Medieval Memoria Online

Description - Text Carrier

Chronicle of the Rolduc Monastery (Annales Rodenses); Maastricht, RHCL, 14.D004, no. 1187

Add extra information

Title and MeMO text carrier ID
MeMO text carrier ID 207
Name Chronicle of the Rolduc Monastery (Annales Rodenses); Maastricht, RHCL, 14.D004, no. 1187
[705] Annales Rodenses 1v - 22v
Category
Type of text carrier Manuscript with one text
Classification Manuscript with one text written in more than one hand
Short description Parchment manuscript, contains the annals of the monastery Rolduc at Rode covering the period 1104-1157. Written in three phases in the second half of the 12th century. Two folios are replaced with paper in the 18th century.
Additional remarks A folder with nine sheets of paper, dating from the 18th and 19th century, is attached to one of the flyleaves. They contain copies of (summaries of) charters and a framework of the history of Rolduc. Possibly written / collected by Christian Quix. The content is not described further here. Boeren, Annales, p.7.
Holding institution Maastricht, Regionaal Historisch Centrum Limburg (RHCL)
Collection Archief Abdij Kloosterrade
Entry number collection 14.D004
Identifier in collection 1187
Link to online description
Alternative collection
Alternative collection identifiers Olim Berlin, SB : Ms.lat.fol. 365. Olim Maastricht, RA : Archief van de abdij Kloosterrade z.s.
Accessibility Facsimile on the website of RHCL
Additional remarks
Original institution(s)
Original institution(s)
Dates of separate texts
Date
 • <1160-ca.1180
Author(s)
Author(s)
Text material(s)
 • parchment
 • paper with watermark
Watermark(s) A fleur-de-lis and J. Honig (description L. Augustus, Kroniek, p.9.)
Number of leaves 22
Collation Three quires.
Dimensions (mm)
Height x width 330 x 250
Condition of the text carrier Damage due to wear, holes, tears, dirt, spilled ink and chemicals. Augustus, Kroniek, p14.
Conservation
Adaptations
Type(s) of adaption
 • (parts of) leaves/pages cut out
 • extra pages/leaves sewn/glued in
Specification Originally 22 parchment folios. In the middle of the 18th century two were replaced by paper.
Cover
Cover material(s)
 • leather
Specification
Date of the cover Middle of 18th century (Boeren, Annales, p.7).
Specification
Additional remarks According to Boeren, Annales, p.11, the three quires originally may have been part of another codex, possibly a chronicle of world history.
Table of contents
Is there a contemporary (e.g. medieval) table of contents in the text carrier? no
Specification
Colophon
Is there a colophon in the text carrier? no
Specification
Rubrication
Are the texts in the text carrier rubricated? yes
Heraldry
Number of heraldic items
Locations of the heraldry in the text carrier
Specification
Illustration(s)
Location(s) of the illustration(s)
 • accompanying a memorial text
Types of illustrations
Specification
Additional remarks
Provenance
Provenance In 1831 the manuscript was on loan to Christian Quix in Aachen. He died in 1844. The manuscript was inherited by Hubert Quix, who sold it to the Preussische Staatsbibliothek in Berlin in 1849. Since 1949 in the collection of the Rijksarchief Limburg in Maastricht (nowadays Regionaal Historisch Centrum Limburg).
Marks of ownership
Type(s) of mark(s) of ownership
 • stamp(s)
Specification Stamps by Rijksarchief Limburg and 'Ex. biblioth. Regia Berelinensi' at f.22v.
