Medieval Memoria Online

Description - Text Carrier

Chronicles in Latin of the noble houses of Brederode and Egmond, and the Chronicle of Holland; Brussels, KB, ms. 5376-5378

Add extra information

Title and MeMO text carrier ID
MeMO text carrier ID 248
Name Chronicles in Latin of the noble houses of Brederode and Egmond, and the Chronicle of Holland; Brussels, KB, ms. 5376-5378
[2409] Table of contents concerning the Brederodekroniek 3r - 4r
[923] Cronica illustrium dominorum de Brederueden 4r - 31v
[924] Cronica illustrium baronum ac dominorum de Egmonda 31v - 36v
[954] Chronicon Hollandiae 37r - 51v
Category
Type of text carrier Manuscript with more than one text
Classification Miscellany
Short description 16th Century manuscript, contains the Cronica illustrium dominorum de Brederueden by Johannes Gherbrandi a Leydis, the Cronica illustrium baronum ac dominorum de Egmonda and the Chronicon Hollandiae.
Additional remarks
Holding institution Brussels, Koninklijke Bibliotheek van België / Bibliothèque Royale de Belgique
Collection
Entry number collection 5376-5378
Identifier in collection
Link to online description
Alternative collection
Alternative collection identifiers Van den Gheyn, nr. 7239; Brussel KB, cat. XI 7239
Accessibility
Additional remarks
Original institution(s)
Original institution(s)
Dates of separate texts
Date
 • ca.1515
 • 1515
Author(s)
Author(s)
 • Johannes Gherbrandi a Leydis
Text material(s)
 • paper with watermark
 • parchment
Watermark(s) P decorated with flowers (ff. 2-38), forked (Van den Gheyn 7239); ff. 40-50 unidentified watermark
Number of leaves 50
Collation
Dimensions (mm)
Height x width 215 x 145
Condition of the text carrier
Conservation
Adaptations
Type(s) of adaption
Specification
Cover
Cover material(s)
 • leather
Specification
Date of the cover
Specification Modern cover (Van den Gheyn, nr. 7239).
Additional remarks Paper manuscript with parchment fly leaves; text and parchment dates from 14th century.
Table of contents
Is there a contemporary (e.g. medieval) table of contents in the text carrier? yes
Specification
Colophon
Is there a colophon in the text carrier? no
Specification
Rubrication
Are the texts in the text carrier rubricated? yes
Heraldry
Number of heraldic items
Locations of the heraldry in the text carrier
 • accompanying a memorial text
Specification Coats of arms in the margins of ff . 5v, 7r-8v, 10r-v, 12r, 13r, 14v.
Illustration(s)
Location(s) of the illustration(s)
Types of illustrations
Specification
Additional remarks Marginala on ff. 28, 30-35, 42.
Provenance
Provenance Nicolao Heycop (fol.1: Partinet Nicolao Heycop de Hairlem canonico) Leuven, Jezuïeten (fol.2: Coll. Soctie Jesu Lovanij) Brussel, Koninklijke Bibliotheek (E-BNM)
Marks of ownership
Type(s) of mark(s) of ownership
 • ex libris notation(s)
Specification See provenance.
Additional remarks
 • Alberts, W.J., Rutgers, C.A., Cronica illustrium dominorum de Brederueden (Groningen, Djakarta 1957), 1-114
 • Hoar, G.A., The 'Brederode chronicle' by Jan van Leiden (Michigan 1955)
 • Obreen, H., Chronicon Hollandiae (-1459), Bijdragen en Mededelingen van het Historisch Genootschap, (1925), 1-42
Additional remarks
 • , Database Bibliotheca Neerlandica Manuscripta (e-BNM), http://www.bibliotheek.leidenuniv.nl/bijzondere-collecties/handschriftenarchievenbrieven/bnm.html
 • Andriessen, W.F., Historia dominorum de Teysterband, Arckel, Egmonda, Brederoede, IJsselsteyn etc (Purmerend 1933), ix-xiv
 • Beresteyn, E.A. van, Genealogisch repertorium (The Hague 1972)
 • Bruch, H., Dirck Franckensz. Pauw (Theodericus Pauli). Kronijcke des lants van Arckel ende der stede van Gorcum ( 1931), xvi
 • Bruch, H., Supplement bij de geschiedenis van de noord-Nederlandse geschiedschrijving in de middeleeuwen van dr. Jan Romein (Haarlem 1956), 40-41
 • Carasso-Kok, M., Repertorium van verhalende historische bronnen uit de middeleeuwen. Heiligenlevens, annalen, kronieken en andere in Nederland geschreven verhalende bronnen (Den Haag 1981), 191, 202, 329-331; 165, 179, 304
 • Chevalier, U., Répertoire des sources historiques du Moyen Age. Bio-bibliographie I (Paris 1903), 1746
