Medieval Memoria Online

Description - Text Carrier

Chronicle of the St Barbara convent in Delft II; Utrecht, HUA, 88 no. 295

Add extra information

Title and MeMO text carrier ID
MeMO text carrier ID 173
Name Chronicle of the St Barbara convent in Delft II; Utrecht, HUA, 88 no. 295
[454] Empty page 1r - 1v
[452] Chronicle of the St Barbara convent in Delft II 2r - 7r
[455] Empty pages 7v - 10v
[453] List of maters of the St Barbara convent in Delft II 11r - 12r
[456] Empty pages 12v - 14v
Category
Type of text carrier Manuscript with more than one text
Classification Miscellany
Short description Paper manuscript dating from the second half of the 16th century, contains the chronicle of the St. Barbara convent in Delft which was originally written by Jan Janszoon (pater of the convent 1515-1543) but edited and supplemented by Christiaan van Adrichem (pater of the convent 1565-1572). The chronicle contains a list of paters and sisters. Also a list of maters was added by Van Adrichem.
Additional remarks Christiaan van Adrichem added and edited the autograph by Jan Janszoon (Utrecht, HUA, OKN 294 (MeMO TC ID 172)) and then made a transcript in which he processed his adaptations. The present manuscript is that transcript, an autograph by Christiaan van Adrichem.
Holding institution Utrecht, Het Utrechts Archief
Collection Oud-Katholieke Kerk Nederland
Entry number collection 88
Identifier in collection 295
Link to online description
Alternative collection
Alternative collection identifiers
Accessibility
Additional remarks
Original institution(s)
Original institution(s)
Dates of separate texts
Date
 • >1565-<1572
 • >1575-<1600
Author(s)
Author(s)
 • Christiaan van Adrichem
 • Jan Janszoon
Text material(s)
 • paper
Watermark(s)
Number of leaves 14
Collation 15, 22
Dimensions (mm)
Height x width 218 x 152
Condition of the text carrier
Conservation
Adaptations
Type(s) of adaption
Specification
Cover
Cover material(s)
 • parchment
Specification
Date of the cover Contemporary
Specification The parchment used for the cover seems to have been part of a necrology: Int jaer ons Heren M CCCC ende XXVII op Sinte Marien Magdalenen dach starf Jan Willemssoen van Sciedam. Bidt voir sijn siel. Testament. Int jaer ons Heren M CCCC ende LII op Sinte Policarpus dach starf Ian Ywins Jan Willamssoens weedwi van Sciedam. Bidt voir sijn siel. Testament. (Verhoeven, p.136).
Additional remarks
Table of contents
Is there a contemporary (e.g. medieval) table of contents in the text carrier? no
Specification
Colophon
Is there a colophon in the text carrier? no
Specification
Rubrication
Are the texts in the text carrier rubricated? no
Heraldry
Number of heraldic items
Locations of the heraldry in the text carrier
Specification
Illustration(s)
Location(s) of the illustration(s)
Types of illustrations
Specification
Additional remarks
Provenance
Provenance The manuscript has been owned by the Oude Clerezij since at least 1929, when it is mentioned in the catalogue (See: J. Bruggeman, "Inventaris van de archieven bij het Metropolitaan Kapittel van Utrecht van de Roomsch-Katholieke Kerk der Oud-Bisschoppelijke Clerezie" (1928/1929)).
Marks of ownership
Type(s) of mark(s) of ownership
Specification
Additional remarks
 • Heussen, H.F. van, Historia episcopatuum foederati Belgii.. I (Lugduni in Batavis (Leiden) 1719), 410-412
 • Heussen, H.F. van, Rijn, H. van, Kerkelijke historie en outheden der zeven vereenigde provincien III.. van Delft en Delfland (Leiden 1726), 711-712
 • Heussen, H.F. van, Rijn, H. van, Oudheden en gestichten van Delft en Delfland.. (Leiden 1720), 182-190
 • Verhoeven, G., De kronieken van twee Delftse tertiarissenconventen, Ons geestelijk erf, (2000), 105-152
Additional remarks
 • , Database Bibliotheca Neerlandica Manuscripta (e-BNM), http://www.bibliotheek.leidenuniv.nl/bijzondere-collecties/handschriftenarchievenbrieven/bnm.html
 • Hensen, A.H.L., Christiaan van Adrichem, in: Hensen, A.H.L., In den Hollandschen tuin (Utrecht 1930), 111-129, 111-129
 • Rikhof, F.H.A., Inventaris van archivalia, verzameld door apostolische vikarissen van de Hollandse zending en katholiek gebleven kanunniken van de geseculariseerde kapittels, gedeponeerd bij het vikariaat van Utrecht, 1384-1699 (Utrecht 1993), 54
 • Verhoeven, G., De kronieken van twee Delftse tertiarissenconventen, Ons geestelijk erf 74 (2000), 105-152, 105-152
 • Vermaseren, B.A.; Buschkens-Dijkgraaf, M.L., Het klooster 'Sancta Maria in Monte Sion' tussen Delft en Rijswijk 1433-1574. Een vrucht van de Moderne Devotie (Pijnacker 1981), 25-33
Additional remarks
Other documentation
Additional remarks
Additional remarks