Additional remarks
 • , Acta sanctorum quotquot toto orbe coluntur, Sep. IV 5 ( )
 • Boeren, P.C., Panhuysen, G.W.A., Annales Rodenses. Facsimile-uitgave. Van transcriptie, tekstkritische noten en een inleiding voorzien (Assen 1968)
 • Corten, R., De eerbiedwaardige priester Ailbertus, stichter van Rolduc. Gedenkschrift uitgegeven bij gelegenheid van het achtste eeuwfeest der stichting van Rolduc (Maastricht 1904)
 • Jamar, J.T.J., Augustus, L., Annales Rodenses. Kroniek van Kloosterrade. Tekst en vertaling (Maastricht 1995), 68-211
 • Kramer, H., Heidbüchel, F., Annales Rodenses (Aken 1990)
 • Lavalleye, E., Ernst, S.P., Histoire du Limbourg, suivi de celle des comtes de Daelhem et de Fauquemont, des Annales de lábbaye de Rolduc 7 (Luik 1852), 3-68
 • Maastricht, Regionaal Historisch Centrum Limburg (RHCL) , Annales Rodenses; Maastricht, RHCL, 14.D004, no. 1187 , http://www.archieven.nl/mi/1540/?mivast=1540&mizig=210&miadt=38&miaet=1&micode=14.D004&minr=1291348&miview=inv2
 • Voisin, J., Extractus ex historia fundationis abbatiae Rodensis ab anno Domini 1104 usque ad annum 1123, Bulletins de la société historique et littéraire de Tournai, (1870), 93-116
 • Wattenbach, W., Pertz, G.H., Annales Rodenses, Monumenta Germaniae Historica: scriptores, (1859), 688-723
Additional remarks A number of 17th and 18th century copies exist: q.v. Augustus, Kroniek, p9-15. Translated in French in the 16th century, RHCL, AAK 1188. The life of Ailbertus in 18th century translation in The Hague, KB, 76 C 26.
 • , Database Bibliotheca Neerlandica Manuscripta (e-BNM), http://www.bibliotheek.leidenuniv.nl/bijzondere-collecties/handschriftenarchievenbrieven/bnm.html
 • Alberts, W.J., Geschiedenis van de beide Limburgen. Beknopte geschiedenis van het gebied omvattende de tegenwoordige Nederlandse en Belgische provincies Limburg, sedert de vroegste tijden 1 (Assen 1972), 60-61
 • Augustus, L., Bij de nieuwe uitgave van de Annales Rodenses, Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg 55 (1969), , 205-219
 • Augustus, L., De vroege religieuze gemeenschap van Kloosterrade (Rolduc) en haar Consuetudines, Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg 123 (1987), , 5-22
 • Augustus, L., Vragen omtrent de tekst van de Annales Rodenses, Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg 124 (1988), , 73-87
 • Balau, S., Les sources de l'histoire de Liège au Moyen Age. Étude critique (Brussel 1903), 406-408
 • Bijsterveld, Arnoud-Jan A. van, Patrons and gifts in eleventh- and twelfthcentury chronicles from the diocese of Liège. An introduction, The medieval chronicle 1 (1999), 69-83, 69-83
 • Bijsterveld, Arnoud-Jan A. van, The commemoration of patrons and gifts in chronicles from the diocese of Liège, eleventh-twelfth centuries, Revue bénédictine 109 (1999), 208-243, 208-243
 • Bijsterveld, Arnoud-Jan A. van; Trio, P., Van gebedsverbroedering naar broederschap. De evolutie van het fraternitas-begrip in de Zuidelijke Nederlanden in de volle middeleeuwen (I), Jaarboek voor middeleeuwse geschiedenis 6 (2003), 7-48, 7-48
 • Boeren, P.C., Beschouwingen over het oudste Rolduc (1104-1300), De Maasgouw 65 (1946), 40-43, 63-71, 40-43, 63-71
 • Boeren, P.C., De abdij Rolduc. Godsdienstig en cultureel centrum van het hertogdom Limburg (1104-1804) (Maastricht 1945), 12-13, 23, 38, 67-69
 • Boeren, P.C., De oorsprong van Limburg en Gelre en enkele naburige heerschappijen (Maastricht 1938), 118-135
 • Boeren, P.C., De oudste oorkonden der abdij Rolduc en de Annales Rodenses (The Hague 1949), 152-190
 • Boeren, P.C., Het handschrift van de oudste Annales Rodenses, Rolduc's jaarboek 33 (1953), 91-103, 91-103
 • Boeren, P.C., Het leven van Ailbertus van Antoing, stichter van Rolduc (Maastricht 1942)
