Medieval Memoria Online

Description - Text Carrier

Chronicle of the Meester Geertshuis in Deventer (Zusterboek); Deventer, Athenaeumbibliotheek, ms. 101 F 25

Add extra information

Title and MeMO text carrier ID
MeMO text carrier ID 2
Name Chronicle of the Meester Geertshuis in Deventer (Zusterboek); Deventer, Athenaeumbibliotheek, ms. 101 F 25
[3] Chronicle of the Meester Geertshuis 1r - 147r
[4] Life of Lutgert van Buderick 133r - 138v
Category
Type of text carrier Manuscript with more than one text
Classification Miscellany
Short description Paper manuscript (last quarter 15th century) contains the life of Lutgert van Buderick and the chronicle of the Meester Geertshuis in Deventer (64 lives of sisters).
Additional remarks Also includes some accounts on the poverty of the house, the sisters' virtues and events during the Schism of Utrecht (ca.1425-ca.1449). Originally, a charter (1426) was glued to the binding (now bound in as first page). It documents the founding of services in memory of the couple Wijnkes in the convent Frenswegen.
Holding institution Deventer, Athenaeumbibliotheek
Collection
Entry number collection
Identifier in collection 101 F 25
Link to online description
Alternative collection
Alternative collection identifiers Supplement 208
Accessibility Facsimile on the website of Athenaeumbibliotheek
Additional remarks In the secondary literature, this manuscript is referred to as manuscript G.
Original institution(s)
Original institution(s)
Dates of separate texts
Date
 • >1456
Author(s)
Author(s)
 • Rodolphus Dier van Muiden
Text material(s)
 • paper with watermark
Watermark(s) Bollman discerns at least 4 watermarks. Q.v. Bollmann p.288-289.
Number of leaves 151
Collation First part mainly in quaternio, subsequently sexternio and quinio alternate.
Dimensions (mm)
Height x width 214 x 150
Condition of the text carrier
Conservation
Adaptations
Type(s) of adaption
Specification
Cover
Cover material(s)
 • leather
Specification
Date of the cover
Specification
Additional remarks The manuscript was bound again in 1910 in the original red leather cover with a new copper clasp. A charter which was originally attached to the cover, is now bound in the beginning of the manuscript. A short note at the beginning of the ms mentions this.
Table of contents
Is there a contemporary (e.g. medieval) table of contents in the text carrier? yes
Specification
Colophon
Is there a colophon in the text carrier? no
Specification
Rubrication
Are the texts in the text carrier rubricated? yes
Heraldry
Number of heraldic items
Locations of the heraldry in the text carrier
Specification
Illustration(s)
Location(s) of the illustration(s)
Types of illustrations
Specification
Additional remarks
Provenance
Provenance In 1674 the ms turned up in the archive of Steven van Rhemen with ms. 'D'. Obtained by the State Archives in Arnhem in 1899. In 1941 transferred to the State Archives in Zwolle. 1975: Stadsarchief- en Atheneaumbibliotheek Deventer.
Marks of ownership
Type(s) of mark(s) of ownership
 • stamp(s)
Specification Stamps are from the 19th century.
Additional remarks
 • Athenaeumbibliotheek, Deventer, Digital facsimile of Chronicle of the Meester Geertshuis in Deventer (Zusterboek), https://athenaeumcollecties.nl/collecties/topstukken/detail/0be4fa58-3487-11e6-97b2-6b087bd35c67/media/e84243b8-0c7c-34c0-1da2-214d3423fc21
 • Engen, J. van, Devotio Moderna. Basic Writings (New York 1988), 121-136
 • Kühler, W.J., Levensbeschrijvingen van devote zusters te Deventer, Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht, (1910)
 • Man, D. de, Hier beghinnen sommige stichtige punten van onsen oelden zusteren. Naar het te Arnhem berustende handschrift uitgegeven (Den Haag 1919)
Additional remarks The library of the university of Amsterdam owns a transcript dated 1852 (hs I E 33).
 • , Database Bibliotheca Neerlandica Manuscripta (e-BNM), http://www.bibliotheek.leidenuniv.nl/bijzondere-collecties/handschriftenarchievenbrieven/bnm.html
 • Alberts, W.J., Zur Historiographie der Devotio Moderna und ihrer Erforschung, Westfälische Forschungen 11 (1958), 51-67, 61
 • Axters, S., Geschiedenis van de vroomheid in de Nederlanden III: De Moderne Devotie 1380-1550 (Antwerpen 1953), 94-97, 103-111, 114
 • Bollmann, A.M., Frauenleben und Frauenliteratur in der Devotio Moderna. Volkssprachige Schwesternbücher in literarhistorischer Perspektive (Groningen 2004)
 • Bollmann, A.M., Memoria für die Zukunft. Zur Gestaltung von Erinnerung in den Schwesternbüchern der Devotio moderna , The Medieval Low Countries. An Annual Review 2 (2015), 155-185
