Medieval Memoria Online

Description - Text Carrier

Chronicles (e.g., Vitae Abbatum omnium, qui coenobio Adoverdiano praefuerunt); Groningen, UB, ms. 136 A

Add extra information

Title and MeMO text carrier ID
MeMO text carrier ID 287
Name Chronicles (e.g., Vitae Abbatum omnium, qui coenobio Adoverdiano praefuerunt); Groningen, UB, ms. 136 A
[1084] Vitae Abbatum omnium, qui coenobio Adoverdiano praefuerunt 125r - 146r
Category
Type of text carrier Manuscript with more than one text
Classification Miscellany
Short description Late 17th century manuscript containing amongst others a copy of the Chronicle of the Abbots of Aduard, that offers the most reliable text concerning the years 1528-1578. (The two 16th century copies do not include these last 50 years.)
Additional remarks
Holding institution Groningen, Universiteitsbibliotheek Groningen
Collection
Entry number collection
Identifier in collection HANDS 136 A
Link to online description
Alternative collection Olim: Societas Pro Excolendo Iure Patrio. Old signature: 4o no. 27.
Alternative collection identifiers P.E. 93
Accessibility
Additional remarks
Original institution(s)
Original institution(s)
Dates of separate texts
Date
 • >1650-<1700
Author(s)
Author(s)
Text material(s)
 • paper with watermark
Watermark(s) A bottle-shaped vessel with the letters F.F.
Number of leaves 227
Collation Quires of 8 leaves.
Dimensions (mm)
Height x width 190 x 145
Condition of the text carrier
Conservation
Adaptations
Type(s) of adaption
Specification
Cover
Cover material(s)
Specification
Date of the cover
Specification
Additional remarks
Table of contents
Is there a contemporary (e.g. medieval) table of contents in the text carrier?
Specification
Colophon
Is there a colophon in the text carrier? no
Specification
Rubrication
Are the texts in the text carrier rubricated? no
Heraldry
Number of heraldic items
Locations of the heraldry in the text carrier
Specification
Illustration(s)
Location(s) of the illustration(s)
Types of illustrations
Specification
Additional remarks
Provenance
Provenance Owned by mr. R.K. Driessen, archivist at Groningen. At the auction of his books in 1832, it was acquired by the society 'Pro Excolendo Iure Patrio'.
Marks of ownership
Type(s) of mark(s) of ownership
Specification
Additional remarks
 • Brugmans, H., De kroniek van het klooster Aduard, Bijdragen en Mededelingen van het Historisch Genootschap, (1902), 35-110
 • Heussen, H.F. van, Historia episcopatuum foederati Belgii II (Leiden 1719), 32-43
 • Koppius, F., Specimen theologicum continens vitas ac gesta abbatum Adwerdiensum XV (Groningen 1850)
 • Mol, Hans, Moolenbroek, Jaap van, De abtenkroniek van Aduard. Studies, editie en vertaling (Hilversum and Leeuwarden 2010), 258-328
 • Rijn, H. van, Kerkelijke historie ende outheden der zeven Vereenigde Nederlanden V (Leiden 1726), 325-353
 • Rijn, H. van, Oudheden en gestichten van Groningen en Groningerland, mitgaders van het Land van Drent (Leiden 1724), 211-322
Additional remarks
 • Bakker, F.; Schaïk, Remi van, Aduard, Richardus de Busto (Richard van Aduard), in: Margry, P.J.; Caspers, C., Bedevaartplaatsen in Nederland I (Amsterdam and Hilversum 1997), 94-96
 • Boersma, J.W., De opgraving van abdij Aduard, in: Arkema, J., Eén klooster, drie dorpen. Geschiedenis van Aduard, Den Ham en Den Horn 1192-1992 (Bedum 1992), 37-46, 37-46
 • Bremmer jr., R.H., Hir is eskriven. Lezen en schrijven in de Friese landen rond 1300 (Hilversum and Leeuwarden 2004)
 • Bruch, H., Kroniek der Friese kronieken. Antikritiek op Bolhuis' kritiek (Leeuwarden 1952), 10
 • Brugmans, H., De kroniek van het klooster Aduard, Bijdragen en Mededelingen van het Historisch Genootschap 23 (1902),
 • Carasso-Kok, M., Repertorium van verhalende historische bronnen uit de middeleeuwen. Heiligenlevens, annalen, kronieken en andere in Nederland geschreven verhalende bronnen (Den Haag 1981), 419-420; 383
 • Damen, C.I., Geschiedenis van de Benediktijnenkloosters in de provincie Groningen (Assen 1972), 14
 • Ebels-Hoving, B., Nederlandse geschiedschrijving 1350-1530. Een poging tot karakterisering, in: Santing, Catrien; Ebels-Hoving, B.; Tilmans, C.P.H.M., Genoechlicke ende lustige historiën. Laatmiddeleeuwse geschiedschrijving in Nederland (Hilversum 1987), 217-242
 • Engen, Hildo van, Handschriften en drukken, in: Moolenbroek, Jaap van; Mol, Hans, De abtenkroniek van Aduard. Studies, editie en vertaling (Hilversum and Leeuwarden 2010), 229-237
 • Heiden, P. van der, De hervormde kerk te Aduard: ziekenzaal van het Cisterciënzer klooster St.-Bernard, Groninger kerken 8 (1991), 81-87, 81-87
 • Koppius, F., Specimen theologicum continens vitas ac gesta abbatum Adwerdiensium XV (Groningen 1850)
 • Mol, Hans, Aduard 1192-1594. Een korte geschiedenis van het klooster, in: Arkema, J., Eén klooster, drie dorpen. Geschiedenis van Aduard, Den Ham en Den Horn 1192-1992 (Bedum 1992), 19-36
 • Moolenbroek, Jaap van; Mol, Hans, De abtenkroniek van Aduard. Studies, editie en vertaling (Hilversum and Leeuwarden 2010)
 • Muller Fz., S., Lijst van Noord-Nederlandsche kronijken met opgave van bestaande handschriften en litteratuur (Utrecht 1880), 79-80
 • Nanninga Uitterdijk, J., Geschiedenis der voormalige abdij der Bernardijnen te Aduard (Groningen 1870)
 • Post, R.R., Het Sint Bernardsklooster te Aduard. Eene bijdrage tot de geschiedenis der kloosters in Groningen, Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht 47 (1922), 168-277, 168-277
 • Post, R.R., Het Sint Bernardsklooster te Aduard. Eene bijdrage tot de geschiedenis der kloosters in Groningen, Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht 48 (1923), 1-236, 1-236
 • Post, R.R., Kerkgeschiedenis van Nederland in de middeleeuwen II (Utrecht 1957), 196-197
 • Potthast, A.F., Repertorium fontium historiae medii aevi, primum ab Augusto Potthast digestum, nunc cura collegii historicorum e pluribus nationibus emendatum et auctum III (Rome 1970), 259-260
 • Praamstra, H.; Boersma, J.W., Die archäologischen Untersuchungen der Zisterzienserabteien Clarus Campus (Klaarkamp) bei Rinsumageest (Fr.) und St. Bernardus in Aduard (Gr.), Palaeohistoria XIX (1977), 173-259 (183-202)
 • Romein, J., Geschiedenis van de Noord-Nederlandsche geschiedschrijving in de middeleeuwen. Bijdrage tot de beschavingsgeschiedenis (Haarlem 1932), 143, 151-154
 • Schaïk, Remi van; Bakker, F., Aduard, H. Bernardus en/of O.L. Vrouw, mirakelkruis, in: Margry, P.J.; Caspers, C., Bedevaartplaatsen in Nederland I (Amsterdam and Hilversum 1997), 97-99, 97-99
 • Tromp, C., Groninger kloosters (Assen and Maastricht 1989), 28-34
 • Willebrands, A., De St. Benedictusabdij te Menterwold, Cîteaux in de Nederlanden 7 (1956), 218-220, 218-220
Additional remarks
Other documentation
Additional remarks
Additional remarks