 • Boeren, P.C., Wanneer werden de Annales Rodenses geschreven? (Maastricht 1941), 7-83
 • Carasso-Kok, M., Repertorium van verhalende historische bronnen uit de middeleeuwen. Heiligenlevens, annalen, kronieken en andere in Nederland geschreven verhalende bronnen (Den Haag 1981), 140-141
 • Corten, R., De eerbiedwaardige priester Ailbertus, stichter van Rolduc. Gedenkschrift uitgegeven bij gelegenheid van het achtste eeuwfeest der stichting van Rolduc (Maastricht 1904), iii-v
 • Cottineau, L.H., Répertoire topo-bibliographique des abbayes et prieurés II (Macon )
 • Dereine, C., Les chanoines réguliers au diocèse de Liège avant Saint Norbert (Brussel 1952), 169-217
 • Everts, P.S., De Annales Rodenses en de bouw der abdijkerk van Rolduc, Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg 85 (1949), 91-120, 91-120
 • Everts, P.S., Oude steenhouwerskunst in Rolduc II. De schriftelijke bronnen: Annalen en documenten, Rolduc's jaarboek 13 (1933), 89-98, 89-98
 • Gierlichs, W., De Akensche geschiedschrijver Christian Quix en de oudste Annales Rodenses, Rolduc's jaarboek 16 (1936), 103-110, 103-110
 • Gils, J. van, Eenige opmerkingen over de oudste Annales Rodenses, Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg 48 (1912), 325-341, 325-341
 • Jamar, J.T.J.; Augustus, L., Annales Rodenses. Kroniek van Kloosterrade. Tekst en vertaling (Maastricht 1995)
 • Levelt, S., Annales Rodenses, in: Dunphy, G., The encyclopedia of the medieval chronicle (Leiden, Boston 2010), 83-84, 83-84
 • Meijns, B., Inaudita novitas canonici ordinis. Lácceuil des idées de réforme canoniale dans les milieux canoniaux du comté de Flandre pendant le dernier quart du XIe siècle, Revue Mabillon (2007), 39-71, 39-71
 • Noomen, P.N.; Moll, J.A., De stichting van de Augustijner koorherenabdij Ludingakerke en haar relatie met Rolduc, in: Vis, G.N.M.; Zijlstra, S., Vroomheid tussen Vlie en Lauwers. Aspecten van de Friese kerkgeschiedenis (Delft 1996), 11-46, 11-46
 • Panhuysen, G.W.A., Het handschrift der 'Annales Rodenses' terug in Limburg, De Maasgouw 68 (1949), 69-72, 69-72
 • Panhuysen, G.W.A.; Boeren, P.C., Annales Rodenses. Facsimile-uitgave. Van transcriptie, tekstkritische noten en een inleiding voorzien (Assen 1968)
 • Post, R.R., Kerkgeschiedenis van Nederland in de middeleeuwen I (Utrecht 1957), 108-110, 237-239
 • Post, R.R., Kerkgeschiedenis van Nederland in de middeleeuwen II (Leiden 1910), 192-193
 • Potthast, A.F., Repertorium fontium historiae medii avii, primum ab Augusto Potthast digestum, nunc cura collegii historicorum e pluribus nationibus emendatum et auctum II (Rome 1967), 324
 • Potthast, A.F., Bibliotheca Historica Medii Aevi. Wegweiser durch die Geschichtswerke des europäischen Mittelalters bis 1500 I (Berlin 1896), 88
 • Stiennon, J., L'écriture diplomatique dans le diocèse de Liège du XIe au milieu du XIIIe siècle. Reflet d'une civilisation (Paris 1960), 254
 • Wattenbach, W., Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter bis zum Mitte des dreizehnten Jahrhunderts 2 (Berlin 1904)
 • Wattenbach, W.; Pertz, G.H., Annales Rodenses, Monumenta Germaniae Historica: scriptores 16 (1859), 688-723, 688-723
Additional remarks
Other documentation
Additional remarks
Additional remarks

Memorial text in: [207] Chronicle of the Rolduc Monastery (Annales Rodenses); Maastricht, RHCL, 14.D004, no. 1187 [207]

Keywords (type(s) of memorial text)
Keywords (type(s) of memorial text)
 • annals/chronicle
Title and MeMO memorial text ID
Title Annales Rodenses
MeMO memorial text ID 705
Pagination or foliation
Page(s)
Specification
Folio(s)
 • Folio 1v to 22v
Specification
Date of creation (physical object)
Date <1160-ca.1180
Argumentation
 • based on research
Specification Q.v. Date of origin.
