Medieval Memoria Online

Description - Text Carrier

Chronicle of the Heer Florenshuis in Deventer, some biographies and other texts; The Hague, KB, ms. 128 G 16

Add extra information

Title and MeMO text carrier ID
MeMO text carrier ID 268
Name Chronicle of the Heer Florenshuis in Deventer, some biographies and other texts; The Hague, KB, ms. 128 G 16
[1013] Scriptum de magistro Gherardo Grote, domino Florencio et multis aliis devotis fratribus 1r - 65r
[1014] Continuation of the Scriptum of Rodolphus Dier van Muiden 65r - 91v
[1015] Vita Petri Hoorn 94r - 103r
[1012] Vita Egberti quinti prioris nostri 104r - 116r
[1011] Vita Johannis Hatten 117r - 156r
Category
Type of text carrier Manuscript with more than one text
Classification Miscellany
Short description Late 15th century manuscript, from the Heer Florenshuis in Deventer, containing a sequence of texts on the history of the Heer Florenshuis and the members of this community, in the form of biographies of varying length, beginning with a life of Geert Grote.
Additional remarks
Holding institution Den Haag (The Hague), Koninklijke Bibliotheek
Collection
Entry number collection
Identifier in collection 128 G 16
Link to online description
Alternative collection
Alternative collection identifiers
Accessibility
Additional remarks
Original institution(s)
Original institution(s)
Dates of separate texts
Date
 • >1450-<1500
Author(s)
Author(s)
 • Gerardus de Busco
 • Petrus Trajecti
 • Albertus Lübeck
 • Petrus Hoorn (or Horn)
 • Rodolphus Dier van Muiden
Text material(s)
 • paper
Watermark(s)
Number of leaves 242
Collation
Dimensions (mm)
Height x width 142 x 103
Condition of the text carrier
Conservation
Adaptations
Type(s) of adaption
Specification
Cover
Cover material(s)
Specification
Date of the cover
Specification
Additional remarks
Table of contents
Is there a contemporary (e.g. medieval) table of contents in the text carrier?
Specification
Colophon
Is there a colophon in the text carrier? no
Specification
Rubrication
Are the texts in the text carrier rubricated? no
Heraldry
Number of heraldic items
Locations of the heraldry in the text carrier
Specification
Illustration(s)
Location(s) of the illustration(s)
Types of illustrations
Specification
Additional remarks
Provenance
Provenance Heer Florenshuis in Deventer; from ca. 1795 to 1802 the manuscript appears to have been owned by Gerhard Dumbar. Before 1860 it was in the possession of A.G. Hellendoorn, J.U.C., and afterwards in that of Hendrik Willem Tydeman. Since 1898 it is in the Koninklijke Bibliotheek.
Marks of ownership
Type(s) of mark(s) of ownership
 • ex libris notation(s)
Specification On the first end leaf: Iste liber pertinet ad librariam que est daventrie in domo domini florentii. On the second end leaf verso: Pertinet hic liber domui domini florentii Daventrie.
Additional remarks
 • Dumbar, G., Analecta seu vetera aliquot scripta inedita... I (Deventer 1719), 1-87, 114-223
Additional remarks
 • Axters, S., Geschiedenis van de vroomheid in de Nederlanden III: De Moderne Devotie 1380-1550 (Antwerpen 1953), 27-31, 69, 77
 • Bossmann, S., De vergeten boeken van de broeders. Handschriften uit het fraterhuis te Emmerik, Madoc 23 (2009), 92-101, 93-94
 • Bremmer jr., R.H., Hir is eskriven. Lezen en schrijven in de Friese landen rond 1300 (Hilversum and Leeuwarden 2004), 9-20
 • Breure, L., Doodsbeleving en levenshouding. Een historisch-psychologische studie betreffende de Moderne Devotie in het IJsselgebied in de 14e en 15e eeuw (Hilversum 1987), 68-76, 133-139
 • Brinkerink, D.A., Biographiën van beroemde mannen uit den Deventer-kring, Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht 27 (1901), 410-423, 225
 • Bruch, H., Supplement bij de geschiedenis van de noord-Nederlandse geschiedschrijving in de middeleeuwen van dr. Jan Romein (Haarlem 1956), 64
