Medieval Memoria Online

Description - Text Carrier

Chronicle of the Emmaus monastery in Stein near Gouda and other texts; Leiden, HHR, 2.2.17, no 21

Add extra information

Title and MeMO text carrier ID
MeMO text carrier ID 266
Name Chronicle of the Emmaus monastery in Stein near Gouda and other texts; Leiden, HHR, 2.2.17, no 21
[1000] Van die heerlikije der lande van Steyn 1r - 2v
[1007] Privileges of the district of Stein and of the monastery of the canons regular 3r - 7v
[1008] Racio Composicionis 7v - 9v
[1009] Privileges of the district of Stein and of the monastery of the canons regular, continued 9v - 21r
[1010] Seventeenth-century administrative remarks 21v - 22r
Category
Type of text carrier Manuscript with more than one text
Classification Miscellany
Short description Manuscript (first half 16th century) containing a short chronicle of chronicle of Stein near Gouda and several privileges of the monastery in Stein. Attached to the privileges is the Racio Composicionis, that aims at explaining an arrangement made between the city of Gouda and the prior of Stein in 1451.
Additional remarks
Holding institution Leiden, Hoogheemraadschap van Rijnland
Collection Willenspolder
Entry number collection 2.2.17
Identifier in collection 21
Link to online description
Alternative collection
Alternative collection identifiers
Accessibility Facsimile on the website of Hoogheemraadschap van Rijnland
Additional remarks
Original institution(s)
Original institution(s)
Dates of separate texts
Date
 • >1516-<1549
Author(s)
Author(s)
Text material(s)
 • paper with watermark
Watermark(s) a) crowned shield bearing three fleur-de-lis and two diagonal ladders, b) a one-eared vase, c) Briquet 1907, no. 5522, d) a shield
Number of leaves 24
Collation
Dimensions (mm)
Height x width 214 x 150
Condition of the text carrier Fair (wear and tear at the edges of the leaves).
Conservation
Adaptations
Type(s) of adaption
Specification
Cover
Cover material(s)
 • leather
Specification Blind stamped cover. Detailed description, q.v. Goudriaan 1993, 255.
Date of the cover
Specification
Additional remarks For a more detailed description of the watermarks, q.v. Goudriaan 1993, 255. The watermarks appear to date from the 1520s, 1530s and 1540s.
Table of contents
Is there a contemporary (e.g. medieval) table of contents in the text carrier? no
Specification
Colophon
Is there a colophon in the text carrier? no
Specification
Rubrication
Are the texts in the text carrier rubricated? yes
Heraldry
Number of heraldic items
Locations of the heraldry in the text carrier
Specification
Illustration(s)
Location(s) of the illustration(s)
Types of illustrations
Specification
Additional remarks
Provenance
Provenance
Marks of ownership
Type(s) of mark(s) of ownership
Specification
Additional remarks
 • Goudriaan, Koen, The Gouda Erasmiana revisited, Quaerendo, (1993), 260-264
 • Leiden, Hoogheemraadschap van Rijnland , Facsimile of Chronicle of the Emmaus monastery in Stein near Gouda, http://www.archieven.nl/nl/zoeken?mivast=0&mizig=210&miadt=319&miaet=1&micode=2.2.17&minr=1065347&miview=inv2
 • Vorstman, H.A.G, Het klooster Steyn, of Emmaus, bij Gouda. Uittreksels uit een hs. uit dat klooster afkomstig, Kerkhistorisch Archief , (1855), 327-331, 339-342
 • Walvis, J., Beschryving der stad Gouda II (Gouda 1714), 121-123
Additional remarks
 • Carasso-Kok, M., Repertorium van verhalende historische bronnen uit de middeleeuwen. Heiligenlevens, annalen, kronieken en andere in Nederland geschreven verhalende bronnen (Den Haag 1981), 294; 275
 • Fockema Andreae, S.J., Stein, het ontstaan van een vrije hoge heerlijkheid op de grenzen van Holland rn van hare bestuursorganen, Tijdschrift voor geschiedenis 47 (1932), 396-423
 • Goudriaan, Koen, De vroegste kloosterstichtingen in Gouda, Tidinge van die Goude 14 (1996), 10-18
 • Goudriaan, Koen, Het elfde klooster. Over een handschrift afkomstig uit het convent Emaus in het Land van Stein, in: Habermehl , N.D.B., In de stad van die Goude (Delft 1992), 87-122
 • Goudriaan, Koen, The Gouda Erasmiana revisited, Quaerendo 23 (1993), 241-264, 242, 254-260
 • Moll, W., Kerkgeschiedenis van Nederland voor de hervorming II (Utrecht 1866), 2, 349
 • Nip, R.I.A., Van die Heerlikye der Lande van Steyn, in: Dunphy, G., The encyclopedia of the medieval chronicle (Leiden, Boston 2010), 1468
 • Potthast, A.F., Repertorium fontium historiae medii aevi, primum ab Augusto Potthast digestum, nunc cura collegii historicorum e pluribus nationibus emendatum et auctum III (Rome 1970), 452
 • Tilmans, C.P.H.M., De Hollandse Kroniek van Willem Hermans ontdekt. Een Egmondse codex uit ca. 1514, in: Mostert, M.; Margry, P.J.; Vis, G.N.M., Heiligenlevens, annalen en kronieken. Geschiedschrijving in middeleeuws Egmond (Hilversum 1990), 169-192
 • Verbeij, T.; Stooker, K., Collecties op orde. Middelnederlandse handschriften uit kloosters en semi-religieuze gemeenschappen in de Nederlanden (Leuven 1997); nr. 477
Additional remarks
Other documentation
Additional remarks
Additional remarks

