Medieval Memoria Online

Description - Text Carrier

Chronicle (Windesheim) and biographies concerning the Modern Devotion; The Hague, KB, ms. 70 H 74

Add extra information

Title and MeMO text carrier ID
MeMO text carrier ID 244
Name Chronicle (Windesheim) and biographies concerning the Modern Devotion; The Hague, KB, ms. 70 H 74
[902] Epistola de prima institutione monasterii in Windesem 2r - 16r
[1018] Testamentum, Proposita by Dirk van de Graaf 16v - 32v
[1016] Scriptum de magistro Gherardo Grote, domino Florencio et multis aliis devotis fratribus 33r - 87r
[1017] Continuation of the Scriptum of Rodolphus Dier van Muiden 84r - 103v
[1019] Epistolae by Jan Brugman 104r - 125v
Category
Type of text carrier Manuscript with more than one text
Classification Miscellany
Short description Small parchment codex from the second half of the 15th century, containing several texts by and about protagonists of the Modern Devotion, amongst others the Epistola de prima instutione monasterii in Windesem by Wilhelmus Vornken.
Additional remarks
Holding institution Den Haag (The Hague), Koninklijke Bibliotheek
Collection
Entry number collection
Identifier in collection 70 H 74
Link to online description
Alternative collection
Alternative collection identifiers Olim hs. 349
Accessibility
Additional remarks
Original institution(s)
Original institution(s)
Dates of separate texts
Date
 • >1450-<1500
Author(s)
Author(s)
 • Petrus Hoorn (or Horn)
 • Wilhelmus Vorncken
 • Rodolphus Dier van Muiden
Text material(s)
 • parchment
Watermark(s)
Number of leaves 125
Collation
Dimensions (mm)
Height x width 146 x 106
Condition of the text carrier
Conservation
Adaptations
Type(s) of adaption
Specification
Cover
Cover material(s)
 • paper
Specification
Date of the cover Around 1800.
Specification
Additional remarks Small parchment codex of 125 folios in duodecimo (Acquoy, 1880, 235, n. 1).
Table of contents
Is there a contemporary (e.g. medieval) table of contents in the text carrier?
Specification
Colophon
Is there a colophon in the text carrier? no
Specification
Rubrication
Are the texts in the text carrier rubricated? yes
Heraldry
Number of heraldic items
Locations of the heraldry in the text carrier
Specification
Illustration(s)
Location(s) of the illustration(s)
 • accompanying a memorial text
Types of illustrations
Specification decorated initials in the style of the IJssel area.
Additional remarks
Provenance
Provenance Possibly from the Windesheim monstery. Until 1750 it was in the possession of Jacob Marcus (Cat. 1750, 8o nr. 47), afterwards, until 1778, it was owned by Balthasar Huydecooper (Cat. 1779, 8o nr. 2). From 1779 it was owned by one Van Toll, and until 1800 by Pieter Bondam. From 1800 to 1807 owned by Joost Romswinckel, and since in the Koninklijke Bibliotheek.
Marks of ownership
Type(s) of mark(s) of ownership
Specification
Additional remarks
 • Acquoy, J.G.R., Het klooster te Windesheim en zijn invloed, III (Utrecht 1880), 235-255
 • Dumbar, G., Analecta seu vetera aliquot scripta inedita... I (Deventer 1719), 1-87, 114-148
Additional remarks Dumbar may not have used this manuscript in his edition of the Scriptum of Rodolophus Dier van Muiden and its Continuation by Petrus Hoorn. Carasso-Kok (1981, 377) states that the text of the Continuation in this manuscript ends with the year 1467 (instead of 1472).
 • Acquoy, J.G.R., Het klooster te Windesheim en zijn invloed 2 (Utrecht 1875), 107-126, 211-212
 • Axters, S., Geschiedenis van de vroomheid in de Nederlanden III: De Moderne Devotie 1380-1550 (Antwerpen 1953), 27-31, 119
 • Bremmer jr., R.H., Hir is eskriven. Lezen en schrijven in de Friese landen rond 1300 (Hilversum and Leeuwarden 2004), 9-20
 • Breure, L., Doodsbeleving en levenshouding. Een historisch-psychologische studie betreffende de Moderne Devotie in het IJsselgebied in de 14e en 15e eeuw (Hilversum 1987), 53-54, 68-76
 • Brinkerink, D.A., Biographiën van beroemde mannen uit den Deventer-kring, Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht 27 (1901), 410-423, 225
 • Bruch, H., Supplement bij de geschiedenis van de noord-Nederlandse geschiedschrijving in de middeleeuwen van dr. Jan Romein (Haarlem 1956), 64
