Medieval Memoria Online

Description - Text Carrier

Narratio de prima institutione monasterii Windesem (Chronicon Windeshemense and other texts); Utrecht, UB, ms. 311

Add extra information

Title and MeMO text carrier ID
MeMO text carrier ID 243
Name Narratio de prima institutione monasterii Windesem (Chronicon Windeshemense and other texts); Utrecht, UB, ms. 311
[901] Epistola de prima institutione monasterii in Windesem 1r - 4v
[1043] Liber de viris illustribus 5r - 75r
[1044] Epistola de vita et passione Domini nostri 75r - 80r
[1045] Liber de origine moderne devocionis 80v - 124r
[1083] Liber de origine monasterii Viridisvallis by Henricus de Pomerio 124 - 138
Category
Type of text carrier Manuscript with more than one text
Classification Miscellany
Short description Paper manuscript, dated 1465, from the Vredendaal monastery (Regular Canons) in Utrecht, containing texts concerning the history of the Modern Devotion, such as Wilhelmus Vornken's Epistola and the second redaction of the Chronicon Windeshemense by Johannes Busch.
Additional remarks Manuscript with more than one text written by one hand (Johannes Gheradijn).
Holding institution Utrecht, Universiteitsbibliotheek Utrecht
Collection
Entry number collection
Identifier in collection 311
Link to online description
Alternative collection 4 D 14; olim Eccl. 335 (Aevi medii scriptores ecclesiastici)
Alternative collection identifiers
Accessibility Facsimile on the website of UBU
Additional remarks
Original institution(s)
Original institution(s)
Dates of separate texts
Date
 • 1465-1466
 • 1466
Author(s)
Author(s)
 • Johannes Busch
 • Johannes Gheradijn
 • Wilhelmus Vorncken
Text material(s)
 • paper
Watermark(s)
Number of leaves 139
Collation
Dimensions (mm)
Height x width 297 x 210
Condition of the text carrier
Conservation
Adaptations
Type(s) of adaption
Specification
Cover
Cover material(s)
 • leather
 • wood
Specification Wooden cover, lined with brown leather decorated with stamps (geometric patterns), and two clasps (one is missing)
Date of the cover Medieval
Specification Contemporary cover, restored in 1960.
Additional remarks According to Acquoy 1880, 235, n. 1. The size of the text carrier is described as klein folio.
Table of contents
Is there a contemporary (e.g. medieval) table of contents in the text carrier? yes
Specification
Colophon
Is there a colophon in the text carrier? yes
Specification
Rubrication
Are the texts in the text carrier rubricated? yes
Heraldry
Number of heraldic items
Locations of the heraldry in the text carrier
Specification
Illustration(s)
Location(s) of the illustration(s)
 • accompanying a memorial text
 • accompanying a non-memorial text
Types of illustrations
 • decorated initial(s)
Specification
Additional remarks
Provenance
Provenance From the Vredendaal monastery of Regular Canons in Utrecht (Carasso-Kok nr. 409).
Marks of ownership
Type(s) of mark(s) of ownership
 • ex libris notation(s)
 • stamp(s)
Specification Ex libris notations on the cover and inside the manuscript; stamps from Utrecht University.
