Medieval Memoria Online

Description - Monastery

Mariëndaal, Cisterciënzerinnen (Ten Dale) in Utrecht, Utrecht, NL

MeMO institution ID and name
MeMO institution ID 140
Name (Dutch) Mariëndaal, Cisterciënzerinnen (Ten Dale)
Name (English) Mariendaal Monastery, Cistercian Nuns (Ten Dale)
Patron saint(s)
  • Our Lady
Additional remarks
Location (according to current geography)
Province Utrecht, NL - Netherlands
Settlement Utrecht
Coordinates 134/459A ??
Diocese before 1559 Utrecht
Diocese after 1559 Utrecht
Parish Utrecht - Sint Jacobus
Date of foundation 1244
Founder(s) or main benefactor(s) Canon Theodorus de Kovelwaet
Religious order
Type of religious order Cistercian
Associated with
Type of institution women
Mother house
Name of the mother house
Phases in the institutional history 1244: Cistercian Nuns 1586: demolition
Date of transition to secular management
Date of dissolution 1586
Additional remarks Under the jurisdiction of the abbot of Altencamp.
Extant memorial objects and/or texts concerning memoria
Memorial objects
Text carriers
Type of extant material institution archive/archival material
Storage in one place
Short description of the material HUA, 1005-3 Abdij Mariëndaal van Cisterciënzerinnen te Zuilen. Size: 300 described records. Access: Inventarissen van de archieven van de vijf adellijke vrouwenkloosters in en om Utrecht/ C.A. van Kalveen.
Holding institution(s)
Name Het Utrechts Archief
Settlement Utrecht, Utrecht, NL
Website
Additional remarks
  • Hulzen, A. van, Utrechtse kloosters en gasthuizen (Baarn 1986), 87-88
  • Kalveen, C.A. van, De vijf adellijke vrouwenkloosters in en om de stad Utrecht, in: Dekker, C.; Erkelens-Buttinger (ed.), E.S.C., De kerk en de Nederlanden. Archieven, instellingen, samenleving. (Hilversum 1997), 152-167, 157-158
  • Moolenbroek, Jaap van, De stichting van Cisterciënzer vrouwenkloosters in Nederland tot 1300, Archief voor de geschiedenis van de Katholieke Kerk in Nederland 27 (1985), 169-214, 206
  • Schoengen, M., Monasticon Batavum III: De Benedictijnsche Orden. Benevens de Carmelieten en Jesuieten. (Amsterdam 1942), 122
  • Tongerloo, L. van, 'Bisdom en geestelijkheid'., in: , Stuip en Vellekoop, Utrecht tussen Kerk en Staat (Hilversum 1991), 169-195.
Links

Building history

General date of construction
Church or chapel(s)
Burial ground
Location
Date of consecration
Date of clearance
Extant building remnants
Demolition 1586
Additional remarks
Medieval Memoria Online v1.1 — © 2019 Utrecht University