Medieval Memoria Online

Description - Text Carrier

Dialogus Noviciorum, including biographies of members of the Modern Devotion; Paris, BN, ms. NAL 728

Add extra information

Title and MeMO text carrier ID
MeMO text carrier ID 285
Name Dialogus Noviciorum, including biographies of members of the Modern Devotion; Paris, BN, ms. NAL 728
[1090] Dialogus noviciorum 1r - 124v
Category
Type of text carrier Manuscript with one text
Classification Manuscript with one text written in one hand
Short description 15th century manuscript of unknown provenance, containing a work by Thomas a Kempis, consisting of four books: I. De contemptu mundi, a collection of exemples; II. Vita venerabilis magistri Gerardi Magni; III. Vita domini Florentii; IV. De discipulis domini Florentii. It contains biographies of Geert Groote, Florens Radewijns and nine pupils of Florens Radewijns.
Additional remarks There are seven manuscripts that contain this important text in its entirety. Six of these functioned at institutions outside of the present Netherlands. This manuscript has been chosen for the description of the Dialogus Noviciorum because of its uncertain provenance.
Holding institution Paris, Bibliothèque Nationale de France
Collection Nouvelles Acquisitions Latin
Entry number collection
Identifier in collection NAL 728
Link to online description
Alternative collection Olim Collection Barrois No. 204
Alternative collection identifiers
Accessibility
Additional remarks
Original institution(s)
Original institution(s)
Dates of separate texts
Date
 • >1400-<1500
Author(s)
Author(s)
 • Thomas Hemerken a Kempis
Text material(s)
Watermark(s)
Number of leaves 124
Collation
Dimensions (mm)
Height x width 190 x 128
Condition of the text carrier
Conservation
Adaptations
Type(s) of adaption
Specification
Cover
Cover material(s)
 • leather
Specification Red maroquin leather, with small chains ('à petits fers').
Date of the cover
Specification
Additional remarks
Table of contents
Is there a contemporary (e.g. medieval) table of contents in the text carrier?
Specification
Colophon
Is there a colophon in the text carrier? no
Specification
Rubrication
Are the texts in the text carrier rubricated? no
Heraldry
Number of heraldic items
Locations of the heraldry in the text carrier
Specification
Illustration(s)
Location(s) of the illustration(s)
Types of illustrations
Specification
Additional remarks
Provenance
Provenance Original provenance unknown. From the Collection Barrois. Since 1900-1902 in the Bibliothèque Nationale.
Marks of ownership
Type(s) of mark(s) of ownership
 • ex libris notation(s)
Specification False marks of ownership on fol. 124v: false signatures of Jean, duc de Berry, and king Henri III.
Additional remarks
 • Pohl, M.I., Thomae Hemerken a Kempis opera omnia VII (Friburgi Brisigavorum 1922), 3-30, 31-83, 116-195, 211-329
 • Sommalius, H., Thomae Malleoli a Kempis, Opera omnia... (Antwerpen 1607), 765-781, 791-814, 818-854
 • s.n., Opera Thomae a Campis... (Antwerpen 1574), 299-310, 316-333, 336-361
 • s.n., Opera Thomae a Campis... (Paris 1549)
 • s.n., Opera et libri vite fratris Thome de Kempis... (Nürnberg 1494)
Additional remarks
 • , Het leven van Geert Groote door Thomas van Kempen ('s-Hertogenbosch 1926)
 • Arthur, J.P., The Founders of the New Devotion. Being the Lives of Gerard Groote, Florentius Radewin and their followers, by Thomas à Kempis (London 1905); English translation.
 • Axters, S., Geschiedenis van de vroomheid in de Nederlanden III: De Moderne Devotie 1380-1550 (Antwerpen 1953), 27-31, 85, 87, 175, 186
 • Berg, M.K.A. van den , Thomas van Kempen: Agnietenberger met een missie binnen de muren, Ons geestelijk erf 77 (2003), 9-29
 • Bodemann-Kornhaas, E., Die kleineren Werke des Thomas von Kempen. Eine Liste der handschriftlichen Überlieferung, Ons geestelijk erf 76 (2002), 116-128, 153, 116-128, 151-153
 • Breure, L., Doodsbeleving en levenshouding. Een historisch-psychologische studie betreffende de Moderne Devotie in het IJsselgebied in de 14e en 15e eeuw (Hilversum 1987), 68-76, 92
 • Carasso-Kok, M., Repertorium van verhalende historische bronnen uit de middeleeuwen. Heiligenlevens, annalen, kronieken en andere in Nederland geschreven verhalende bronnen (Den Haag 1981), 406-408; 371
 • Chevalier, U., Répertoire des sources historiques du Moyen Age. Bio-bibliographie I (Paris 1903), 1734, 4507-4510