 • Dek, A.W.E., Genealogie der heren en graven van Egmond (The Hague 1958)
 • Ebels-Hoving, B., Nederlandse geschiedschrijving 1350-1530. Een poging tot karakterisering, in: Ebels-Hoving, B.; Tilmans, C.P.H.M.; Santing, Catrien, Genoechlicke ende lustige historiën. Laatmiddeleeuwse geschiedschrijving in Nederland (Hilversum 1987), 217-242, 217-242
 • Gouw, J. ter, Over den oorsprong van het geslacht van Bredenrode, Bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis en oudheidkunde (1864),
 • Hintzen, J.D., Het Chronicon comitum Hollandiae episcoporum Ultraiectensium Joh. Gerbrandi a Leydis, Bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis en oudheidkunde 9 (1922), 131-143, 140
 • Hoar, G.A., The 'Brederode chronicle' by Jan van Leiden (Michigan 1955)
 • Janse, A., Hollandse adelskronieken, in: Dunphy, G., The encyclopedia of the medieval chronicle (Leiden, Boston 2010), 811-812, 811-812
 • Janse, A., Ridderschap in Holland. Portret van een adellijke elite in de late middeleeuwen (Hilversum 2001)
 • Janse, A., Vorstelijk en autochtoon: het Friese verleden van de Egmonds, in: Visser, P.; Bremmer jr., R.H.; Jansma, L.G., Speculum Frisicum: stúdzjes oanbean oan Phillippus H. Breuker (Leeuwarden 2001), , 45-57
 • Korvezee, E.H., Merkwaardige handschriften in het archief van een hofje te 's-Gravenhage, Nederlandsch Archievenblad 47 (1939), 114-118, 114-118
 • Levelt, S., Johannes a Leydis, in: Dunphy, G., The encyclopedia of the medieval chronicle (Leiden, Boston 2010), 923, 923
 • Lulofs, M., Die van Brero heeft men eens gesien. De Brederode-kroniek van Jan van Leyden (ca. 1485), in: Ebels-Hoving, B.; Tilmans, C.P.H.M.; Santing, Catrien, Genoechlicke ende lustige historiën. Laatmiddeleeuwse geschiedschrijving in Nederland (Hilversum 1987), 79-100, 79-100
 • Moor, G. de, Het cisterciënzerinnenklooster Leeuwenhorst (1261-1574) en de familie Van Egmond (van Merenstein, van Kenenburg), De Nederlandse Leeuw 102 (1985), , 10-12
 • Moor, G. de, Verborgen en geborgen. Het cisterciënzerinnenklooster Leeuwenhorst in de Noordwijkse regio (1261-1574) (Hilversum 1994), 36
 • Muller Fz., S., Lijst van Noord-Nederlandsche kronijken met opgave van bestaande handschriften en litteratuur (Utrecht 1880), 33, 88-89
 • Obreen, H., Chronicon Hollandiae (-1459), Bijdragen en Mededelingen van het Historisch Genootschap 46 (1925), 1-42, 1-42
 • Porck, M. H. (Thijs), 'De Brederodekroniek voor Yolande van Lalaing', in: Hartog, Elizabeth den; Wijsman, H., Yolande van Lalaing (1422-1497), kasteelvrouwe van Brederode. (Haarlem 2009), 37-67
 • Porck, M. H. (Thijs), De Brederodekroniek van Jan van Leiden (MPhil thesis) (Leiden 2010)
 • Potthast, A.F., Bibliotheca Historica Medii Aevi. Wegweiser durch die Geschichtswerke des europäischen Mittelalters bis 1500 I (Berlin 1896), 662
 • Potthast, A.F., Repertorium fontium historiae medii aevi, primum ab Augusto Potthast digestum, nunc cura collegii historicorum e pluribus nationibus emendatum et auctum III (Rome 1970), 351
 • Roefs, V.J.G., De Egmondsche abtenkroniek van Iohannes a Leydis O. Carm. (Sittard 1942), 30-32, 81-90
 • Romein, J., Geschiedenis van de Noord-Nederlandsche geschiedschrijving in de middeleeuwen. Bijdrage tot de beschavingsgeschiedenis (Haarlem 1932), 110-112, 116-121
 • Rutgers, C.A.; Alberts, W.J., Cronica illustrium dominorum de Brederueden (Groningen, Djakarta 1957)
 • Stapel, R.J.; Vries, Jenine de, Leydis, Pauli, and Berchen Revisited. Collective History Writing in the Low Countries in the Late Fifteenth Century, The Medieval Low Countries. An Annual Review I (2014), 95-137
 • Stuip, R.E.V.; Bruch, H., Een Franse kroniek van de heren van Brederode, Holland 16 (1984), 35-42, 35-42
 • Tilmans, K. , Aurelius en de Divisiekroniek van 1517. Historiografie en humanisme in Holland in de tijd van Erasmus (Hilversum 1988)
 • Wijn, H. van, Huiszittend leeven. Bevattende eenige mengelstoffen over letter-, historie- en oudheidkunde van Nederland I (Amsterdam 1807)
 • Wind, S. de, Bibliotheek der Nederlandsche geschiedschrijvers I (Middelburg 1835), 98-104
Additional remarks
Other documentation
Additional remarks
Additional remarks

