Medieval Memoria Online

Description - Text Carrier

Chronicles and other texts (e.g. Annales Egmundenses, lives of two nuns from the Oostbroek monastery); London, BL, ms. Cotton Tiberius C XI

Add extra information

Title and MeMO text carrier ID
MeMO text carrier ID 26
Name Chronicles and other texts (e.g. Annales Egmundenses, lives of two nuns from the Oostbroek monastery); London, BL, ms. Cotton Tiberius C XI
[86] Vita Karoli Magni by Einhart 4r - 22v
[87] Prosapia regum qualitera beato Arnulfo.. Description of the ancestry of the Karolingians 22v - 24v
[98] Visio Baronti 25r - 27v
[99] Hymn O Johannes da baptista 27v -
[89] Cartulary of Radbod 28v - 45r
[100] Texts by Radbod: one about an omen in 900 and the following disasters and three prayers in verse 45v -
[104] Chronicon by Regino of Prüm 46r - 121v
[95] Legend of the Seven Sleepers 121v - 128r
[97] Vision of hell and punishments for sinful clergy, directed to Lietbertus (ending) 128r - 128v
[93] Annales Egmundenses 128v - 172v
[96] Vision of hell and punishments for sinful clergy, directed to Lietbertus 145v - 146v
[101] Hymn Laudes crucis attollamus 160r -
[955] Lives of two nuns from the Oostbroek monastery near Utrecht 174r - 175r
[103] Life of Thomas Becket 175r - 175v
Category
Type of text carrier Manuscript with more than one text
Classification Composite
Short description Composite manuscript with a number of texts, including a chronicle (Annales Egmundenses) and two lives of nuns from the Oostbroek monastery near Utrecht. The manuscript consists of 4 codicological units, probably combined in the 11th century, at the pages of which texts were added in the 12th and 13th century.
Additional remarks Originally the manuscript contained a copy (ca. 1100) of the Annales Xantenses (written in the 9th century in the abbey of Lorsch). An anonymous Egmond author (ca. 1120) - using empty pages and adding pages - added notes about the period before the starting point of the Annales Xantenses and continued the Annales Xantenses up to the beginning of the 12th century. Several others added even more information up to the early 14th century. This editing of the text has become known as the Annales Egmundenses. The medieval title of the manuscript was Donationes ecclesie Traiectensis et nostre, cum cronicis.
Holding institution London, British Library
Collection Cotton
Entry number collection
Identifier in collection Tiberius C XI
Link to online description
Alternative collection
Alternative collection identifiers
Accessibility Letter of introduction is required to view this manuscript.
Additional remarks
Original institution(s)
Original institution(s)
Dates of separate texts
Date
 • ca.1100-ca.1320
 • >1150-<1250
Author(s)
Author(s)
 • Allinus
Text material(s)
 • parchment
Watermark(s)
Number of leaves 175
Collation Description by Gumbert-Hepp and Gumbert in Annalen van Egmond, xiii-xxix
Dimensions (mm)
Height x width 300 x 200
Condition of the text carrier Damaged by fire in 1731.
Conservation
Adaptations
Type(s) of adaption
Specification During a restoration in 1848, the original structure of quires was drastically interfered with.
Cover
Cover material(s)
 • parchment
Specification
Date of the cover
Specification At some time between the edition by Pertz (1859) and the research by Hampe (1897) the old cover was replaced.
Additional remarks
Table of contents
Is there a contemporary (e.g. medieval) table of contents in the text carrier?
Specification
Colophon
Is there a colophon in the text carrier? no
Specification
Rubrication
Are the texts in the text carrier rubricated?
Heraldry
Number of heraldic items
Locations of the heraldry in the text carrier
Specification
Illustration(s)
Location(s) of the illustration(s)
 • accompanying a memorial text
 • accompanying a non-memorial text
Types of illustrations
 • decorated initial(s)
Specification
Additional remarks
Provenance
Provenance The abbey was cleared and looted in 1572-1573. Circa 1600 the ms turned up in the collection of Robert Cotton (1571-1631). In 1753 the Cotton Collection was transferred to the British Museum.