 • Dijk, R.T.M. van, Prolegomena ad Gerardi Magni Opera omnia (Turnhout 2003), 337-339
 • Egger, K., De taal van Thomas a Kempis, in: , Bijdragen over Thomas a Kempis en de Moderne Devotie, uitgegeven ter gelegenheid van de vijfhonderdste sterfdag van Thomas a Kempis (1471) (Brussel, Zwolle 1971), 67-78
 • Epinay-Burgard, G., Gérard Grote (1340-1384) et les débuts de la Dévotion Moderne (Mainz, Wiesbaden 1970)
 • Geest, P.J.J. van, Thomas a Kempis (1379/80-1471). Een studie van zijn mens- en godsbeeld. Analyse en tekstuitgave van de Hortulus Rosarum en de Vallis Liliorum (Kampen 1996)
 • Gerretsen, J.H., Florentius Radewijns (Nijmegen 1891)
 • Ginneken, J. van, Geert Groote's levensbeeld naar de oudste gegevens bewerkt (Amsterdam 1942)
 • Goudriaan, Koen, De derde orde als onderdeel van de Moderne Devotie, Ons geestelijk erf 74 (2000), 9-32
 • Goudriaan, Koen, Geert Grote: a Founder Fading into Oblivion?, in: Weijert, Rolf de; Ragetli, Kim; Bijsterveld, Arnoud-Jan A. van; Arenthals, Jeannette van (eds), Living Memoria. Studies in Medieval and Early Modern Memorial Culture in Honour of Truus van Bueren (Hilversum 2011), 165-177, 170-171
 • Heene, K., Hagiografisch herschrijven in de 15de eeuw? De casus Johannes Brinckerinck (†1419), Ons geestelijk erf 79 (2005), 252-284
 • Hirsche, K., Prolegomena zu einer neuen Ausgabe der Imitatio Christi nach dem Autograph des Thomas von Kempen II (Berlin 1883), 518-522
 • Jedin, H.J., Thomas von Kempen als Biograph und Chronist, in: Lenhart, Ludwig, Universitas. Dienst an Wahrheit und Leben. Festschrift für Bischof Dr. Albert Stohr II (Mainz 1960), 69-77
 • Kalff, G., Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde II (Groningen 1912), 434-446
 • Kühler, W.J., De betrouwbaarheid der geschiedschrijving van Thomas a Kempis, Nederlands(ch) Archief voor Kerkgeschiedenis N.S. 25 (1932), 50
 • Kühler, W.J., De oorspronkelijke vita Gerardi Magni en haar schrijver, Studiën 65 (1933), 66-105
 • Mierlo, J. van, De Middelnederlandsche letterkunde van omstreeks 1300 tot de renaissance ('s Hertogenbosch and Brussel 1949), 78-79
 • Muller Fz., S., Lijst van Noord-Nederlandsche kronijken met opgave van bestaande handschriften en litteratuur (Utrecht 1880), 95
 • Peijnenburg, J.W.M., De kroniek van het klooster St. Agnietenberg 1398-1477, Verslagen en mededeelingen van de Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis 94 (1979), 11-20, 11-20
 • Persoons, E; Lourdaux, W., Petri Trudonensis. Catalogus scriptorum Windeshemensium (Leuven 1968), 202-211
 • Pohl, M.I., Thomae Hemerken a Kempis opera omnia VII (Friburgi Brisigavorum 1922), 540-544
 • Post, R., De onderlinge verhouding van de vier oude vitae Gerardi Magni en haar betrouwbaarheid, Studia catholica 18 (1942), 313-336, 313-316
 • Post, R.R., The Modern Devotion. Confrontation with reformation and humanism (Leiden 1968), 176-194
 • Rademaker-Helfferich, Bonny, Thomas a Kempis en de moderne devotie: tentoonstellingscatalogus (Brussel 1971), 38-55
 • Romein, J., Geschiedenis van de Noord-Nederlandsche geschiedschrijving in de middeleeuwen. Bijdrage tot de beschavingsgeschiedenis (Haarlem 1932), 181-184
 • Rooij, J. van, Gerard Zerbolt van Zutphen I: Leven en geschriften (Nijmegen, Utrecht, Antwerpen 1936)
 • Scheepsma, W., 'Verzamelt de overgebleven brokken, opdat niets verloren ga'. Over Latijnse en Middelnederlandse levensbeschrijvingen in de sfeer van de Moderne Devotie, in: Wackers, P.W.M., Verraders en bruggenbouwers. Verkenningen naar de relatie tussen Latinitas en Middelnederlandse letterkunde (Amsterdam 1996), 211-238, 334-346
 • Scheepsma, W., Deemoed en devotie. De koorvrouwen van Windesheim en hun geschriften (Amsterdam 1997)
 • Silbert, J.P., Sämtliche Werke des gottseligen Thomas von Kempis, IV (Wien 1840), 10-266; German translation.
 • Sudmann, S., Der Dialogus Novitiorum des Thomas von Kempen. Textgestalt und Textüberlieferung, in: Bodemann, U.; Staubach, N., Aus dem Winkel in die Welt. Die Bücher des Thomas von Kempen und ihre Schicksale (Frankfurt am Main 2006), 188-201
 • Tesser, J., Is Dier de Muiden de oudste biograaf van Geert Groote?, Historisch tijdschrift 11 (1932), 29-37
 • Tiecke, J.G.J., De werken van Geert Groote (Utrecht, Nijmegen 1941)
 • Woerkom, M. van, Florentius Radewijns: leven, geschriften, persoonlijkheid en ideeën, Ons geestelijk erf 24 (1950), 351-364
Additional remarks
Other documentation
Additional remarks
Additional remarks