Additional remarks
 • Acquoy, J.G.R., Het klooster te Windesheim en zijn invloed, III (Utrecht 1880), 235-255
 • Grube, K., Des Augustiner Propstes Iohannes Busch Chronicon Windeshemense und Liber de reformatione monasteriorum (Halle 1886), 1-226, 245-375
 • Rosweyde, H., Chronicon Canonicorum Regularium ordinis S. Augustini Capituli Windesemensis auctore Ioanne Buschio Can. Reg. Accedit chronicon Montis S. Agnetis auctore Thoma á Kempis Can. Reg. (Antwerpen 1621), 1-636
 • Utrecht, University Library, Facsimile of Chronicon Windeshemense and other texts; Utrecht, UB, ms. 311 , http://objects.library.uu.nl/reader/resolver.php?obj=002640234&type=2
Additional remarks
 • Acquoy, J.G.R., Het klooster te Windesheim en zijn invloed 1 (Utrecht 1875), 312-330
 • Acquoy, J.G.R., Het klooster te Windesheim en zijn invloed 2 (Utrecht 1875), 107-126, 211-212
 • Alberts, W.J., Zur Historiographie der Devotio Moderna und ihrer Erforschung, Westfälische Forschungen 11 (1958), 51-67, 59, 160
 • Axters, S., Geschiedenis van de vroomheid in de Nederlanden III: De Moderne Devotie 1380-1550 (Antwerpen 1953), 119-120, 150
 • Bange, P., De hervorming van de Saksische vrouwenkloosters als verhaald door Johannes Busch in boek II van zijn Liber de Reformatione Monasteriorum, in: Hendrikman, A.J., Windesheim 1395-1995. Kloosters, teksten, invloeden. Voordrachten gehouden tijdens het internationale congres '600 jaar Kapittel van Windesheim' 27 mei 1995 te Zwolle (Nijmegen 1996), 143-153
 • Becker, V., De twee verschillende redactiën der Windesheimsche kronijk, De Katholiek 21 (1885), 388-404
 • Becker, V., Een woord over het Chronicon Windeshemense, Onze Wachter 1 (1882), 211-235
 • Becker, V., Eene onbekende kronijk van het klooster te Windesheim, Bijdragen en Mededelingen van het Historisch Genootschap 10 (1887), 197-199
 • Breure, L., Doodsbeleving en levenshouding. Een historisch-psychologische studie betreffende de Moderne Devotie in het IJsselgebied in de 14e en 15e eeuw (Hilversum 1987), 53-54
 • Carasso-Kok, M., Repertorium van verhalende historische bronnen uit de middeleeuwen. Heiligenlevens, annalen, kronieken en andere in Nederland geschreven verhalende bronnen (Den Haag 1981), 322-325, 444-445; 301 (Johannes Busch), 409 (Willem Vornken)
 • Chevalier, U., Répertoire des sources historiques du Moyen Age. Bio-bibliographie I (Paris 1903); k. 735
 • Chevalier, U., Répertoire des sources historiques du Moyen-Age. Bio-bibliographie II (Paris 1907); k. 4713
 • Coens, M., Vie de S. Lebuin, Analecta Bollandiana 34/35 (1916), 306-319
 • Dijk, M. van, Disciples of the Deep Desert: Windesheim Biographers and the Imitation of the Desert Fathers, Church History and Religious Culture 86 (2006), 257-289
 • Dijk, M. van, Naar voorbeeld van de vaders. De moderne devoten en hun bronnen, Ons geestelijk erf 80 (2009), 139-141
 • Epinay-Burgard, G., Gérard Grote (1340-1384) et les débuts de la Dévotion Moderne (Mainz, Wiesbaden 1970)
 • Gerretsen, J.H., Florentius Radewijns (Nijmegen 1891)
 • Geurts, A.J., Moderne devotie. Figuren en facetten. Tentoonstelling ter herdenking van het sterfjaar van Geert Grote 1384-1984 (Nijmegen 1984)
 • Goudriaan, Koen, De derde orde als onderdeel van de Moderne Devotie, Ons geestelijk erf 74 (2000), 9-32
 • Goudriaan, Koen, Geert Grote: a Founder Fading into Oblivion?, in: Weijert, Rolf de; Ragetli, Kim; Bijsterveld, Arnoud-Jan A. van; Arenthals, Jeannette van (eds), Living Memoria. Studies in Medieval and Early Modern Memorial Culture in Honour of Truus van Bueren (Hilversum 2011), 165-177, 174-175
 • Grube, K., Des Augustiner Propstes Iohannes Busch Chronicon Windeshemense und Liber de reformatione monasteriorum (Halle 1886)
 • Hedlund, M., Epistola de vita et passione Domini Nostri. Der lateinische Text mit Einleitung und Kommentar kritisch herausgegeben (Leiden 1975), 62-63
 • Iserloh, E., Johannes Busch, in: , Lexikon des Mittelalters II (München, Zürich 1983), 1115-1116
 • Lehmann, P., Reste einer Frühfassung von Johann Buschs Windesheimer Chronik, Historisches Jahrbuch 54 (1934), 230-239