Authors

Personal details
Name Johannes Gherbrandi a Leydis
Sex male
Year/date of birth >1455
Year/date of death >1503
Additional remarks
Additional remarks Entered the Carmelite monastery in Haarlem >1455. Prior there in 1476. 1479-1480 Prior Carmelite monastery in Woudsend. 1495 Subprior in Haarlem. Probably died in Haarlem in 1504, although 1525 is also mentioned. He had connections with the house of Brederode. Roefs, 1-25, Ebels, 'Johannes', 31.
Role(s) in this text carrier
Memorial text [923] Cronica illustrium dominorum de Brederueden
Role Author
Specification
Role(s) in other text carrier(s)
Text carrier [27] Biographies of the abbots of the Egmond abbey by Johannes a Leydis (Opusculum de gestis regalium abbatum) (first version); The Hague, KB, ms. 132 F 15
Memorial text [118] Opusculum de gestis regalium abbatum monasterii sancti Athalberti ordinis sancti Benedicti in Egmonda (first edition)
Role Author
Specification
Text carrier [30] Chronicles (Annales Regalium Abbatum Egmondensis Coenobii and Gouds Kroniekje); Leeuwarden, Tresoar, Fries Genootschap ms. 466
Memorial text [119] Opusculum de gestis regalium abbatum monasterii sancti Athalberti ordinis sancti Benedicti in Egmonda (second edition)
Role Author
Specification A Leydis was author of the first part up to 1484, which was edited later.
Text carrier [28] Biographies of the abbots of the Egmond abbey (Opusculum de gestis regalium abbatum) (second version); Leiden, UB, ms. BPL 1818
Memorial text [120] Opusculum de gestis regalium abbatum monasterii sancti Athalberti ordinis sancti Benedicti in Egmonda (second edition)
Role Author
Specification A Leydis was author of the first part up to 1484, which was edited later.
Text carrier [29] Chronicles (Opusculum de gestis regalium abbatum, Historia episcoporum Traiectensium and chronicles of noble houses); Brussels, KB, ms. 6045-6054
Memorial text [121] Opusculum de gestis regalium abbatum monasterii sancti Athalberti ordinis sancti Benedicti in Egmonda (second edition)
Role Author
Specification
Text carrier [31] Chronicles (e.g. Opusculum de gestis..., Histoire des principales maisons de Hollande); Brussels, KB, ms. II 1303
Memorial text [122] Opusculum de gestis regalium abbatum monasterii sancti Athalberti ordinis sancti Benedicti in Egmonda (second edition)
Role Author
Specification
Text carrier [112] Chronicles of several noble houses (e.g., Chronicle of the house of Brederode or Brederodekroniek) and other texts; Detmold, NWSA, ms. L 3 Holland no 429
Memorial text [422] Chronicle of the house of Brederode Kroniken ende gesten des edele ende hoochgeboren heeren van Brederode in Hollandt continued up to 1576
Role Author
Specification
Text carrier [113] Chronicles of several noble houses, e.g. Chronicle of the house of Brederode (Brederodekroniek); Haarlem, NHA, 176, no. 1039
Memorial text [914] Chronicle of the house of Brederode Cronijcken der hoochgeboren edelre heeren Van Brederode in Hollandt
Role Author
Specification
Text carrier [245] Chronicle of the noble house of Brederode or Brederodekroniek; Detmold, NWSA, ms. L 3 Holland no. 430
Memorial text [918] Kroniken ende gesten des edele ende hoochgeboren heeren van Brederode in Hollandt
Role Author
Specification
Text carrier [247] Chronicles of noble houses (Brederode (Brederodekroniek), Culemborch, Egmond and Vianen); The Hague, NA, Cousebant no. 1051