Marks of ownership
Type(s) of mark(s) of ownership
Specification
Additional remarks
 • Burgers, J.W.J., Allinus, grafelijk kapelaan en Egmonds geschiedschrijver in: In het spoor van Egbert (Hilversum 1997), 118-149
 • Damsté, P.H., Een oude kloosterkroniek, Jaarboekje Oud-Utrecht, (1945), 199-209
 • Geer van Jutfaas, B.J.L. de, Bronnen van de geschiedenis der Nederlanden in de middeleeuwen: Annales Egmundani (Utrecht 1863)
 • Gessler, J., Niermeyer, F., Florilegium chronicorum Neerlandicorum. Een keuze uit de Latijnse kronieken van Noord- en Zuid-Nederland van de tiende tot de vijftiende eeuw (The Hague 1948), 150-167
 • Gumbert-Hepp, Marijke, Gumbert, J.P., Burgers, J.W.J., Annalen van Egmond. De Annales Egmundenses tezamen met de Annales Xantenses en het Egmondse leven van Thomas Becket. Het Chronicon Egmundanum. (Hilversum 2007)
 • Lindeman, H., Fragment eener onuitgegeven kloosterkroniek uit de XIIe eeuw, Ons geestelijk erf, (1927), 180-191
 • Moolenbroek, Jaap van, 'Vrouwen en visioenen in de abdij Oostbroek: studie, editie en vertaling van een Utrechtse mirakeltekst uit de twaalfde eeuw' in: Wonderen voor alledag. Elf opstellen over godsdienst en samenleving in de Middeleeuwen door Jaap van Moolenbroek (Hilversum 2006), 54-71
 • Opperman, O., Fontes Egmundenses (Utrecht 1933), 113-208
 • Pertz, G.H., Annales Egmundani, Monumenta Germaniae Historica: scriptores, (1859), 442-479
 • Simson, B. de, Annales Xantenses et Annales Vedastini, Monumenta Germaniae Historica: scriptores, (1909), 34-39
 • Uitterhoeve, A., Annales Egmundenses. De jaarboeken van Egmond (Alkmaar 1990)
Additional remarks
 • , Database Bibliotheca Neerlandica Manuscripta (e-BNM), http://www.bibliotheek.leidenuniv.nl/bijzondere-collecties/handschriftenarchievenbrieven/bnm.html
 • , Narrative Sources, http://www.narrative-sources.be; A065
 • , Narrative Sources, http://www.narrative-sources.be; A065, NL0210
 • Blok, D., Holland und Westfriesland, Frühmittelalterliche Studien 3 (1969), 347-361, 347-361
 • Bruch, H., De moord op de bisschop, Jaarboek Oud Utrecht 64 (1991), 60-65, 60-65
 • Bruch, H., Supplement bij de geschiedenis van de noord-Nederlandse geschiedschrijving in de middeleeuwen van dr. Jan Romein (Haarlem 1956), 13-19, 21
 • Burgers, J.W.J., Allinus, grafelijk kapelaan en Egmonds geschiedschrijver, in: Vis, G.N.M., In het spoor van Egbert (Hilversum 1997), 65-115, 65-115
 • Burgers, J.W.J., Geschiedschrijving in Holland tot omstreeks 1300, Jaarboek voor middeleeuwse geschiedenis 3 (2000), 92-130, 92-130
 • Burgers, J.W.J.; Gumbert, J.P.; Gumbert-Hepp, Marijke, Annalen van Egmond. De Annales Egmundenses tezamen met de Annales Xantenses en het Egmondse leven van Thomas Becket. Het Chronicon Egmundanum. (Hilversum 2007)
 • Carasso-Kok, M., Repertorium van verhalende historische bronnen uit de middeleeuwen. Heiligenlevens, annalen, kronieken en andere in Nederland geschreven verhalende bronnen (Den Haag 1981), 137-139, 352; 111, 325
 • Cottineau, L.H., Répertoire topo-bibliographique des abbayes et prieurés I (Mâcon 1936), 1031-1032
 • Damsté, H., 'Een oude kloosterkroniek', Jaarboekje Oud-Utrecht (1945), 199-209
 • Declercq, G., Van 'renovatio ordinis' tot 'traditio romana', in: Vis, G.N.M.; Gumbert, J.P., Egmond tussen kerk en wereld (Hilversum 1993), 163-181, 163-181