 • Carasso-Kok, M., Repertorium van verhalende historische bronnen uit de middeleeuwen. Heiligenlevens, annalen, kronieken en andere in Nederland geschreven verhalende bronnen (Den Haag 1981), 376-377, 393-394, 420-421, 424-425; 348, 361, 385, 390
 • Chevalier, U., Répertoire des sources historiques du Moyen Age. Bio-bibliographie I (Paris 1903); 1193, 1734, 2034, 2178
 • Dumbar, G., Analecta seu vetera aliquot scripta inedita... I (Deventer 1719); 2r*-4v*
 • Engen, J. van, The virtues, the brothers, and the schools. A text from the Brothers of Common Life, Revue bénédictine 98 (1988), 178-217
 • Epinay-Burgard, G., Gérard Grote (1340-1384) et les débuts de la Dévotion Moderne (Mainz, Wiesbaden 1970)
 • Gerretsen, J.H., Florentius Radewijns (Nijmegen 1891)
 • Ginneken, J. van, Geert Groote's levensbeeld naar de oudste gegevens bewerkt (Amsterdam 1942)
 • Goudriaan, Koen, De derde orde als onderdeel van de Moderne Devotie, Ons geestelijk erf 74 (2000), 9-32
 • Hombergh, F.A.H. van den, Jan Brugman en de Deventer broeders, Franciscana. Bijdragen tot de geschiedenis van de minderbroeders in de Nederlanden 46 (1991), 23-35
 • Kirschner, C., Geschichtschreibung im Rhein-Maas-Raum, in: Tervooren, H., Van der Masen tot op den Rijn. Ein Handbuch zur Geschichte der mittelalterlichen volksprachlichen Literatur im Raum von Rhein und Maas (Berlin 2006), 233-254
 • Kronenberg, M.E., De bibliotheek van het Heer-Florenshuis te Deventer, II, Nederlands archief voor kerkgeschiedenis 9 (1912), 257-260, 295, 260-262
 • Kühler, W.J., De oorspronkelijke vita Gerardi Magni en haar schrijver, Studiën 65 (1933), 66-105
 • Muller Fz., S., Lijst van Noord-Nederlandsche kronijken met opgave van bestaande handschriften en litteratuur (Utrecht 1880), 95-97
 • Noordzij, A., Manuscript of Anholt, in: Dunphy, G., The encyclopedia of the medieval chronicle (Leiden, Boston 2010), 1068-1069
 • Post, R., De onderlinge verhouding van de vier oude vitae Gerardi Magni en haar betrouwbaarheid, Studia catholica 18 (1942), 313-336
 • Post, R.R., The Modern Devotion. Confrontation with reformation and humanism (Leiden 1968), 176-194, 201-206, 343-344, 355
 • Potthast, A.F., Bibliotheca historica medii aevi. Wegweiser durch die Geschichtswerke des europäischen Mittelalters bis 1500 II (Berlin 1896), 377, 1281, 1377, 1399
 • Romein, J., Geschiedenis van de Noord-Nederlandsche geschiedschrijving in de middeleeuwen. Bijdrage tot de beschavingsgeschiedenis (Haarlem 1932), 175-177, 184-186, 189-192
 • Rooij, J. van, Gerard Zerbolt van Zutphen I: Leven en geschriften (Nijmegen, Utrecht, Antwerpen 1936)
 • Scheepsma, W., 'Verzamelt de overgebleven brokken, opdat niets verloren ga'. Over Latijnse en Middelnederlandse levensbeschrijvingen in de sfeer van de Moderne Devotie, in: Wackers, P.W.M., Verraders en bruggenbouwers. Verkenningen naar de relatie tussen Latinitas en Middelnederlandse letterkunde (Amsterdam 1996), 211-238, 334-346
 • Scheepsma, W., Deemoed en devotie. De koorvrouwen van Windesheim en hun geschriften (Amsterdam 1997)
 • Tesser, J., Is Dier de Muiden de oudste biograaf van Geert Groote?, Historisch tijdschrift 11 (1932), 29-37
 • Tiecke, J.G.J., De werken van Geert Groote (Utrecht, Nijmegen 1941)
 • Wansem, C. van der, Het ontstaan en de geschiedenis der Broederschap van het Gemene Leven tot 1400 (Leuven 1958), 14-17, 24
 • Weiler, A.G., Volgens de norm van de vroege kerk. De geschiedenis van de huizen van de broeders van het Gemene leven in Nederland (Nijmegen 1997), 4-25, 197-198
 • Woerkom, M. van, Florentius Radewijns: leven, geschriften, persoonlijkheid en ideeën, Ons geestelijk erf 24 (1950), 351-364
Additional remarks
Other documentation
Additional remarks
Additional remarks

