Medieval Memoria Online

Description - Parish

Grote of St. Jeroenskerk (Oude Jeroenskerk) in Noordwijk Binnen, Zuid-Holland, NL

MeMO institution ID and name
MeMO institution ID 235
Name (Dutch) Grote of St. Jeroenskerk (Oude Jeroenskerk)
Name (English) St Jeroen's Church (Oude Jeroenskerk)
Patron saint(s)
  • Jerome of Noordwijk
Additional remarks St Jeroen is a local saint: according to the legend he was martyrized by the Norsemen in 856. He is not to be confused with St Jerome.
Location (according to current geography)
Province Zuid-Holland, NL - Netherlands
Settlement Noordwijk Binnen
Coordinates 91/472A
Diocese before 1559 Utrecht
Diocese after 1559 Haarlem
Parish Noordwijk binnen
Date of foundation <990
Founder(s) or main benefactor(s) Parishioners
Right of collation St Adalbert's Abbey of Benedictine Monks (Egmond)
Phases in the institutional history Count Dirk II gave the right of collation to the abbey of Egmond.
Date of reformation (or dissolution) 1573
Additional remarks
Extant memorial objects and/or texts concerning memoria
Memorial objects
Text carriers
  • Hartog, Elizabeth den, De Oudste Kerken van Holland. Van kerstening tot 1300 (Utrecht 2002), 189-190
  • Joosting & Muller Hzn., J.G.C.& S., Bronnen voor de geschiedenis der kerkelijke rechtspraak in het bisdom Utrecht in de Middeleeuwen. I: S. Muller Hzn, De indeeling van het bisdom (The Hague 1915), 294
  • Kuile, E.H. ter, De Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst VII. De provincie Zuid-Holland, 1e stuk: Leiden en Westelijk Rijnland (The Hague 1944), 160-166
  • Sterre, P. van der, De Hervormde Kerk van Noordwijk-Binnen na de restauratie., Leidsch Jaarboekje: Jaarboekje voor geschiedenis en oudheidkunde van Leiden en omstreken / Vereniging "Oud-Leiden" (1979), 171-183, 171-183
  • Vis, G.N.M., Noordwijk-Binnen: parochiekerk van St. Jeroen, in: Margry, P.J.; Caspers, C., Bedevaartplaatsen in Nederland I (Amsterdam and Hilversum 1997), 572-578
Links

Building history

General date of construction 1425-1475
Church or chapel(s)
Name St Jeroen's Church, Noordwijk Binnen
Date of foundation
Date of consecration
Short history of the building stages <1300: There are some remnants of the understructure of the thirteenth century tower. <1400: The original tuff stone church was enlarged during the fourteenth century (perhaps 1311). 1449: Construction of the late Gothic church after a city fire. The size of the church is connected with the important pilgrimage which took place to St Jeroen's shrine at Noordwijk. 1901-1904, 1970-1975: Restorations.
Additional remarks Part of the inventory are a baptismal font (sixteenth century), a Holy Communion pew (1636), a pulpit (1650) and a church organ made by Francis Maas and H. Knipscheer. There are richly decorated memorial tombs, for example in memory of Jan van der Boeckhorst († 1450) and Florys van der Boeckhorst († 1509). Also a twelfth-century sarcophagus has been preserved.
Burial ground
Location
Date of consecration
Date of clearance
Extant building remnants
Demolition
Additional remarks
Medieval Memoria Online v1.1 — © 2019 Utrecht University