Medieval Memoria Online

Description - Text Carrier

Membership list (book of chairs or stoelenboek) of the Heilig Kerstmisgilde (Holy Christmas Guild (confraternity); Haarlem, NHA, 3921, no. 105

Add extra information

Title and MeMO text carrier ID
MeMO text carrier ID 221
Name Membership list (book of chairs or stoelenboek) of the Heilig Kerstmisgilde (Holy Christmas Guild (confraternity); Haarlem, NHA, 3921, no. 105
[775] Ordonnantien, ende Statuten vanden H. Kars-Gilde binnen de Stad Haarlem. D.d. 17 January 1617. 3 - 9
[776] Resolutien genomen bij de E. Heeren Deeckens, ende vinders int stuk vande toegeleijde penningen ter saecke van de overleveringe ten Huijse van de Boekhoudende vinder gedaan: article 24 en 25 9 - 10
[777] Resolutien genoomen bij de Heeren Deeckens, ende vinders in 't stuk van 't beleggen van penningen ten profijte van 't Karsmis Gild.: article 26 10 - 10
[778] Explicatie ende resolutien genoomen bij de Ed. Heeren Deekens, ende vinders weegens het 10 en 11 Artikel van de Ordonnantien [etc.]: article 27-29, d.d. 12 december 1645 10 - 11
[779] Ampliatie van het sestiende en twee-entwintigste Art.: article 30-32, d.d. 19 March 1659 12 - 12
[780] Alteratie van het 26 Artikel raakende het beleggen en verteeren van penningen: article 33, d.d. 17 november 1671 13 - 13
[782] Transcriptions of letters 14 - 17
[783] Minutes of meetings of the guild, 26 April 1857 until 12 June 1873. 18 - 47
[784] Financial administration (2 October 1374) 63 - 65
[785] H. Karsmisgilde Stoeleboek van de Broeders & Susters Naemen written by Henricus van Tetroode, 1770 68 - 175
Category
Type of text carrier Manuscript with more than one text
Classification Miscellany
Short description Stoelenboek of Henricus van Tetroode, written in 1770, update of the earlier copies of the Stoelenboek van Berckenrode, and kept up to date until 2007. Manuscript containing statutes of the guild, a formulary for the invitation for the guild-meal of members living outside of Haarlem, and a list of members of the guild, arranged according to the chair they occupied.
Additional remarks
Holding institution Haarlem, Noord-Hollands Archief
Collection Heilig Kerstmisgilde te Haarlem, 1371-1958
Entry number collection 3921
Identifier in collection 105
Link to online description
Alternative collection
Alternative collection identifiers
Accessibility
Additional remarks
Original institution(s)
Original institution(s)
Dates of separate texts
Date
 • >1770-<2007
Author(s)
Author(s)
 • Henricus van Tetroode
Text material(s)
 • paper with watermark
Watermark(s) A soldier with a lion surrounded by a fence with above it the text 'propatria.'
Number of leaves 90
Collation 8 quires
Dimensions (mm)
Height x width 325 x 200
Condition of the text carrier Good condition
Conservation
Adaptations
Type(s) of adaption
Specification
Cover
Cover material(s)
 • leather
 • cardboard
Specification
Date of the cover Contemporary
Specification
Additional remarks
Table of contents
Is there a contemporary (e.g. medieval) table of contents in the text carrier? no
Specification
Colophon
Is there a colophon in the text carrier? yes
Specification P. 1: 'H. Karsmisgilde Stoeleboek van de Broeders & Susters Naemen; Soo die van tijd tot tijd sijn verboekt volgens de drie Registers nog in weesen, voor soo veel bij leesbaar schrift of zin te sien is, geschreeven bij mij. Henricus van Tetroode. 1770.'
Rubrication
Are the texts in the text carrier rubricated? no
Heraldry
Number of heraldic items
Locations of the heraldry in the text carrier
Specification
Illustration(s)
Location(s) of the illustration(s)
Types of illustrations
Specification
Additional remarks
Provenance
Provenance In loan from the Heilig Kerstmisgilde
Marks of ownership
Type(s) of mark(s) of ownership
 • no mark of ownership
Specification
Additional remarks
 • , Het Stoelenboek van het Heilig Kerstmisgilde te Haarlem in: Het Heilig Kerstmisgilde te Haarlem; Nieuwe aspecten van een oude geschiedenis (Haarlem 2002), 118-222
Additional remarks
 • Jaspers, Gerard J., Het Heilig Kerstmisgilde te Haarlem; Nieuwe aspecten van een oude geschiedenis (Haarlem 2002), 11-17
Additional remarks
Other documentation
Additional remarks
Additional remarks