 • Geer van Jutfaas, B.J.L. de, Bronnen van de geschiedenis der Nederlanden in de middeleeuwen: Annales Egmundani (Utrecht 1863)
 • Gorissen, P., Sigeberti Gemblacensis chronographiae Auctarium Affligemense, Verhandelingen van de Koninklijke Vlaamsche Academie voor wetenschappen, letteren en schone kunsten van België. Klasse der letteren 15 (1952), 15-23, 15-23
 • Gumbert, J.P., Een en ander over het handschrift van de Egmondse Annalen, in: Vis, G.N.M.; Margry, P.J.; Mostert, M., Heiligenlevens, annalen en kronieken. Geschiedschrijving in middeleeuws Egmond (Hilversum 1990), 55-69, 55-69
 • Gumbert, J.P., The Dutch and their books in the manuscript age (London 1990), 9
 • Gumbert, J.P., Wanneer werkte C? Over een Egmonds annalist en het Auctarium van Affligem, in: Vis, G.N.M.; Gumbert, J.P., Egmond tussen kerk en wereld (Hilversum 1993), 183-191, 183-191
 • Gumbert, J.P., What Do We Want To Remember? Memories in the Manuscripts of Two Dutch Monasteries: The Benedictine Abbaey of Egmond and the Utrecht Charterhouse, The Medieval Low Countries. An Annual Review 2 (2015), 19-35
 • Gumbert-Hepp, Marijke, Annales Egmondenses, in: Dunphy, G., The encyclopedia of the medieval chronicle (Leiden, Boston 2010), 63-64, 63-64
 • Haenchen, K., Zur Kritik der Annales Egmundani (Berlin 1921)
 • Haenchen, K., Zur Kritik der Annales Egmundani (Berlin 1921), 14, 38
 • Hampe, K., Reise nach England vom Juli 1895 bis Februar 1886, Neues Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde 22 (1897), 64-65, 64-65
 • Hof, J., De abdij van Egmond van de aanvang tot 1573 (The Hague, Haarlem 1973), 5-6, 285-287
 • Holtzmann, R.; Wattenbach, W., Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter. Deutsche Kaiserzeit I/4 (Berlin, Tübingen 1940), 685-686, 690-691
 • Jongh Hzn., M. de, Egmond in den loop der XIIde eeuw, in: Poelman, H.A., Historische opstellen opgedragen aan prof. dr. H. Brugmans (Amsterdam 1929), 147, 141-164
 • Lindeman, H., Fragment eener onuitgegeven kloosterkroniek uit de XIIe eeuw, Ons geestelijk erf 1 (1927), 180-183, 180-191
 • Maccioni, P.A., The 'Egmond'-account of the Thomas Becket story, in: Vis, G.N.M.; Margry, P.J.; Mostert, M., Heiligenlevens, annalen en kronieken. Geschiedschrijving in middeleeuws Egmond (Hilversum 1990), 106-110, 106-110
 • Meijer, A.K. de; Buijtenen, M.P. van, Westbroeks heiligen in polderperspectief (Nijmegen 1981), 66-67
 • Meilink, A., De Egmondsche geschiedbronnen (The Hague 1939), 91
 • Meilink, P.A., R. Post en de Egmondsche geschiedbronnen, Nederlandsche historiebladen 3 (1940), 97-103, 97-103, 111-112
 • Moolenbroek, Jaap van, 'Vrouwen en visioenen in de abdij Oostbroek. Een Utrechtse mirakeltekst uit de twaalfde eeuw', Trajecta: tijdschrift voor de geschiedenis van het katholiek leven in de Nederlanden 12 (2003), 116-139
 • Moolenbroek, Jaap van, Vrouwen en visioenen in de abdij Oostbroek, in: Moolenbroek, Jaap van; Corbellini, Sabrina, Wonderen voor alledag. Elf opstellen over godsdienst en samenleving in de Middeleeuwen door Jaap van Moolenbroek (Hilversum 2006), 31-71, 31-71
 • Mostert, R., Sterrenkundige aantekeningen in de middeleeuwse Egmondse bronnen, in: Vis, G.N.M.; Margry, P.J.; Mostert, M., Heiligenlevens, annalen en kronieken. Geschiedschrijving in middeleeuws Egmond (Hilversum 1990), 74, 76-80, 91, 74, 76-80, 91