Authors

Personal details
Name Christiaan van Adrichem
Sex male
Year/date of birth 1533
Year/date of death 1585
Additional remarks
Additional remarks Also known as Christiaan Crucius. Q.v. Nieuw Nederlandsch Biographisch Woordenboek 3, 5.
Role(s) in this text carrier
Memorial text [452] Chronicle of the St Barbara convent in Delft II
Role Author
Specification
Memorial text [453] List of maters of the St Barbara convent in Delft II
Role Author
Specification
Role(s) in other text carrier(s)
Text carrier [172] Chronicle of the St Barbara convent in Delft I; Utrecht, HUA, 88, no. 294
Memorial text [449] Chronicle of the St. Barbara convent in Delft I
Role Author
Specification
Text carrier [172] Chronicle of the St Barbara convent in Delft I; Utrecht, HUA, 88, no. 294
Memorial text [450] List of maters of the St Barbara convent in Delft I
Role Author
Specification
Text carrier [467] Memorial register of the St Nicolas confraternity in Delft, Utrecht, HUA, 88-301
Memorial text [2374] Nomina dominorum confraternitatis sancti Nicolai episcopi
Role Author
Specification
Text carrier [468] Register of members of the St Nicholas confraternity in Delft, Utrecht, HUA, 88-302
Memorial text [2376] List of members of the St Nicolas confraternity in Delft (Congregatio S. Nicolai, 1569)
Role Author
Specification
Text carrier [469] Register of the Apostle confraternity in Delft Statuta Apostolorum Delphensium, Utrecht, HUA, 88, no. 303
Memorial text [2381] Register of names of members of the Apostle confraternity in 1561 (Collegium apostolicum 1561
Role Author
Specification
Text carrier [471] Chronicon Time line with popes, emperors and kings, Utrecht, HUA, 88, no. 457
Memorial text [2386] Chronicon Register with names of figures from the Old Testamentm popes, emperors and kings
Role Scribe
Specification
Personal details
Name Jan Janszoon
Sex male
Year/date of birth
Year/date of death 1543
Additional remarks
Additional remarks Jan Janszoon was pater of the St. Barbara convent in Delft 1515-1543.
Role(s) in this text carrier
Memorial text [452] Chronicle of the St Barbara convent in Delft II
Role Author
Specification
Role(s) in other text carrier(s)
Text carrier [172] Chronicle of the St Barbara convent in Delft I; Utrecht, HUA, 88, no. 294
Memorial text [449] Chronicle of the St. Barbara convent in Delft I
Role Author
Specification

Memorial text in: [173] Chronicle of the St Barbara convent in Delft II; Utrecht, HUA, 88 no. 295 [173]