Authors

Personal details
Name Thomas Hemerken a Kempis
Sex male
Year/date of birth 1379-1380
Year/date of death 1471
Additional remarks
Additional remarks Born in 1379/80 in Kempen (Germany). Educated in Deventer. Since 1399 in the St Agnietenberg monastery near Zwolle (Regular Canons, Congregation of Windesheim). Ordained as a priest in 1413 /14. He was sub-prior in 1425 and in 1448. He died in Agnietenberg.
Role(s) in this text carrier
Memorial text [1090] Dialogus noviciorum
Role Author
Specification
Role(s) in other text carrier(s)
Text carrier [202] Chronicles and biographies concerning the Modern Devotion (De fratribus et sororibus vitae communis in Hollandiae); Brussels, KB, ms. 8849-8859
Memorial text [636] De ortu montis Agnetis prope Zwollis (incomplete)
Role Author
Specification
Text carrier [270] Poems on Geert Grote and Floris Radewijns, and other texts (Novale sanctorum); Vienna, ÖNB, ms. Series nova, 12708-12709
Memorial text [1027] Dialogus noviciorum by Thomas a Kempis (shorter version)
Role Author
Specification
Text carrier [291] Chronicle of the St Agnietenberg Monastery near Zwolle by Thomas a Kempis (Chronica Montis Sanctae Agnetis) (edition)
Memorial text [1092] Chronica Montis Sanctae Agnetis
Role Author
Specification

Memorial text in: [285] Dialogus Noviciorum, including biographies of members of the Modern Devotion; Paris, BN, ms. NAL 728 [285]

