Medieval Memoria Online

Description - Text Carrier

Memorial register of the Nieuwlicht Charterhouse near Utrecht (Anniversarium); Utrecht, HUA, 1006-3, no. 4

Add extra information

Title and MeMO text carrier ID
MeMO text carrier ID 11
Name Memorial register of the Nieuwlicht Charterhouse near Utrecht (Anniversarium); Utrecht, HUA, 1006-3, no. 4
[722] Prologue to, and chronicle of Nieuwlicht over the first 15 years 1 - 5
[719] Register of names of the priors 6 - 7
[68] Register of graves (lay people with permission to be buried in Nieuwlicht) 8 - 9
[1568] Empty pages 10 - 12
[718] Register of memorial services combined with the pittances connected to these memorial services 13 - 16
[1569] Empty pages 17 - 18
[1728] Liturgical notes concerning a monthly special memorial service for inhabitants of Nieuwlicht and it's benefactors 19 - 19
[1888] Notes concerning confraternities with the Utrecht chapters of St Saviour, St Peter and St John 20 - 20
[1889] Necrology of Nieuwlicht (1391-1580) 21 - 68
[1998] General instructions for the use of the liturgical calendar 1422-1429 69 - 71
[1999] Regulations for ringing the church bell 72 - 72
[2000] Notes concerning prayer confraternities between Nieuwlicht and other institutions (a.o. the Utrecht Chapters) 73 - 73
[2002] Empty page 74 - 74
[2001] Chronicle of the founding, building and consacration of a chapel 75 - 76
[2003] Text to be read in the refectory concerning the founding of the Carthusian order 77 - 79
[2005] Decisions of the General Chapter of the Carthusian order (1418-1472) and notes concerning memorial services for several persons 86 - 87
[2004] Papal privileges 80 - 86
[2006] Empty pages 88 - 89
[2007] Regulations concerning the officie of the death and memorial masses (1419-1448) 89 - 92
[2008] Register of graves of choir monks buried in the cemetery of Nieuwlicht (1420-1580) 93 - 95
[2009] Register of graves of lay brothers ('conversen') buried in the cemetery of Nieuwlicht (1520-1580) 99 - 99
[2010] Register of graves of lay brothers ('donaten') buried in the cemetery of Nieuwlicht (1420-1580) 100 - 101
[2011] Register of members of Nieuwlicht who were buried elsewhere (1404-1565) 102 - 103
[2012] Register of the work force of Nieuwlicht buried in the cemetery (<1425-1543) 104 - 104
[2013] Register of graves of benefactors buried in Nieuwlicht (ca.1400-1573) 105 - 116
[2014] Register of gifts from the most important benefactors (1391-1448) 117 - 128
[2015] Empty pages 129 - 132
[2016] Privileges and indulgences granted to Nieuwlicht (1391-1442) 133 - 135
[2017] Priviliges and indulgences granted to Nieuwlicht and the Carthusian order in general (1403-1462) 136 - 138
Category
Type of text carrier Manuscript with more than one text
Classification Miscellany
Short description Miscellany started in 1440 containing 24 texts concerning commemorative practices, e.g., the main register of memorial services (necrology), chronicles, registers of graves, registers of gifts, a register of priors, a register of pittances, instructions on tolling of the bell and notes about indulgences. Contemporary title: Anniversarium Carthusianorum Vallis novae Lucis Sancti Salvatoris Ultraiectensis.
Additional remarks
Holding institution Utrecht, Het Utrechts Archief
Collection Kartuizerklooster Nieuwlicht bij Utrecht
Entry number collection 1006-3
Identifier in collection 4
Link to online description
Alternative collection Catalogus van de archieven van de kleine kapittelen en kloosters (KKK)
Alternative collection identifiers 575
Accessibility Facsimile on the website of HUA
Additional remarks
Original institution(s)
Original institution(s)
Dates of separate texts
Date
 • 1438
 • 1440
 • 1440-1573
 • 1440-1574
 • 1440-1580
 • 1440-1546
 • 1440-1565
 • 1440-1543
 • 1440-1448
Author(s)
Author(s)
 • Henricus Bor
Text material(s)
 • parchment
Watermark(s)
Number of leaves 70
Collation
Dimensions (mm)
Height x width 300 x 195
Condition of the text carrier good
Conservation
Adaptations
Type(s) of adaption
Specification
Cover
Cover material(s)
 • parchment
Specification
Date of the cover 16th century
Specification
Additional remarks
Table of contents
Is there a contemporary (e.g. medieval) table of contents in the text carrier? no
Specification
Colophon
Is there a colophon in the text carrier? no
Specification
Rubrication
Are the texts in the text carrier rubricated? yes
Heraldry
Number of heraldic items
Locations of the heraldry in the text carrier
Specification
Illustration(s)
Location(s) of the illustration(s)
Types of illustrations
Specification
Additional remarks
Provenance
Provenance Library of Gijsbert Lap van Waveren, inventory number. lib.F.85/et/seqq
Marks of ownership
Type(s) of mark(s) of ownership
Specification
Additional remarks
 • Hasselt, L. van, Het necrologium van het karthuizer klooster Nieuwlicht, Bijdragen en Mededelingen van het Historisch Genootschap, (1886), 132-389
 • Matthaeus, A., Fundationes et fata ecclesiarum, praesertim quae Ultrajecti, et in ejusdem suburbiis, et passim alibi in dioecesi. libri duo (Leiden 1703)
 • Utrecht, HUA, Facsimile of Memorial register of the Nieuwlicht Charterhouse near Utrecht (Anniversarium), 1006-3, no. 4, http://www.hetutrechtsarchief.nl/collectie/archiefbank/archieftoegangen/zoekresultaat?mivast=39&mizig=210&miadt=39&miaet=1&micode=1006-3&minr=886110&miview=inv2
 • Utrecht, HUA, Facsimile on Utrechtse kronieken website, http://www.utrechtsekronieken.nl/kronieken/kronieken-kartuizerklooster/
Additional remarks
 • , Repertorium fontium historiae medii avii, III (Roma 1962), 465
 • Carasso-Kok, M., Repertorium van verhalende historische bronnen uit de middeleeuwen. Heiligenlevens, annalen, kronieken en andere in Nederland geschreven verhalende bronnen (Den Haag 1981); nr. 185
 • Gumbert, J.P., Die Utrechter Kartäuser und ihre Bücher im frühen fünfzehnten Jahrhundert (Leiden 1974)
 • Moll, W., Kerkgeschiedenis van Nederland voor de hervorming II (Utrecht 1866), 2, 121-122, 351
 • Muller Fz., S., Lijst van Noord-Nederlandsche kronijken met opgave van bestaande handschriften en litteratuur (Utrecht 1880), 77
 • Scholtens, H.J.J., 'De literaire nalatenschap van de karthuizers in de Nederlanden', Ons geestelijk erf 25 (1951), 9-43
 • Scholtens, H.J.J., 'Necrologie van de Utrechtse kartuizers', Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht 71 (1952), 97-108
 • Weijert-Gutman, Rolf de, Schenken, begraven, gedenken. Lekenmemoria in het Utrechtse kartuizerklooster Nieuwlicht (1391-1580) (Utrecht 2015), 53-67
Additional remarks
Other documentation
Additional remarks
Additional remarks

