Medieval Memoria Online

Description - Text Carrier

Chronicon Windeshemense (first redaction); Brussels, KB. ms. IV 110

Add extra information

Title and MeMO text carrier ID
MeMO text carrier ID 276
Name Chronicon Windeshemense (first redaction); Brussels, KB. ms. IV 110
[1041] Liber de origine monasterii in Windeshem 1r - 52v
[1042] De viris illustribus ordinis canonicorum regularium in Windeshem 53r - 169r
[1039] Gesta circa divinissimum sacramentum in oppido de Bloemenberch 169v - 174v
[1038] Epistola ad dominum Egbertum, patrem domus domini Florentii in Daventria, de obitu trium fratrum 174v - 176r
[1040] Miraculum de deceptione dyaboli 176r - 177v
[2337] Miraculum quoddam de valore confessionis 177r - 177v
Category
Type of text carrier Manuscript with more than one text
Classification Miscellany
Short description Manuscript from the 1490s, containing amongst others the first redaction of Johannes Busch's Chronicon Windeshemense.
Additional remarks
Holding institution Brussels, Koninklijke Bibliotheek van België / Bibliothèque Royale de Belgique
Collection
Entry number collection
Identifier in collection IV 110
Link to online description
Alternative collection Olim Gaesdonck, CA 31
Alternative collection identifiers ms. 31
Accessibility
Additional remarks
Original institution(s)
Original institution(s)
Dates of separate texts
Date
 • ca.1493
 • >1490-<1493
 • 1493
Author(s)
Author(s)
 • Dirk de Graaf
 • Johannes Busch
Text material(s)
 • paper with watermark
Watermark(s) Q.v.: Piccard, Wasserzeichen Buchstabe P, VIII. 477, IX. 790 & 795.
Number of leaves 183
Collation
Dimensions (mm)
Height x width 210 x 145
Condition of the text carrier
Conservation
Adaptations
Type(s) of adaption
Specification
Cover
Cover material(s)
 • wood
 • leather
Specification Blind-stamp decorated leather binding with wooden book-cover, clasps
Date of the cover
Specification
Additional remarks
Table of contents
Is there a contemporary (e.g. medieval) table of contents in the text carrier?
Specification
Colophon
Is there a colophon in the text carrier? yes
Specification Colophon: Et sic est finis huius partis Anno domini millesimo Quadringentesimo nonagesimo... ipso die sancti Gorgonij martyris [= 9.IX.1490-1499] (f. 52v); [Colophon]: Et sic liber iste est consummatus Anno domini M°.cccc°.xciij°. in vigilia sancti andree apostoli [= 29.XI.1493] (f. 169r)
Rubrication
Are the texts in the text carrier rubricated? yes
Heraldry
Number of heraldic items
Locations of the heraldry in the text carrier
Specification
Illustration(s)
Location(s) of the illustration(s)
 • accompanying a memorial text
Types of illustrations
 • decorated initial(s)
Specification
Additional remarks
Provenance
Provenance Originally from the house of Regular Canons of St Catherine in Nijmegen, and afterwards in the house of Regular Canons of St Mary in Gaesdonck near Goch. In 1945 the manuscript was part of the Collegium Augustinianum of Gaesdonck. In 1960 it was acquired by the KB Brussels from R. Rizzi in Milan.