Date of creation (contents of the text)
Date
Argumentation
Specification The years 1104-1153 were written <1160. Circa 1180 short notes concerning 1154-1157 were added. Augustus, Kroniek, p.15-17.
Period covered by the memorial text
Date 1104-1157
Argumentation
 • date(s) are mentioned in the text
Specification First hand wrote the period 1104-1152. Second hand: 1152-1153. Third 1154-1157.
Additional remarks
Original institution(s)
Institution [491] Abdij Rolduc, Regulieren (Kloosterrade) (Rolduc Abbey, Regular Canons (Kloosterrade)), Kerkrade
Argumentation
 • the institution/community is mentioned in the text
Specification
Name
Name of the commissioning party of the original text
Composition of the commissioning party
Specification (composition)
Members of the commissioning party
Commissioning person(s)
Commissioning institution(s)
Additional remarks
Language
Language
 • Latin
Specification
Description of hands
Description of hands Four hands: the annalist, two hands continued his text and a fourth hand added some notes in the margin of years 1153-1155 about the coronation of emperor Frederic I.
Statement of responsibility
Person(s)
Additional remarks The authors were members of the abbey. Augustus, Annales, p.17-20.
Place(s) of production
Place(s) of production Land van Overmaze (region of Brabant, east of the river Meuse). E-bnm.
Users
Intended users/audience
Specification
Usage
Intended place of usage
Specification (intended place)
Depository inside the institution
Specification (depository)
Traces of usage
Additional remarks
Order of the data in the text
Type of registration chronologically by year
Specification
Filiation
Filiation
Narrative source containing one or more historical events
Type of narrative source annals/chronicle
Short summary of the contents Annals (at most places extended to a narrative) of the Rolduc abbey 1104-1157. Attention to benefactors, their gifts, virtues and deaths. Contains the lives of Ailbertus and of the superiors of the institution; mentions names and deaths of members.
Annual entries Yes.
Information regarding memoria
Type of memoria information
 • history of members of the family/community/institution (biographies)
 • history of the heads of the family/superiors of the community/institution (succession series, i.e. gesta)
 • granted privileges (such as the right to have one's own church/chapel; right to ring a (church)bell; right to bury people in the institution's grounds, etc.)
 • founders and benefactors
 • gifts
Specification
Context
General historical information
 • political events
 • religious and liturgical events (outside the community/institution)
Specification of general historical information Contains information about the history of Liège, Limburg and the origin of the county Guelders.
Aspects of the history of the institution
 • relations with lay people
 • reformations
 • building history
 • foundation
 • relations with ecclesiastical authorities
Specification
Additional remarks
Incipit
Incipit Fuerunt in Flandriensi provintia duo nobiles, germani fratres, aput saeculum praeclari et potentes, quorum ater Gerardus, et alter vocabatur Rutgerus, invicti videlicet...
Explicit
Explicit ...obiit 2. Kal. Novembris. Hethenricus de Endenstorph dedit 10 iugera ibidem, et factu est frater receptus in communionem omnium. Ipse autem obiit 3. Kal. Martii. Ffinis.
Illustration(s)
Illustrations or decorations
Medieval Memoria Online v1.1 — © 2019 Utrecht University