Authors

Personal details
Name Henricus Bor
Sex male
Year/date of birth
Year/date of death 1575
Additional remarks
Additional remarks
Role(s) in this text carrier
Memorial text [68] Register of graves (lay people with permission to be buried in Nieuwlicht)
Role Author
Specification
Memorial text [719] Register of names of the priors
Role Author
Specification
Memorial text [2001] Chronicle of the founding, building and consacration of a chapel
Role Author
Specification
Memorial text [2009] Register of graves of lay brothers ('conversen') buried in the cemetery of Nieuwlicht (1520-1580)
Role Author
Specification
Memorial text [2014] Register of gifts from the most important benefactors (1391-1448)
Role Author
Specification
Role(s) in other text carrier(s)

Memorial text in: [11] Memorial register of the Nieuwlicht Charterhouse near Utrecht (Anniversarium); Utrecht, HUA, 1006-3, no. 4 [11]

Keywords (type(s) of memorial text)
Keywords (type(s) of memorial text)
 • memorial register (graves)
Title and MeMO memorial text ID
Title Register of graves (lay people with permission to be buried in Nieuwlicht)
MeMO memorial text ID 68
Pagination or foliation
Page(s)
 • Page 8 to 9
Specification
Folio(s)
Specification
Date of creation (physical object)
Date 1440
Argumentation
 • based on research
Specification One of the last persons mentioned in this list (Hugo van Wercouden) died in 1492. He acquired the right to be buried in Nieuwlicht before that year.
Date of creation (contents of the text)
Date 1440
Argumentation
 • based on research
Specification
Period covered by the memorial text
Date ca.1438-<1492
Argumentation
 • based on research
Specification
Additional remarks
Original institution(s)
Institution [134] Nieuwlicht, Kartuizers (Bloemendaal) (Nieuwlicht Monastery, Carthusians (Bloemendaal)), Utrecht
Argumentation
 • based on research
Specification The register is started by the same person who also wrote the chronicle of Nieuwlicht from the same manuscript
Name prior Thomas van Mijnen
Name of the commissioning party of the original text
Composition of the commissioning party
Specification (composition)
Members of the commissioning party
Commissioning person(s)
 • [128] Thomas van Mijnen (male)
Commissioning institution(s)
Additional remarks
Language
Language
 • Latin
Specification
Description of hands
Description of hands
Statement of responsibility Henricus Bor started the register, afterwards continued by other hands
Person(s)
Name Henricus Bor
Sex male
Year of birth
Year of death 1575
Role Author
Specification
Remarks
Additional remarks
Place(s) of production
Place(s) of production Nieuwlicht Charterhouse
Users
Intended users/audience
 • for communal purposes in an institution or community (administrative)
Specification
Usage
Intended place of usage
Specification (intended place)
Depository inside the institution
Specification (depository)
Traces of usage
Additional remarks
Order of the data in the text
Type of registration at random
Specification
Filiation
Filiation This register is different than the registers of graves that can be found in the back of the same text carrier (Registers of graves II-VIII). The registers of graves in the back contain the names of the people that were actually buried in Nieuwlicht.
Register of graves
Type(s) of register of graves
 • list of grave owners
Number of graves 51-99
Grave owners (if the register is a list of grave owners)
Number of grave owners 51-99
Sex of grave owners (in percentages) 50% male, 50% female
Background of the grave owners
 • people associated with the institution (socially)
Specification The people in this register were not real owners of a grave. They had the right to be buried in Nieuwlicht. Quite a few of these persons were never buried in the monastery. Behind some of the names 'hic non' (not here) is written, indicating they were not buried in Nieuwlicht.
Persons buried
Number of persons buried < 50
Sex of the persons buried (in percentages) 25% male, 75% female
Background of persons buried
 • people associated with the institution (socially)
Specification
Location of graves
Location of graves
 • church
 • cloister
 • chapel
Supplementary information
The register contains supplementairy information concerning
 • biographical information
 • about persons buried/grave owners
Specification The biographical information mostly concerns family ties.
Additional remarks
Incipit
Incipit Hic habentur nomina illorum quibus propter Deum hic concessa est sepultura
Explicit
Explicit Item concessa est sepultura per litteram Gertrudi, sorori confratris nostri domini Henrici de Hoirn.
Illustration(s)
Illustrations or decorations