 • Carasso-Kok, M., Repertorium van verhalende historische bronnen uit de middeleeuwen. Heiligenlevens, annalen, kronieken en andere in Nederland geschreven verhalende bronnen (Den Haag 1981), 376-377, 393-394, 444-445; 348, 361, 409
 • Chevalier, U., Répertoire des sources historiques du Moyen-Age. Bio-bibliographie II (Paris 1907); 1193, 1734, 2178, 4713
 • Dumbar, G., Analecta seu vetera aliquot scripta inedita... I (Deventer 1719); 2r*-4v*
 • Engen, J. van, The virtues, the brothers, and the schools. A text from the Brothers of Common Life, Revue bénédictine 98 (1988), 178-217
 • Epinay-Burgard, G., Gérard Grote (1340-1384) et les débuts de la Dévotion Moderne (Mainz, Wiesbaden 1970)
 • Gerretsen, J.H., Florentius Radewijns (Nijmegen 1891)
 • Ginneken, J. van, Geert Groote's levensbeeld naar de oudste gegevens bewerkt (Amsterdam 1942)
 • Goudriaan, Koen, De derde orde als onderdeel van de Moderne Devotie, Ons geestelijk erf 74 (2000), 9-32
 • Kirschner, C., Geschichtschreibung im Rhein-Maas-Raum, in: Tervooren, H., Van der Masen tot op den Rijn. Ein Handbuch zur Geschichte der mittelalterlichen volksprachlichen Literatur im Raum von Rhein und Maas (Berlin 2006), 233-254, 233-254
 • Kohl, W; Weiler, A.G.; Persoons, E, Monasticon Windeshemense III: Niederlande (Brussel 1980), 476-512
 • Kronenberg, M.E., De bibliotheek van het Heer-Florenshuis te Deventer, II, Nederlands archief voor kerkgeschiedenis 9 (1912), 257-260, 295, 260-262
 • Kühler, W.J., De oorspronkelijke vita Gerardi Magni en haar schrijver, Studiën 65 (1933), 66-105
 • Lesser, B., Johannes Busch: Chronist der Devotio Moderna. Werkstruktur, Überlieferung, Rezeption (Frankfurt am Main 2005), 92-95
 • Moll, W., Kerkgeschiedenis van Nederland voor de hervorming II (Utrecht 1866), 2, 350; 350, n. 1
 • Muller Fz., S., Lijst van Noord-Nederlandsche kronijken met opgave van bestaande handschriften en litteratuur (Utrecht 1880), 84, 95
 • Persoons, E; Lourdaux, W., Petri Trudonensis. Catalogus scriptorum Windeshemensium (Leuven 1968), 61-62
 • Post, R., De onderlinge verhouding van de vier oude vitae Gerardi Magni en haar betrouwbaarheid, Studia catholica 18 (1942), 313-336, 316
 • Post, R.R., The Modern Devotion. Confrontation with reformation and humanism (Leiden 1968), 176-194, 201-206, 311-312, 343-344
 • Potthast, A.F., Bibliotheca Historica Medii Aevi. Wegweiser durch die Geschichtswerke des europäischen Mittelalters bis 1500 I (Berlin 1896), 377, 411
 • Potthast, A.F., Bibliotheca historica medii aevi. Wegweiser durch die Geschichtswerke des europäischen Mittelalters bis 1500 II (Berlin 1896), 377
 • Rademaker-Helfferich, Bonny, Thomas a Kempis en de moderne devotie: tentoonstellingscatalogus (Brussel 1971), 7
 • Romein, J., Geschiedenis van de Noord-Nederlandsche geschiedschrijving in de middeleeuwen. Bijdrage tot de beschavingsgeschiedenis (Haarlem 1932), 172-173, 175-177, 184-185
 • Rooij, J. van, Gerard Zerbolt van Zutphen I: Leven en geschriften (Nijmegen, Utrecht, Antwerpen 1936)
 • Scheepsma, W., 'Verzamelt de overgebleven brokken, opdat niets verloren ga'. Over Latijnse en Middelnederlandse levensbeschrijvingen in de sfeer van de Moderne Devotie, in: Wackers, P.W.M., Verraders en bruggenbouwers. Verkenningen naar de relatie tussen Latinitas en Middelnederlandse letterkunde (Amsterdam 1996), 211-238, 334-346
 • Scheepsma, W., Deemoed en devotie. De koorvrouwen van Windesheim en hun geschriften (Amsterdam 1997)
 • Scheepsma, W., Vorncken, Wilhelmus, in: Dunphy, G., The encyclopedia of the medieval chronicle (Leiden, Boston 2010), 1488-1489
 • Tesser, J., Is Dier de Muiden de oudste biograaf van Geert Groote?, Historisch tijdschrift 11 (1932), 29-37
 • Tiecke, J.G.J., De werken van Geert Groote (Utrecht, Nijmegen 1941)
 • Wansem, C. van der, Het ontstaan en de geschiedenis der Broederschap van het Gemene Leven tot 1400 (Leuven 1958), 7, 14-17, 24
 • Weiler, A.G., Volgens de norm van de vroege kerk. De geschiedenis van de huizen van de broeders van het Gemene leven in Nederland (Nijmegen 1997), 4-25, 197
 • Woerkom, M. van, Florentius Radewijns: leven, geschriften, persoonlijkheid en ideeën, Ons geestelijk erf 24 (1950), 351-364
 • Woude, S. van der, Johannes Busch, Windesheimer kloosterreformator en kroniekschrijver (Edam 1947), 177
Additional remarks
Other documentation
Additional remarks
Additional remarks