 • Opperman, O., De uitgave der Fontes Egmundenses en haar jongste criticus, Bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis en oudheidkunde 5 (1934), 33-54, 33-54
 • Opperman, O., Fontes Egmundenses (Utrecht 1933), 55-103, 135-152
 • Opperman, O., Nogmaals de Egmondsche geschiedbronnen , Bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis en oudheidkunde 1 (1939), 101-111, 101-111
 • Opperman, O., Untersuchungen zur nordniederländischen Geschichte des 10. bis 13. Jahrhunderts I: Die Egmonder Fälschungen (Utrecht 1920)
 • Pertz, G.H., Annales Egmundani, Monumenta Germaniae Historica: scriptores 16 (1859), 442-445, 442-445
 • Pertz, G.H., Annales Xantenses, Monumenta Germaniae Historica: scriptores 2 (1829), 217-236, 217-219
 • Pols, M.S., Bijdrage tot de kritiek der Annales Egmundani, in: Fruin, Robert, Geschiedkundige opstellen aangeboden aan Robert Fruin (The Hague 1894), 289-294, 289-332
 • Post, R.R., De Egmondsche geschiedbronnen, Nederlandsche historiebladen 2 (1939), 229-242, 229-242
 • Post, R.R., De uitgave der Fontes Egmundenses, Historisch tijdschrift 13 (1934), 113-133, 113-133
 • Post, R.R., Kerkgeschiedenis van Nederland in de middeleeuwen II (Leiden 1910), 193
 • Potthast, A.F., Repertorium fontium historiae medii avii, primum ab Augusto Potthast digestum, nunc cura collegii historicorum e pluribus nationibus emendatum et auctum II (Rome 1967), 275
 • Potthast, A.F., Bibliotheca Historica Medii Aevi. Wegweiser durch die Geschichtswerke des europäischen Mittelalters bis 1500 I (Berlin 1896), 63
 • Richthofen, K. von, Die älteren Egmonder Geschichtsquellen (Berlin 1886), 168-171, 184-201
 • Roefs, V.J.G., De Egmondsche abtenkroniek van Iohannes a Leydis O. Carm. (Sittard 1942), 79-81
 • Romein, J., Geschiedenis van de Noord-Nederlandsche geschiedschrijving in de middeleeuwen. Bijdrage tot de beschavingsgeschiedenis (Haarlem 1932), 47-50
 • Schleidgen, W.R., Die Überlieferungsgeschichte der Chronik des Regino von Prüm (Mainz 1977), 24-30
 • Schneppe, H., Niederländische Universitäten und deutsches Geistesleben (Münster 1960), 123-124
 • Simson, B. de, Annales Xantenses et Annales Vedastini, Monumenta Germaniae Historica: scriptores 12 (1909), 34-39, v-viii
 • Tenhaeff, N.B., 'Fontes Egmundenses I: De Egmondsche heiligenlevens' en 'Naschrift tot Fontes Egmundenses I', Tijdschrift voor geschiedenis 53 (1938), 123-159, 287-289, 123-159
 • Vis, G.N.M., Historiografie in middeleeuws Egmond, in: Vis, G.N.M.; Margry, P.J.; Mostert, M., Heiligenlevens, annalen en kronieken. Geschiedschrijving in middeleeuws Egmond (Hilversum 1990), 16-18
 • Wattenbach, W., Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter bis zum Mitte des dreizehnten Jahrhunderts 2 (Berlin 1904), 429
 • Wattenbach, W.; Holtzmann, R.; Schmale, F.J., Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter. Die Zeit der Sachsen und Salier II (Darmstadt 1967), 690-692
Additional remarks
Other documentation
Additional remarks
Additional remarks

Authors

Personal details
Name Allinus
Sex male
Year/date of birth <1174
Year/date of death >1215
Additional remarks
Additional remarks Allinus or Allardus was chaplain of the counts of Holland. As oblate given to the Egmond abbey under abbot Wouter. Descendant from the family Van Haarlem. Burgers, 'Allinus'.
