Medieval Memoria Online

Description - Text Carrier

Chronicle of the Rolduc Monastery (Chronik des Klosters Rode); RHCL, 14.D004, no. 1188

Add extra information

Title and MeMO text carrier ID
MeMO text carrier ID 208
Name Chronicle of the Rolduc Monastery (Chronik des Klosters Rode); RHCL, 14.D004, no. 1188
[706] Chronik des Klosters Rode, fragment of translation of the Annales Rodenses in French 1r - 9r
Category
Type of text carrier Manuscript with one text
Classification
Short description Early 16th century paper manuscript, contains a translation in French of the first part of the Annales Rodenses (1104-1116).
Additional remarks Dating based on the paper, script and the red and blue initials. Boeren, Annales, p.8.
Holding institution Maastricht, Regionaal Historisch Centrum Limburg (RHCL)
Collection Archief Abdij Kloosterrade
Entry number collection 14.D004
Identifier in collection 1188
Link to online description
Alternative collection
Alternative collection identifiers Düsseldorf, Hauptstaatsarchiv, F.A. 101
Accessibility
Additional remarks
Original institution(s)
Original institution(s)
Dates of separate texts
Date
 • >1500-<1550
Author(s)
Author(s)
Text material(s)
 • paper with watermark
Watermark(s) Hand with trefoil (Briquet 11465).
Number of leaves 6
Collation 13
Dimensions (mm)
Height x width
Condition of the text carrier
Conservation
Adaptations
Type(s) of adaption
 • (parts of) leaves/pages cut out
Specification Quire consisted of 6 leaves, the last leaf is cut out (Boeren, Annales, p. 8).
Cover
Cover material(s)
Specification
Date of the cover
Specification Blue cover without title.
Additional remarks Traces of the original indication of the folios in red ink (b,c,d,e and f). Boeren argues this quire is a fragment of an originally longer text. Boeren, Annales, p. 8.
Table of contents
Is there a contemporary (e.g. medieval) table of contents in the text carrier? no
Specification
Colophon
Is there a colophon in the text carrier? no
Specification
Rubrication
Are the texts in the text carrier rubricated? yes
Heraldry
Number of heraldic items
Locations of the heraldry in the text carrier
Specification
Illustration(s)
Location(s) of the illustration(s)
 • accompanying a memorial text
Types of illustrations
Specification
Additional remarks
Provenance
Provenance In 1939 the manuscript was transferred to the Rijksarchief in Maastricht (nowadays Regionaal Historisch Centrum Limburg) from the Hauptstaatsarchiv in Düsseldorf. Boeren, Annales, p.8.
Marks of ownership
Type(s) of mark(s) of ownership
Specification
Additional remarks
 • , Acta sanctorum quotquot toto orbe coluntur, Sep. IV 5 ( )
 • Augustus, L., Jamar, J.T.J., Annales Rodenses. Kroniek van Kloosterrade. Tekst en vertaling (Maastricht 1995)
 • Corten, R., De eerbiedwaardige priester Ailbertus, stichter van Rolduc. Gedenkschrift uitgegeven bij gelegenheid van het achtste eeuwfeest der stichting van Rolduc (Maastricht 1904)
 • Kramer, H., Heidbüchel, F., Annales Rodenses (Aken 1990)
 • Lavalleye, E., Ernst, S.P., Histoire du Limbourg, suivi de celle des comtes de Daelhem et de Fauquemont, des Annales de lábbaye de Rolduc 7 (Luik 1852), 3-68
 • Voisin, J., Extractus ex historia fundationis abbatiae Rodensis ab anno Domini 1104 usque ad annum 1123, Bulletins de la société historique et littéraire de Tournai, (1870), 93-116
 • Wattenbach, W., Pertz, G.H., Annales Rodenses, Monumenta Germaniae Historica: scriptores, (1859), 688-723
Additional remarks
 • , Database Bibliotheca Neerlandica Manuscripta (e-BNM), http://www.bibliotheek.leidenuniv.nl/bijzondere-collecties/handschriftenarchievenbrieven/bnm.html
 • , nr. 68, Verslagen omtrent 's Rijks oude archieven (1939), 118, 118
 • Alberts, W.J., Geschiedenis van de beide Limburgen. Beknopte geschiedenis van het gebied omvattende de tegenwoordige Nederlandse en Belgische provincies Limburg, sedert de vroegste tijden 1 (Assen 1972), 60-61
 • Augustus, L., Bij de nieuwe uitgave van de Annales Rodenses, Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg 55 (1969), , 205-219
 • Augustus, L., De vroege religieuze gemeenschap van Kloosterrade (Rolduc) en haar Consuetudines, Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg 123 (1987), , 5-22
 • Augustus, L., Vragen omtrent de tekst van de Annales Rodenses, Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg 124 (1988), , 73-87
 • Augustus, L.; Jamar, J.T.J., Annales Rodenses. Kroniek van Kloosterrade. Tekst en vertaling (Maastricht 1995)
 • Balau, S., Les sources de l'histoire de Liège au Moyen Age. Étude critique (Brussel 1903), 406-408