 • Breure, L., Doodsbeleving en levenshouding. Een historisch-psychologische studie betreffende de Moderne Devotie in het IJsselgebied in de 14e en 15e eeuw (Hilversum 1987), 49
 • Carasso-Kok, M., Repertorium van verhalende historische bronnen uit de middeleeuwen. Heiligenlevens, annalen, kronieken en andere in Nederland geschreven verhalende bronnen (Den Haag 1981), 160-161, 392-393
 • Chevalier, U., Répertoire des sources historiques du Moyen Age. Bio-bibliographie I (Paris 1903), 1193
 • Koorn, F.W.J., Hollandse nuchterheid? De houding van de Moderne Devoten tegenover vrouwenmystiek en ascese, Ons geestelijk erf 66 (1992), 97-114, 97-114
 • Kühler, W.J., Johannes Brinckerinck en zijn klooster te Diepenveen (Rotterdam 1908), 350
 • Kühler, W.J., Levensbeschrijvingen van devote zusters te Deventer, Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht 36 (1910),
 • Man, D. de, Hier beginnen sommige stichtige punten van onsen oelden zusteren. Naar het te Arnhem berustende handschrift uitgegeven (Den Haag 1919)
 • Mertens, Th.F.C., Hendrik Mande (?-1431). Teksthistorische en literairhistorische studies (Nijmegen 1986), 138
 • Moll, W., Johannes Brugman en het godsdienstig leven onzer vaderen in de vijftiende eeuw I (Amsterdam 1854)
 • Muller Fz., S., Lijst van Noord-Nederlandsche kronijken met opgave van bestaande handschriften en litteratuur (Utrecht 1880), 97
 • Post, R.R., The Modern Devotion. Confrontation with reformation and humanism (Leiden 1968), 497-500
 • Rademaker-Helfferich, Bonny, Thomas a Kempis en de moderne devotie: tentoonstellingscatalogus (Brussel 1971)
 • Romein, J., Geschiedenis van de Noord-Nederlandsche geschiedschrijving in de middeleeuwen. Bijdrage tot de beschavingsgeschiedenis (Haarlem 1932), 175-177, 186-188, 204
 • Scheepsma, W., 'For hereby I hope to rouse some piety': books of sisters from convents and sister-houses associated with the Devotio Moderna in the Low Countries, in: Smith, L.; Taylor, J.H.M., Women, the book and the godly: selected proceedings of the St Hilda's conference 1993 (Cambridge 1995), 27-40, 27-40
 • Scheepsma, W., 'Verzamelt de overgebleven brokken, opdat niets verloren ga'. Over Latijnse en Middelnederlandse levensbeschrijvingen in de sfeer van de Moderne Devotie, in: Wackers, P.W.M., Verraders en bruggenbouwers. Verkenningen naar de relatie tussen Latinitas en Middelnederlandse letterkunde (Amsterdam 1996), 211-238, 334-346, 211-238, 334-346
 • Scheepsma, W., Deemoed en devotie. De koorvrouwen van Windesheim en hun geschriften (Amsterdam 1997)
 • Scheepsma, W., Zusterboeken. Bijzondere bronnen voor de Moderne Devotie, in: Dijk, M. van; Mulder-Bakker, A.B., Het zaad der middeleeuwen (Amsterdam 1996), 153-170, 153-170
 • Scheepsma, W.; Jongen, L., Wachten op de hemelse bruidegom. De Diepenveense nonnenviten in literair-historisch perspectief, in: Mertens, Th.F.C., Boeken voor de eeuwigheid. Middelnederlands geestelijk proza (Amsterdam 1993), 295-317 and 467-476, 295-317, 467-476
 • Schoengen, M., Jacobus Traiecti alias de Voecht. Narratio de inchoatione domus clericorum in Zwollis. Met akten en bescheiden betreffende dit fraterhuis (Amsterdam 1908)
 • Schoengen, M., Monasticon Batavum II De Augustijnsche orden, benevens de broeders en zusters van het gemeene leven (Amsterdam 1941)
 • Schulte, A.G.; Breure, L., Männliche und weibliche Ausdrucksformen in der Spiritualität der Devotio Moderna, in: Bauer, D.R.; Dinzelbacher, P., Frauenmystik im Mittelalter (Ostfildern 1985), 231-255, 231-255
 • Sodmann, T., Van zuster Griete van Borken (1412), Jaarboek Zannekin 8 (1986), 147-152, 147-152
 • Stooker, K.; Verbeij, T., Collecties op orde. Middelnederlandse handschriften uit kloosters en semi-religieuze gemeenschappen in de Nederlanden (Leuven 1997)
 • Vroomen, Lisanne, Ik heb mijn lief in eeuwigheid Functies en thema’s van Middelnederlandse devote liederen, collaties en viten (Hilversum 2017)
 • Weiler, A.G., De intrede van rijke weduwen en arme meisjes in de leefgemeenschappen van de Moderne Devotie, Ons geestelijk erf 59 (1985), 403-420, 403-420
 • Wilbrink, G.G., De schrijfster van het Diepenveense handschrift D, in: Baader, T.L.J.A.M.; Berg, C.C., Album philologum voor prof. dr. Th. Baader (Tilburg 1938), 157-171, 157-171
 • Winkel, J. te, De ontwikkelingsgang der Nederlandsche letterkunde II (Haarlem ), 112, 222-223
Additional remarks
Other documentation
Additional remarks
Additional remarks