Marks of ownership
Type(s) of mark(s) of ownership
 • ex libris notation(s)
 • stamp(s)
Specification Ex libris notation: Liber Canonicorum Regularium domus beate Katherine nouimagensis; Stamp: Bibliotheca Domus Presbyterorum Gaesdonck
Additional remarks
 • Becker, V., Eene onbekende kronijk van het klooster te Windesheim, Bijdragen en Mededelingen van het Historisch Genootschap, (1887), 387-445
 • Grube, K., Des Augustiner Propstes Iohannes Busch Chronicon Windeshemense und Liber de reformatione monasteriorum (Halle 1886), 1-226, 245-337
 • Lehmann, P., Reste einer Frühfassung von Johann Buschs Windesheimer Chronik, Historisches Jahrbuch, (1934)
Additional remarks
 • Acquoy, J.G.R., Het klooster te Windesheim en zijn invloed 1 (Utrecht 1875), 312-320
 • Acquoy, J.G.R., Het klooster te Windesheim en zijn invloed 2 (Utrecht 1875), 212
 • Alberts, W.J., Zur Historiographie der Devotio Moderna und ihrer Erforschung, Westfälische Forschungen 11 (1958), 51-67, 59, 160
 • Axters, S., Geschiedenis van de vroomheid in de Nederlanden III: De Moderne Devotie 1380-1550 (Antwerpen 1953), 119-120, 150
 • Axters, S., La spritualité des Pays-Bas (Paris 1948); No. 116: French translation of the Chronicon Windeshemense.
 • Bange, P., De hervorming van de Saksische vrouwenkloosters als verhaald door Johannes Busch in boek II van zijn Liber de Reformatione Monasteriorum, in: Hendrikman, A.J., Windesheim 1395-1995. Kloosters, teksten, invloeden. Voordrachten gehouden tijdens het internationale congres '600 jaar Kapittel van Windesheim' 27 mei 1995 te Zwolle (Nijmegen 1996), 143-153
 • Becker, V., De twee verschillende redactiën der Windesheimsche kronijk, De Katholiek 21 (1885), 388-404
 • Becker, V., Een woord over het Chronicon Windeshemense, Onze Wachter 1 (1882), 211-235
 • Becker, V., Eene onbekende kronijk van het klooster te Windesheim, Bijdragen en Mededelingen van het Historisch Genootschap 10 (1887), 197-199
 • Breure, L., Doodsbeleving en levenshouding. Een historisch-psychologische studie betreffende de Moderne Devotie in het IJsselgebied in de 14e en 15e eeuw (Hilversum 1987)
 • Carasso-Kok, M., Repertorium van verhalende historische bronnen uit de middeleeuwen. Heiligenlevens, annalen, kronieken en andere in Nederland geschreven verhalende bronnen (Den Haag 1981), 322-325; 301
 • Chevalier, U., Répertoire des sources historiques du Moyen Age. Bio-bibliographie I (Paris 1903); k. 735
 • Coens, M., Vie de S. Lebuin, Analecta Bollandiana 34/35 (1916), 306-319
 • Dijk, M. van, Disciples of the Deep Desert: Windesheim Biographers and the Imitation of the Desert Fathers, Church History and Religious Culture 86 (2006), 257-289
 • Dijk, M. van, Naar voorbeeld van de vaders. De moderne devoten en hun bronnen, Ons geestelijk erf 80 (2009), 139-141
 • Epinay-Burgard, G., Gérard Grote (1340-1384) et les débuts de la Dévotion Moderne (Mainz, Wiesbaden 1970)
 • Gerretsen, J.H., Florentius Radewijns (Nijmegen 1891)
 • Geurts, A.J., Moderne devotie. Figuren en facetten. Tentoonstelling ter herdenking van het sterfjaar van Geert Grote 1384-1984 (Nijmegen 1984); 89
 • Glorieux-de Gand, Th.; Wittek, M., Manuscrits datés conservés en Belgique V: 1481-1540, manuscrits conservés à la Bibliothèque Nationale Albert Ier Bruxelles (Bruxelles 1987); 641, 655
 • Goudriaan, Koen, De derde orde als onderdeel van de Moderne Devotie, Ons geestelijk erf 74 (2000), 9-32
 • Goudriaan, Koen, Geert Grote: a Founder Fading into Oblivion?, in: Weijert, Rolf de; Ragetli, Kim; Bijsterveld, Arnoud-Jan A. van; Arenthals, Jeannette van (eds), Living Memoria. Studies in Medieval and Early Modern Memorial Culture in Honour of Truus van Bueren (Hilversum 2011), 165-177, 174-175
 • Grube, K., Des Augustiner Propstes Iohannes Busch Chronicon Windeshemense und Liber de reformatione monasteriorum (Halle 1886); ix-xxxxviii
 • Hedlund, M., Epistola de vita et passione Domini Nostri. Der lateinische Text mit Einleitung und Kommentar kritisch herausgegeben (Leiden 1975)