Authors

Personal details
Name Henricus van Tetroode
Sex male
Year/date of birth
Year/date of death
Additional remarks
Additional remarks
Role(s) in this text carrier
Memorial text [785] H. Karsmisgilde Stoeleboek van de Broeders & Susters Naemen written by Henricus van Tetroode, 1770
Role Scribe
Specification
Role(s) in other text carrier(s)

Memorial text in: [221] Membership list (book of chairs or stoelenboek) of the Heilig Kerstmisgilde (Holy Christmas Guild (confraternity); Haarlem, NHA, 3921, no. 105 [221]

Keywords (type(s) of memorial text)
Keywords (type(s) of memorial text)
 • memorial register (names)
Title and MeMO memorial text ID
Title H. Karsmisgilde Stoeleboek van de Broeders & Susters Naemen written by Henricus van Tetroode, 1770
MeMO memorial text ID 785
Pagination or foliation
Page(s)
 • Page 68 to 175
Specification
Folio(s)
Specification
Date of creation (physical object)
Date >1770-<2007
Argumentation
 • date(s) are mentioned in the text
Specification
Date of creation (contents of the text)
Date 1770
Argumentation
 • date(s) are mentioned in the text
Specification Mentioned in the manuscript containing the text
Period covered by the memorial text
Date 1374-2007
Argumentation
 • date(s) are mentioned in the text
Specification
Additional remarks
Original institution(s)
Institution [950] Heilig Kerstmisgilde (Holy Christmas guild (confraternity)), Haarlem
Argumentation
Specification
Institution [296] Grote of St. Bavokerk (St Bavo's Church), Haarlem
Argumentation
Specification
Name
Name of the commissioning party of the original text
Composition of the commissioning party
Specification (composition)
Members of the commissioning party
Commissioning person(s)
Commissioning institution(s)
Additional remarks
Language
Language
 • Dutch
Specification
Description of hands
Description of hands Different hands, 18th to 21st century.
Statement of responsibility
Person(s)
Name Henricus van Tetroode
Sex male
Year of birth
Year of death
Role Scribe
Specification
Remarks
Additional remarks
Place(s) of production
Place(s) of production
Users
Intended users/audience
 • for communal purposes in an institution or community (administrative)
Specification
Usage
Intended place of usage
Specification (intended place)
Depository inside the institution
Specification (depository)
Traces of usage
Additional remarks
Order of the data in the text
Type of registration
Specification According to chairnumber
Filiation
Filiation This is an in 1770 updated version of the copies of the 'Stoelenboek van Berckenrode' (3921-103 and 3921-104). This same register is once again copied in the 19th century (3921-106)
Register of names
Type of register of names list of members of a confraternity
Persons mentioned
Number of names 200-499
Sex of the persons mentioned (in percentages) 50% male, 50% female
Background of the persons mentioned
 • members of the institution (full membership) (e.g. brothers and sisters)
Specification
Persons are registered while alive/dead
Supplementary information
The register contains supplementary information concerning
Specification Chair numbers and folio numbers
Additional remarks
Incipit
Incipit Stoel no. 1 Ao 1374 lib. 1 Fol 1 Jan van Berkenroode
Explicit
Explicit 1984 Baron Miguel Gillès de Pélichy, oudste zoon van Baron Raymond Gillès de Pélichy te Beernem / Haerlem, overeenkomstig schrijven d.d. 14 September 1984 van notaris Dr. Alfons Loantjens te Izegem België
Illustration(s)
Illustrations or decorations
Medieval Memoria Online v1.1 — © 2018 Utrecht University