Authors

Personal details
Name Rodolphus Dier van Muiden
Sex male
Year/date of birth 1384
Year/date of death 1459
Additional remarks
Additional remarks Rodolphus Dier van Muiden moved to Deventer in 1399. In 1402 he entered the Meester Geertshuis, and became procurator there in 1435. Alternative forms of his name include: Rudolf Dier van Muiden and Rodolphus Dier de Muden.
Role(s) in this text carrier
Memorial text [4] Life of Lutgert van Buderick
Role Author
Specification
Role(s) in other text carrier(s)
Text carrier [202] Chronicles and biographies concerning the Modern Devotion (De fratribus et sororibus vitae communis in Hollandiae); Brussels, KB, ms. 8849-8859
Memorial text [892] Vita Lutgardis de Buryck quam dominis Rodolphus conscripsit
Role Author
Specification
Text carrier [268] Chronicle of the Heer Florenshuis in Deventer, some biographies and other texts; The Hague, KB, ms. 128 G 16
Memorial text [1013] Scriptum de magistro Gherardo Grote, domino Florencio et multis aliis devotis fratribus
Role Author
Specification
Text carrier [244] Chronicle (Windesheim) and biographies concerning the Modern Devotion; The Hague, KB, ms. 70 H 74
Memorial text [1016] Scriptum de magistro Gherardo Grote, domino Florencio et multis aliis devotis fratribus
Role Author
Specification

Memorial text in: [2] Chronicle of the Meester Geertshuis in Deventer (Zusterboek); Deventer, Athenaeumbibliotheek, ms. 101 F 25 [2]

Keywords (type(s) of memorial text)
Keywords (type(s) of memorial text)
 • biographies
Title and MeMO memorial text ID
Title Chronicle of the Meester Geertshuis
MeMO memorial text ID 3
Pagination or foliation
Page(s)
Specification
Folio(s)
 • Folio 1r to 147r
Specification
Date of creation (physical object)
Date >1456
Argumentation
 • date(s) are mentioned in the text
Specification Bollmann, 297-300.
Date of creation (contents of the text)
Date >1456
Argumentation
 • date(s) are mentioned in the text
Specification D. de Man dates the text between 1456 and 1485. A.M. Bollmann argues a terminus post quem circa 1483.
Period covered by the memorial text
Date 1389-1456
Argumentation
Specification
Additional remarks
Original institution(s)
Institution [25] Meester Geertshuis, Zusters des gemenen levens (Master Geert's House, Sisters of the Common Life), Deventer
Argumentation
Specification
Name
Name of the commissioning party of the original text
Composition of the commissioning party
Specification (composition)
Members of the commissioning party
Commissioning person(s)
Commissioning institution(s)
Additional remarks
Language
Language
 • Dutch
Specification
Description of hands
Description of hands One hand: Littera gothica hybrida
Statement of responsibility
Person(s)
Additional remarks Anonymous sister from the Meester Geertshuis.
Place(s) of production
Place(s) of production Meester Geertshuis in Deventer.
Users
Intended users/audience
 • for communal purposes in an institution or community (educational)
Specification
Usage
Intended place of usage
Specification (intended place)
Depository inside the institution
Specification (depository)
Traces of usage
Additional remarks
Order of the data in the text
Type of registration chronologically by year
Specification The year of the death of the sisters was the leading principle.
Filiation
Filiation Parts of the text are translated in Latin included in Koninklijke Bilbiotheek Brussel 8849-8859 KB: Collectanea ad historiam Devotionis Modernae (MeMO Text Carrier ID 202).
Narrative source containing one or more biographies
Biography/gesta of members of a convent (brothers, sisters)
Short summary of the contents Lives of 64 sisters
Completeness of the texts Not all sisters of the convent in this period are described.
Number of biographies/gesta for men
Number of biographies/gesta for women 64
Structure of the biographies/gesta
 • chronological
Biographical information
Type of the biographical information
 • name of the person
 • age and death of the person
 • virtues of the person
 • function of the person inside the institution
 • profession of the person into the institution
 • relations with people inside the institution
 • special deeds of the person
Specification
Additional remarks
Incipit
Incipit Hier beginnen sommige stichtige punten van onsen oelden zusteren..
Explicit
Explicit .. God si gelaeft.
Illustration(s)
Illustrations or decorations

