Medieval Memoria Online

Description - Text Carrier

Chronicle (biographies) of the Fraterhuis in Zwolle (Narratio de inchoatione...); The Hague, KB, ms. 70 H 69

Add extra information

Title and MeMO text carrier ID
MeMO text carrier ID 239
Name Chronicle (biographies) of the Fraterhuis in Zwolle (Narratio de inchoatione...); The Hague, KB, ms. 70 H 69
[900] Narratio de inchoatione status nostri et deinde de fratribus huius domus nostre
Category
Type of text carrier Manuscript with one text
Classification Manuscript with one text written in more than one hand
Short description Probably early 16th century paper manuscript, contains the second version of the Narratio de inchoatione status nostri et deinde de fratribus huius domus nostre by Jacobus de Voecht, concerning the Fraterhuis in Zwolle. The Narratio is a chronicle (1370-1489) mainly made up of biographies.
Additional remarks
Holding institution Den Haag (The Hague), Koninklijke Bibliotheek
Collection
Entry number collection
Identifier in collection 70 H 69
Link to online description
Alternative collection
Alternative collection identifiers Prim 861. Vetus 346 Th. Olim X 92
Accessibility
Additional remarks
Original institution(s)
Original institution(s)
Dates of separate texts
Date
 • >1501-<1510
Author(s)
Author(s)
 • Jacobus de Voecht (Jacobus Traiecti)
Text material(s)
 • paper with watermark
Watermark(s) See Schoengen p.V for a descrption of the different watermarks.
Number of leaves 87
Collation Schoengen, p.V.
Dimensions (mm)
Height x width 203 x 143
Condition of the text carrier Damaged. Schoengen, p. XII.
Conservation
Adaptations
Type(s) of adaption
Specification
Cover
Cover material(s)
 • parchment
 • leather
Specification
Date of the cover
Specification According to Schoengen, p. IV 16th century. Website KB: 1490-1510.
Additional remarks
Table of contents
Is there a contemporary (e.g. medieval) table of contents in the text carrier?
Specification
Colophon
Is there a colophon in the text carrier? no
Specification
Rubrication
Are the texts in the text carrier rubricated? yes
Heraldry
Number of heraldic items
Locations of the heraldry in the text carrier
Specification
Illustration(s)
Location(s) of the illustration(s)
Types of illustrations
Specification Fol. 1r has a capital C which was probably meant to become a decorated initial, but was never finished. Schoengen, p.VII.
Additional remarks
Provenance
Provenance 17th century: A. Waeyer te Zwolle. Later in the possession of Mr. Jean Theodore Royer, secretary of the court of Holland. After his death in 1808 sold at auction at B. Scheurleer and A. Bakhuyzen (1-6 april, cat. p. 67 nr. 899) in 1816 (with manuscript currently numbered 70 H 78). Website KB, Schoengen, p.XIII-XV.
Marks of ownership
Type(s) of mark(s) of ownership
Specification
Additional remarks
 • Schoengen, M., Jacobus Traiecti alias de Voecht. Narratio de inchoatione domus clericorum in Zwollis. Met akten en bescheiden betreffende dit fraterhuis (Amsterdam 1908), 1-212
Additional remarks
 • Acquoy, J.G.R., De kroniek van het fraterhuis te Zwolle. Eene bijdrage tot de kennis van het inwendig leven der fraterhuizen, Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen, afdeling Letterkunde (1886), 4-42
 • Alberts, W.J., Zur Historiographie der Devotio Moderna und ihrer Erforschung, Westfälische Forschungen 11 (1958), 51-67, 61, 161
 • Axters, S., Geschiedenis van de vroomheid in de Nederlanden III: De Moderne Devotie 1380-1550 (Antwerpen 1953), 61
 • Breure, L., Doodsbeleving en levenshouding. Een historisch-psychologische studie betreffende de Moderne Devotie in het IJsselgebied in de 14e en 15e eeuw (Hilversum 1987), 47
 • Carasso-Kok, M., Repertorium van verhalende historische bronnen uit de middeleeuwen. Heiligenlevens, annalen, kronieken en andere in Nederland geschreven verhalende bronnen (Den Haag 1981), 309-310; 293
 • Caron, M.L., Ideaal en werkelijkheid. Armoede en liefdadigheid in het fraterhuis te Zwolle, Overijsselse historische bijdragen: verslagen en mededelingen van de Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis 96 (1981), 28-50, 28-50
 • Delprat, G.H.M., Verslag omtrent eenige handschriften, in de Koninklijke Haagsche Boekerij berustende, meest betrekkelijk de fraterhuizen en derzelver eersten stichter Geert Groete, Archief voor kerkelijke geschiedenis 6 (1835), 278-302, 278-302
 • Muller Fz., S., Lijst van Noord-Nederlandsche kronijken met opgave van bestaande handschriften en litteratuur (Utrecht 1880), 85
 • Post, R.R., The Modern Devotion. Confrontation with reformation and humanism (Leiden 1968), 359-376
 • Rhijn, M. van, Wessel Gansfort (The Hague 1917); app. A, ii-iii
 • Romein, J., Geschiedenis van de Noord-Nederlandsche geschiedschrijving in de middeleeuwen. Bijdrage tot de beschavingsgeschiedenis (Haarlem 1932), 195-198
 • Scheepsma, W., 'Verzamelt de overgebleven brokken, opdat niets verloren ga'. Over Latijnse en Middelnederlandse levensbeschrijvingen in de sfeer van de Moderne Devotie, in: Wackers, P.W.M., Verraders en bruggenbouwers. Verkenningen naar de relatie tussen Latinitas en Middelnederlandse letterkunde (Amsterdam 1996), 211-238, 334-346, 211-238, 334-346
 • Scheepsma, W., Deemoed en devotie. De koorvrouwen van Windesheim en hun geschriften (Amsterdam 1997)
 • Schoengen, M., Die Schule von Zwolle von ihren Anfängen bis zur Einführung der Reformation (1582): I: Von den Anfängen bis zu dem Auftreten des Humanismus (Freiburg 1898); x-xiii
 • Schoengen, M., Jacobus Traiecti alias de Voecht. Narratio de inchoatione domus clericorum in Zwollis. Met akten en bescheiden betreffende dit fraterhuis (Amsterdam 1908); i-cxviii
 • Stein, R., Jacobus Traiecti, in: Dunphy, G., The encyclopedia of the medieval chronicle (Leiden, Boston 2010), 899, 899
 • Vries, T.J. de, Gildenwoelingen en interdict te Zwolle 1413-1416. Een bijdrage tot de kennis over het anticlericalisme in de middeleeuwen, Verslagen en mededeelingen van de Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis 60 (1945), 86-89, 86-89
 • Wansem, C. van der, Het ontstaan en de geschiedenis der Broederschap van het Gemene Leven tot 1400 (Leuven 1958), 10-11
 • Weiler, A.G., Volgens de norm van de vroege kerk. De geschiedenis van de huizen van de broeders van het Gemene leven in Nederland (Nijmegen 1997), 26-54
 • Wierda, L., Moderne devoten en hun boeken. Enkele observaties bij betreffende de boekproduktie bij Windesheimers en fraters, in: Hendrikman, A.J., Windesheim 1395-1995. Kloosters, teksten, invloeden. Voordrachten gehouden tijdens het internationale congres '600 jaar Kapittel van Windesheim' 27 mei 1995 te Zwolle (Nijmegen 1996), 98-127, 98-127
Additional remarks
Other documentation
Additional remarks
Additional remarks