 • Hövelmann, G., Die Handschriften der Klosterbibliothek Gaesdonck: ein Versuch den ursprünglichen Bestand zu rekonstruieren: mit einem Anhang über die Schreibtätigkeit des Gaesdoncker Konvents, Gaesdoncker Blätter 21 (1968), 44-75; 57
 • Iserloh, E., Johannes Busch, in: , Lexikon des Mittelalters II (München, Zürich 1983), 1115-1116
 • Kohl, W; Persoons, E; Weiler, A.G., Monasticon Windeshemense II: Deutsches Sprachgebiet (Brussel 1977), 198-208
 • Lehmann, P., Reste einer Frühfassung von Johann Buschs Windesheimer Chronik, Historisches Jahrbuch 54 (1934), 230-239
 • Lesser, B., Johannes Busch: Chronist der Devotio Moderna. Werkstruktur, Überlieferung, Rezeption (Frankfurt am Main 2005)
 • Liebaers, H., Vijftien jaar aanwinsten sedert de eerste steenlegging tot de plechtige inwijding van de Bibliotheek (Brussel 1969); 102
 • Meinsma, K.O., Middeleeuwsche bibliotheken (Zutphen 1903), 284-287
 • Muller Fz., S., Lijst van Noord-Nederlandsche kronijken met opgave van bestaande handschriften en litteratuur (Utrecht 1880), 82-83
 • Persoons, E; Kohl, W; Weiler, A.G., Monasticon Windeshemense III: Niederlande (Brussel 1980), 476-512
 • Persoons, E; Lourdaux, W., Petri Trudonensis. Catalogus scriptorum Windeshemensium (Leuven 1968), 83-88
 • Post, R.R., The Modern Devotion. Confrontation with reformation and humanism (Leiden 1968), 516-520
 • Potthast, A.F., Repertorium fontium historiae medii avii, primum ab Augusto Potthast digestum, nunc cura collegii historicorum e pluribus nationibus emendatum et auctum II (Rome 1967), 612-613
 • Rademaker-Helfferich, Bonny, Thomas a Kempis en de moderne devotie: tentoonstellingscatalogus (Brussel 1971), 17
 • Romein, J., Geschiedenis van de Noord-Nederlandsche geschiedschrijving in de middeleeuwen. Bijdrage tot de beschavingsgeschiedenis (Haarlem 1932), 178-181
 • Scheepsma, W., 'Verzamelt de overgebleven brokken, opdat niets verloren ga'. Over Latijnse en Middelnederlandse levensbeschrijvingen in de sfeer van de Moderne Devotie, in: Wackers, P.W.M., Verraders en bruggenbouwers. Verkenningen naar de relatie tussen Latinitas en Middelnederlandse letterkunde (Amsterdam 1996), 211-238, 334-346
 • Scheepsma, W., Deemoed en devotie. De koorvrouwen van Windesheim en hun geschriften (Amsterdam 1997)
 • Scheepsma, W., Het Kapittel van Windesheim en de zielzorg voor vrouwen, Madoc (1995), 255-264
 • Scheepsma, W., Johannes Busch, in: Dunphy, G., The encyclopedia of the medieval chronicle (Leiden, Boston 2010), 227-228
 • Schulze, L., Analekten. Des Johannes Busch bisher unbekannte Schriften, Zeitschrift für Kirchengeschichte 11 (1890), 586-595
 • Staubach, N., Das Wunder der Devotio Moderna. Neue Aspekte im Werk des Windesheimer Geschichtschreibers Johannes Busch, in: Hendrikman, A.J., Windesheim 1395-1995. Kloosters, teksten, invloeden. Voordrachten gehouden tijdens het internationale congres '600 jaar Kapittel van Windesheim' 27 mei 1995 te Zwolle (Nijmegen 1996), 170-185
 • Wansem, C. van der, Het ontstaan en de geschiedenis der Broederschap van het Gemene Leven tot 1400 (Leuven 1958)
 • Wierda, L., Moderne devoten en hun boeken. Enkele observaties bij betreffende de boekproduktie bij Windesheimers en fraters, in: Hendrikman, A.J., Windesheim 1395-1995. Kloosters, teksten, invloeden. Voordrachten gehouden tijdens het internationale congres '600 jaar Kapittel van Windesheim' 27 mei 1995 te Zwolle (Nijmegen 1996), 98-127
 • Wind, S. de, Bibliotheek der Nederlandsche geschiedschrijvers I (Middelburg 1835), 76
 • Woude, S. van der, Johannes Busch, Windesheimer kloosterreformator en kroniekschrijver (Edam 1947), 129, 142-151
Additional remarks
Other documentation
Additional remarks
Additional remarks

Authors

Personal details
Name Dirk de Graaf
Sex male
Year/date of birth ca.1424
Year/date of death 1486
Additional remarks
Additional remarks Dirk de Graaf was prior in Windesheim from 1459. Hij died on 19 November 1486.