Authors

Personal details
Name Petrus Hoorn (or Horn)
Sex male
Year/date of birth 1424
Year/date of death 1479
Additional remarks
Additional remarks Born in the Hem near Hoorn. In 1442 he entered the Florenshuis in Deventer and became librarius. He continued the Scriptum by Rudolf Dier van Muiden and wrote the Vita magistri Gerardi Magni (to a large extent based on the work of Thomas a Kempis).
Role(s) in this text carrier
Memorial text [1017] Continuation of the Scriptum of Rodolphus Dier van Muiden
Role Author
Specification
Role(s) in other text carrier(s)
Text carrier [202] Chronicles and biographies concerning the Modern Devotion (De fratribus et sororibus vitae communis in Hollandiae); Brussels, KB, ms. 8849-8859
Memorial text [628] Vita magistri Gerardi Magni per dominum Petrum Horn collecta
Role Author
Specification
Text carrier [268] Chronicle of the Heer Florenshuis in Deventer, some biographies and other texts; The Hague, KB, ms. 128 G 16
Memorial text [1014] Continuation of the Scriptum of Rodolphus Dier van Muiden
Role Author
Specification
Personal details
Name Wilhelmus Vorncken
Sex male
Year/date of birth 1373-1374
Year/date of death 1455
Additional remarks
Additional remarks Wilhelmus Vorncken was born in Utrecht, in 1398 he entered the monastery at Windesheim, in 1408 he became prior at the Sint-Agnietenberg monastery near Zwolle, from 1425 to 1454 he was prior at Windesheim monastery. Variant spellings of his surname are: Voern, Vorneken, Vorniken and Vornken.
Role(s) in this text carrier
Memorial text [902] Epistola de prima institutione monasterii in Windesem
Role Author
Specification
Role(s) in other text carrier(s)
Text carrier [243] Narratio de prima institutione monasterii Windesem (Chronicon Windeshemense and other texts); Utrecht, UB, ms. 311
Memorial text [901] Epistola de prima institutione monasterii in Windesem
Role Author
Specification
Personal details
Name Rodolphus Dier van Muiden
Sex male
Year/date of birth 1384
Year/date of death 1459
Additional remarks
Additional remarks Rodolphus Dier van Muiden moved to Deventer in 1399. In 1402 he entered the Meester Geertshuis, and became procurator there in 1435. Alternative forms of his name include: Rudolf Dier van Muiden and Rodolphus Dier de Muden.
Role(s) in this text carrier
Memorial text [1016] Scriptum de magistro Gherardo Grote, domino Florencio et multis aliis devotis fratribus
Role Author
Specification
Role(s) in other text carrier(s)
Text carrier [2] Chronicle of the Meester Geertshuis in Deventer (Zusterboek); Deventer, Athenaeumbibliotheek, ms. 101 F 25
Memorial text [4] Life of Lutgert van Buderick
Role Author
Specification
Text carrier [202] Chronicles and biographies concerning the Modern Devotion (De fratribus et sororibus vitae communis in Hollandiae); Brussels, KB, ms. 8849-8859
Memorial text [892] Vita Lutgardis de Buryck quam dominis Rodolphus conscripsit
Role Author
Specification
Text carrier [268] Chronicle of the Heer Florenshuis in Deventer, some biographies and other texts; The Hague, KB, ms. 128 G 16
Memorial text [1013] Scriptum de magistro Gherardo Grote, domino Florencio et multis aliis devotis fratribus
Role Author
Specification