Authors

Personal details
Name Gerardus de Busco
Sex male
Year/date of birth
Year/date of death
Additional remarks
Additional remarks Pupil of Johannes Hatten and possibly co-author of the Life of Johannes Hatten.
Role(s) in this text carrier
Memorial text [1011] Vita Johannis Hatten
Role Author
Specification
Role(s) in other text carrier(s)
Personal details
Name Petrus Trajecti
Sex male
Year/date of birth
Year/date of death
Additional remarks
Additional remarks Pupil of Johannes Hatten and possibly co-author of the Life of Johannes Hatten.
Role(s) in this text carrier
Memorial text [1011] Vita Johannis Hatten
Role Author
Specification
Role(s) in other text carrier(s)
Personal details
Name Albertus Lübeck
Sex male
Year/date of birth
Year/date of death
Additional remarks
Additional remarks Albertus (or Albert) Lübeck was in the Heer Florenshuis at Deventer in the last quarter of the 15th century.
Role(s) in this text carrier
Memorial text [1015] Vita Petri Hoorn
Role Author
Specification
Role(s) in other text carrier(s)
Personal details
Name Petrus Hoorn (or Horn)
Sex male
Year/date of birth 1424
Year/date of death 1479
Additional remarks
Additional remarks Born in the Hem near Hoorn. In 1442 he entered the Florenshuis in Deventer and became librarius. He continued the Scriptum by Rudolf Dier van Muiden and wrote the Vita magistri Gerardi Magni (to a large extent based on the work of Thomas a Kempis).
Role(s) in this text carrier
Memorial text [1014] Continuation of the Scriptum of Rodolphus Dier van Muiden
Role Author
Specification
Role(s) in other text carrier(s)
Text carrier [202] Chronicles and biographies concerning the Modern Devotion (De fratribus et sororibus vitae communis in Hollandiae); Brussels, KB, ms. 8849-8859
Memorial text [628] Vita magistri Gerardi Magni per dominum Petrum Horn collecta
Role Author
Specification
Text carrier [244] Chronicle (Windesheim) and biographies concerning the Modern Devotion; The Hague, KB, ms. 70 H 74
Memorial text [1017] Continuation of the Scriptum of Rodolphus Dier van Muiden
Role Author
Specification
Personal details
Name Rodolphus Dier van Muiden
Sex male
Year/date of birth 1384
Year/date of death 1459
Additional remarks
Additional remarks Rodolphus Dier van Muiden moved to Deventer in 1399. In 1402 he entered the Meester Geertshuis, and became procurator there in 1435. Alternative forms of his name include: Rudolf Dier van Muiden and Rodolphus Dier de Muden.
Role(s) in this text carrier
Memorial text [1013] Scriptum de magistro Gherardo Grote, domino Florencio et multis aliis devotis fratribus
Role Author
Specification
Role(s) in other text carrier(s)
Text carrier [2] Chronicle of the Meester Geertshuis in Deventer (Zusterboek); Deventer, Athenaeumbibliotheek, ms. 101 F 25
Memorial text [4] Life of Lutgert van Buderick
Role Author
Specification
Text carrier [202] Chronicles and biographies concerning the Modern Devotion (De fratribus et sororibus vitae communis in Hollandiae); Brussels, KB, ms. 8849-8859
Memorial text [892] Vita Lutgardis de Buryck quam dominis Rodolphus conscripsit
Role Author
Specification
Text carrier [244] Chronicle (Windesheim) and biographies concerning the Modern Devotion; The Hague, KB, ms. 70 H 74
Memorial text [1016] Scriptum de magistro Gherardo Grote, domino Florencio et multis aliis devotis fratribus
Role Author
Specification

Memorial text in: [268] Chronicle of the Heer Florenshuis in Deventer, some biographies and other texts; The Hague, KB, ms. 128 G 16 [268]

