Number of biographies/gesta for men
Number of biographies/gesta for women 50
Structure of the biographies/gesta
 • thematical
Biographical information
Type of the biographical information
Specification
Additional remarks
Incipit
Incipit In den namen des Vaders, des Soens ende des Hillighen Ghiestes...
Explicit
Explicit ... ende is begrauen in die noert sijt vanden vrithof.
Illustration(s)
Illustrations or decorations
Medieval Memoria Online v1.1 — © 2019 Utrecht University