Keywords (type(s) of memorial text)
Keywords (type(s) of memorial text)
 • biographies
Title and MeMO memorial text ID
Title Dialogus noviciorum
MeMO memorial text ID 1090
Pagination or foliation
Page(s)
Specification
Folio(s)
 • Folio 1r to 124v
Specification
Date of creation (physical object)
Date >1400-<1500
Argumentation
 • based on research
Specification 15th century.
Date of creation (contents of the text)
Date >1436-<1450
Argumentation
 • based on research
Specification Q.v. Kühler 1933; Post 1942-1943; Epinay-Burgard 1970, 4-5.
Period covered by the memorial text
Date 1340-1430
Argumentation
 • date(s) are mentioned in the text
Specification
Additional remarks
Original institution(s)
Institution [318] Heer Florenshuis, Broeders des gemenen levens (Florens's House, Brethren of the Common Life), Deventer
Argumentation
Specification
Name
Name of the commissioning party of the original text
Composition of the commissioning party
Specification (composition)
Members of the commissioning party
Commissioning person(s)
Commissioning institution(s)
Additional remarks
Language
Language
 • Latin
Specification
Description of hands
Description of hands One hand.
Statement of responsibility
Person(s)
Name Thomas Hemerken a Kempis
Sex male
Year of birth 1379-1380
Year of death 1471
Role Author
Specification
Remarks Born in 1379/80 in Kempen (Germany). Educated in Deventer. Since 1399 in the St Agnietenberg monastery near Zwolle (Regular Canons, Congregation of Windesheim). Ordained as a priest in 1413 /14. He was sub-prior in 1425 and in 1448. He died in Agnietenberg.
Additional remarks
Place(s) of production
Place(s) of production
Users
Intended users/audience
Specification
Usage
Intended place of usage
Specification (intended place)
Depository inside the institution
Specification (depository)
Traces of usage
Additional remarks
Order of the data in the text
Type of registration
Specification
Filiation
Filiation Other manuscripts that contain the complete Dialogus Noviciorum: Brussels, KB, 11915-11919 (from Leuven); Den Haag, KB, 75 G 70 (from Groß-Frankenthal near Worms); Cologne, Historisches Archiv, GB Qu. 134 (from Cologne); Copenhagen, KB, Kall. 299 qu. (from Bordesholm); Liège, BPAM, Sect.hist. 6 L 23 (from Liège); Vienna, ÖNB, s.n. 12835 (from Herent near Leuven). A shorter version is transmitted in: Vienna, ÖNB, s.n. 12708-12709 (from Rooklooster near Brussels) (MeMO Text Carrier ID 270). Only the Vita Gerardi Magni in: Paris, BN, Latin 14586 (from Saint Victor near Paris).
Narrative source containing one or more biographies
Biography/gesta of members of a convent (brothers, sisters)
Short summary of the contents Didactic treatise, mainly comprising of biographies within a dialogue between a novice and a senior. Included are vitae of Geert Grote (1340-1384), Florens Radewijns (d. 1400), and nine pupils of Florens Radewijns at Deventer (who died between 1392 and 1430). The lives contain letters and fragments of writings by or concerning these brothers.
Completeness of the texts
Number of biographies/gesta for men 11
Number of biographies/gesta for women
Structure of the biographies/gesta
 • thematical
Biographical information
Type of the biographical information
 • age and death of the person
 • profession of the person into the institution
 • literary production of the person
 • name of the person
 • special deeds of the person
 • miracles and visions connected to the person
 • function of the person inside the institution
 • virtues of the person
Specification
Additional remarks
Incipit
Incipit Colligite quae superaverunt fragmenta: ne pereant. Verbum Christi est ad discipulos suos....
Explicit
Explicit ...qui humilibus semper dat specialem devotionis gratiam et post praesentis vitae laborem bene exercitatis gloriam sempiternam.
Illustration(s)
Illustrations or decorations
Medieval Memoria Online v1.1 — © 2019 Utrecht University