 • Bijsterveld, Arnoud-Jan A. van, Patrons and gifts in eleventh- and twelfthcentury chronicles from the diocese of Liège. An introduction, The medieval chronicle 1 (1999), 69-83, 69-83
 • Bijsterveld, Arnoud-Jan A. van, The commemoration of patrons and gifts in chronicles from the diocese of Liège, eleventh-twelfth centuries, Revue bénédictine 109 (1999), 208-243, 208-243
 • Bijsterveld, Arnoud-Jan A. van; Trio, P., Van gebedsverbroedering naar broederschap. De evolutie van het fraternitas-begrip in de Zuidelijke Nederlanden in de volle middeleeuwen (I), Jaarboek voor middeleeuwse geschiedenis 6 (2003), 7-48, 7-48
 • Boeren, P.C., Beschouwingen over het oudste Rolduc (1104-1300), De Maasgouw 65 (1946), 40-43, 63-71, 40-43, 63-71
 • Boeren, P.C., De abdij Rolduc. Godsdienstig en cultureel centrum van het hertogdom Limburg (1104-1804) (Maastricht 1945), 12-13, 23, 38, 67-69
 • Boeren, P.C., De oorsprong van Limburg en Gelre en enkele naburige heerschappijen (Maastricht 1938), 118-135
 • Boeren, P.C., De oudste oorkonden der abdij Rolduc en de Annales Rodenses (The Hague 1949), 152-190
 • Boeren, P.C., Het handschrift van de oudste Annales Rodenses, Rolduc's jaarboek 33 (1953), 91-103, 91-103
 • Boeren, P.C., Het leven van Ailbertus van Antoing, stichter van Rolduc (Maastricht 1942)
 • Boeren, P.C., Leven en werken in 't oudste Rolduc (1104-1300) (Maastricht 1944)
 • Boeren, P.C., Wanneer werden de Annales Rodenses geschreven? (Maastricht 1941), 7-83
 • Boeren, P.C.; Panhuysen, G.W.A., Annales Rodenses. Facsimile-uitgave. Van transcriptie, tekstkritische noten en een inleiding voorzien (Assen 1968)
 • Carasso-Kok, M., Repertorium van verhalende historische bronnen uit de middeleeuwen. Heiligenlevens, annalen, kronieken en andere in Nederland geschreven verhalende bronnen (Den Haag 1981), 140-141
 • Corten, R., De eerbiedwaardige priester Ailbertus, stichter van Rolduc. Gedenkschrift uitgegeven bij gelegenheid van het achtste eeuwfeest der stichting van Rolduc (Maastricht 1904), iii-v
 • Cottineau, L.H., Répertoire topo-bibliographique des abbayes et prieurés II (Macon )
 • Dereine, C., Les chanoines réguliers au diocèse de Liège avant Saint Norbert (Brussel 1952), 169-217
 • Everts, P.S., De Annales Rodenses en de bouw der abdijkerk van Rolduc, Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg 85 (1949), 91-120, 91-120
 • Everts, P.S., Oude steenhouwerskunst in Rolduc II. De schriftelijke bronnen: Annalen en documenten, Rolduc's jaarboek 13 (1933), 89-98, 89-98
 • Gierlichs, W., De Akensche geschiedschrijver Christian Quix en de oudste Annales Rodenses, Rolduc's jaarboek 16 (1936), 103-110, 103-110
 • Gils, J. van, Eenige opmerkingen over de oudste Annales Rodenses, Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg 48 (1912), 325-341, 325-341
 • Levelt, S., Annales Rodenses, in: Dunphy, G., The encyclopedia of the medieval chronicle (Leiden, Boston 2010), 83-84, 83-84
 • Meijns, B., Inaudita novitas canonici ordinis. Lácceuil des idées de réforme canoniale dans les milieux canoniaux du comté de Flandre pendant le dernier quart du XIe siècle, Revue Mabillon (2007), 39-71, 39-71
 • Noomen, P.N.; Moll, J.A., De stichting van de Augustijner koorherenabdij Ludingakerke en haar relatie met Rolduc, in: Zijlstra, S.; Vis, G.N.M., Vroomheid tussen Vlie en Lauwers. Aspecten van de Friese kerkgeschiedenis (Delft 1996), 11-46, 11-46
 • Panhuysen, G.W.A., Het handschrift der 'Annales Rodenses' terug in Limburg, De Maasgouw 68 (1949), 69-72, 69-72
 • Post, R.R., Kerkgeschiedenis van Nederland in de middeleeuwen I (Utrecht 1957), 108-110, 237-239
 • Post, R.R., Kerkgeschiedenis van Nederland in de middeleeuwen II (Leiden 1910), 192-193
 • Potthast, A.F., Repertorium fontium historiae medii avii, primum ab Augusto Potthast digestum, nunc cura collegii historicorum e pluribus nationibus emendatum et auctum II (Rome 1967), 324
 • Potthast, A.F., Bibliotheca Historica Medii Aevi. Wegweiser durch die Geschichtswerke des europäischen Mittelalters bis 1500 I (Berlin 1896), 88
 • Stiennon, J., L'écriture diplomatique dans le diocèse de Liège du XIe au milieu du XIIIe siècle. Reflet d'une civilisation (Paris 1960), 254
 • Wattenbach, W., Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter bis zum Mitte des dreizehnten Jahrhunderts 2 (Berlin 1904), 414
 • Wattenbach, W.; Pertz, G.H., Annales Rodenses, Monumenta Germaniae Historica: scriptores 16 (1859), 688-723, 688-723
Additional remarks
Other documentation
Additional remarks
Additional remarks