Memorial text [919] Chronicle of the house of Brederode Kroniken ende gesten des edele ende hoochgeboren heeren van Brederode in Hollandt continued up to 1556
Role Author
Specification
Text carrier [249] Chronicle in Latin of the noble house of Brederode (Cronica illustrium dominorum de Brederueden); Utrecht, UB, ms. 779
Memorial text [925] Cronica illustrium dominorum de Brederueden
Role Author
Specification
Text carrier [251] Chronicle in French of the noble house of Brederode (Chroniques et gestes des nobles Seigneurs de Brederode); Utrecht, UB, ms. 3 L 15
Memorial text [926] Chroniques et gestes des nobles Seigneurs de Brederode
Role Author
Specification
Text carrier [250] Chronicle and genealogy of the noble house of Brederode (Brederodekroniek); Utrecht, UB, ms. 15 C 19
Memorial text [928] Kroniken ende gesten des edele ende hoochgeboren heeren van Brederode in Hollandt
Role Author
Specification
Text carrier [315] Chronicle of Holland and Utrecht by Johan van Leiden (Chronicon comitum Hollandiae), vitae and other historiographical notes; Alkmaar, RA, ms. 128 A 1
Memorial text [1223] Chronicon comitum Hollandiae et episcoporum Ultraiectensium (first redaction, with interpolations)
Role Author
Specification
Text carrier [316] Chronicle of Holland and Utrecht by Jan van Leiden (Chronicon comitum Hollandiae) (first redaction); Leiden, UB, ms. BPL 127 D
Memorial text [1225] Chronicon comitum Hollandiae et episcoporum Ultraiectensium (first redaction)
Role Author
Specification
Text carrier [317] Chronicles of the Low Countries (e.g., Chronicon comitum Hollandiae by Jan van Leiden); London, BL, ms. Cotton, Vitellius E VI
Memorial text [1226] Chronicon comitum Hollandiae et episcoporum Ultraiectensium (first redaction)
Role Author
Specification
Text carrier [318] Chronicle of Holland and Utrecht by Jan van Leiden (Chronicon comitum Hollandiae); Trier, SB, ms. 1288/79
Memorial text [1227] Chronicon comitum Hollandiae et episcoporum Ultraiectensium (first redaction, interpolated)
Role Author
Specification
Text carrier [308] Two Chronicles (Chronicon comitum Hollandiae and Cronica de Gelria); Brussels, KB, ms. 8343
Memorial text [1229] Chronicon comitum Hollandiae et episcoporum Ultraiectensium (second redaction)
Role Author
Specification
Text carrier [472] Chronicle of noble houses (Brederodekroniek), Haarlem, NHA, 176, no. 1041
Memorial text [2397] Brederodekroniek
Role Author
Specification
Text carrier [473] Chronicle of noble houses (Brederodekroniek), Haarlem, NHA, 176, no. 1040
Memorial text [2398] Brederodekroniek
Role Author
Specification
Text carrier [108] Collectanea historica et genealogica, various Latin chronicles of noble houses and (e.g. Brederodekroniek), and other texts (e.g. <>Chronicon Hollandiae); Utrecht, UB, ms. 771 (2E 23-24)
Memorial text [2408] Cronica illustrium dominorum de Brederueden (Brederodekroniek)
Role Author
Specification
Text carrier [476] Chronicles and texts concerning the noble house of Brederode (e.g. Brederodekroniek), Brussel, KB, ms. 19217
Memorial text [2412] Brederodekroniek by Johannes Gherbrandi a Leydis
Role Author
Specification

Memorial text in: [248] Chronicles in Latin of the noble houses of Brederode and Egmond, and the Chronicle of Holland; Brussels, KB, ms. 5376-5378 [248]

