Medieval Memoria Online

Description - Monastery

St. Michielsconvent, Tertiarissen in Haarlem, Noord-Holland, NL

MeMO institution ID and name
MeMO institution ID 10
Name (Dutch) St. Michielsconvent, Tertiarissen
Name (English) Convent of St Michael, Tertiaries
Patron saint(s)
  • Michael (archangel)
Additional remarks
Location (according to current geography)
Province Noord-Holland, NL - Netherlands
Settlement Haarlem
Coordinates 104/488A
Diocese before 1559 Utrecht
Diocese after 1559 Haarlem
Parish Haarlem - Sint Bavo
Date of foundation 1414
Founder(s) or main benefactor(s) Hugo Goudsmid (1416), Geertruid Jansdochter (1414).
Religious order
Type of religious order Tertiaries
Associated with 1416: Chapter of Utrecht
Type of institution semi-religious women
Mother house
Name of the mother house
Phases in the institutional history 1414: Sisters of the Common Life (near St Michael's Chapel). 1416: Tertiaries: Chapter of Utrecht
Date of transition to secular management
Date of dissolution 1581
Additional remarks
Extant memorial objects and/or texts concerning memoria
Memorial objects
Text carriers
Type of extant material extant manuscripts and printed books
Storage in one place
Short description of the material Manuscript (Stooker and Verbeij): 557
Holding institution(s)
Name Universiteitsbibliotheek Groningen
Settlement Groningen, Groningen, NL
Website
Additional remarks
  • Engen, H. van, De derde orde van Sint-Franciscus in het middeleeuwse bisdom Utrecht. Een bijdrage tot de institutionele geschiedenis van de Moderne Devotie (Hilversum 2006)
  • Heel, D. van, 'De tertiarissen van het Utrechtsche Kapittel', Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht 63 (1939), 1-382, 151
  • Koomen, P.A., Het memorieboek van het Michielsklooster in Haarlem (Amsterdam 1993)
  • Schoengen, M., Monasticon Batavum I: De Franciscaansche orden (Amsterdam 1941), 96; Number 13
  • Schoengen, M., Monasticon Batavum II De Augustijnsche orden, benevens de broeders en zusters van het gemeene leven (Amsterdam 1941), 82; Number 13
Links

Building history

General date of construction
Church or chapel(s)
Burial ground
Location
Date of consecration
Date of clearance
Extant building remnants
Demolition
Additional remarks
Medieval Memoria Online v1.1 — © 2019 Utrecht University