 • Lesser, B., Johannes Busch: Chronist der Devotio Moderna. Werkstruktur, Überlieferung, Rezeption (Frankfurt am Main 2005)
 • Lourdaux, W.; Persoons, E, Petri Trudonensis. Catalogus scriptorum Windeshemensium (Leuven 1968), 61-62, 83-88
 • Meinsma, K.O., Middeleeuwsche bibliotheken (Zutphen 1903), 284-287
 • Moll, W., Kerkgeschiedenis van Nederland voor de hervorming II (Utrecht 1866), 2, 350; 350 n. 1
 • Muller Fz., S., Lijst van Noord-Nederlandsche kronijken met opgave van bestaande handschriften en litteratuur (Utrecht 1880), 82-83
 • Post, R.R., The Modern Devotion. Confrontation with reformation and humanism (Leiden 1968), 311-312, 516-520
 • Potthast, A.F., Repertorium fontium historiae medii avii, primum ab Augusto Potthast digestum, nunc cura collegii historicorum e pluribus nationibus emendatum et auctum II (Rome 1967), 612-613
 • Potthast, A.F., Bibliotheca Historica Medii Aevi. Wegweiser durch die Geschichtswerke des europäischen Mittelalters bis 1500 I (Berlin 1896), 411
 • Rademaker-Helfferich, Bonny, Thomas a Kempis en de moderne devotie: tentoonstellingscatalogus (Brussel 1971), 7, 17
 • Romein, J., Geschiedenis van de Noord-Nederlandsche geschiedschrijving in de middeleeuwen. Bijdrage tot de beschavingsgeschiedenis (Haarlem 1932), 172-173, 178-181
 • Scheepsma, W., 'Verzamelt de overgebleven brokken, opdat niets verloren ga'. Over Latijnse en Middelnederlandse levensbeschrijvingen in de sfeer van de Moderne Devotie, in: Wackers, P.W.M., Verraders en bruggenbouwers. Verkenningen naar de relatie tussen Latinitas en Middelnederlandse letterkunde (Amsterdam 1996), 211-238, 334-346
 • Scheepsma, W., Deemoed en devotie. De koorvrouwen van Windesheim en hun geschriften (Amsterdam 1997)
 • Scheepsma, W., Het Kapittel van Windesheim en de zielzorg voor vrouwen, Madoc (1995), 255-264
 • Scheepsma, W., Johannes Busch, in: Dunphy, G., The encyclopedia of the medieval chronicle (Leiden, Boston 2010), 227-228
 • Scheepsma, W., Vorncken, Wilhelmus, in: Dunphy, G., The encyclopedia of the medieval chronicle (Leiden, Boston 2010), 1488-1489
 • Schulze, L., Analekten. Des Johannes Busch bisher unbekannte Schriften, Zeitschrift für Kirchengeschichte 11 (1890), 586-595
 • Staubach, N., Das Wunder der Devotio Moderna. Neue Aspekte im Werk des Windesheimer Geschichtschreibers Johannes Busch, in: Hendrikman, A.J., Windesheim 1395-1995. Kloosters, teksten, invloeden. Voordrachten gehouden tijdens het internationale congres '600 jaar Kapittel van Windesheim' 27 mei 1995 te Zwolle (Nijmegen 1996), 170-185
 • Wansem, C. van der, Het ontstaan en de geschiedenis der Broederschap van het Gemene Leven tot 1400 (Leuven 1958), 7
 • Weiler, A.G.; Persoons, E; Kohl, W, Monasticon Windeshemense II: Deutsches Sprachgebiet (Brussel 1977), 198-208
 • Weiler, A.G.; Persoons, E; Kohl, W, Monasticon Windeshemense III: Niederlande (Brussel 1980), 476-512
 • Wierda, L., Moderne devoten en hun boeken. Enkele observaties bij betreffende de boekproduktie bij Windesheimers en fraters, in: Hendrikman, A.J., Windesheim 1395-1995. Kloosters, teksten, invloeden. Voordrachten gehouden tijdens het internationale congres '600 jaar Kapittel van Windesheim' 27 mei 1995 te Zwolle (Nijmegen 1996), 98-127
 • Wind, S. de, Bibliotheek der Nederlandsche geschiedschrijvers I (Middelburg 1835), 76
 • Woude, S. van der, Johannes Busch, Windesheimer kloosterreformator en kroniekschrijver (Edam 1947), 129, 142-151, 177
Additional remarks
Other documentation
Additional remarks
Additional remarks

Authors

Personal details
Name Johannes Busch
Sex male
Year/date of birth 1399
Year/date of death 1480
Additional remarks
Additional remarks Born in 1399 or 1400 in Zwolle, Johannes Busch entered the Windesheim monastery in 1417 and was ordained as priest in 1424. He frequently stayed in several German monasteries of the Windesheim Congregation, implementing reforms. He was in Windesheim between 1454 and 1459, and then returned to Sulta near Hildesheim, where he died in 1479 or 1480.