Role(s) in this text carrier
Memorial text [1038] Epistola ad dominum Egbertum, patrem domus domini Florentii in Daventria, de obitu trium fratrum
Role Author
Specification
Role(s) in other text carrier(s)
Personal details
Name Johannes Busch
Sex male
Year/date of birth 1399
Year/date of death 1480
Additional remarks
Additional remarks Born in 1399 or 1400 in Zwolle, Johannes Busch entered the Windesheim monastery in 1417 and was ordained as priest in 1424. He frequently stayed in several German monasteries of the Windesheim Congregation, implementing reforms. He was in Windesheim between 1454 and 1459, and then returned to Sulta near Hildesheim, where he died in 1479 or 1480.
Role(s) in this text carrier
Memorial text [1041] Liber de origine monasterii in Windeshem
Role Author
Specification
Memorial text [1042] De viris illustribus ordinis canonicorum regularium in Windeshem
Role Author
Specification
Role(s) in other text carrier(s)
Text carrier [243] Narratio de prima institutione monasterii Windesem (Chronicon Windeshemense and other texts); Utrecht, UB, ms. 311
Memorial text [1043] Liber de viris illustribus
Role Author
Specification
Text carrier [243] Narratio de prima institutione monasterii Windesem (Chronicon Windeshemense and other texts); Utrecht, UB, ms. 311
Memorial text [1045] Liber de origine moderne devocionis
Role Author
Specification
Text carrier [278] Chronicon Windeshemense (second redaction); Brussels, Société des Bollandistes, Bibliotheca Bollandiana, ms. 438
Memorial text [1046] Liber de viris illustribus
Role Author
Specification
Text carrier [278] Chronicon Windeshemense (second redaction); Brussels, Société des Bollandistes, Bibliotheca Bollandiana, ms. 438
Memorial text [1047] Liber de origine moderne devocionis
Role Author
Specification
Text carrier [286] Chronicle (Chronicon Windeshemense (second redaction)); The Hague, KB, 70 H 70-72
Memorial text [1080] Liber de viris illustribus
Role Author
Specification
Text carrier [286] Chronicle (Chronicon Windeshemense (second redaction)); The Hague, KB, 70 H 70-72
Memorial text [1081] Liber de origine moderne devocionis
Role
Specification

Memorial text in: [276] Chronicon Windeshemense (first redaction); Brussels, KB. ms. IV 110 [276]

Keywords (type(s) of memorial text)
Keywords (type(s) of memorial text)
 • biographies
Title and MeMO memorial text ID
Title Epistola ad dominum Egbertum, patrem domus domini Florentii in Daventria, de obitu trium fratrum
MeMO memorial text ID 1038
Pagination or foliation
Page(s)
Specification
Folio(s)
 • Folio 174v to 176r
Specification
Date of creation (physical object)
Date ca.1493
Argumentation
Specification
Date of creation (contents of the text)
Date >1459-<1486
Argumentation
Specification
Period covered by the memorial text
Date
Argumentation
Specification
Additional remarks
Original institution(s)
Institution [754] St. Catharinaklooster, Regulieren (St Catherine's Monastery, Canons Regular), Nijmegen
Argumentation
 • based on research (literature, archival or archaeological research)
Specification ex libris notation
Institution [433] Windesheim, Regulieren (Windesheim Monastery, Regular Canons), Windesheim
Argumentation
 • the institution/community is mentioned in the text
Specification
Institution [318] Heer Florenshuis, Broeders des gemenen levens (Florens's House, Brethren of the Common Life), Deventer
Argumentation
 • the institution/community is mentioned in the text
Specification
Name
Name of the commissioning party of the original text
Composition of the commissioning party
Specification (composition)
Members of the commissioning party