Keywords (type(s) of memorial text)
Keywords (type(s) of memorial text)
 • biographies
Title and MeMO memorial text ID
Title Vita Johannis Hatten
MeMO memorial text ID 1011
Pagination or foliation
Page(s)
Specification
Folio(s)
 • Folio 117r to 156r
Specification
Date of creation (physical object)
Date >1450-<1500
Argumentation
 • based on research
Specification End of the 15th century, q.v. Carasso-Kok 1981, 425.
Date of creation (contents of the text)
Date >1485
Argumentation
 • based on research
Specification Shortly after 1485, q.v. Romein 1932, 190.
Period covered by the memorial text
Date <1485
Argumentation
 • date(s) are mentioned in the text
Specification
Additional remarks
Original institution(s)
Institution [318] Heer Florenshuis, Broeders des gemenen levens (Florens's House, Brethren of the Common Life), Deventer
Argumentation
 • the institution/community is mentioned in the text
Specification Johannes Hatten was procurator of the Heer Florenshuis at Deventer.
Name
Name of the commissioning party of the original text
Composition of the commissioning party
Specification (composition)
Members of the commissioning party
Commissioning person(s)
Commissioning institution(s)
Additional remarks
Language
Language
 • Latin
 • Dutch
Specification The text is in Latin, but some sayings of Johannes Hatten are quoted in Dutch.
Description of hands
Description of hands
Statement of responsibility
Person(s)
Name Gerardus de Busco
Sex male
Year of birth
Year of death
Role Author
Specification
Remarks Pupil of Johannes Hatten and possibly co-author of the Life of Johannes Hatten.
Name Petrus Trajecti
Sex male
Year of birth
Year of death
Role Author
Specification
Remarks Pupil of Johannes Hatten and possibly co-author of the Life of Johannes Hatten.
Additional remarks According to Dunbar (Analecta seu vetera aliquot scripta inedita.. I, p.4v) the biography may be written by students of Jan van Hattum, namely Petrus Traiecti and Gerardus de Busco.
Place(s) of production
Place(s) of production Deventer.
Users
Intended users/audience
Specification
Usage
Intended place of usage
Specification (intended place)
Depository inside the institution
Specification (depository)
Traces of usage
Additional remarks
Order of the data in the text
Type of registration
Specification
Filiation
Filiation Brussel, KB 8849-8859, n.f. 268r-284v.
Narrative source containing one or more biographies
Biography/gesta of officials (members of a convent/religious order)
Short summary of the contents Life of Jan van Hattum (Johannes Hatten), procurator of the Florenshuis in Deventer.
Completeness of the texts
Number of biographies/gesta for men 1
Number of biographies/gesta for women
Structure of the biographies/gesta
 • thematical
Biographical information
Type of the biographical information
 • virtues of the person
 • special deeds of the person
 • age and death of the person
 • name of the person
 • profession of the person into the institution
 • function of the person inside the institution
Specification
Additional remarks
Incipit
Incipit Anno Domini MCCCCLXXXV in vigilia Pentecostes...
Explicit
Explicit ...precor non obliviscaris.
Illustration(s)
Illustrations or decorations

Memorial text in: [268] Chronicle of the Heer Florenshuis in Deventer, some biographies and other texts; The Hague, KB, ms. 128 G 16 [268]