Role(s) in this text carrier
Memorial text [1043] Liber de viris illustribus
Role Author
Specification
Memorial text [1045] Liber de origine moderne devocionis
Role Author
Specification
Role(s) in other text carrier(s)
Text carrier [276] Chronicon Windeshemense (first redaction); Brussels, KB. ms. IV 110
Memorial text [1041] Liber de origine monasterii in Windeshem
Role Author
Specification
Text carrier [276] Chronicon Windeshemense (first redaction); Brussels, KB. ms. IV 110
Memorial text [1042] De viris illustribus ordinis canonicorum regularium in Windeshem
Role Author
Specification
Text carrier [278] Chronicon Windeshemense (second redaction); Brussels, Société des Bollandistes, Bibliotheca Bollandiana, ms. 438
Memorial text [1046] Liber de viris illustribus
Role Author
Specification
Text carrier [278] Chronicon Windeshemense (second redaction); Brussels, Société des Bollandistes, Bibliotheca Bollandiana, ms. 438
Memorial text [1047] Liber de origine moderne devocionis
Role Author
Specification
Text carrier [286] Chronicle (Chronicon Windeshemense (second redaction)); The Hague, KB, 70 H 70-72
Memorial text [1080] Liber de viris illustribus
Role Author
Specification
Text carrier [286] Chronicle (Chronicon Windeshemense (second redaction)); The Hague, KB, 70 H 70-72
Memorial text [1081] Liber de origine moderne devocionis
Role
Specification
Personal details
Name Johannes Gheradijn
Sex male
Year/date of birth
Year/date of death
Additional remarks
Additional remarks
Role(s) in this text carrier
Memorial text [1043] Liber de viris illustribus
Role Scribe
Specification
Memorial text [1045] Liber de origine moderne devocionis
Role Scribe
Specification
Role(s) in other text carrier(s)
Personal details
Name Wilhelmus Vorncken
Sex male
Year/date of birth 1373-1374
Year/date of death 1455
Additional remarks
Additional remarks Wilhelmus Vorncken was born in Utrecht, in 1398 he entered the monastery at Windesheim, in 1408 he became prior at the Sint-Agnietenberg monastery near Zwolle, from 1425 to 1454 he was prior at Windesheim monastery. Variant spellings of his surname are: Voern, Vorneken, Vorniken and Vornken.
Role(s) in this text carrier
Memorial text [901] Epistola de prima institutione monasterii in Windesem
Role Author
Specification
Role(s) in other text carrier(s)
Text carrier [244] Chronicle (Windesheim) and biographies concerning the Modern Devotion; The Hague, KB, ms. 70 H 74
Memorial text [902] Epistola de prima institutione monasterii in Windesem
Role Author
Specification

Memorial text in: [243] Narratio de prima institutione monasterii Windesem (Chronicon Windeshemense and other texts); Utrecht, UB, ms. 311 [243]

Keywords (type(s) of memorial text)
Keywords (type(s) of memorial text)
 • annals/chronicle
 • biographies
Title and MeMO memorial text ID
Title Liber de viris illustribus
MeMO memorial text ID 1043
Pagination or foliation
Page(s)
Specification
Folio(s)
 • Folio 5r to 75r
Specification
Date of creation (physical object)
Date 1466
Argumentation
 • date(s) are mentioned in the text
Specification Colophon on f. 139v: Scriptum per Johannem Gheradyn. Anno domini mcccclxvi
Date of creation (contents of the text)
Date 1464
Argumentation
Specification
Period covered by the memorial text
Date <1465
Argumentation
 • based on research
Specification Johannes Busch only included the lifes of the brothers that had died by the time he began writing his Liber de viris illustribus (q.v. Grube 1886, xxxxi).