Commissioning person(s)
Commissioning institution(s)
Additional remarks
Language
Language
 • Latin
Specification
Description of hands
Description of hands
Statement of responsibility
Person(s)
Name Dirk de Graaf
Sex male
Year of birth ca.1424
Year of death 1486
Role Author
Specification
Remarks Dirk de Graaf was prior in Windesheim from 1459. Hij died on 19 November 1486.
Additional remarks
Place(s) of production
Place(s) of production
Users
Intended users/audience
Specification
Usage
Intended place of usage
Specification (intended place)
Depository inside the institution
Specification (depository)
Traces of usage
Additional remarks
Order of the data in the text
Type of registration
Specification
Filiation
Filiation
Narrative source containing one or more biographies
Biography/gesta of members of a convent (brothers, sisters)
Short summary of the contents Letter from prior Dirk de Graaf of Windesheim to prior Egbert of the Heer Florenshuis in Deventer, concerning the death of three brothers.
Completeness of the texts
Number of biographies/gesta for men 3
Number of biographies/gesta for women
Structure of the biographies/gesta
Biographical information
Type of the biographical information
Specification
Additional remarks
Incipit
Incipit
Explicit
Explicit
Illustration(s)
Illustrations or decorations

Memorial text in: [276] Chronicon Windeshemense (first redaction); Brussels, KB. ms. IV 110 [276]

Keywords (type(s) of memorial text)
Keywords (type(s) of memorial text)
 • biographies
 • annals/chronicle
Title and MeMO memorial text ID
Title De viris illustribus ordinis canonicorum regularium in Windeshem
MeMO memorial text ID 1042
Pagination or foliation
Page(s)
Specification
Folio(s)
 • Folio 53r to 169r
Specification
Date of creation (physical object)
Date 1493
Argumentation
 • date(s) are mentioned in the text
Specification The colophon at f. 169r states: Et sic liber iste est consummatus Anno domini M.cccc.xciii. in vigilia sancti andree apostoli (29 November 1493).
Date of creation (contents of the text)
Date >1456-<1459
Argumentation
 • based on research
Specification Q.v. Carasso-Kok 1981, 323.
Period covered by the memorial text
Date <1456
Argumentation
 • based on research
Specification Johannes Busch only included the lifes of the brothers that had died by the time he began writing his Liber de viris illustribus (q.v. Grube 1886, xxxxi).
Additional remarks
Original institution(s)
Institution [754] St. Catharinaklooster, Regulieren (St Catherine's Monastery, Canons Regular), Nijmegen
Argumentation
 • based on research (literature, archival or archaeological research)
Specification Ex libris notation
Institution [433] Windesheim, Regulieren (Windesheim Monastery, Regular Canons), Windesheim
Argumentation
 • the institution/community is mentioned in the text
Specification
Name
Name of the commissioning party of the original text
Composition of the commissioning party
Specification (composition)
Members of the commissioning party
Commissioning person(s)
Commissioning institution(s)
Additional remarks
Language
Language
 • Latin
Specification
Description of hands
Description of hands
Statement of responsibility
Person(s)
Name Johannes Busch
Sex male
Year of birth 1399
Year of death 1480
Role Author
Specification
Remarks Born in 1399 or 1400 in Zwolle, Johannes Busch entered the Windesheim monastery in 1417 and was ordained as priest in 1424. He frequently stayed in several German monasteries of the Windesheim Congregation, implementing reforms. He was in Windesheim between 1454 and 1459, and then returned to Sulta near Hildesheim, where he died in 1479 or 1480.
