Medieval Memoria Online

Description - Text Carrier

Biographies of sisters (Zusterboek) from the Lamme van Diesehuis in Deventer; Private Collection

Add extra information

Title and MeMO text carrier ID
MeMO text carrier ID 279
Name Biographies of sisters (Zusterboek) from the Lamme van Diesehuis in Deventer; Private Collection
[1054] Zusterboek van het Lamme van Diesehuis te Deventer 1r - 161r
Category
Type of text carrier Manuscript with one text
Classification Manuscript with one text written in more than one hand
Short description Late 15th century chronicle consisting of several biographies of sisters at the Lamme van Dyesehuis in Deventer, as well as that of its rector Egbert ter Beek.
Additional remarks
Holding institution Private Collection, Herman Mulder
Collection
Entry number collection
Identifier in collection 7
Link to online description
Alternative collection Rijsenburg, Groot Seminarie, 105/64; Zwolle, O.A. Spitzen; Zwolle, F.Ph.A. Heerkens, 120.
Alternative collection identifiers
Accessibility
Additional remarks
Original institution(s)
Original institution(s)
Dates of separate texts
Date
 • >1483
Author(s)
Author(s)
Text material(s)
 • paper with watermark
Watermark(s) F. 1-24, 76, 84-87, 134-164: coat of arms of France; f. 25-34: large jug; f. 35-60: hand; f. 61-75, 77-83, 88-133: small jug (q.v. Mulder 2009, 120-121).
Number of leaves 164
Collation For a detailed codicological description, q.v. Mulder 2009, 120-126.
Dimensions (mm)
Height x width 145 x 105
Condition of the text carrier
Conservation
Adaptations
Type(s) of adaption
Specification
Cover
Cover material(s)
 • parchment
Specification
Date of the cover Contemporary with the manuscript.
Specification
Additional remarks According to Spitzen (1875, 179), the back of the cover had a slip of paper on it, stating (in 19th century print letters): "Een oud Handschrift door eenen tijdgenoot van den bekenden eerwaardigen Pater Egbert Ter Beke (welke in 1483 te Deventer overleden is) geschreven, behelzende de levensbeschrijving van dezen eerwaardigen geestelijken, alsmede die van zeven geestelijke zusters, welke bij gelegenheid dat de pest in 1483 in Deventer heerschte overleden zijn in 't Lammen Klooster, thans kazerne in de Pontsteeg te Deventer." According to Mulder (2009, 115-116) this slip may well have been a cutting from a 1839 catalogue of an auction in Deventer, in which Heerkens presumably acquired the manuscript.
Table of contents
Is there a contemporary (e.g. medieval) table of contents in the text carrier?
Specification
Colophon
Is there a colophon in the text carrier? no
Specification
Rubrication
Are the texts in the text carrier rubricated? yes
Heraldry
Number of heraldic items
Locations of the heraldry in the text carrier
Specification
Illustration(s)
Location(s) of the illustration(s)
Types of illustrations
Specification
Additional remarks
Provenance
Provenance 1839-1869: owned by Mr. F.Ph.A. Heerkens, counseller at the provincial court of Overijssel. 1875-1889: O.A. Spitzen, Roman Catholic priest at Zwolle, who donated it to the Groot Seminarie at Rijsenburg. Disappeared after the dissolution of the Groot Seminarie in 1967, and acquired by Herman Mulder in 2006.
Marks of ownership
Type(s) of mark(s) of ownership
Specification
Additional remarks
 • Bollmann, A.M., Das Schwesternbuch aus dem Lamme van Diesehaus in Deventer im Kontext der Schwesternbiographik der Devotio moderna, Queeste, (2009), 150-151, 158, 160-169
 • Mulder, Herman, Het zusterboek van het Lamme van Diesehuis te Deventer. Een verloren gewaand handschrift teruggevonden, Queeste, (2009), 135-137
 • Spitzen, O.A., Het leven der eerwaardige moeder Andries Yserens, overste van het Lammenhuis te Deventer, overleden in den jare 1502, Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht, (1875), 189-216
Additional remarks
 • Alberts, W.J., Zur Historiographie der Devotio Moderna und ihrer Erforschung, Westfälische Forschungen 11 (1958), 51-67, 61, 160
 • Axters, S., Geschiedenis van de vroomheid in de Nederlanden III: De Moderne Devotie 1380-1550 (Antwerpen 1953), 103-111, 114
 • Bollmann, A.M., Das Schwesternbuch aus dem Lamme van Diesehaus in Deventer im Kontext der Schwesternbiographik der Devotio moderna, Queeste 16 (2009), 141-173
 • Bollmann, A.M., Memoria für die Zukunft. Zur Gestaltung von Erinnerung in den Schwesternbüchern der Devotio moderna , The Medieval Low Countries. An Annual Review 2 (2015), 155-185
 • Breure, L., Doodsbeleving en levenshouding. Een historisch-psychologische studie betreffende de Moderne Devotie in het IJsselgebied in de 14e en 15e eeuw (Hilversum 1987), 133-135
 • Carasso-Kok, M., Repertorium van verhalende historische bronnen uit de middeleeuwen. Heiligenlevens, annalen, kronieken en andere in Nederland geschreven verhalende bronnen (Den Haag 1981), 160; 133
 • Mulder, Herman, Het zusterboek van het Lamme van Diesehuis te Deventer. Een verloren gewaand handschrift teruggevonden, Queeste 16 (2009), 112-140
 • Muller Fz., S., Lijst van Noord-Nederlandsche kronijken met opgave van bestaande handschriften en litteratuur (Utrecht 1880), 97
 • Romein, J., Geschiedenis van de Noord-Nederlandsche geschiedschrijving in de middeleeuwen. Bijdrage tot de beschavingsgeschiedenis (Haarlem 1932), 205-206
 • Scheepsma, W., 'For hereby I hope to rouse some piety': books of sisters from convents and sister-houses associated with the Devotio Moderna in the Low Countries, in: Smith, L.; Taylor, J.H.M., Women, the book and the godly: selected proceedings of the St Hilda's conference 1993 (Cambridge 1995), 27-40
 • Scheepsma, W., 'Verzamelt de overgebleven brokken, opdat niets verloren ga'. Over Latijnse en Middelnederlandse levensbeschrijvingen in de sfeer van de Moderne Devotie, in: Wackers, P.W.M., Verraders en bruggenbouwers. Verkenningen naar de relatie tussen Latinitas en Middelnederlandse letterkunde (Amsterdam 1996), 211-238, 334-346
 • Scheepsma, W.; Jongen, L., Wachten op de hemelse bruidegom. De Diepenveense nonnenviten in literair-historisch perspectief, in: Mertens, Th.F.C., Boeken voor de eeuwigheid. Middelnederlands geestelijk proza (Amsterdam 1993), 295-317 and 467-476
 • Spitzen, O.A., Het leven der eerwaardige moeder Andries Yserens, overste van het Lammenhuis te Deventer, overleden in den jare 1502, Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht 2 (1875), 178-216, 178-189
 • Verbeij, T.; Stooker, K., Collecties op orde. Middelnederlandse handschriften uit kloosters en semi-religieuze gemeenschappen in de Nederlanden (Leuven 1997); 348
 • Vroomen, Lisanne, Ik heb mijn lief in eeuwigheid Functies en thema’s van Middelnederlandse devote liederen, collaties en viten (Hilversum 2017)
Additional remarks
Other documentation
Additional remarks
Additional remarks