Memorial text in: [244] Chronicle (Windesheim) and biographies concerning the Modern Devotion; The Hague, KB, ms. 70 H 74 [244]

Keywords (type(s) of memorial text)
Keywords (type(s) of memorial text)
 • biographies
Title and MeMO memorial text ID
Title Continuation of the Scriptum of Rodolphus Dier van Muiden
MeMO memorial text ID 1017
Pagination or foliation
Page(s)
Specification
Folio(s)
 • Folio 84r to 103v
Specification
Date of creation (physical object)
Date >1450-<1500
Argumentation
 • based on research
Specification Second half of the 15th century, see Carasso-Kok 1981, 377.
Date of creation (contents of the text)
Date >1472-<1479
Argumentation
 • based on research
Specification Between 1472 and 1479, according to Romein (1932, 184-185). It is possible, however, that Petrus Hoorn wrote down each biography shortly after the death of the brother in question.
Period covered by the memorial text
Date 1450-1467
Argumentation
Specification The dates of separate entries given above are the dates of death of the members whose biographies are included in the Continuation. In this particular manuscript, the Continuation ends in the year 1467.
Additional remarks
Original institution(s)
Institution [318] Heer Florenshuis, Broeders des gemenen levens (Florens's House, Brethren of the Common Life), Deventer
Argumentation
Specification
Name
Name of the commissioning party of the original text
Composition of the commissioning party
Specification (composition)
Members of the commissioning party
Commissioning person(s)
Commissioning institution(s)
Additional remarks
Language
Language
 • Latin
Specification
Description of hands
Description of hands
Statement of responsibility
Person(s)
Name Petrus Hoorn (or Horn)
Sex male
Year of birth 1424
Year of death 1479
Role Author
Specification
Remarks Born in the Hem near Hoorn. In 1442 he entered the Florenshuis in Deventer and became librarius. He continued the Scriptum by Rudolf Dier van Muiden and wrote the Vita magistri Gerardi Magni (to a large extent based on the work of Thomas a Kempis).
Additional remarks
Place(s) of production
Place(s) of production Possibly at Windesheim.
Users
Intended users/audience
Specification
Usage
Intended place of usage
Specification (intended place)
Depository inside the institution
Specification (depository)
Traces of usage
Additional remarks
Order of the data in the text
Type of registration chronologically
Specification
Filiation
Filiation The Hague, KB, hs. 12 G 16, f. 65r-91v; (partly:) Anholt, Fürstlich Salm-Salm'sche Bibliothek, Hs. 45.
Narrative source containing one or more biographies
Biography/gesta of members of a convent (brothers, sisters)
Short summary of the contents Biographies of 10 brothers linked to the Heer Florenshuis who died between 1450-1467, each beginning with an obituary notice. Included are: Godefridus Toorn, Johannes de Esch, Nicolaus Hop, Rudolfus Lamberti, Henricus Donkels, Mathias van Wesel, Rodolphus Dier de Muden, Petrus Muden, Paulus Sceper, and Bernardus Meyer.
Completeness of the texts
Number of biographies/gesta for men 10
Number of biographies/gesta for women
Structure of the biographies/gesta
 • chronological
Biographical information
Type of the biographical information
 • age and death of the person
 • function of the person inside the institution
 • virtues of the person
 • name of the person
 • profession of the person into the institution
 • literary production of the person
Specification
Additional remarks
Incipit
Incipit Anno Domini MCCCL in crastino...
Explicit
Explicit
Illustration(s)
Illustrations or decorations

