Medieval Memoria Online

Description - Parish

St. Johannes de Doperkerk in Bleiswijk, Zuid-Holland, NL

MeMO institution ID and name
MeMO institution ID 223
Name (Dutch) St. Johannes de Doperkerk
Name (English) St John the Baptist's Church
Patron saint(s)
  • John the Baptist
Additional remarks
Location (according to current geography)
Province Zuid-Holland, NL - Netherlands
Settlement Bleiswijk
Coordinates 96/447B
Diocese before 1559 Utrecht
Diocese after 1559 Utrecht
Parish Bleiswijk
Date of foundation 1276
Founder(s) or main benefactor(s)
Right of collation St Paul's abbey Utrecht (Benedictine monks).
Phases in the institutional history The church is mentioned for the first time in 1276.
Date of reformation (or dissolution)
Additional remarks
Extant memorial objects and/or texts concerning memoria
Memorial objects
Text carriers
  • Dooren, J.P., De oude Hervormde Kerk van Bleiswijk; enkele hystorische gegevens (Leiderdorp 1966)
  • Joosting & Muller Hzn., J.G.C.& S., Bronnen voor de geschiedenis der kerkelijke rechtspraak in het bisdom Utrecht in de Middeleeuwen. I: S. Muller Hzn, De indeeling van het bisdom (The Hague 1915), 256
  • Straalen, Th. van; Hoek, C., Beschrijving van de grafzerken in de Herv. Kerk te Bleiswijk., Ons Voorgeslacht: maandblad van de Zuidhollandse Vereniging voor Genealogie 27 (1972), 325-334, 325-334
Links

Building history

General date of construction 1500-1600
Church or chapel(s)
Name Bleiswijk, St John the Baptist's Church
Date of foundation
Date of consecration
Short history of the building stages 1532: Construction of the church. 1837-1865: Renovation of the church and tower. 1972-1974: Restoration.
Additional remarks Part of the inventory are a pulpit (1622), a church organ (1842) and several memorial tombs.
Burial ground
Location
Date of consecration
Date of clearance
Extant building remnants
Demolition
Additional remarks
Medieval Memoria Online v1.1 — © 2019 Utrecht University