Memorial text in: [287] Chronicles (e.g., Vitae Abbatum omnium, qui coenobio Adoverdiano praefuerunt); Groningen, UB, ms. 136 A [287]

Keywords (type(s) of memorial text)
Keywords (type(s) of memorial text)
 • biographies
Title and MeMO memorial text ID
Title Vitae Abbatum omnium, qui coenobio Adoverdiano praefuerunt
MeMO memorial text ID 1084
Pagination or foliation
Page(s)
Specification
Folio(s)
 • Folio 125r to 146r
Specification
Date of creation (physical object)
Date >1650-<1700
Argumentation
 • based on research
Specification End of the 17th century, q.v. Brugmans 1902, 11.
Date of creation (contents of the text)
Date <1494->1578
Argumentation
 • based on research
Specification
Period covered by the memorial text
Date 1192-1578
Argumentation
 • date(s) are mentioned in the text
Specification
Additional remarks
Original institution(s)
Institution [30] St. Bernardusabdij (Aduard) (St Bernard's Abbey (Aduard)), Aduard
Argumentation
Specification
Name
Name of the commissioning party of the original text
Composition of the commissioning party
Specification (composition)
Members of the commissioning party
Commissioning person(s)
Commissioning institution(s)
Additional remarks
Language
Language
 • Latin
Specification
Description of hands
Description of hands
Statement of responsibility
Person(s)
Additional remarks
Place(s) of production
Place(s) of production
Users
Intended users/audience
Specification
Usage
Intended place of usage
Specification (intended place)
Depository inside the institution
Specification (depository)
Traces of usage
Additional remarks
Order of the data in the text
Type of registration chronologically
Specification
Filiation
Filiation Apart from Groningen, UB, P.E. 93 there are 7 other 17th and 18th century manuscripts containing the complete Lifes of the Aduard Abbots up until the year 1578 (Van Engen 2010, 233-235; stemma at p. 237). These are: Groningen, UB, hs. 136 (first half 17th century); Groningen, Groninger Archieven, Kloosterarchieven inv.nr. 53 (from 1705?); Groningen, UB, hs. 135 (before 1736); Groningen, Groninger Archieven, Register Feith quarto inv.nr. 2 (before 1741); The Hague, KB, hs. 70 H 65 (before 1775); Leiden, UB, hs. BPL 180c (before 1775); Groningen, UB, hs. 136a (18th century).
Narrative source containing one or more biographies
Biography/gesta of officials (members of a convent/religious order)
Short summary of the contents Lives of the abbots of Aduard, from the foundation of the monastery until the year 1578.
Completeness of the texts All abbots seem to have been mentioned, although some are considered more elaborately than others.
Number of biographies/gesta for men 33
Number of biographies/gesta for women
Structure of the biographies/gesta
 • chronological
Biographical information
Type of the biographical information
 • special deeds of the person
 • function of the person inside the institution
 • age and death of the person
 • name of the person
 • virtues of the person
Specification
Additional remarks
Incipit
Incipit Anno Domini MCXCII nonis iulii, ipso videlicet sancti Bonifatii episcopi et martyris sociorumque eius die...
Explicit
Explicit ...Anima eius omniumque fidelium requiescant in perpetua pace. Amen.
Illustration(s)
Illustrations or decorations
Medieval Memoria Online v1.1 — © 2019 Utrecht University