Memorial text in: [244] Chronicle (Windesheim) and biographies concerning the Modern Devotion; The Hague, KB, ms. 70 H 74 [244]

Keywords (type(s) of memorial text)
Keywords (type(s) of memorial text)
Title and MeMO memorial text ID
Title Epistola de prima institutione monasterii in Windesem
MeMO memorial text ID 902
Pagination or foliation
Page(s)
Specification
Folio(s)
 • Folio 2r to 16r
Specification
Date of creation (physical object)
Date >1450-<1500
Argumentation
 • based on research
Specification Second half of the 15th century, q.v. Carasso-Kok nr. 409.
Date of creation (contents of the text)
Date >1430-<1450
Argumentation
 • based on research
Specification After 1430 and possibly around 1450, q.v. Goudriaan (2000, 17) and Romein (1932, 172).
Period covered by the memorial text
Date
Argumentation
Specification The treatise narrates the history of Windesheim and its Congregation up until about 1450, although no exact dates are mentioned in the text.
Additional remarks
Original institution(s)
Institution [433] Windesheim, Regulieren (Windesheim Monastery, Regular Canons), Windesheim
Argumentation
Specification
Name
Name of the commissioning party of the original text
Composition of the commissioning party
Specification (composition)
Members of the commissioning party
Commissioning person(s)
Commissioning institution(s)
Additional remarks
Language
Language
 • Latin
Specification
Description of hands
Description of hands
Statement of responsibility The Utrecht manuscript (see 2.18 Filiation) mentions in its incipit and explicit: a veberabili patre wilhelmo voern.
Person(s)
Name Wilhelmus Vorncken
Sex male
Year of birth 1373-1374
Year of death 1455
Role Author
Specification
Remarks Wilhelmus Vorncken was born in Utrecht, in 1398 he entered the monastery at Windesheim, in 1408 he became prior at the Sint-Agnietenberg monastery near Zwolle, from 1425 to 1454 he was prior at Windesheim monastery. Variant spellings of his surname are: Voern, Vorneken, Vorniken and Vornken.
Additional remarks
Place(s) of production
Place(s) of production
Users
Intended users/audience
Specification
Usage
Intended place of usage
Specification (intended place)
Depository inside the institution
Specification (depository)
Traces of usage
Additional remarks
Order of the data in the text
Type of registration
Specification
Filiation
Filiation Utrecht, Universiteitsbibliotheek, 311 (MeMO TC ID 243).
Narrative source containing one or more historical events
Type of narrative source chronicle
Short summary of the contents A treatise on the origins of the Modern Devotion, the Windesheim monastery and the Congregation of Windesheim. The text touches upon the christianisation of the Low Countries, the lifes of Geert Grote and master Floris. It lists the names of prominent members of the Windesheim Congregation and those of the monastery's first inhabitants. Attention is payed to their practices and customs.
Annual entries
Information regarding memoria
Type of memoria information
 • confraternities with other people and (religious) communities
 • liturgical practices
 • history of members of the family/community/institution (biographies)
Specification
Context
General historical information
 • religious and liturgical events (outside the community/institution)
Specification of general historical information
Aspects of the history of the institution
 • reformations
 • foundation
 • relations with other religious communities
Specification
Additional remarks
Incipit
Incipit Incipit Prohemium sequentis opusculi. Invisibilem Deum patrem omnipotentem eiusque Filium unigenitum...
Explicit
Explicit ...Horum sequi vestigia et retinere dogmata, det tibi Mater gracia! Vale. Explicit etc.
Illustration(s)
Illustrations or decorations