Memorial text in: [11] Memorial register of the Nieuwlicht Charterhouse near Utrecht (Anniversarium); Utrecht, HUA, 1006-3, no. 4 [11]

Keywords (type(s) of memorial text)
Keywords (type(s) of memorial text)
 • memorial register (graves)
Title and MeMO memorial text ID
Title Register of graves of benefactors buried in Nieuwlicht (ca.1400-1573)
MeMO memorial text ID 2013
Pagination or foliation
Page(s)
 • Page 105 to 116
Specification
Folio(s)
Specification
Date of creation (physical object)
Date 1440-1573
Argumentation
 • date(s) are mentioned in the text
 • based on research
Specification
Date of creation (contents of the text)
Date 1440
Argumentation
 • based on research
Specification
Period covered by the memorial text
Date ca.1400-1573
Argumentation
 • date(s) are mentioned in the text
 • based on research
Specification
Additional remarks
Original institution(s)
Institution [134] Nieuwlicht, Kartuizers (Bloemendaal) (Nieuwlicht Monastery, Carthusians (Bloemendaal)), Utrecht
Argumentation
 • the institution is mentioned in another text in the same manuscript
Specification
Name prior Thomas van Mijnen
Name of the commissioning party of the original text
Composition of the commissioning party
Specification (composition)
Members of the commissioning party
Commissioning person(s)
Commissioning institution(s)
Additional remarks
Language
Language
 • Latin
Specification
Description of hands
Description of hands
Statement of responsibility
Person(s)
Additional remarks
Place(s) of production
Place(s) of production
Users
Intended users/audience
 • for communal purposes in an institution or community (liturgical)
 • for communal purposes in an institution or community (administrative)
Specification
Usage
Intended place of usage
Specification (intended place)
Depository inside the institution
Specification (depository)
Traces of usage
Additional remarks
Order of the data in the text
Type of registration social status
Specification The benefactors that were buried in Nieuwlicht were buried in several places of the monastery, but not in the cemetery. The graves in the register are listed following a specific (hierarchical) route through the monastery, i.e. church, chapel, chapter house, Great Cloister, Little Cloister.
Filiation
Filiation
Register of graves
Type(s) of register of graves
 • list of persons buried
Number of graves 200-499
Grave owners (if the register is a list of grave owners)
Number of grave owners
Sex of grave owners (in percentages)
Background of the grave owners
Specification
Persons buried
Number of persons buried 200-499
Sex of the persons buried (in percentages) 50% male, 50% female
Background of persons buried
 • neighbours (from the wider neighbourhood)
 • people associated with the institution (socially)
Specification
Location of graves
Location of graves
 • church
 • chapter house
 • cloister
 • chapel
Supplementary information
The register contains supplementairy information concerning
 • about gifts
 • biographical information
 • about persons buried/grave owners
 • about graves
Specification
Additional remarks
Incipit
Incipit
Explicit
Explicit
Illustration(s)
Illustrations or decorations

Memorial text in: [11] Memorial register of the Nieuwlicht Charterhouse near Utrecht (Anniversarium); Utrecht, HUA, 1006-3, no. 4 [11]

Keywords (type(s) of memorial text)
Keywords (type(s) of memorial text)
 • memorial register (graves)
Title and MeMO memorial text ID
Title Register of graves of lay brothers ('conversen') buried in the cemetery of Nieuwlicht (1520-1580)
MeMO memorial text ID 2009
Pagination or foliation
Page(s)
 • Page 99 to 99
Specification
Folio(s)
Specification
Date of creation (physical object)
Date 1440-1574
Argumentation
 • date(s) are mentioned in the text
 • based on research
Specification
Date of creation (contents of the text)
Date 1440
Argumentation
 • based on research
Specification
Period covered by the memorial text
Date 1420-1574
Argumentation
 • date(s) are mentioned in the text
 • based on research
Specification
Additional remarks
Original institution(s)
Institution [134] Nieuwlicht, Kartuizers (Bloemendaal) (Nieuwlicht Monastery, Carthusians (Bloemendaal)), Utrecht
Argumentation
 • the institution is mentioned in another text in the same manuscript
Specification
Name Prior Thomas van Mijnen
Name of the commissioning party of the original text
Composition of the commissioning party
 • officials of a religious order
Specification (composition) In the prologue to the chronicle (MeMO memorial text ID 722) the author mentions that in November 1440 prior Thomas van Mijnen ordered the making of several texts, among others the registers of graves.
Members of the commissioning party
Commissioning person(s)
Commissioning institution(s)
Additional remarks
Language
Language
 • Latin
Specification
Description of hands
Description of hands
Statement of responsibility Hendrik Bor started this register in or shortly after 1440. It was later continued by other monks.
Person(s)
Name Henricus Bor
Sex male
Year of birth
Year of death 1575
Role Author
Specification
Remarks
Additional remarks
Place(s) of production
Place(s) of production
Users
Intended users/audience
 • for communal purposes in an institution or community (liturgical)
 • for communal purposes in an institution or community (administrative)
Specification In the prologue to the chronicle (MeMO memorial text ID 722) the author mentions that the several registers of graves were made with the intention to improve the commemoration the buried persons.
Usage
Intended place of usage
Specification (intended place)
Depository inside the institution
Specification (depository)
Traces of usage
Additional remarks
Order of the data in the text
Type of registration chronologically
Specification
Filiation
Filiation
Register of graves
Type(s) of register of graves
 • list of persons buried
Number of graves < 50
Grave owners (if the register is a list of grave owners)
Number of grave owners
Sex of grave owners (in percentages)
Background of the grave owners
Specification
Persons buried
Number of persons buried < 50
Sex of the persons buried (in percentages) 100% male
Background of persons buried
 • members of the institution (full membership) (e.g. brothers and sisters)
Specification
Location of graves
Location of graves
Supplementary information
The register contains supplementairy information concerning
 • biographical information
Specification
Additional remarks
Incipit
Incipit
Explicit
Explicit
Illustration(s)
Illustrations or decorations