Keywords (type(s) of memorial text)
Keywords (type(s) of memorial text)
 • biographies
Title and MeMO memorial text ID
Title Vita Egberti quinti prioris nostri
MeMO memorial text ID 1012
Pagination or foliation
Page(s)
Specification
Folio(s)
 • Folio 104r to 116r
Specification
Date of creation (physical object)
Date >1450-<1500
Argumentation
 • based on research
Specification End of the 15th century, q.v. Carasso-Kok 1981, 421.
Date of creation (contents of the text)
Date >1483
Argumentation
 • date(s) are mentioned in the text
Specification Shortly after 1483, q.v. Romein 1932, 189.
Period covered by the memorial text
Date 1419-1483
Argumentation
Specification
Additional remarks
Original institution(s)
Institution [318] Heer Florenshuis, Broeders des gemenen levens (Florens's House, Brethren of the Common Life), Deventer
Argumentation
 • the institution/community is mentioned in the text
Specification Egbert ter Beek was rector of the Heer Florenshuis at Deventer from 1450.
Name
Name of the commissioning party of the original text
Composition of the commissioning party
Specification (composition)
Members of the commissioning party
Commissioning person(s)
Commissioning institution(s)
Additional remarks
Language
Language
 • Latin
Specification
Description of hands
Description of hands
Statement of responsibility
Person(s)
Additional remarks
Place(s) of production
Place(s) of production Deventer
Users
Intended users/audience
Specification
Usage
Intended place of usage
Specification (intended place)
Depository inside the institution
Specification (depository)
Traces of usage
Additional remarks
Order of the data in the text
Type of registration
Specification
Filiation
Filiation Brussel, KB 8849-8859 (MeMO Text Carrier ID 202), n.f. 255v-260r.
Narrative source containing one or more biographies
Biography/gesta of officials (members of a convent/religious order)
Short summary of the contents Life of Egbert ter Beek, who was the fifth rector of the Florenshuis in Deventer. He was one of the founders of the house of the brothers in Emmerich.
Completeness of the texts
Number of biographies/gesta for men 1
Number of biographies/gesta for women
Structure of the biographies/gesta
 • thematical
Biographical information
Type of the biographical information
 • virtues of the person
 • relations with other people outside the institution
 • age and death of the person
 • name of the person
 • profession of the person into the institution
 • function of the person inside the institution
Specification
Additional remarks
Incipit
Incipit Anno Domini MCCCCLXXXIII decimo sexto die mensis Aprilis...
Explicit
Explicit ...in cimiterio sancti Lebuini.
Illustration(s)
Illustrations or decorations

Memorial text in: [268] Chronicle of the Heer Florenshuis in Deventer, some biographies and other texts; The Hague, KB, ms. 128 G 16 [268]

Keywords (type(s) of memorial text)
Keywords (type(s) of memorial text)
 • biographies
Title and MeMO memorial text ID
Title Vita Petri Hoorn
MeMO memorial text ID 1015
Pagination or foliation
Page(s)
Specification
Folio(s)
 • Folio 94r to 103r
Specification
Date of creation (physical object)
Date >1450-<1500
Argumentation
 • based on research
Specification Second half of the 15th century, q.v. Carasso-Kok (1981, 130).
Date of creation (contents of the text)
Date >1479
Argumentation
 • based on research
Specification Shortly after 1479, q.v. Romein (1932, 185).
Period covered by the memorial text
Date 1424-1479
Argumentation
 • date(s) are mentioned in the text
Specification
Additional remarks
Original institution(s)
Institution [318] Heer Florenshuis, Broeders des gemenen levens (Florens's House, Brethren of the Common Life), Deventer
Argumentation
Specification
Name
Name of the commissioning party of the original text
Composition of the commissioning party
Specification (composition)
Members of the commissioning party
Commissioning person(s)
Commissioning institution(s)
Additional remarks
Language
Language
 • Latin
Specification
Description of hands
Description of hands
Statement of responsibility
Person(s)
Name Albertus Lübeck
Sex male
Year of birth
Year of death
Role Author
Specification
Remarks Albertus (or Albert) Lübeck was in the Heer Florenshuis at Deventer in the last quarter of the 15th century.
Additional remarks
Place(s) of production
Place(s) of production Deventer
Users
Intended users/audience
Specification
Usage
Intended place of usage
Specification (intended place)
Depository inside the institution
Specification (depository)
Traces of usage
Additional remarks
Order of the data in the text
Type of registration
Specification
Filiation
Filiation Fürstlich Salm-Salm'sche Bibliothek, Hs. 45.
Narrative source containing one or more biographies
Biography/gesta of officials (members of a convent/religious order)
Short summary of the contents Biography of Petrus Hoorn (1424-1479). The son of a tailor from Hem near Hoorn, he was a member of the Heer Florenshuis from 1442 onwards. He became its librarius and wrote several biographies himself.
Completeness of the texts
Number of biographies/gesta for men 1
Number of biographies/gesta for women
Structure of the biographies/gesta
 • thematical
Biographical information
Type of the biographical information
 • virtues of the person
 • literary production of the person
 • age and death of the person
 • name of the person
 • profession of the person into the institution
Specification
Additional remarks
Incipit
Incipit Anno Domini millesimo quadringentesimo septuagesimo nono...
Explicit
Explicit ...usque ad mortem suam defuncti sunt.
Illustration(s)
Illustrations or decorations

