Medieval Memoria Online

Description - Memorial Object

Floor slab of Douwe van Aebinga

Add extra information

MeMO memorial object ID and name
MeMO memorial object ID 108
Name Floor slab of Douwe van Aebinga
Holding institution(s)
Holding institution(s)
 • Blija, St. Nicolaaskerk
Category
Type Tomb monument, tomb slab or floor slab (physical object)
Classification Tomb slab or floor slab
Short description Stone slab with allied arms in the centre, an inscription below, an inscription along the edge and roundels with heraldic shields in the corners
Remarks about category
General date
General date 1550-1575
Artist(s)
Artist(s)
Original institution(s)
Original institution [158] St. Nicolaaskerk (St Nicholas's Church), Blija
Arguments
 • the memorial object is still in the original institution
Specification The Van Aebinga family lived in the village of Blija in a so-called 'stins' (estate)
Still in original institution? probably yes
Location inside the institution
In situ?
(Probable) original location
 • in the church/chapel (exact location unknown)
Argumentation
Related memorial objects in the same institution
Additional remarks (original location)
Additional remarks
Memorial piece
Function
Specification
Additional remarks
Memorial monument or floor slab
Function liturgical/religious
Grave findings
Additional remarks
Original function
Change in function
Remarks about function
Name Douwo Abinga (Douwe van Aebinga)
Specification
Members of the commemorated party
Commemorated person(s)
 • [94] Douwo Abinga (Douwe van Aebinga) (male)
Commemorated institution(s)
Relation between commemorated persons not applicable (only one person mentioned/depicted)
Relation specification
Additional remarks
Name
Composition of the commissioning party
Specification
Members of the commissioning party
Commissioning person(s)
Commissioning Institution(s)
Relation between commissioning party and commemorated party
Relation specification
Additional remarks
Material(s)
 • stone
Specification
Traces of polychromy?
Reuse of older objects
Dimensions (cm)
Height x width x depth
Completeness Largely complete
Condition In fair condition. Some wear and damages, esp. in the corners.
Conservation
Technical research
Specification (technical research)
Alterations
Alterations
Specification
Additional remarks
Provenance
Provenance
Marks of ownership
Type(s) of mark(s) of ownership
Specification
 • Berg, Herma van den, De Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst, De provincie Friesland, Noordelijk Oostergo, Ferweradeel (’s Gravenhage 1981), 65, 73
 • Walle, Hessel de, Friezen uit vroeger eeuwen; Opschriften uit Friesland, 1280-1811 (Franeker 2007), 70
Other documentation
Additional remarks
Additional remarks

Tomb or floor slab (front) of [108] Floor slab of Douwe van Aebinga

Indication of part
Indication of part Tomb or floor slab (front)
Short description
Short description Stone slab with allied arms in the centre, an inscription below, an inscription along the edge and roundels with heraldic shields in the corners
Dimensions (cm)
Height x Width x Depth
Date
Year 1556
Specified date 1556/10/06
Argumentation
 • date of death given on the object
Specification
Additional remarks
Holding institution
Holding institution Blija, St. Nicolaaskerk
Collection
Collection identifier
Online description link
Alternative or previous collections
Alternative of previous identifiers
Accessibility
Remarks about holding institution
Contract
Contract
Artist(s)
Filiation
Filiation
Additional remarks
Additional remarks