Memorial text in: [279] Biographies of sisters (Zusterboek) from the Lamme van Diesehuis in Deventer; Private Collection [279]

Keywords (type(s) of memorial text)
Keywords (type(s) of memorial text)
 • biographies
Title and MeMO memorial text ID
Title Zusterboek van het Lamme van Diesehuis te Deventer
MeMO memorial text ID 1054
Pagination or foliation
Page(s)
Specification
Folio(s)
 • Folio 1r to 161r
Specification
Date of creation (physical object)
Date >1483
Argumentation
 • based on research
Specification
Date of creation (contents of the text)
Date >1483
Argumentation
 • date(s) are mentioned in the text
Specification
Period covered by the memorial text
Date <1503
Argumentation
 • date(s) are mentioned in the text
Specification
Additional remarks
Original institution(s)
Institution [755] Lamme van Diesehuis, Zusters des Gemenen Levens (House of Lamme van Diese, Sisters of the Common Life), Deventer
Argumentation
Specification
Name
Name of the commissioning party of the original text
Composition of the commissioning party
Specification (composition)
Members of the commissioning party
Commissioning person(s)
Commissioning institution(s)
Additional remarks
Language
Language
 • Dutch
Specification
Description of hands
Description of hands Two hands, both littera hybrida (A: f. 1r-24v and 61r-161r; B: f. 25r-59v), q.v. Mulder 2009, 120.
Statement of responsibility
Person(s)
Additional remarks
Place(s) of production
Place(s) of production Lamme van Diesehuis, Deventer.
Users
Intended users/audience
Specification
Usage
Intended place of usage
Specification (intended place)
Depository inside the institution
Specification (depository)
Traces of usage
Additional remarks
Order of the data in the text
Type of registration
Specification
Filiation
Filiation Brussels, KB 8849-8859 (MeMO Text Carrier ID 202): Latin vitae of Gertrude ten Venne and of Egbert ter Beek; the Hague, KB 128 G 16 (MeMO Text Carrier ID 268): Latin vita of Egbert ter Beek.
Narrative source containing one or more biographies
Biography/gesta of members of a convent (brothers, sisters)
Short summary of the contents Collection of biographies from the Lamme van Diesehuis, starting with that of its rector Egbert ter Beek (who died 1483), and seven sisters who died later that year from an epidemic disease. In total the manuscript consists of 24 biographies, containing many details on life within the convent.
Completeness of the texts
Number of biographies/gesta for men 1
Number of biographies/gesta for women 23
Structure of the biographies/gesta
 • chronological
Biographical information
Type of the biographical information
 • virtues of the person
 • relations with people inside the institution
 • name of the person
 • age and death of the person
 • special deeds of the person
 • miracles and visions connected to the person
 • function of the person inside the institution
 • profession of the person into the institution
Specification
Additional remarks
Incipit
Incipit
Explicit
Explicit
Illustration(s)
Illustrations or decorations
Medieval Memoria Online v1.1 — © 2019 Utrecht University