Memorial text in: [11] Memorial register of the Nieuwlicht Charterhouse near Utrecht (Anniversarium); Utrecht, HUA, 1006-3, no. 4 [11]

Keywords (type(s) of memorial text)
Keywords (type(s) of memorial text)
 • memorial register (graves)
Title and MeMO memorial text ID
Title Register of graves of lay brothers ('donaten') buried in the cemetery of Nieuwlicht (1420-1580)
MeMO memorial text ID 2010
Pagination or foliation
Page(s)
 • Page 100 to 101
Specification
Folio(s)
Specification
Date of creation (physical object)
Date 1440-1580
Argumentation
 • date(s) are mentioned in the text
Specification
Date of creation (contents of the text)
Date 1440
Argumentation
 • based on research
Specification
Period covered by the memorial text
Date 1420-1580
Argumentation
 • based on research
Specification Only for several buried lay brothers from the sixteenth century (between 1540-1580) the year of death is mentioned.
Additional remarks
Original institution(s)
Institution [134] Nieuwlicht, Kartuizers (Bloemendaal) (Nieuwlicht Monastery, Carthusians (Bloemendaal)), Utrecht
Argumentation
 • based on research (literature, archival or archaeological research)
Specification
Name
Name of the commissioning party of the original text
Composition of the commissioning party
Specification (composition)
Members of the commissioning party
Commissioning person(s)
Commissioning institution(s)
Additional remarks
Language
Language
 • Latin
Specification
Description of hands
Description of hands
Statement of responsibility
Person(s)
Additional remarks
Place(s) of production
Place(s) of production
Users
Intended users/audience
 • for communal purposes in an institution or community (liturgical)
 • for communal purposes in an institution or community (administrative)
Specification
Usage
Intended place of usage
Specification (intended place)
Depository inside the institution
Specification (depository)
Traces of usage
Additional remarks
Order of the data in the text
Type of registration chronologically
Specification
Filiation
Filiation
Register of graves
Type(s) of register of graves
 • list of persons buried
Number of graves < 50
Grave owners (if the register is a list of grave owners)
Number of grave owners
Sex of grave owners (in percentages)
Background of the grave owners
Specification
Persons buried
Number of persons buried < 50
Sex of the persons buried (in percentages) 100% male
Background of persons buried
 • members of the institution (member on deathbed)
Specification
Location of graves
Location of graves
 • cemetery
Supplementary information
The register contains supplementairy information concerning
 • biographical information
Specification
Additional remarks
Incipit
Incipit
Explicit
Explicit
Illustration(s)
Illustrations or decorations

Memorial text in: [11] Memorial register of the Nieuwlicht Charterhouse near Utrecht (Anniversarium); Utrecht, HUA, 1006-3, no. 4 [11]

Keywords (type(s) of memorial text)
Keywords (type(s) of memorial text)
 • chronicle
Title and MeMO memorial text ID
Title Chronicle of the founding, building and consacration of a chapel
MeMO memorial text ID 2001
Pagination or foliation
Page(s)
 • Page 75 to 76
Specification
Folio(s)
Specification
Date of creation (physical object)
Date 1438
Argumentation
 • date(s) are mentioned in the text
Specification
Date of creation (contents of the text)
Date 1438
Argumentation
 • date(s) are mentioned in the text
Specification
Period covered by the memorial text
Date 1438
Argumentation
 • date(s) are mentioned in the text
Specification
Additional remarks
Original institution(s)
Institution [134] Nieuwlicht, Kartuizers (Bloemendaal) (Nieuwlicht Monastery, Carthusians (Bloemendaal)), Utrecht
Argumentation
 • the institution/community is mentioned in the text
Specification
Name
Name of the commissioning party of the original text
Composition of the commissioning party
Specification (composition)
Members of the commissioning party
Commissioning person(s)
Commissioning institution(s)
Additional remarks
Language
Language
 • Latin
Specification
Description of hands
Description of hands
Statement of responsibility Hendrik Bor
Person(s)
Name Henricus Bor
Sex male
Year of birth
Year of death 1575
Role Author
Specification
Remarks
Additional remarks
Place(s) of production
Place(s) of production
Users
Intended users/audience
 • for communal purposes in an institution or community (administrative)
Specification
Usage
Intended place of usage
Specification (intended place)
Depository inside the institution
Specification (depository)
Traces of usage
Additional remarks
Order of the data in the text
Type of registration chronologically
Specification
Filiation
Filiation
Narrative source containing one or more historical events
Type of narrative source chronicle
Short summary of the contents Chroncile of the founding, construction and consecration of a chapel in 1438 mentioning three altars and it's founders
Annual entries
Information regarding memoria
Type of memoria information
 • gifts
 • burials
 • founders and benefactors
Specification
Context
General historical information
Specification of general historical information
Aspects of the history of the institution
 • building history
 • relations with lay people
Specification
Additional remarks
Incipit
Incipit De novo edificio unacum tribus altaribus in eodem erectis
Explicit
Explicit silencium sacrista vel fratribus interdum nequeat commode observari.
Illustration(s)
Illustrations or decorations

Memorial text in: [11] Memorial register of the Nieuwlicht Charterhouse near Utrecht (Anniversarium); Utrecht, HUA, 1006-3, no. 4 [11]