Authors

Personal details
Name Jacobus de Voecht (Jacobus Traiecti)
Sex male
Year/date of birth
Year/date of death 1503-1510
Additional remarks
Additional remarks Jacobus de Voecht entered the fraterhuis in Zwolle ca. 1450 and became provisor. He died between 1503 and 1510.
Role(s) in this text carrier
Memorial text [900] Narratio de inchoatione status nostri et deinde de fratribus huius domus nostre
Role Author
Specification
Role(s) in other text carrier(s)
Text carrier [202] Chronicles and biographies concerning the Modern Devotion (De fratribus et sororibus vitae communis in Hollandiae); Brussels, KB, ms. 8849-8859
Memorial text [662] Vita et conversatio venerabilis viri domni Henrici Herxen rectoris primi domus clericorum in Zwollis
Role Author
Specification
Text carrier [202] Chronicles and biographies concerning the Modern Devotion (De fratribus et sororibus vitae communis in Hollandiae); Brussels, KB, ms. 8849-8859
Memorial text [663] De domno Alberto Kalkar, 3° rectore domus Zwollensis
Role Author
Specification
Text carrier [202] Chronicles and biographies concerning the Modern Devotion (De fratribus et sororibus vitae communis in Hollandiae); Brussels, KB, ms. 8849-8859
Memorial text [674] De inchoatione primaria domus clericorum S. Gregorii in Zwollis ex libro fratris Iacobi de Traiecto
Role Author
Specification