Memorial text in: [268] Chronicle of the Heer Florenshuis in Deventer, some biographies and other texts; The Hague, KB, ms. 128 G 16 [268]

Keywords (type(s) of memorial text)
Keywords (type(s) of memorial text)
 • biographies
Title and MeMO memorial text ID
Title Continuation of the Scriptum of Rodolphus Dier van Muiden
MeMO memorial text ID 1014
Pagination or foliation
Page(s)
Specification
Folio(s)
 • Folio 65r to 91v
Specification
Date of creation (physical object)
Date >1450-<1500
Argumentation
 • based on research
Specification Second half of the 15th century, q.v. Carasso-Kok 1981, 377.
Date of creation (contents of the text)
Date >1472-<1479
Argumentation
 • based on research
Specification Between 1472 and 1479, according to Romein (1932, 184-185). It is possible, however, that Petrus Hoorn wrote down each biography shortly after the death of the brother with which the biography is concerned.
Period covered by the memorial text
Date 1450-1472
Argumentation
 • date(s) are mentioned in the text
Specification The dates of separate entries given above are the dates of death of the members whose biographies are included in the Continuation.
Additional remarks
Original institution(s)
Institution [318] Heer Florenshuis, Broeders des gemenen levens (Florens's House, Brethren of the Common Life), Deventer
Argumentation
Specification
Name
Name of the commissioning party of the original text
Composition of the commissioning party
Specification (composition)
Members of the commissioning party
Commissioning person(s)
Commissioning institution(s)
Additional remarks
Language
Language
 • Latin
Specification
Description of hands
Description of hands
Statement of responsibility
Person(s)
Name Petrus Hoorn (or Horn)
Sex male
Year of birth 1424
Year of death 1479
Role Author
Specification
Remarks Born in the Hem near Hoorn. In 1442 he entered the Florenshuis in Deventer and became librarius. He continued the Scriptum by Rudolf Dier van Muiden and wrote the Vita magistri Gerardi Magni (to a large extent based on the work of Thomas a Kempis).
Additional remarks In the Vita Petri Hoorn by Albertus Lübeck, Petrus Hoorn's authorship of the Continuation is affirmed: in eodem sepulchro cum domino Rodolpho de Muden, cuius vitam virtutibus plenam ipse conscripsit: scripsit etiam vitam domini Gothfridi quondam rectoris nostri et fere omnium aliorum fratrum nostrorum qui post dominum Gothfridum usque ad mortem suam defuncti sunt.
Place(s) of production
Place(s) of production Deventer
Users
Intended users/audience
Specification
Usage
Intended place of usage
Specification (intended place)
Depository inside the institution
Specification (depository)
Traces of usage
Additional remarks
Order of the data in the text
Type of registration chronologically
Specification
Filiation
Filiation The Hague, KB, hs. 70 H 74 (MeMO Text Carrier ID 244), f. 87r-103v (partly); Anholt, Fürstlich Salm-Salm'sche Bibliothek, Hs. 45 (partly).
Narrative source containing one or more biographies
Biography/gesta of members of a convent (brothers, sisters)
Short summary of the contents Biographies of 13 brothers linked to the Heer Florenshuis who died 1450-1472, each beginning with an obituary notice. Included are: Godefridus Toorn, Johannes de Esch, Nicolaus Hop, Rudolfus Lamberti, Henricus Donkels, Mathias van Wesel, Rodolphus Dier de Muden, Petrus Muden, Paulus Sceper, Bernardus Meyer, Liffardus Wyfferding, Johannes Wilhelmi, and Lambertus de Hugo.
Completeness of the texts
Number of biographies/gesta for men 13
Number of biographies/gesta for women
Structure of the biographies/gesta
 • chronological
Biographical information
Type of the biographical information
 • virtues of the person
 • literary production of the person
 • age and death of the person
 • name of the person
 • function of the person inside the institution
 • profession of the person into the institution
Specification
Additional remarks
Incipit
Incipit Anno Domini MCCCL in crastino...
Explicit
Explicit ...quam ut animam suam ponat quis pro amicis suis.
Illustration(s)
Illustrations or decorations