Role(s) in this text carrier
Memorial text [93] Annales Egmundenses
Role Author
Specification Author and scribe
Role(s) in other text carrier(s)
Text carrier [152] Annales Egmundenses and the chronicle by Willelmus Procurator; Hamburg, SUB, Cod.hist. 17
Memorial text [264] Part of the Annales Egmundenses edited by Willelmus Procurator
Role Author
Specification

Memorial text in: [26] Chronicles and other texts (e.g. Annales Egmundenses, lives of two nuns from the Oostbroek monastery); London, BL, ms. Cotton Tiberius C XI [26]

Keywords (type(s) of memorial text)
Keywords (type(s) of memorial text)
 • annals/chronicle
Title and MeMO memorial text ID
Title Annales Egmundenses
MeMO memorial text ID 93
Pagination or foliation
Page(s)
Specification
Folio(s)
 • Folio 128v to 172v
Specification
Date of creation (physical object)
Date ca.1100-ca.1320
Argumentation
 • based on research
Specification Gumbert-Hepp, Annalen van Egmond.
Date of creation (contents of the text)
Date ca.1100
Argumentation
 • based on research
Specification Annales Xantenses originally written in the 9th century. This copy: ca. 1100. Additions by hand C (ca.1120), hand F (ca.1170-1173), Allinus (ca.1200-1205), and some later additions (13th and 14th century). Gumbert-Hepp, Annalen van Egmond.
Period covered by the memorial text
Date 640-1315
Argumentation
Specification
Additional remarks
Original institution(s)
Institution [282] Abdij Egmond, Benedictijnen (Egmond Abbey, Benedictines), Egmond Binnen
Argumentation
Specification
Name
Name of the commissioning party of the original text
Composition of the commissioning party
Specification (composition)
Members of the commissioning party
Commissioning person(s)
Commissioning institution(s)
Additional remarks Gumbert-Hepp, Annalen van Egmond, xxiii, argues there has not been a commission (espec. concerning C and his successors). She considers it to be a personal hobby of one of the monks.
Language
Language
 • Latin
Specification
Description of hands
Description of hands 12 to 13 different hands. Description Gumbert-Hepp, Annalen van Egmond.
Statement of responsibility
Person(s)
Name Allinus
Sex male
Year of birth <1174
Year of death >1215
Role Author
Specification Author and scribe
Remarks Allinus or Allardus was chaplain of the counts of Holland. As oblate given to the Egmond abbey under abbot Wouter. Descendant from the family Van Haarlem. Burgers, 'Allinus'.
Additional remarks Allinus was one of the authors. He added the period 1176-1205.
Place(s) of production
Place(s) of production Probably the Egmond abbey.
Users
Intended users/audience
Specification
Usage
Intended place of usage
Specification (intended place)
Depository inside the institution
Specification (depository)
Traces of usage
Additional remarks
Order of the data in the text
Type of registration chronologically by year
Specification
Filiation
Filiation Chronicon Egmundanum (q.v. Burgers, Annalen van Egmond and the descriptions in this database), Annales Xantenses.