Memorial text in: [266] Chronicle of the Emmaus monastery in Stein near Gouda and other texts; Leiden, HHR, 2.2.17, no 21 [266]

Keywords (type(s) of memorial text)
Keywords (type(s) of memorial text)
 • chronicle
Title and MeMO memorial text ID
Title Van die heerlikije der lande van Steyn
MeMO memorial text ID 1000
Pagination or foliation
Page(s)
Specification
Folio(s)
 • Folio 1r to 2v
Specification
Date of creation (physical object)
Date >1516-<1549
Argumentation
 • based on research
Specification The paper appears to be from the 1520s to 1540s, based on the watermarks (q.v. Goudriaan 1993, 255). The main hand appears in records dated 1516, c. 1540, 1540 and 1543-1546 (q.v. Goudriaan 1993, 254, n. 67; Goudriaan 1992).
Date of creation (contents of the text)
Date >1475-<1525
Argumentation
 • based on research
Specification End of the 15th, beginning of the 16th century.
Period covered by the memorial text
Date 1028-1481
Argumentation
 • date(s) are mentioned in the text
Specification
Additional remarks
Original institution(s)
Institution [9] Stein, Regulieren (Emmaüs) (Stein Monastery, Regular Canons (Emmaus)), Gouda
Argumentation
Specification
Name
Name of the commissioning party of the original text
Composition of the commissioning party
Specification (composition)
Members of the commissioning party
Commissioning person(s)
Commissioning institution(s)
Additional remarks
Language
Language
 • Dutch
Specification
Description of hands
Description of hands The largest part of the manuscript (including this chronicle) is in a clear littera hybrida, written by one hand (q.v. Goudriaan 1993, 256).
Statement of responsibility
Person(s)
Additional remarks The chronicle is anonymous, and has probably been written by a monk at Stein. Fockema Andreae (1932) dated the manuscript to c. 1500 and suggested that it was written by Willem Hermansz (died 1510).
Place(s) of production
Place(s) of production Stein Monastery
Users
Intended users/audience
Specification
Usage
Intended place of usage
Specification (intended place)
Depository inside the institution
Specification (depository)
Traces of usage
Additional remarks
Order of the data in the text
Type of registration chronologically
Specification
Filiation
Filiation
Narrative source containing one or more historical events
Type of narrative source annals/chronicle
Short summary of the contents Short chronicle of the manor of Stein near Gouda from the year 1028 onwards, and of the monastery of Emmaus in Stein, covering the years 1419-1481. The chronicle serves as an introduction to a register of privileges pertaining to the manor of Stein.
Annual entries
Information regarding memoria
Type of memoria information
 • founders and benefactors
 • gifts
 • granted privileges (such as the right to have one's own church/chapel; right to ring a (church)bell; right to bury people in the institution's grounds, etc.)
Specification
Context
General historical information
Specification of general historical information
Aspects of the history of the institution
 • foundation
 • relations with lay people
Specification
Additional remarks
Incipit
Incipit In den jaren ons Heeren dusent hondert ende xxviii soe was...
Explicit
Explicit ...dese niewe brieven ende voerwaerden worden ghemaect int iaer ons Heeren 1481, opten 19 dach vand' maent diemen hiet Januarie.
Illustration(s)
Illustrations or decorations
Medieval Memoria Online v1.1 — © 2019 Utrecht University