Keywords (type(s) of memorial text)
Keywords (type(s) of memorial text)
 • chronicle
Title and MeMO memorial text ID
Title Cronica illustrium dominorum de Brederueden
MeMO memorial text ID 923
Pagination or foliation
Page(s)
Specification
Folio(s)
 • Folio 4r to 31v
Specification
Date of creation (physical object)
Date 1515
Argumentation
 • based on research
Specification At the end of the chronicle (fol. 31v) a reference is made to 1515: finitum anno XV C quintodecimo ipso die Luce Evangeliste
Date of creation (contents of the text)
Date >1486
Argumentation
 • based on research
Specification This Latin version of the text was, according to Bruch p.45, written in the period 1483-1486. The Dutch version covers a slightly longer period of time, and is probably based on the Latin.
Period covered by the memorial text
Date 750-1482
Argumentation
 • date(s) are mentioned in the text
 • based on research
Specification
Additional remarks
Original institution(s)
Name
Name of the commissioning party of the original text
Composition of the commissioning party
Specification (composition)
Members of the commissioning party
Commissioning person(s)
Commissioning institution(s)
Additional remarks
Language
Language
 • Latin
Specification
Description of hands
Description of hands
Statement of responsibility
Person(s)
Name Johannes Gherbrandi a Leydis
Sex male
Year of birth >1455
Year of death >1503
Role Author
Specification
Remarks Entered the Carmelite monastery in Haarlem >1455. Prior there in 1476. 1479-1480 Prior Carmelite monastery in Woudsend. 1495 Subprior in Haarlem. Probably died in Haarlem in 1504, although 1525 is also mentioned. He had connections with the house of Brederode. Roefs, 1-25, Ebels, 'Johannes', 31.
Additional remarks According to Alberts and Rutgers both the Latin and the Dutch version were written by Johannes van Leiden.
Place(s) of production
Place(s) of production
Users
Intended users/audience
Specification
Usage
Intended place of usage
Specification (intended place)
Depository inside the institution
Specification (depository)
Traces of usage
Additional remarks
Order of the data in the text
Type of registration chronologically
Specification
Filiation
Filiation Q.v. Carasso-Kok, nr. 304, p.329-331 and www.narrative-sources.be (NL0288) by Renée Nip. Utrecht, UU ms. 771 (2E 23-24) (MeMO Text Carrier ID 108) is partly a copy of this ms.
Narrative source containing one or more historical events
Type of narrative source chronicle
Short summary of the contents Chronicle concerning the history of the house of Brederode.
Annual entries
Information regarding memoria
Type of memoria information
 • gifts
 • history of the heads of the family/superiors of the community/institution (succession series, i.e. gesta)
 • founders and benefactors
 • burials
Specification
Context
General historical information
 • genealogical information
 • natural disasters
 • political events
Specification of general historical information
Aspects of the history of the institution
Specification
Additional remarks
Incipit
Incipit Incipuint cronica illustrum dominorum de Brederoda. Capittulum primum de nobilitate sanguinus dominorum de Brederoda
Explicit
Explicit erat autem tunc temporis idem domicellus quasi annorum viginti etc.
Illustration(s)
Illustrations or decorations

Memorial text in: [248] Chronicles in Latin of the noble houses of Brederode and Egmond, and the Chronicle of Holland; Brussels, KB, ms. 5376-5378 [248]