Narrative source containing one or more historical events
Type of narrative source annals/chronicle
Short summary of the contents General history 640-1315 with special focus on the counts of Holland and the Egmond abbey.
Annual entries Most years are commented on, though some far more elaborately than others.
Information regarding memoria
Type of memoria information
 • history of the heads of the family/superiors of the community/institution (succession series, i.e. gesta)
 • founders and benefactors
 • gifts
Specification
Context
General historical information
 • political events
 • religious and liturgical events (outside the community/institution)
Specification of general historical information
Aspects of the history of the institution
 • phases of conflict (between the institution and the outside world)
 • relations with lay people
 • relations with ecclesiastical authorities
 • reformations
 • building history
Specification
Additional remarks
Incipit
Incipit Anno dominice incarnationis DCXL sanctus Arnulfus episcopus obiit...
Explicit
Explicit ...a Phylippo rege captus invinculator.
Illustration(s)
Illustrations or decorations

Memorial text in: [26] Chronicles and other texts (e.g. Annales Egmundenses, lives of two nuns from the Oostbroek monastery); London, BL, ms. Cotton Tiberius C XI [26]

Keywords (type(s) of memorial text)
Keywords (type(s) of memorial text)
Title and MeMO memorial text ID
Title Lives of two nuns from the Oostbroek monastery near Utrecht
MeMO memorial text ID 955
Pagination or foliation
Page(s)
Specification
Folio(s)
 • Folio 174r to 175r
Specification
Date of creation (physical object)
Date >1150-<1250
Argumentation
 • based on research
Specification Carasso-Kok, nr. 325, p.352: Late 12th, early 13th century. Egmond transcript of Liber sci A(dalberti), later added as end leaf to the codex Tiberius C.XI
Date of creation (contents of the text)
Date
Argumentation
Specification
Period covered by the memorial text
Date
Argumentation
Specification The nuns where in the monastery in the 12th century, under abbot Ludolf (1113?-1333) and abbot Herwold (mentioned in 1147 and 1164).
Additional remarks
Original institution(s)
Institution [282] Abdij Egmond, Benedictijnen (Egmond Abbey, Benedictines), Egmond Binnen
Argumentation
 • the institution/community is mentioned in the text
Specification The Egmond abbey is mentioned in a 15th century note. Damsté, p.200.
Name
Name of the commissioning party of the original text
Composition of the commissioning party
Specification (composition)
Members of the commissioning party
Commissioning person(s)
Commissioning institution(s)
Additional remarks
Language
Language
 • Latin
Specification
Description of hands
Description of hands
Statement of responsibility
Person(s)
Additional remarks
Place(s) of production
Place(s) of production Transcript probably made in the Egmond abbey.
Users
Intended users/audience
Specification
Usage
Intended place of usage
Specification (intended place)
Depository inside the institution
Specification (depository)
Traces of usage
Additional remarks
Order of the data in the text
Type of registration chronologically
Specification
Filiation
Filiation
Narrative source containing one or more biographies
Biography/gesta of members of a convent (brothers, sisters)
Short summary of the contents Description of the lives of Berta and Margareta, two nuns from the Oostbroek monastery. Betra tried to live piously, and was chastised by God and had visions. Margareta, used to a life of luxury, had difficulties adapting to the life in the convent, fled, but had remorse. These lives where part of a chronicle, according to Lindeman.
Completeness of the texts
Number of biographies/gesta for men
Number of biographies/gesta for women 2
Structure of the biographies/gesta
 • chronological
Biographical information
Type of the biographical information
 • miracles and visions connected to the person
 • virtues of the person
 • age and death of the person
 • special deeds of the person
 • profession of the person into the institution
 • name of the person
Specification
Additional remarks
Incipit
Incipit Tempore quo pie memorie Lydolfus abbas...
Explicit
Explicit ...sic anime quies et refectio prestatur.
Illustration(s)
Illustrations or decorations
Medieval Memoria Online v1.1 — © 2019 Utrecht University