Memorial text in: [2] Chronicle of the Meester Geertshuis in Deventer (Zusterboek); Deventer, Athenaeumbibliotheek, ms. 101 F 25 [2]

Keywords (type(s) of memorial text)
Keywords (type(s) of memorial text)
 • biographies
Title and MeMO memorial text ID
Title Life of Lutgert van Buderick
MeMO memorial text ID 4
Pagination or foliation
Page(s)
Specification
Folio(s)
 • Folio 133r to 138v
Specification
Date of creation (physical object)
Date >1456
Argumentation
 • based on research
Specification A.M. Bollmann argues a terminus post quem circa 1483.
Date of creation (contents of the text)
Date >1453-<1459
Argumentation
 • based on research
Specification Lutgert died in 1453. Rudolf Dier van Muyden in 1459.
Period covered by the memorial text
Date ca.1405-1453
Argumentation
Specification
Additional remarks
Original institution(s)
Institution [25] Meester Geertshuis, Zusters des gemenen levens (Master Geert's House, Sisters of the Common Life), Deventer
Argumentation
Specification
Name
Name of the commissioning party of the original text
Composition of the commissioning party
Specification (composition)
Members of the commissioning party
Commissioning person(s)
Commissioning institution(s)
Additional remarks
Language
Language
 • Dutch
Specification
Description of hands
Description of hands One hand: Littera gothica hybrida.
Statement of responsibility
Person(s)
Name Rodolphus Dier van Muiden
Sex male
Year of birth 1384
Year of death 1459
Role Author
Specification
Remarks Rodolphus Dier van Muiden moved to Deventer in 1399. In 1402 he entered the Meester Geertshuis, and became procurator there in 1435. Alternative forms of his name include: Rudolf Dier van Muiden and Rodolphus Dier de Muden.
Additional remarks One of the convents' sisters must have functioned as scribe. Rodolphus Dier van Muiden was the uncle of Lutgert of Buderick.
Place(s) of production
Place(s) of production The Meester Geertshuis in Deventer.
Users
Intended users/audience
 • for communal purposes in an institution or community (educational)
Specification
Usage
Intended place of usage
Specification (intended place)
Depository inside the institution
Specification (depository)
Traces of usage
Additional remarks
Order of the data in the text
Type of registration chronologically
Specification
Filiation
Filiation
Narrative source containing one or more biographies
Biography/gesta of members of a convent (brothers, sisters)
Short summary of the contents A desciption of the life and virtues of Lutgert van Buderick, who died in 1453.
Completeness of the texts
Number of biographies/gesta for men
Number of biographies/gesta for women 1
Structure of the biographies/gesta
Biographical information
Type of the biographical information
 • name of the person
 • age and death of the person
 • virtues of the person
 • profession of the person into the institution
 • special deeds of the person
Specification
Additional remarks
Incipit
Incipit Onse zuster Lutgert geboren van Buderick..
Explicit
Explicit ... dat wi oer voetstappen moeten naevolgen. Amen.
Illustration(s)
Illustrations or decorations
Medieval Memoria Online v1.1 — © 2019 Utrecht University