Keywords (type(s) of memorial text)
Keywords (type(s) of memorial text)
 • biographies
 • chronicle
Title and MeMO memorial text ID
Title Chronicle of the St Barbara convent in Delft II
MeMO memorial text ID 452
Pagination or foliation
Page(s)
Specification
Folio(s)
 • Folio 2r to 7r
Specification
Date of creation (physical object)
Date >1575-<1600
Argumentation
Specification E-bnm: 1575-1590 (last quarter 16th century).
Date of creation (contents of the text)
Date >1515
Argumentation
Specification Jan Janszoon (pater of the convent 1515-1543) wrote the first part of the chronicle. He mentions his predecessor became pater in 1469 and remained in this function for 46 years. Christiaan van Adrichem (pater of the convent 1565-1572) later added the period up to 1572 to chronicle (ending with ...ende hi was een waerlick priester) and edited Jan Janszoons' text. Ca. 1600 a different hand added a fragment, ending with ...int midden ende opt heerlickste vant coer. Verhoeven, p149.
Period covered by the memorial text
Date ca.1380-1585
Argumentation
Specification The autograph of Christiaan van Adrichem ends with 1565, the year he became pater. A different hand added information about Christiaan van Adrichems death (1585).
Additional remarks
Original institution(s)
Institution [667] St. Barbaraconvent, Tertiarissen (Convent of St Barbara,Tertiaries), Delft
Argumentation
Specification
Name
Name of the commissioning party of the original text
Composition of the commissioning party
Specification (composition)
Members of the commissioning party
Commissioning person(s)
Commissioning institution(s)
Additional remarks
Language
Language
 • Dutch
Specification
Description of hands
Description of hands Autograph of Christiaan van Adrichem (Littera humanistica minuscula, E-bnm). Additions by a different hand ca. 1600 (Verhoeven, p.149).
Statement of responsibility
Person(s)
Name Christiaan van Adrichem
Sex male
Year of birth 1533
Year of death 1585
Role Author
Specification
Remarks Also known as Christiaan Crucius. Q.v. Nieuw Nederlandsch Biographisch Woordenboek 3, 5.
Name Jan Janszoon
Sex male
Year of birth
Year of death 1543
Role Author
Specification
Remarks Jan Janszoon was pater of the St. Barbara convent in Delft 1515-1543.
Additional remarks
Place(s) of production
Place(s) of production Possibly Delft
Users
Intended users/audience
Specification Probably the sisters in the convent (Verhoeven, p. 118).
Usage
Intended place of usage
Specification (intended place)
Depository inside the institution
Specification (depository)
Traces of usage
Additional remarks
Order of the data in the text
Type of registration chronologically
Specification
Filiation
Filiation Utrecht, Het Utrecht Archief, Archief Oud-Katholieke Kerk nr. 294 (MeMO TC ID 172).
Narrative source containing one or more historical events
Type of narrative source chronicle
Short summary of the contents Chronicle of the St Barbaraconvent ca.1380-1572. Contains an account of the foundation and first decades of the convent. The chronicle continues with biographies of the paters of the convent and mentions a list of sisters in 1418.
Annual entries
Information regarding memoria
Type of memoria information
 • history of the heads of the family/superiors of the community/institution (succession series, i.e. gesta)
 • history of members of the family/community/institution (biographies)
 • founders and benefactors
 • gifts
Specification
Context
General historical information
Specification of general historical information
Aspects of the history of the institution
 • reformations
 • foundation
 • relations with other religious communities
Specification The St Barbara convent was founded after a conflict arose among the members of the Agatha convent. In 1418 the convent officially became an enclosed institution.
Additional remarks
Incipit
Incipit Ontrent dat jaer ons Heeren dusent driehondert ende tachtich, als die devotie hier in Hollant..
Explicit
Explicit ...ende hi was een waerlick priester / ...int midden ende opt heerlickste vant coer.
Illustration(s)
Illustrations or decorations

Memorial text in: [173] Chronicle of the St Barbara convent in Delft II; Utrecht, HUA, 88 no. 295 [173]

Keywords (type(s) of memorial text)
Keywords (type(s) of memorial text)
 • memorial register (names)
Title and MeMO memorial text ID
Title List of maters of the St Barbara convent in Delft II
MeMO memorial text ID 453
Pagination or foliation
Page(s)
Specification
Folio(s)
 • Folio 11r to 12r
Specification
Date of creation (physical object)
Date >1565-<1572
Argumentation
Specification Q.v. Date of origin.
Date of creation (contents of the text)
Date >1565-<1572
Argumentation
Specification The list was added by Christiaan van Adrichem, who was pater 1565-1572.
Period covered by the memorial text
Date 1405-1572
Argumentation
 • date(s) are mentioned in the text
Specification
Additional remarks
Original institution(s)
Institution [667] St. Barbaraconvent, Tertiarissen (Convent of St Barbara,Tertiaries), Delft
Argumentation
Specification
Name
Name of the commissioning party of the original text
Composition of the commissioning party
Specification (composition)
Members of the commissioning party
Commissioning person(s)
Commissioning institution(s)
Additional remarks
Language
Language
 • Dutch
Specification
Description of hands
Description of hands Autograph of Christiaan van Adrichem (littera humanistica (minuscula).
Statement of responsibility
Person(s)
Name Christiaan van Adrichem
Sex male
Year of birth 1533
Year of death 1585
Role Author
Specification
Remarks Also known as Christiaan Crucius. Q.v. Nieuw Nederlandsch Biographisch Woordenboek 3, 5.
Additional remarks Autograph of Christiaan van Adrichem.
Place(s) of production
Place(s) of production Possibly Delft.
Users
Intended users/audience
Specification
Usage
Intended place of usage
Specification (intended place)
Depository inside the institution
Specification (depository)
Traces of usage
Additional remarks
Order of the data in the text
Type of registration chronologically
Specification
Filiation
Filiation MeMO TC ID 172.
Register of names
Type of register of names list of abbots/abbesses/priors etc.
Persons mentioned
Number of names < 50
Sex of the persons mentioned (in percentages) 100% female
Background of the persons mentioned
 • members of the institution (full membership) (e.g. brothers and sisters)
Specification
Persons are registered while alive/dead dead
Supplementary information
The register contains supplementary information concerning
 • biographical information
Specification List of the first ten maters of the convent, usually giving their name, date of election and date of death.
Additional remarks
Incipit
Incipit Hase Dirck Jan Ramszoons wedue..
Explicit
Explicit ...out wesende xliiii jaer, ende heeft geregiert jaer.
Illustration(s)
Illustrations or decorations
Medieval Memoria Online v1.1 — © 2019 Utrecht University