Additional remarks
Place(s) of production
Place(s) of production
Users
Intended users/audience
Specification
Usage
Intended place of usage
Specification (intended place)
Depository inside the institution
Specification (depository)
Traces of usage
Additional remarks
Order of the data in the text
Type of registration chronologically
Specification After biographies of the three men, who were the officials of the monastery in 1417, the lifes of the other brothers are registered according to their year of profession.
Filiation
Filiation This text carrier contains the first redaction of the Liber de viris illustribus (see Becker 1887). The second redaction (Grube 1886) has been transmitted in several manuscripts, of which the following are from the 15th century: Utrecht, UB, 311 (from Utrecht) (MeMO TC ID 243); Brussel, Bollandistes, 438 (from Nieuwlicht near Hoorn) (MeMO TC ID 278); The Hague, KB, 70 H 70 (MeMO TC ID 286); Paris, BN, Latin 11103 (from Rebdorf); Trier, SB, 1215 and SB, 1216 (from Eberhardsklausen); Kiel, UB, Bord. 6 (from Bordesholm); Copenhagen, KB, GKS 1594 Qu. (from Bordesholm); Berlin, SBPK, Lat.qu. 355 (from Hamersleben); London, BL, Add. 40.882 (from Leuven); Darmstadt, HLHB, 205 (from Vallendar). Furthermore, two leaves from a copy of the first redaction were at the Stadtarchiv und Stadtbibliothek at Braunschweig (Lehmann 1934).
Narrative source containing one or more biographies
Biography/gesta of members of a convent (brothers, sisters)
Short summary of the contents Biographies of the brothers of the Windesheim monastery, beginning with the three men who were its officials in 1417: prior Johannes Vos de Heusden, supprior Arnoldus Kalker, and procurator Gerardus de Delft.
Completeness of the texts
Number of biographies/gesta for men 26
Number of biographies/gesta for women
Structure of the biographies/gesta
 • thematical
Biographical information
Type of the biographical information
 • profession of the person into the institution
 • special deeds of the person
 • literary production of the person
 • age and death of the person
 • virtues of the person
 • function of the person inside the institution
 • miracles and visions connected to the person
 • name of the person
 • gifts of the person to the institution
Specification
Additional remarks
Incipit
Incipit Illustrium patrum gesta preclara omni veneracione et imitacione digna in lucem proferre...
Explicit
Explicit ...prestante domino nostro Ihesu Christo, qui cum patre et spiritu sancto vivit et regnat benedictus in secula. Amen.
Illustration(s)
Illustrations or decorations

Memorial text in: [276] Chronicon Windeshemense (first redaction); Brussels, KB. ms. IV 110 [276]

Keywords (type(s) of memorial text)
Keywords (type(s) of memorial text)
 • biographies
 • annals/chronicle
Title and MeMO memorial text ID
Title Liber de origine monasterii in Windeshem
MeMO memorial text ID 1041
Pagination or foliation
Page(s)
Specification
Folio(s)
 • Folio 1r to 52v
Specification
Date of creation (physical object)
Date >1490-<1493
Argumentation
 • date(s) are mentioned in the text
Specification Either 1490 or 1493. On f. 52v there is a colophon on the date, showing an erasure: Et sic est finis huius partis Anno domini millesimo quadringentesimo nonagesimo [...] ipso die sancti Gorgonii martyris. The following text in the manuscript, written with the same hand and on the same paper, is dated 1493.
Date of creation (contents of the text)
Date >1456-<1459
Argumentation
 • based on research
Specification Q.v. Carasso-Kok 1981, 323.