Memorial text in: [239] Chronicle (biographies) of the Fraterhuis in Zwolle (Narratio de inchoatione...); The Hague, KB, ms. 70 H 69 [239]

Keywords (type(s) of memorial text)
Keywords (type(s) of memorial text)
 • chronicle
 • biographies
Title and MeMO memorial text ID
Title Narratio de inchoatione status nostri et deinde de fratribus huius domus nostre
MeMO memorial text ID 900
Pagination or foliation
Page(s)
Specification
Folio(s)
Specification
Date of creation (physical object)
Date >1501-<1510
Argumentation
Specification Q.v. Date of origin.
Date of creation (contents of the text)
Date >1490-<1500
Argumentation
 • based on research
Specification Schoengen, p. cxi-cxiii: manuscript H (The Hague, KB, 70 H 69) and manuscript B (Brussel, KB, 8849-8859 (MeMO Text Carrier ID 202)) are copies of different versions of the Narratio inchoatione by Jacobus de Voecht which he supposedly wrote 1490-1500. B is a copy of the first editing, H of the second. Terminus ante quem for B is 1501, for H is 1503. Scheepsma ('Verzamelt', p. 237) dates B before 1501 and H from the period 1503-1510. According to the website of the KB late 15th, early 16th century.
Period covered by the memorial text
Date 1370-1489
Argumentation
Specification
Additional remarks
Original institution(s)
Institution [315] Fraterhuis (Gregoriushuis) (Brethren of the Common Life (St Gregory's House)), Zwolle
Argumentation
 • the institution/community is mentioned in the text
Specification
Name
Name of the commissioning party of the original text
Composition of the commissioning party
Specification (composition)
Members of the commissioning party
Commissioning person(s)
Commissioning institution(s)
Additional remarks
Language
Language
 • Latin
Specification
Description of hands
Description of hands Q.v. Schoengen, p.VI-XII. First hand wrote f. 1-65r in rotunda. Second hand added 23 lines at f.65r and made corrections.
Statement of responsibility
Person(s)
Name Jacobus de Voecht (Jacobus Traiecti)
Sex male
Year of birth
Year of death 1503-1510
Role Author
Specification
Remarks Jacobus de Voecht entered the fraterhuis in Zwolle ca. 1450 and became provisor. He died between 1503 and 1510.
Additional remarks In the two manuscripts that contain the Narratio de inchoatione Jacobus de Voecht is mentioned in the titles: 'ex libro fratris Jacobi Traiecto' (Brussel, KB, 8849-8859 (MeMO Text Carrier ID 202)) and auctore domino Jacobo Traiecti alias Voecht seniore nostro octogenario(The Hague, KB, 70 H 69). Carasso-Kok, nr.293, p.309.
Place(s) of production
Place(s) of production
Users
Intended users/audience
Specification
Usage
Intended place of usage
Specification (intended place)
Depository inside the institution
Specification (depository)
Traces of usage
Additional remarks
Order of the data in the text
Type of registration
Specification
Filiation
Filiation Brussel, KB 8849-8859.
Narrative source containing one or more biographies
Biography/gesta of
Short summary of the contents Chronicle of the St. Gregoriushuis in Zwolle, which largely exists of biographies, starting with Geert Groote.
Completeness of the texts
Number of biographies/gesta for men
Number of biographies/gesta for women
Structure of the biographies/gesta
Biographical information
Type of the biographical information
 • name of the person
 • function of the person inside the institution
 • age and death of the person
 • virtues of the person
 • special deeds of the person
Specification
Additional remarks
Incipit
Incipit Communis vita in catholica religione a Christo...
Explicit
Explicit ...ad pedes venerabilis patris nostri domini Henrici Herxen.
Illustration(s)
Illustrations or decorations
Medieval Memoria Online v1.1 — © 2019 Utrecht University