Heraldry

Indication of part
Indication of part Tomb or floor slab (front)
Place of heraldry
Place of heraldry in the centre, on the left
Specification of heraldry
Type of heraldry Allied arms (2 coats of arms in 2 shields, respecting each other)
Specification
Shape of the shield Late renaissance shield
Specification
Description of the shield per pale, I: the Friesian eagle; II: a clover leaf between in chief two six-pointed stars and in base a crescent (gedeeld, I: de Friese adelaar; II: een klaverblad met in het schildhoofd twee zespuntige sterren en in de schildvoet een wassenaar)
Description of the upper arms (helmet, crest and mantling) crest: two addorsed ostrich feathers (helmteken: twee afgewende struisveren naast elkaar)
Remarks
Additional parts of the achievement
Type of supporter
Specification
Motto
English translation of the motto
Insignia or attributes
Heraldry belonging to
Heraldry belonging to Van Aebinga
Person details
Person details
Additional remarks
Additional remarks Heraldry of Douwe's father
Indication of part
Indication of part Tomb or floor slab (front)
Place of heraldry
Place of heraldry in the centre, on the right
Specification of heraldry
Type of heraldry Allied arms (2 coats of arms in 2 shields, respecting each other)
Specification
Shape of the shield Lozenge shield
Specification
Description of the shield a rearing unicorn between six six-pointed stars (2-2-2) and in base a crescent (een steigerende eenhoorn vergezeld van zes zespuntige sterren (2-2-2) en in de schildvoet een wassenaar)
Description of the upper arms (helmet, crest and mantling)
Remarks
Additional parts of the achievement
Type of supporter
Specification
Motto
English translation of the motto
Insignia or attributes
Heraldry belonging to
Heraldry belonging to Van Aebinga (van Humalda)
Person details
Person details
Additional remarks
Additional remarks Heraldry of Douwe's mother
Indication of part
Indication of part Tomb or floor slab (front)
Place of heraldry
Place of heraldry in the upper left corner, inside a roundel
Specification of heraldry
Type of heraldry Marshalled arms (2 coats of arms in one shield per pale or per fess)
Specification
Shape of the shield Late renaissance shield
Specification
Description of the shield per pale, I: the Friesian eagle; II: a clover leaf between in chief two six-pointed stars and in base a crescent (gedeeld, I: de Friese adelaar; II: een klaverblad met in het schildhoofd twee zespuntige sterren en in de schildvoet een wassenaar)
Description of the upper arms (helmet, crest and mantling)
Remarks
Additional parts of the achievement
Type of supporter
Specification
Motto
English translation of the motto
Insignia or attributes
Heraldry belonging to
Heraldry belonging to Van Aebinga
Person details
Person details
Additional remarks
Additional remarks Heraldry of Douwe's paternal grandfather?
Indication of part
Indication of part Tomb or floor slab (front)
Place of heraldry
Place of heraldry in the lower left corner, inside a roundel
Specification of heraldry
Type of heraldry Marshalled arms (2 coats of arms in one shield per pale or per fess)
Specification
Shape of the shield Late renaissance shield
Specification
Description of the shield a rearing unicorn between six six-pointed stars (2-2-2) and in base a crescent (een steigerende eenhoorn vergezeld van zes zespuntige sterren (2-2-2) en in de schildvoet een wassenaar)
Description of the upper arms (helmet, crest and mantling)
Remarks
Additional parts of the achievement
Type of supporter
Specification
Motto
English translation of the motto
Insignia or attributes
Heraldry belonging to
Heraldry belonging to Van Aebinga (van Humalda)
Person details
Person details
Additional remarks
Additional remarks Heraldry of Douwe's maternal grandfather?
Indication of part
Indication of part Tomb or floor slab (front)
Place of heraldry
Place of heraldry in the upper right corner, inside a roundel
Specification of heraldry
Type of heraldry Marshalled arms (2 coats of arms in one shield per pale or per fess)
Specification
Shape of the shield Late renaissance shield
Specification
Description of the shield per pale; I: the Friesian eagle; II: per fess, A: a six-pointed star; B: a wheel? (gedeeld, I: de Friese adelaar; II: doorsneden, A: een zespuntige ster; B: een rad?)
Description of the upper arms (helmet, crest and mantling)
Remarks
Additional parts of the achievement
Type of supporter
Specification
Motto
English translation of the motto
Insignia or attributes
Heraldry belonging to
Heraldry belonging to Van Offenhuisen?
Person details
Person details
Additional remarks
Additional remarks Heraldry of Douwe's paternal grandmother?
Indication of part
Indication of part Tomb or floor slab (front)
Place of heraldry
Place of heraldry in the lower right corner, inside a roundel
Specification of heraldry
Type of heraldry Marshalled arms (2 coats of arms in one shield per pale or per fess)
Specification
Shape of the shield Late renaissance shield
Specification
Description of the shield per pale, I: the Friesian eagle; II: per fess, A: a fleur de lys?; B: a stalked and leafed acorn (gedeeld, I: de Friese adelaar; II: doorsneden, A: een lelie?; B een gebladerd en gesteelde eikel)
Description of the upper arms (helmet, crest and mantling)
Remarks
Additional parts of the achievement
Type of supporter
Specification
Motto
English translation of the motto
Insignia or attributes
Heraldry belonging to
Heraldry belonging to Van Ydsma?
Person details
Person details
Additional remarks
Additional remarks Heraldry of Douwe's maternal grandmother?

Inscriptions

Indication of part
Indication of part Tomb or floor slab (front)
Place of the inscription
Place of the inscription in the lower section of the slab
Language(s)
Languages
 • Latin
Language specification
Transcription
Transcription Tempus nascendi et tempus moriendi.
Translation
English translation There is a time of birth and a time to die.
Dutch translation Er is een tijd van geboren worden en een tijd van sterven.
Lay–out
Lay-out Raised Roman majuscules
Inscription mentioning
Additional remarks
Additional remarks Taken from Ecclesiasticus 3:2
Indication of part
Indication of part Tomb or floor slab (front)
Place of the inscription
Place of the inscription along all four edges of the slab
Language(s)
Languages
 • Dutch
Language specification
Transcription
Transcription Anno XVc LVI den VI octobris sterf Douwo Abinga ende sijn olderdum was XIIII dage ende geru[st?].
Translation
English translation In the year 1556 the 6th October died Douwe van Aebinga and his age was 14 days and [?].
Dutch translation
Lay–out
Lay-out Raised Gothic textualis
Inscription mentioning
Name [94] Douwo Abinga (Douwe van Aebinga) (male)
Sex male
Argumentation the person is being commemorated
Additional remarks
Additional remarks Van den Berg (1981) suggests that the last word may read 'genau' but this seems improbable.

Person Description

Personal identification number
Personal identification number 94
Personal details
Name Douwo Abinga (Douwe van Aebinga)
Sex male
Year/date of birth 1556/09/22
Year/date of death 1556/10/06
Additional remarks The boy died at 14 days old. He was a son of Goffe van Aebinga and Tjemck van Aebinga.
Social standing
Status nobility
Arguments
 • according to literature
 • identification of the person (portrayed, mentioned in text or owning the coat of arms)
Specification
Member of a convent
Religious order
Specification
Member of secular clergy
Type of secular clergy
Specification
Additional remarks
Additional remarks
Medieval Memoria Online v1.1 — © 2019 Utrecht University