Period covered by the memorial text
Date 1381-1456
Argumentation
 • date(s) are mentioned in the text
Specification
Additional remarks
Original institution(s)
Institution [754] St. Catharinaklooster, Regulieren (St Catherine's Monastery, Canons Regular), Nijmegen
Argumentation
 • based on research (literature, archival or archaeological research)
Specification Ex libris notation
Institution [433] Windesheim, Regulieren (Windesheim Monastery, Regular Canons), Windesheim
Argumentation
Specification
Name
Name of the commissioning party of the original text
Composition of the commissioning party
Specification (composition)
Members of the commissioning party
Commissioning person(s)
Commissioning institution(s)
Additional remarks
Language
Language
 • Latin
Specification
Description of hands
Description of hands Littera hybrida.
Statement of responsibility
Person(s)
Name Johannes Busch
Sex male
Year of birth 1399
Year of death 1480
Role Author
Specification
Remarks Born in 1399 or 1400 in Zwolle, Johannes Busch entered the Windesheim monastery in 1417 and was ordained as priest in 1424. He frequently stayed in several German monasteries of the Windesheim Congregation, implementing reforms. He was in Windesheim between 1454 and 1459, and then returned to Sulta near Hildesheim, where he died in 1479 or 1480.
Additional remarks
Place(s) of production
Place(s) of production
Users
Intended users/audience
Specification
Usage
Intended place of usage
Specification (intended place)
Depository inside the institution
Specification (depository)
Traces of usage
Additional remarks
Order of the data in the text
Type of registration chronologically
Specification
Filiation
Filiation This text carrier contains the first redaction of the Liber de origine (see Becker 1887), solely concerned with Windesheim. The enlarged second redaction (Grube 1886) has been transmitted in several manuscripts, of which the following are from the 15th century: Utrecht, UB, 311 (from Utrecht) (MeMO TC ID 243); Brussel, Bollandistes, 438 (from Nieuwlicht near Hoorn) (MeMO TC ID 278); The Hague, KB, 70 H 72 (MeMO TC ID 286); Paris, BN, Latin 11103 (from Rebdorf); Trier, SB, 1215 and SB, 1216 (from Eberhardsklausen); Kiel, UB, Bord. 6 (from Bordesholm); Copenhagen, KB, GKS 1594 Qu. (from Bordesholm); Berlin, SBPK, Lat.qu. 355 (from Hamersleben); London, BL, Add. 40.882 (from Leuven); Darmstadt, HLHB, 205 (from Vallendar). Furthermore, two leaves from a copy of the first redaction were at the Stadtarchiv und Stadtbibliothek at Braunschweig (Lehmann 1934).
Narrative source containing one or more historical events
Type of narrative source annals/chronicle
Short summary of the contents Chronicle covering the origins of the Modern Devotion, the life of Geert Grote, the history of the monastery at Windesheim from its foundation until the 1450s.
Annual entries
Information regarding memoria
Type of memoria information
 • founders and benefactors
 • history of the heads of the family/superiors of the community/institution (succession series, i.e. gesta)
 • history of members of the family/community/institution (biographies)
 • gifts
 • granted privileges (such as the right to have one's own church/chapel; right to ring a (church)bell; right to bury people in the institution's grounds, etc.)
 • confraternities with other people and (religious) communities
Specification
Context
General historical information
 • political events
 • religious and liturgical events (outside the community/institution)
Specification of general historical information
Aspects of the history of the institution
 • residents
 • foundation
 • relations with other religious communities
 • building history
 • relations with ecclesiastical authorities
Specification
Additional remarks
Incipit
Incipit Divina providencia senescentem mundum iam iamque ad inferos descendentem oculo pietatis et clemencie sue respiciens...
Explicit
Explicit ...prestante domino nostro Ihesu Christo, qui cum patre et spiritu sancto vivit et regnat deus per omnia secula seculorum. Amen.
Illustration(s)
Illustrations or decorations
Medieval Memoria Online v1.1 — © 2019 Utrecht University