Medieval Memoria Online

Description - Monastery

Dominicanen (Predikheren, Jacobijnen) in Utrecht, Utrecht, NL

MeMO institution ID and name
MeMO institution ID 145
Name (Dutch) Dominicanen (Predikheren, Jacobijnen)
Name (English) Convent of Dominican Friars (Predikheren, Jacobijnen)
Patron saint(s)
  • Andrew
Additional remarks
Location (according to current geography)
Province Utrecht, NL - Netherlands
Settlement Utrecht
Coordinates 137/456
Diocese before 1559 Utrecht
Diocese after 1559 Utrecht
Parish Utrecht - Sint Jacobus
Date of foundation 1232
Founder(s) or main benefactor(s) Willem II, count of Holland, with the cooperation of Albertus Magnus
Religious order
Type of religious order Dominican
Associated with Congregatio Hollandiae 1486
Type of institution men
Mother house
Name of the mother house
Phases in the institutional history
Date of transition to secular management
Date of dissolution 1579
Additional remarks
Extant memorial objects and/or texts concerning memoria
Memorial objects
Text carriers
  • Henderikx, P.A., De oudste bedelordekloosters in het graafschap Holland en Zeeland (Dordrecht 1977), 13-14
  • Hulzen, A. van, Utrechtse kloosters en gasthuizen (Baarn 1986), 36-42
  • Schoengen, M., Monasticon Batavum II De Augustijnsche orden, benevens de broeders en zusters van het gemeene leven (Amsterdam 1941), 189-190
  • Tongerloo, L. van, 'Bisdom en geestelijkheid'., in: , Stuip en Vellekoop, Utrecht tussen Kerk en Staat (Hilversum 1991), 169-195.
  • Wolfs, S.P., Middeleeuwse dominicanenkloosters in Nederland (Assen 1984), 243-278
Links

Building history

General date of construction
Church or chapel(s)
Burial ground
Location
Date of consecration
Date of clearance
Extant building remnants
Demolition
Additional remarks
Medieval Memoria Online v1.1 — © 2019 Utrecht University