Keywords (type(s) of memorial text)
Keywords (type(s) of memorial text)
 • memorial register (memorial services)
 • memorial register (pittances)
Title and MeMO memorial text ID
Title Register of memorial services combined with the pittances connected to these memorial services
MeMO memorial text ID 718
Pagination or foliation
Page(s)
 • Page 13 to 16
Specification
Folio(s)
Specification
Date of creation (physical object)
Date 1440-1546
Argumentation
 • date(s) are mentioned in the text
 • based on research
Specification
Date of creation (contents of the text)
Date 1440-1546
Argumentation
 • based on research
Specification
Period covered by the memorial text
Date <1426-1546
Argumentation
 • date(s) are mentioned in the text
 • based on research
Specification
Additional remarks
Original institution(s)
Institution [134] Nieuwlicht, Kartuizers (Bloemendaal) (Nieuwlicht Monastery, Carthusians (Bloemendaal)), Utrecht
Argumentation
 • the institution/community is mentioned in the text
 • based on research (literature, archival or archaeological research)
Specification Text is written by the same person who also wrote the chronicle that mentions the Charterhouse.
Name
Name of the commissioning party of the original text
Composition of the commissioning party
Specification (composition)
Members of the commissioning party
Commissioning person(s)
Commissioning institution(s)
Additional remarks
Language
Language
 • Latin
Specification
Description of hands
Description of hands
Statement of responsibility
Person(s)
Additional remarks
Place(s) of production
Place(s) of production Nieuwlicht Charterhouse
Users
Intended users/audience
 • for communal purposes in an institution or community (liturgical)
 • for communal purposes in an institution or community (administrative)
Specification
Usage
Intended place of usage
Specification (intended place)
Depository inside the institution
Specification (depository)
Traces of usage
Additional remarks
Order of the data in the text
Type of registration according to the liturgical calendar/cycle
Specification The final 9 entries, which were added later, are recorded chronologically.
Filiation
Filiation
Register of memorial services
Type(s) of memorial services
Number of memorial services
Frequency of memorial services
Executor(s) of memorial services
Commemorated persons
Number of the commemorated persons
Sex of the commemorated persons
Background of commemorated persons
Specification
Supplementary information
The register contains supplementary information concerning
Specification
Additional remarks
Incipit
Incipit Sequuntur hic quedam beneficia pro conventu nostro deserviencia et ex speciali
Explicit
Explicit sepultus in conventu then Daell prescripto. Cujus anima requiescat in sancta pace. Amen.
Illustration(s)
Illustrations or decorations

Memorial text in: [11] Memorial register of the Nieuwlicht Charterhouse near Utrecht (Anniversarium); Utrecht, HUA, 1006-3, no. 4 [11]

Keywords (type(s) of memorial text)
Keywords (type(s) of memorial text)
 • memorial register (names)
Title and MeMO memorial text ID
Title Register of names of the priors
MeMO memorial text ID 719
Pagination or foliation
Page(s)
 • Page 6 to 7
Specification
Folio(s)
Specification
Date of creation (physical object)
Date 1440-1580
Argumentation
Specification
Date of creation (contents of the text)
Date 1440
Argumentation
Specification
Period covered by the memorial text
Date 1391-1580
Argumentation
Specification
Additional remarks
Original institution(s)
Institution [134] Nieuwlicht, Kartuizers (Bloemendaal) (Nieuwlicht Monastery, Carthusians (Bloemendaal)), Utrecht
Argumentation
 • the institution/community is mentioned in the text
 • the institution is mentioned in another text in the same manuscript
Specification
Name
Name of the commissioning party of the original text
Composition of the commissioning party
Specification (composition)
Members of the commissioning party
Commissioning person(s)
Commissioning institution(s)
Additional remarks
Language
Language
 • Latin
Specification
Description of hands
Description of hands
Statement of responsibility Started by Henricus Bor, afterwards continued by others
Person(s)
Name Henricus Bor
Sex male
Year of birth
Year of death 1575
Role Author
Specification
Remarks
Additional remarks
Place(s) of production
Place(s) of production
Users
Intended users/audience
 • for communal purposes in an institution or community (administrative)
Specification
Usage
Intended place of usage
Specification (intended place)
Depository inside the institution
Specification (depository)
Traces of usage
Additional remarks
Order of the data in the text
Type of registration chronologically
Specification
Filiation
Filiation
Register of names
Type of register of names list of abbots/abbesses/priors etc.
Persons mentioned
Number of names < 50
Sex of the persons mentioned (in percentages) 100% male
Background of the persons mentioned
 • members of the institution (full membership) (e.g. brothers and sisters)
Specification
Persons are registered while alive/dead unknown
Supplementary information
The register contains supplementary information concerning
 • biographical information
Specification
Additional remarks
Incipit
Incipit Hic consequenter per ordinem ponuntur nomina venerabilium patrum qui successive
Explicit
Explicit Item tricesimus quintus dominus Barthelomeus de Schoenhovia supradictus, monachus professus hujus domus.
Illustration(s)
Illustrations or decorations

Memorial text in: [11] Memorial register of the Nieuwlicht Charterhouse near Utrecht (Anniversarium); Utrecht, HUA, 1006-3, no. 4 [11]