Memorial text in: [244] Chronicle (Windesheim) and biographies concerning the Modern Devotion; The Hague, KB, ms. 70 H 74 [244]

Keywords (type(s) of memorial text)
Keywords (type(s) of memorial text)
 • annals/chronicle
 • biographies
Title and MeMO memorial text ID
Title Scriptum de magistro Gherardo Grote, domino Florencio et multis aliis devotis fratribus
MeMO memorial text ID 1016
Pagination or foliation
Page(s)
Specification
Folio(s)
 • Folio 33r to 87r
Specification
Date of creation (physical object)
Date >1450-<1500
Argumentation
 • based on research
Specification Second half of the 15th century, q.v. Carasso-Kok 1981, 393.
Date of creation (contents of the text)
Date 1458-1459
Argumentation
 • based on research
Specification According to Petrus Hoorn (writer of the Continuation of the Scriptum), Rodolphus Dier wrote the Scriptum in the last year of his life (Carasso-Kok 1981, 393). According to Post (1942, 323) the biography of Geert Grote within the Scriptum was written earlier, in the years 1420-1430. This earlier date was rejected by Van der Wansem (1958, 15-16).
Period covered by the memorial text
Date 1340-1450
Argumentation
 • date(s) are mentioned in the text
Specification
Additional remarks
Original institution(s)
Institution [318] Heer Florenshuis, Broeders des gemenen levens (Florens's House, Brethren of the Common Life), Deventer
Argumentation
Specification
Name
Name of the commissioning party of the original text
Composition of the commissioning party
Specification (composition)
Members of the commissioning party
Commissioning person(s)
Commissioning institution(s)
Additional remarks
Language
Language
 • Latin
Specification
Description of hands
Description of hands
Statement of responsibility
Person(s)
Name Rodolphus Dier van Muiden
Sex male
Year of birth 1384
Year of death 1459
Role Author
Specification
Remarks Rodolphus Dier van Muiden moved to Deventer in 1399. In 1402 he entered the Meester Geertshuis, and became procurator there in 1435. Alternative forms of his name include: Rudolf Dier van Muiden and Rodolphus Dier de Muden.
Additional remarks The authorship is affirmed by Petrus Hoorn in his biography of Rodolphus Dier van Muiden: [Rodolphus Dier] accedit ad laudem suam, quod ipso anno mortis sue hoc presens collectum conscripsit excepto de quibusdam fratribus posterioribus.
Place(s) of production
Place(s) of production Possibly in Windesheim.
Users
Intended users/audience
Specification
Usage
Intended place of usage
Specification (intended place)
Depository inside the institution
Specification (depository)
Traces of usage
Additional remarks
Order of the data in the text
Type of registration chronologically
Specification
Filiation
Filiation The Hague, KB, hs. 128 G 16 (MeMO TC ID 268), f. 1r-65r; (partly:) Anholt, Fürstlich Salm-Salm'sche Bibliothek, Hs. 45.
Narrative source containing one or more biographies
Biography/gesta of members of a convent (brothers, sisters)
Short summary of the contents This text comprises a life of Geert Grote, an extensive biography of dominus Florencius (Florens Radewijns, the founder of the Heer Florenshuis), and a chronicle-like history of the house consisting mainly of obituaries/biographies of members of this community. The Scriptum includes biographical information on about 20 men. Apart from that, the Scriptum sketches the history of the community until the year 1450.
Completeness of the texts
Number of biographies/gesta for men 20
Number of biographies/gesta for women
Structure of the biographies/gesta
 • chronological
Biographical information
Type of the biographical information
 • age and death of the person
 • function of the person inside the institution
 • name of the person
 • virtues of the person
 • relations with other people outside the institution
 • profession of the person into the institution
 • relations with people inside the institution
 • special deeds of the person
Specification
Additional remarks
Incipit
Incipit Hec scripsi pro ut ea recolo me audivisse...
Explicit
Explicit ...ut fiducialiter credimus, in pace.
Illustration(s)
Illustrations or decorations
Medieval Memoria Online v1.1 — © 2019 Utrecht University