Keywords (type(s) of memorial text)
Keywords (type(s) of memorial text)
 • chronicle
Title and MeMO memorial text ID
Title Chronicon Hollandiae
MeMO memorial text ID 954
Pagination or foliation
Page(s)
Specification
Folio(s)
 • Folio 37r to 51v
Specification
Date of creation (physical object)
Date 1515
Argumentation
 • based on research
Specification Ca.1515 (Carasso-Kok, nr. 165, p.191). The Brederodekroniek contains a reference to 1515 (fol. 31v)
Date of creation (contents of the text)
Date >1459
Argumentation
 • based on research
Specification Q.v. Carasso-Kok 1981, 202.
Period covered by the memorial text
Date <1459
Argumentation
 • based on research
Specification
Additional remarks
Original institution(s)
Name
Name of the commissioning party of the original text
Composition of the commissioning party
Specification (composition)
Members of the commissioning party
Commissioning person(s)
Commissioning institution(s)
Additional remarks
Language
Language
 • Latin
Specification
Description of hands
Description of hands Littera hybrida
Statement of responsibility
Person(s)
Additional remarks Romein (Geschiedschrijving, p.110-112) considers it possible the author had a connection to the Eggert family, given the information about treasurer Willem Eggert (died 1417).
Place(s) of production
Place(s) of production
Users
Intended users/audience
Specification
Usage
Intended place of usage
Specification (intended place)
Depository inside the institution
Specification (depository)
Traces of usage
Additional remarks
Order of the data in the text
Type of registration chronologically
Specification
Filiation
Filiation Possibly the Chronicon comitum Hollandiae et episcoporum Ultraiectensium by Jan Gerbrandszoon van Leiden (q.v. Carasso-Kok, nr. 179, p. 202 for a brief outline of the debate). London, British Library, Cotton Vitellius E.VI (only the first part of the text) (MeMO Text Carrier ID 328) and Utrecht, UB, ms 771 (MeMO Text Carrier ID 108).
Narrative source containing one or more historical events
Type of narrative source chronicle
Short summary of the contents Chronicle concerning the counts of Holland and the bishopric Utrecht. Includes information about the count's relations with several religious institutions, especially with the Egmond monastery, their deaths and their burial places.
Annual entries
Information regarding memoria
Type of memoria information
 • history of the heads of the family/superiors of the community/institution (succession series, i.e. gesta)
 • founders and benefactors
 • burials
Specification
Context
General historical information
 • natural disasters
 • genealogical information
 • epidemic diseases (both inside and outside the community/institution)
 • political events
Specification of general historical information
Aspects of the history of the institution
Specification
Additional remarks
Incipit
Incipit Hollandia primordialis civitas dicitur Vlaerdinck ubi slavum magnum...
Explicit
Explicit Anno domini 1433 fuit pronanle passagium.
Illustration(s)
Illustrations or decorations

Memorial text in: [248] Chronicles in Latin of the noble houses of Brederode and Egmond, and the Chronicle of Holland; Brussels, KB, ms. 5376-5378 [248]

Keywords (type(s) of memorial text)
Keywords (type(s) of memorial text)
 • chronicle
Title and MeMO memorial text ID
Title Cronica illustrium baronum ac dominorum de Egmonda
MeMO memorial text ID 924
Pagination or foliation
Page(s)
Specification
Folio(s)
 • Folio 31v to 36v
Specification
Date of creation (physical object)
Date ca.1515
Argumentation
 • based on research
Specification Ca.1515 (Carasso-Kok, nr. 165, p.191). The Brederodekroniek contains a reference to 1515 (fol. 31v)
Date of creation (contents of the text)
Date >1478-<1515
Argumentation
 • date(s) are mentioned in the text
 • based on research
Specification
Period covered by the memorial text
Date 725-1478
Argumentation
 • date(s) are mentioned in the text
Specification
Additional remarks
Original institution(s)
Name
Name of the commissioning party of the original text
Composition of the commissioning party
Specification (composition)
Members of the commissioning party
Commissioning person(s)
Commissioning institution(s)
Additional remarks
Language
Language
 • Latin
Specification
Description of hands
Description of hands Littera hybrida
Statement of responsibility
Person(s)
Additional remarks
Place(s) of production
Place(s) of production The county of Holland, probably in the environment of the lords of Egmond.
Users
Intended users/audience
Specification
Usage
Intended place of usage
Specification (intended place)
Depository inside the institution
Specification (depository)
Traces of usage
Additional remarks
Order of the data in the text
Type of registration chronologically
Specification
Filiation
Filiation Q.v. www.narrative-sources.be (NL0269) by Renée Nip.
Narrative source containing one or more historical events
Type of narrative source chronicle
Short summary of the contents Chronicle of the noble house of Egmond.
Annual entries
Information regarding memoria
Type of memoria information
 • gifts
 • history of the heads of the family/superiors of the community/institution (succession series, i.e. gesta)
 • founders and benefactors
 • burials
Specification
Context
General historical information
 • natural disasters
 • genealogical information
 • political events
Specification of general historical information
Aspects of the history of the institution
Specification
Additional remarks
Incipit
Incipit Anno Domini VII C XXV mortuo Radbodo frisonum rege de quo habet in legenda Willibrordo...
Explicit
Explicit ... de Bueren et domicellum Wilhelmum qui obuit an virive etatem...
Illustration(s)
Illustrations or decorations
Medieval Memoria Online v1.1 — © 2019 Utrecht University