Medieval Memoria Online

Description - Parish

Grote of St. Bavokerk in Haarlem, Noord-Holland, NL

MeMO institution ID and name
MeMO institution ID 296
Name (Dutch) Grote of St. Bavokerk
Name (English) St Bavo's Church
Patron saint(s)
 • Bavo
Additional remarks
Location (according to current geography)
Province Noord-Holland, NL - Netherlands
Settlement Haarlem
Coordinates 104/488A
Diocese before 1559 Utrecht
Diocese after 1559 Haarlem
Parish Haarlem - Sint Bavo
Date of foundation <1100
Founder(s) or main benefactor(s)
Right of collation
Phases in the institutional history It is likely that the current church originally started out as a chapel (eleventh century): in 1063 a chapel at Haarlem is mentioned as daughter of the parish of Velsen. A church is mentioned in 1245. It is likely that there was already a church in the twelfth century. After the episcopal redivision of the Low Countries in 1559 this church became the cathedral of the newly founded diocese of Haarlem. A cathedral chapter was formed by the incorporation of the secular canons of Geervliet and the regular canons of Heiloo. In the literature it is sometimes wrongly stated that the chapter was established already in 1479.
Date of reformation (or dissolution) 1577
Additional remarks
Extant memorial objects and/or texts concerning memoria
Memorial objects
Text carriers
 • Boer, J.N. de e.a., De Bavo te boek. Bij het gereedkomen van de restauratie van de Grote of St. Bavokerk te Haarlem (Haarlem 1985)
 • Brock (e.d.), Maarten; Bogaart, Ruud, Een kerk in de steigers : de restauratie van de Grote of Sint-Bavokerk te Haarlem (1981-1985) (Haarlem 2002)
 • Bueren, T. van, Tot lof van Haarlem: het beleid van de stad Haarlem ten aanzien van de kunstwerken uit de geconfisqueerde geestelijke instellingen (Hilversum 1993), 49
 • Gerlings CZ., H.; Thijm, Jozef Albert Alberdingk ; Enschede, A.J., Beschrijving der Wapens in de Groote of St. Bavo's Kerk te Haarlem (Haarlem 1873)
 • Hartog, Elizabeth den, De Oudste Kerken van Holland. Van kerstening tot 1300 (Utrecht 2002), 129
 • Janssen , Corneille F., De Grote- of St. Bavokerk te Haarlem : de geschiedenis van haar bouw en inrichting tot de Reformatie (Haarlem 1985)
 • Joosting & Muller Hzn., J.G.C.& S., Bronnen voor de geschiedenis der kerkelijke rechtspraak in het bisdom Utrecht in de Middeleeuwen. I: S. Muller Hzn, De indeeling van het bisdom (The Hague 1915), 299
 • Kok, Johan C., Restauratie Grote- of St. Bavo Kerk van 1983 tot 1984 : een restauratieverslag (Haarlem 1984)
 • Numan, A.M., Noord-Hollandse kerken en kapellen in de Middeleeuwen, ca. 720-1200 (Zutphen 2005), 131-132
 • Roelofs, A.J., De wapens van de Haarlemse bisschoppen; een bijdrage tot de kerkelijke heraldiek., in: Goudriaan, D.F. ; Moerbeek , F.; Hemert , van P.M., Gedenkboek 1948-1978; Afdeling Kennemerland van de Nederlandse Genealogische Vereniging. Haarlem (Haarlem 1979), 96-104, 96-104
 • Wüstefeld, W.C.M., De boeken van de Grote of Sint Bavokerk : een bijdrage tot de geschiedenis van het middeleeuwse boek in Haarlem (Hilversum [etc.] 1989)
Links

Building history

General date of construction 1300-1400
Church or chapel(s)
Name Haarlem, St Bavo's Church
Date of foundation
Date of consecration
Short history of the building stages 1370: After a fire in 1370 the current church was constructed in several building stages. 1370: Originally restorations were made to the old nave and transept. 1370-1400: Construction of the choir/choir aisle and transept 1445-1455: Construction of the (northern) transept and nave. 1471-1472: Demolition of the old nave and tower. 1483- 1495: Renovations. 1483:Construction of the main nave. 1495: Addition of a section to the transept. 1506: Replacement of the tower. 1875-1918, 1964-1968 and 1981-1985: Restoration. Several extension were made to the church. For example some chapels like the Holy Ghost chapel and the Leprosy chapel (fifteenth century).
Additional remarks Part of the inventory are several bells. For example bells made by Geert van Wou (1503). Famous is the main church organ made by Christiaan Müller (1735-1738; organ-case made by Hendrik de Werff). This organ was played on by Wolfgang Amadeus Mozart. Also part of the inventory are numerous memorial tombs (fifteenth - eighteenth century).
Burial ground
Location Church and churchyard
Date of consecration
Date of clearance
Extant building remnants
Demolition
Additional remarks
Medieval Memoria Online v1.1 — © 2019 Utrecht University