Medieval Memoria Online

Description - Monastery

Meester Geertshuis, Zusters des gemenen levens in Deventer, Overijssel, NL

MeMO institution ID and name
MeMO institution ID 25
Name (Dutch) Meester Geertshuis, Zusters des gemenen levens
Name (English) Master Geert's House, Sisters of the Common Life
Patron saint(s)
Additional remarks 'Master Geert' refers to Geert Grote, who made his parents' house available for poor single women who wanted to live pious lives.
Location (according to current geography)
Province Overijssel, NL - Netherlands
Settlement Deventer
Coordinates
Diocese before 1559 Utrecht
Diocese after 1559 Deventer
Parish Deventer - Onze Lieve Vrouwe
Date of foundation 1374
Founder(s) or main benefactor(s) Geert Grote
Religious order
Type of religious order
Associated with
Type of institution
Mother house
Name of the mother house
Phases in the institutional history Master Geert's House is one of the very few Sister Houses of the Common Life which stuck to the non-regulated status till the end.
Date of transition to secular management
Date of dissolution 1591
Additional remarks
Extant memorial objects and/or texts concerning memoria
Memorial objects
Text carriers
Type of extant material extant manuscripts and printed books
Storage
Short description of the material Manuscripts (Stooker and Verbeij): 350-352
Holding institution(s)
Name Athenaeumbibliotheek
Settlement Deventer, Overijssel, NL
Website
Additional remarks
  • Bollmann, A.M., Frauenleben und Frauenliteratur in der Devotio Moderna. Volkssprachige Schwesternb├╝cher in literarhistorischer Perspektive (Groningen 2004), 47-96
  • Nalis, Henk, Het gebouwde erfgoed in Deventer, in: Goudriaan, Koen, Vernieuwde innigheid. Over de Moderne Devotie, Geert Grote en Deventer (Nieuwegein 2008), 104-131, 118-123
  • Schoengen, M., Monasticon Batavum II De Augustijnsche orden, benevens de broeders en zusters van het gemeene leven (Amsterdam 1941), 51-52
Links

Building history

General date of construction
Church or chapel(s)
Burial ground
Location
Date of consecration
Date of clearance
Extant building remnants
Demolition
Additional remarks
Medieval Memoria Online v1.1 — © 2019 Utrecht University