Keywords (type(s) of memorial text)
Keywords (type(s) of memorial text)
 • memorial register (graves)
Title and MeMO memorial text ID
Title Register of graves of choir monks buried in the cemetery of Nieuwlicht (1420-1580)
MeMO memorial text ID 2008
Pagination or foliation
Page(s)
 • Page 93 to 95
Specification
Folio(s)
Specification
Date of creation (physical object)
Date 1440-1580
Argumentation
 • date(s) are mentioned in the text
 • based on research
Specification Hendrik Bor started this register of graves in or shortly after 1440. It was continued by other monks afterwards until 1580. The last entry of the register has 1580 written in the margin.
Date of creation (contents of the text)
Date 1440-1580
Argumentation
 • date(s) are mentioned in the text
 • based on research
Specification
Period covered by the memorial text
Date 1420-1580
Argumentation
 • date(s) are mentioned in the text
 • based on research
Specification Only for several buried monks from the sixteenth century (between 1514-1580) the year of death is mentioned.
Additional remarks
Original institution(s)
Institution [134] Nieuwlicht, Kartuizers (Bloemendaal) (Nieuwlicht Monastery, Carthusians (Bloemendaal)), Utrecht
Argumentation
 • the institution is mentioned in another text in the same manuscript
Specification
Name prior Thomas van Mijnen
Name of the commissioning party of the original text
Composition of the commissioning party
 • officials of a religious order
Specification (composition) In the prologue to the chronicle (MeMO memorial text ID 722) the author mentions that in November 1440 prior Thomas van Mijnen ordered the making of several texts, among others the registers of graves.
Members of the commissioning party
Commissioning person(s)
Commissioning institution(s)
Additional remarks
Language
Language
 • Latin
Specification
Description of hands
Description of hands
Statement of responsibility Hendrik Bor started this register in or shortly after 1440. It was later continued by other monks.
Person(s)
Additional remarks
Place(s) of production
Place(s) of production Nieuwlicht
Users
Intended users/audience
 • for communal purposes in an institution or community (liturgical)
 • for communal purposes in an institution or community (administrative)
Specification In the prologue to the chronicle (MeMO memorial text ID 722) the author mentions that the several registers of graves were made with the intention to improve the commemoration the buried persons.
Usage
Intended place of usage
Specification (intended place)
Depository inside the institution
Specification (depository)
Traces of usage
Additional remarks
Order of the data in the text
Type of registration chronologically
Specification
Filiation
Filiation
Register of graves
Type(s) of register of graves
 • list of persons buried
Number of graves 100-199
Grave owners (if the register is a list of grave owners)
Number of grave owners
Sex of grave owners (in percentages)
Background of the grave owners
Specification
Persons buried
Number of persons buried 100-199
Sex of the persons buried (in percentages) 100% male
Background of persons buried
 • members of the institution (full membership) (e.g. brothers and sisters)
Specification This register of graves contains the names of monks from Nieuwlicht. Other members of the institution and the benefactors that were buried in Nieuwlicht are registered in different lists.
Location of graves
Location of graves
 • cemetery
Supplementary information
The register contains supplementairy information concerning
 • biographical information
Specification Often the original house of profession is mentioned, together with possible functions of the person, e.g., prior, procurator etc.
Additional remarks
Incipit
Incipit
Explicit
Explicit
Illustration(s)
Illustrations or decorations

Memorial text in: [11] Memorial register of the Nieuwlicht Charterhouse near Utrecht (Anniversarium); Utrecht, HUA, 1006-3, no. 4 [11]

Keywords (type(s) of memorial text)
Keywords (type(s) of memorial text)
 • chronicle
Title and MeMO memorial text ID
Title Prologue to, and chronicle of Nieuwlicht over the first 15 years
MeMO memorial text ID 722
Pagination or foliation
Page(s)
 • Page 1 to 5
Specification
Folio(s)
Specification
Date of creation (physical object)
Date 1440
Argumentation
 • date(s) are mentioned in the text
Specification
Date of creation (contents of the text)
Date 1407
Argumentation
Specification
Period covered by the memorial text
Date 1391-1407
Argumentation
 • date(s) are mentioned in the text
Specification
Additional remarks
Original institution(s)
Institution [134] Nieuwlicht, Kartuizers (Bloemendaal) (Nieuwlicht Monastery, Carthusians (Bloemendaal)), Utrecht
Argumentation
 • the institution/community is mentioned in the text
Specification
Name
Name of the commissioning party of the original text
Composition of the commissioning party
Specification (composition)
Members of the commissioning party
Commissioning person(s)
Commissioning institution(s)
Additional remarks
Language
Language
 • Latin
Specification
Description of hands
Description of hands
Statement of responsibility
Person(s)
Additional remarks
Place(s) of production
Place(s) of production Charterhouse Nieuwlicht
Users
Intended users/audience
 • for communal purposes in an institution or community (educational)
Specification
Usage
Intended place of usage
 • unknown
Specification (intended place)
Depository inside the institution
Specification (depository)
Traces of usage
Additional remarks
Order of the data in the text
Type of registration chronologically
Specification
Filiation
Filiation
Narrative source containing one or more historical events
Type of narrative source chronicle
Short summary of the contents The chronicle describes the founding of the monastery in 1391 with Zweder van Gaesbeek as its first founder and Zweder's brother Willem van Abcoude as it's second founder after Zweder died in 1400. Willem died in 1407. This is were the chronicle ends. The chronicle also mentions the phases of construction of the monastery during the period 1391-1407.
Annual entries
Information regarding memoria
Type of memoria information
 • gifts
 • founders and benefactors
Specification
Context
General historical information
Specification of general historical information
Aspects of the history of the institution
Specification
Additional remarks
Incipit
Incipit In nomine Domini amen. Ad perpetuam memoriam habendam de tempore
Explicit
Explicit ...consequi valeant sempiternam. Amen.
Illustration(s)
Illustrations or decorations

Memorial text in: [11] Memorial register of the Nieuwlicht Charterhouse near Utrecht (Anniversarium); Utrecht, HUA, 1006-3, no. 4 [11]