Memorial text in: [268] Chronicle of the Heer Florenshuis in Deventer, some biographies and other texts; The Hague, KB, ms. 128 G 16 [268]

Keywords (type(s) of memorial text)
Keywords (type(s) of memorial text)
 • biographies
 • annals/chronicle
Title and MeMO memorial text ID
Title Scriptum de magistro Gherardo Grote, domino Florencio et multis aliis devotis fratribus
MeMO memorial text ID 1013
Pagination or foliation
Page(s)
Specification
Folio(s)
 • Folio 1r to 65r
Specification
Date of creation (physical object)
Date >1450-<1500
Argumentation
 • based on research
Specification Second half of the 15th century, q.v. Carasso-Kok 1981, 393.
Date of creation (contents of the text)
Date >1458-<1459
Argumentation
 • based on research
Specification According to Petrus Hoorn (writer of the Continuation of the Scriptum), Rodolphus Dier wrote the Scriptum in the last year of his life (Carasso-Kok 1981, 393). According to Post (1942, 323) the biography of Geert Grote within the Scriptum was written earlier, in the years 1420-1430. This earlier date was rejected by Van der Wansem (1958, 15-16).
Period covered by the memorial text
Date 1340-1450
Argumentation
 • date(s) are mentioned in the text
Specification
Additional remarks
Original institution(s)
Institution [318] Heer Florenshuis, Broeders des gemenen levens (Florens's House, Brethren of the Common Life), Deventer
Argumentation
Specification
Name
Name of the commissioning party of the original text
Composition of the commissioning party
Specification (composition)
Members of the commissioning party
Commissioning person(s)
Commissioning institution(s)
Additional remarks
Language
Language
 • Latin
Specification
Description of hands
Description of hands
Statement of responsibility
Person(s)
Name Rodolphus Dier van Muiden
Sex male
Year of birth 1384
Year of death 1459
Role Author
Specification
Remarks Rodolphus Dier van Muiden moved to Deventer in 1399. In 1402 he entered the Meester Geertshuis, and became procurator there in 1435. Alternative forms of his name include: Rudolf Dier van Muiden and Rodolphus Dier de Muden.
Additional remarks The authorship is affirmed by Petrus Hoorn in his biography of Rodolphus Dier van Muiden: [Rodolphus Dier] accedit ad laudem suam, quod ipso anno mortis sue hoc presens collectum conscripsit excepto de quibusdam fratribus posterioribus.
Place(s) of production
Place(s) of production Deventer
Users
Intended users/audience
Specification
Usage
Intended place of usage
Specification (intended place)
Depository inside the institution
Specification (depository)
Traces of usage
Additional remarks
Order of the data in the text
Type of registration
Specification
Filiation
Filiation The Hague, KB, hs. 70 H 74 (MeMO Text Carrier ID 244), f. 33r-87r; (partly:) Anholt, Fürstlich Salm-Salm'sche Bibliothek, Hs. 45.
Narrative source containing one or more biographies
Biography/gesta of members of a convent (brothers, sisters)
Short summary of the contents This text comprises a life of Geert Grote, an extensive biography of dominus Florencius (Florens Radewijns, the founder of the Heer Florenshuis), and a chronicle-like history of the house consisting mainly of obituaries/biographies of members of this community. The Scriptum includes biographical information on about 20 men. Apart from that, the Scriptum sketches the history of the community until the year 1450.
Completeness of the texts
Number of biographies/gesta for men 20
Number of biographies/gesta for women
Structure of the biographies/gesta
 • chronological
Biographical information
Type of the biographical information
 • virtues of the person
 • relations with people inside the institution
 • relations with other people outside the institution
 • special deeds of the person
 • age and death of the person
 • name of the person
 • profession of the person into the institution
 • function of the person inside the institution
Specification
Additional remarks
Incipit
Incipit Hec scripsi pro ut ea recolo me audivisse...
Explicit
Explicit ...ut fiducialiter credimus, in pace.
Illustration(s)
Illustrations or decorations
Medieval Memoria Online v1.1 — © 2019 Utrecht University