Additional remarks
Original institution(s)
Institution [433] Windesheim, Regulieren (Windesheim Monastery, Regular Canons), Windesheim
Argumentation
Specification
Institution [7] Vredendaal, Regulieren (Vredendaal Monastery, Regular Canons), Utrecht
Argumentation
Specification
Name
Name of the commissioning party of the original text
Composition of the commissioning party
Specification (composition)
Members of the commissioning party
Commissioning person(s)
Commissioning institution(s)
Additional remarks
Language
Language
 • Latin
Specification
Description of hands
Description of hands Littera hybrida
Statement of responsibility
Person(s)
Name Johannes Busch
Sex male
Year of birth 1399
Year of death 1480
Role Author
Specification
Remarks Born in 1399 or 1400 in Zwolle, Johannes Busch entered the Windesheim monastery in 1417 and was ordained as priest in 1424. He frequently stayed in several German monasteries of the Windesheim Congregation, implementing reforms. He was in Windesheim between 1454 and 1459, and then returned to Sulta near Hildesheim, where he died in 1479 or 1480.
Name Johannes Gheradijn
Sex male
Year of birth
Year of death
Role Scribe
Specification
Remarks
Additional remarks
Place(s) of production
Place(s) of production Vredendaal monastery of regular canons, Utrecht
Users
Intended users/audience
Specification
Usage
Intended place of usage
Specification (intended place)
Depository inside the institution
Specification (depository)
Traces of usage
Additional remarks
Order of the data in the text
Type of registration chronologically
Specification After biographies of the three men, who were the officials of the monastery in 1417, the lifes of the other brothers are registered according to their year of profession.
Filiation
Filiation This text carrier contains the second redaction of the Liber de viris illustribus. First redaction (see Becker 1887) in: Brussel, KB, IV 110 (from Nijmegen) (MeMO TC ID 276). Other 15th century manuscripts containing the second redaction are: Brussel, Bollandistes, 438 (from Nieuwlicht near Hoorn); The Hague, KB, 70 H 70; Paris, BN, Latin 11103 (from Rebdorf); Trier, SB, 1215 and SB, 1216 (from Eberhardsklausen); Kiel, UB, Bord. 6 (from Bordesholm); Copenhagen, KB, GKS 1594 Qu. (from Bordesholm); Berlin, SBPK, Lat.qu. 355 (from Hamersleben); London, BL, Add. 40.882 (from Leuven); Darmstadt, HLHB, 205 (from Vallendar).
Narrative source containing one or more biographies
Biography/gesta of members of a convent (brothers, sisters)
Short summary of the contents Biographies of deceased brothers of the Windesheim monastery, beginning with the three men who were its officials in 1417: prior Johannes Vos de Heusden, supprior Arnoldus Kalker, and procurator Gerardus Delft.
Completeness of the texts
Number of biographies/gesta for men 26
Number of biographies/gesta for women
Structure of the biographies/gesta
 • thematical
Biographical information
Type of the biographical information
 • gifts of the person to the institution
 • miracles and visions connected to the person
 • age and death of the person
 • special deeds of the person
 • profession of the person into the institution
 • name of the person
 • function of the person inside the institution
 • virtues of the person
Specification
Additional remarks
Incipit
Incipit Illustrium patrum gesta preclara omni veneracione et imitacione digna in lucem proferre...
Explicit
Explicit ...prestante domino nostro Ihesu Christo, qui cum patre et spiritu sancto vivit et regnat benedictus in secula. Amen.
Illustration(s)
Illustrations or decorations

Memorial text in: [243] Narratio de prima institutione monasterii Windesem (Chronicon Windeshemense and other texts); Utrecht, UB, ms. 311 [243]

Keywords (type(s) of memorial text)
Keywords (type(s) of memorial text)
 • chronicle
Title and MeMO memorial text ID
Title Epistola de prima institutione monasterii in Windesem
MeMO memorial text ID 901
Pagination or foliation
Page(s)
Specification
Folio(s)
 • Folio 1r to 4v
Specification
Date of creation (physical object)
Date 1465-1466
Argumentation
 • based on research
Specification This copy was made by Johannes Geradijn from the monastery of Regular Canons in Utrecht (Carasso-Kok nr. 409).