Keywords (type(s) of memorial text)
Keywords (type(s) of memorial text)
 • memorial register (graves)
Title and MeMO memorial text ID
Title Register of members of Nieuwlicht who were buried elsewhere (1404-1565)
MeMO memorial text ID 2011
Pagination or foliation
Page(s)
 • Page 102 to 103
Specification
Folio(s)
Specification
Date of creation (physical object)
Date 1440-1565
Argumentation
 • date(s) are mentioned in the text
Specification
Date of creation (contents of the text)
Date 1440
Argumentation
 • based on research
Specification
Period covered by the memorial text
Date 1404-1565
Argumentation
 • based on research
Specification The first person in the list is Theodericus Sloyer, the third prior of Nieuwlicht who died in Basel in 1404.
Additional remarks
Original institution(s)
Institution [134] Nieuwlicht, Kartuizers (Bloemendaal) (Nieuwlicht Monastery, Carthusians (Bloemendaal)), Utrecht
Argumentation
 • the institution is mentioned in another text in the same manuscript
Specification
Name prior Thomas van Mijnen
Name of the commissioning party of the original text
Composition of the commissioning party
 • officials of a religious order
Specification (composition)
Members of the commissioning party
Commissioning person(s)
Commissioning institution(s)
Additional remarks
Language
Language
 • Latin
Specification
Description of hands
Description of hands
Statement of responsibility
Person(s)
Additional remarks
Place(s) of production
Place(s) of production
Users
Intended users/audience
 • for communal purposes in an institution or community (liturgical)
 • for communal purposes in an institution or community (administrative)
Specification
Usage
Intended place of usage
Specification (intended place)
Depository inside the institution
Specification (depository)
Traces of usage
Additional remarks
Order of the data in the text
Type of registration chronologically
Specification
Filiation
Filiation
Register of graves
Type(s) of register of graves
 • list of persons buried
Number of graves < 50
Grave owners (if the register is a list of grave owners)
Number of grave owners
Sex of grave owners (in percentages)
Background of the grave owners
Specification
Persons buried
Number of persons buried < 50
Sex of the persons buried (in percentages) 100% male
Background of persons buried
 • members of the institution (full membership) (e.g. brothers and sisters)
Specification
Location of graves
Location of graves
Supplementary information
The register contains supplementairy information concerning
 • biographical information
Specification
Additional remarks
Incipit
Incipit
Explicit
Explicit
Illustration(s)
Illustrations or decorations

Memorial text in: [11] Memorial register of the Nieuwlicht Charterhouse near Utrecht (Anniversarium); Utrecht, HUA, 1006-3, no. 4 [11]

Keywords (type(s) of memorial text)
Keywords (type(s) of memorial text)
 • memorial register (graves)
Title and MeMO memorial text ID
Title Register of the work force of Nieuwlicht buried in the cemetery (<1425-1543)
MeMO memorial text ID 2012
Pagination or foliation
Page(s)
 • Page 104 to 104
Specification
Folio(s)
Specification
Date of creation (physical object)
Date 1440-1543
Argumentation
 • based on research
Specification
Date of creation (contents of the text)
Date 1440
Argumentation
 • based on research
Specification
Period covered by the memorial text
Date <1425-1543
Argumentation
 • date(s) are mentioned in the text
 • based on research
Specification
Additional remarks
Original institution(s)
Institution [134] Nieuwlicht, Kartuizers (Bloemendaal) (Nieuwlicht Monastery, Carthusians (Bloemendaal)), Utrecht
Argumentation
 • the institution is mentioned in another text in the same manuscript
Specification
Name prior Thomas van Mijnen
Name of the commissioning party of the original text
Composition of the commissioning party
 • officials of a religious order
Specification (composition)
Members of the commissioning party
Commissioning person(s)
Commissioning institution(s)
Additional remarks
Language
Language
 • Latin
Specification
Description of hands
Description of hands
Statement of responsibility
Person(s)
Additional remarks
Place(s) of production
Place(s) of production
Users
Intended users/audience
 • for communal purposes in an institution or community (liturgical)
 • for communal purposes in an institution or community (administrative)
Specification
Usage
Intended place of usage
Specification (intended place)
Depository inside the institution
Specification (depository)
Traces of usage
Additional remarks
Order of the data in the text
Type of registration chronologically
Specification From 1440 on the entries were done chronologically. It is unclear whether the persons who were buried before 1440 were mentioned chronologically.
Filiation
Filiation
Register of graves
Type(s) of register of graves
 • list of persons buried
Number of graves < 50
Grave owners (if the register is a list of grave owners)
Number of grave owners
Sex of grave owners (in percentages)
Background of the grave owners
Specification
Persons buried
Number of persons buried < 50
Sex of the persons buried (in percentages) 100% male
Background of persons buried
 • neighbours (from the wider neighbourhood)
 • people associated with the institution (socially)
Specification
Location of graves
Location of graves
 • cemetery
Supplementary information
The register contains supplementairy information concerning
 • biographical information
 • about graves
Specification
Additional remarks
Incipit
Incipit
Explicit
Explicit
Illustration(s)
Illustrations or decorations

Memorial text in: [11] Memorial register of the Nieuwlicht Charterhouse near Utrecht (Anniversarium); Utrecht, HUA, 1006-3, no. 4 [11]