Memorial text in: [208] Chronicle of the Rolduc Monastery (Chronik des Klosters Rode); RHCL, 14.D004, no. 1188 [208]

Keywords (type(s) of memorial text)
Keywords (type(s) of memorial text)
 • annals/chronicle
Title and MeMO memorial text ID
Title Chronik des Klosters Rode, fragment of translation of the Annales Rodenses in French
MeMO memorial text ID 706
Pagination or foliation
Page(s)
Specification
Folio(s)
 • Folio 1r to 9r
Specification
Date of creation (physical object)
Date >1500-<1550
Argumentation
 • based on research
Specification Early 16th century. Dating based on the paper, script and the red and blue initials. Boeren, Annales, p.8.
Date of creation (contents of the text)
Date <1160
Argumentation
 • based on research
Specification The years 1104-1153 of the original Latin text of the Annales Rodenses were written <1160. Augustus, Kroniek, p.15-17. The translation in French is of a later date. Some words are modernised. Boeren, Annales, p.8. Contemporary with date of recording?
Period covered by the memorial text
Date 1104-1116
Argumentation
 • date(s) are mentioned in the text
Specification
Additional remarks
Original institution(s)
Institution [491] Abdij Rolduc, Regulieren (Kloosterrade) (Rolduc Abbey, Regular Canons (Kloosterrade)), Kerkrade
Argumentation
 • the institution/community is mentioned in the text
Specification
Name
Name of the commissioning party of the original text
Composition of the commissioning party
Specification (composition)
Members of the commissioning party
Commissioning person(s)
Commissioning institution(s)
Additional remarks
Language
Language
 • French
Specification
Description of hands
Description of hands
Statement of responsibility
Person(s)
Additional remarks The authors of the original Latin text were members of the abbey. Augustus, Annales, p.17-20. It seems probable this translation also came into being in the abbey.
Place(s) of production
Place(s) of production
Users
Intended users/audience
Specification
Usage
Intended place of usage
Specification (intended place)
Depository inside the institution
Specification (depository)
Traces of usage
Additional remarks
Order of the data in the text
Type of registration chronologically by year
Specification
Filiation
Filiation Annales Rodenses: Maastricht, RHCL, AAK 1187 and later copies.
Narrative source containing one or more historical events
Type of narrative source annals/chronicle
Short summary of the contents Translation in French of the Annales Rodenses covering the period 1104-1116. Attention to benefactors, their gifts, virtues and deaths. Contains the lives of Ailbertus and the superiors of the institution.
Annual entries Yes.
Information regarding memoria
Type of memoria information
 • gifts
 • history of members of the family/community/institution (biographies)
 • granted privileges (such as the right to have one's own church/chapel; right to ring a (church)bell; right to bury people in the institution's grounds, etc.)
 • founders and benefactors
 • history of the heads of the family/superiors of the community/institution (succession series, i.e. gesta)
Specification
Context
General historical information
 • political events
Specification of general historical information
Aspects of the history of the institution
 • foundation
 • building history
 • relations with lay people
 • relations with ecclesiastical authorities
Specification
Additional remarks
Incipit
Incipit Furent jadis es parties de fflandre deux Nobles freres germains...
Explicit
Explicit ...print son chemin vers Romme pour faire sa paix et soy Reconseillier.
Illustration(s)
Illustrations or decorations
Medieval Memoria Online v1.1 — © 2019 Utrecht University