Date of creation (contents of the text)
Date >1430-<1450
Argumentation
 • based on research
Specification After 1430 and possibly around 1450, q.v. Goudriaan (2000, 17) and Romein (1932, 172).
Period covered by the memorial text
Date
Argumentation
Specification The treatise narrates the history of Windesheim and its Congregation up until about 1450, although no exact dates are mentioned in the text.
Additional remarks
Original institution(s)
Institution [433] Windesheim, Regulieren (Windesheim Monastery, Regular Canons), Windesheim
Argumentation
Specification
Name
Name of the commissioning party of the original text
Composition of the commissioning party
Specification (composition)
Members of the commissioning party
Commissioning person(s)
Commissioning institution(s)
Additional remarks
Language
Language
 • Latin
Specification
Description of hands
Description of hands
Statement of responsibility The incipit and explicit of this text state: a veberabili patre wilhelmo voern.
Person(s)
Name Wilhelmus Vorncken
Sex male
Year of birth 1373-1374
Year of death 1455
Role Author
Specification
Remarks Wilhelmus Vorncken was born in Utrecht, in 1398 he entered the monastery at Windesheim, in 1408 he became prior at the Sint-Agnietenberg monastery near Zwolle, from 1425 to 1454 he was prior at Windesheim monastery. Variant spellings of his surname are: Voern, Vorneken, Vorniken and Vornken.
Additional remarks
Place(s) of production
Place(s) of production This copy of the Epistola was made at the monastery of Regular Canons at Utrecht, by Johannes Geradijn.
Users
Intended users/audience
Specification
Usage
Intended place of usage
Specification (intended place)
Depository inside the institution
Specification (depository)
Traces of usage
Additional remarks
Order of the data in the text
Type of registration
Specification
Filiation
Filiation The Hague, Koninklijke Bibliotheek, 70 H 74 (MeMO TC ID 244).
Narrative source containing one or more historical events
Type of narrative source chronicle
Short summary of the contents A treatise on the origins of the Modern Devotion, the monastery in Windesheim and the Congregation of Windesheim. The text touches upon the christianisation of the Low Countries, the lifes of Geert Grote and master Floris. It lists the names of prominent members of the Windesheim Congregation and those of the monastery's first inhabitants. Attention is payed to their practices and customs.
Annual entries
Information regarding memoria
Type of memoria information
 • liturgical practices
 • history of members of the family/community/institution (biographies)
 • confraternities with other people and (religious) communities
Specification
Context
General historical information
 • religious and liturgical events (outside the community/institution)
Specification of general historical information
Aspects of the history of the institution
 • foundation
 • relations with other religious communities
 • reformations
Specification
Additional remarks
Incipit
Incipit Incipit epistola de prima institutione monasterij in windesem edita a venerabili patre wilhelmo voern. Invisibilem Deum patrem...
Explicit
Explicit ...Horum sequi vestigia et retinere dogmata, det tibi Mater gracia! Vale deo gracias. Explicit epistola de prima instutione in windesem composita a venerabili patre wilhelmo voern.