Keywords (type(s) of memorial text)
Keywords (type(s) of memorial text)
 • memorial register (gifts)
Title and MeMO memorial text ID
Title Register of gifts from the most important benefactors (1391-1448)
MeMO memorial text ID 2014
Pagination or foliation
Page(s)
 • Page 117 to 128
Specification
Folio(s)
Specification
Date of creation (physical object)
Date 1440-1448
Argumentation
 • date(s) are mentioned in the text
 • based on research
Specification
Date of creation (contents of the text)
Date 1440
Argumentation
 • based on research
Specification
Period covered by the memorial text
Date 1391-1448
Argumentation
 • date(s) are mentioned in the text
 • based on research
Specification
Additional remarks
Original institution(s)
Institution [134] Nieuwlicht, Kartuizers (Bloemendaal) (Nieuwlicht Monastery, Carthusians (Bloemendaal)), Utrecht
Argumentation
Specification
Name
Name of the commissioning party of the original text
Composition of the commissioning party
Specification (composition)
Members of the commissioning party
Commissioning person(s)
Commissioning institution(s)
Additional remarks
Language
Language
 • Latin
Specification
Description of hands
Description of hands
Statement of responsibility Hendrik Bor started the text. It was continued by other scribes.
Person(s)
Name Henricus Bor
Sex male
Year of birth
Year of death 1575
Role Author
Specification
Remarks
Additional remarks
Place(s) of production
Place(s) of production
Users
Intended users/audience
 • for communal purposes in an institution or community (administrative)
Specification
Usage
Intended place of usage
Specification (intended place)
Depository inside the institution
Specification (depository)
Traces of usage
Additional remarks
Order of the data in the text
Type of registration chronologically
Specification
Filiation
Filiation
Register of gifts
Type(s) of gifts
 • interest/rent
 • objects for the worship and decoration of the church (liturgical vestments/liturgical vessels/liturgical books/ornaments/furnishing/altar pieces/memorial pieces/glass stained windows)
 • real estate (land/houses)
 • a one-off gift of money
Number of gifts < 50
Type(s) of countergifts
 • no countergifts mentioned
Benefactors
Number of benefactors < 50
Sex of the benefactors (in percentages) 75% male, 25% female
Background of benefactors
 • neighbours (from the wider neighbourhood)
 • people associated with the institution (socially)
Specification This register of gifts contains the most important gifts that were used for the construction of Nieuwlicht and the sustenance of the monks from the foundation of the monastery until 1448. Among them are the gifts from the founder of the monastery, Zweder van Gaesbeek and his brother Willem van Abcoude.
Supplementary information
The register contains supplementary information concerning
 • biographical information
 • about gifts
 • about graves
Specification The register contains elaborate explanations of the purposes of the gifts. Several of the gifts (annual rents) were used for the sustenance of choir monks. In the text the name of the first choir monk for whom it was used is mentioned. The last entries do not mention the kind of gifts. Only the benefactors are mentioned. A few times the location of the graves of the benefactors inside the monastery is mentioned.
Additional remarks
Incipit
Incipit Hic annotantur beneficia maximorum benefactorum domus nostre, in principio
Explicit
Explicit et Athalisia, ejus uxore legitima, notabilibus benefactoribus nostris.
Illustration(s)
Illustrations or decorations

Memorial text in: [11] Memorial register of the Nieuwlicht Charterhouse near Utrecht (Anniversarium); Utrecht, HUA, 1006-3, no. 4 [11]

Keywords (type(s) of memorial text)
Keywords (type(s) of memorial text)
 • memorial register (memorial services)
 • necrology
 • kalendarium
Title and MeMO memorial text ID
Title Necrology of Nieuwlicht (1391-1580)
MeMO memorial text ID 1889
Pagination or foliation
Page(s)
 • Page 21 to 68
Specification
Folio(s)
Specification
Date of creation (physical object)
Date 1440-1580
Argumentation
 • based on research
Specification
Date of creation (contents of the text)
Date 1392
Argumentation
 • based on research
Specification An earlier (now lost) version of this necrology was started around the time the monastery was founded.
Period covered by the memorial text
Date 1391-1580
Argumentation
 • based on research
Specification For the 16th century a few years are mentioned.
Additional remarks
Original institution(s)
Institution [134] Nieuwlicht, Kartuizers (Bloemendaal) (Nieuwlicht Monastery, Carthusians (Bloemendaal)), Utrecht
Argumentation
 • based on research (literature, archival or archaeological research)
 • the institution is mentioned in another text in the same manuscript
Specification
Name Carthusian order
Name of the commissioning party of the original text Carthusian order
Composition of the commissioning party
 • officials of a religious order
Specification (composition) Each Carthusian monastery had to keep a necrology with names of members of the order and benefactors.
Members of the commissioning party
Commissioning person(s)
Commissioning institution(s)
Additional remarks
Language
Language
 • Latin
Specification
Description of hands
Description of hands several hands
Statement of responsibility
Person(s)
Additional remarks
Place(s) of production
Place(s) of production Nieuwlicht
Users
Intended users/audience
 • for communal purposes in an institution or community (liturgical)
Specification
Usage
Intended place of usage
 • in the church
Specification (intended place)
Depository inside the institution church/sacristy
Specification (depository)
Traces of usage
Additional remarks
Order of the data in the text
Type of registration in a calendar (Roman/Julian/Gregorian)
Specification
Filiation
Filiation There must have been an earlier necrology that is now lost. The other necrology from Nieuwlicht (MeMO memorial text ID 429) was also based on that necrology, because the order of the entries before 1440 is often identical although this necrology appears to be more complete.
Register of memorial services
Type(s) of memorial services
 • mass (including daily masses that are not a memorial mass)
Number of memorial services > 1000
Frequency of memorial services
 • annually
Executor(s) of memorial services
 • member(s) of the institution
Commemorated persons
Number of the commemorated persons > 1000
Sex of the commemorated persons 75% male, 25% female
Background of commemorated persons
 • neighbours (from the wider neighbourhood)
 • people associated with the institution (socially)
 • members of the institution (full membership) (e.g. brothers and sisters)
 • members of another institution of the same order
Specification The necrology contains the names of members of Nieuwlicht and its benefactors together with the names of members of the Carthusian order from all over Europe and benefactors from the various monasteries.
Supplementary information
The register contains supplementary information concerning
 • about graves
 • about pittances
Specification The necrology mentions some twenty graves of people that were buried in Nieuwlicht and some pittances that were to be distributed to members of Nieuwlicht.
Additional remarks
Incipit
Incipit Officium benefactorum
Explicit
Explicit necnon valetudinarii obsequiosissimi.
Illustration(s)
Illustrations or decorations
Medieval Memoria Online v1.1 — © 2019 Utrecht University