Illustration(s)
Illustrations or decorations

Memorial text in: [243] Narratio de prima institutione monasterii Windesem (Chronicon Windeshemense and other texts); Utrecht, UB, ms. 311 [243]

Keywords (type(s) of memorial text)
Keywords (type(s) of memorial text)
 • annals/chronicle
 • biographies
Title and MeMO memorial text ID
Title Liber de origine moderne devocionis
MeMO memorial text ID 1045
Pagination or foliation
Page(s)
Specification
Folio(s)
 • Folio 80v to 124r
Specification
Date of creation (physical object)
Date 1466
Argumentation
 • date(s) are mentioned in the text
Specification Colophon on f. 139v: Scriptum per Johannem Gheradyn. Anno domini mcccclxvi
Date of creation (contents of the text)
Date 1464
Argumentation
 • date(s) are mentioned in the text
Specification A me autem in Windesem (...) ista sunt inchoata, sed in Sultensi prelatura ordinis et capituli nostri in Saxonia anno domini millesimo quadringentesimo sexagesimo 4o utcumque completa. (ed. Grube 1886, 247)
Period covered by the memorial text
Date 1381-1456
Argumentation
 • date(s) are mentioned in the text
Specification
Additional remarks
Original institution(s)
Institution [433] Windesheim, Regulieren (Windesheim Monastery, Regular Canons), Windesheim
Argumentation
Specification
Institution [7] Vredendaal, Regulieren (Vredendaal Monastery, Regular Canons), Utrecht
Argumentation
Specification
Name
Name of the commissioning party of the original text
Composition of the commissioning party
Specification (composition)
Members of the commissioning party
Commissioning person(s)
Commissioning institution(s)
Additional remarks
Language
Language
 • Latin
Specification
Description of hands
Description of hands Littera hybrida
Statement of responsibility
Person(s)
Name Johannes Gheradijn
Sex male
Year of birth
Year of death
Role Scribe
Specification
Remarks
Name Johannes Busch
Sex male
Year of birth 1399
Year of death 1480
Role Author
Specification
Remarks Born in 1399 or 1400 in Zwolle, Johannes Busch entered the Windesheim monastery in 1417 and was ordained as priest in 1424. He frequently stayed in several German monasteries of the Windesheim Congregation, implementing reforms. He was in Windesheim between 1454 and 1459, and then returned to Sulta near Hildesheim, where he died in 1479 or 1480.
Additional remarks
Place(s) of production
Place(s) of production
Users
Intended users/audience
Specification
Usage
Intended place of usage
Specification (intended place)
Depository inside the institution
Specification (depository)
Traces of usage
Additional remarks
Order of the data in the text
Type of registration
Specification
Filiation
Filiation This text carrier contains the second redaction of the Liber de origine, enlarged in order the cover the whole of the Windesheim Congregation. First redaction (see Becker 1887) in: Brussel, KB, IV 110 (from Nijmegen) (MeMO TC ID 276). Other 15th century manuscripts containing the second redaction are: Brussel, Bollandistes, 438 (from Nieuwlicht near Hoorn) (MeMO TC ID 278); The Hague, KB, 70 H 72 (MeMO TC ID 286); Paris, BN, Latin 11103 (from Rebdorf); Trier, SB, 1215 and SB, 1216 (from Eberhardsklausen); Kiel, UB, Bord. 6 (from Bordesholm); Copenhagen, KB, GKS 1594 Qu. (from Bordesholm); Berlin, SBPK, Lat.qu. 355 (from Hamersleben); London, BL, Add. 40.882 (from Leuven); Darmstadt, HLHB, 205 (from Vallendar).
Narrative source containing one or more historical events
Type of narrative source annals/chronicle
Short summary of the contents Chronicle covering the origins of the Modern Devotion, the life of Geert Grote, the history of the monastery in Windesheim from its foundation until the 1450s, as well as an overview of the other monasteries belonging to the Windesheim congregation.
Annual entries
Information regarding memoria
Type of memoria information
 • gifts
 • history of the heads of the family/superiors of the community/institution (succession series, i.e. gesta)
 • founders and benefactors
 • granted privileges (such as the right to have one's own church/chapel; right to ring a (church)bell; right to bury people in the institution's grounds, etc.)
 • history of members of the family/community/institution (biographies)
 • confraternities with other people and (religious) communities
Specification
Context
General historical information
 • religious and liturgical events (outside the community/institution)
 • political events
Specification of general historical information
Aspects of the history of the institution
 • foundation
 • building history
 • relations with ecclesiastical authorities
 • relations with other religious communities
 • residents
Specification
Additional remarks
Incipit
Incipit Divina providencia senescentem mundum iam iamque ad inferos descendentem oculo pietatis et clemencie sue respiciens...
Explicit
Explicit ...benedictus et gloriosus deus, qui est vita eterna gaudium angelorum et beatitudo omnium sanctorum per infinita secula seculorum. Amen.
Illustration(s)
Illustrations or decorations
Medieval Memoria Online v1.1 — © 2019 Utrecht University