Medieval Memoria Online

Description - Parish

HH. Johannes de Doper en Cyriacuskerk (Grote Kerk) in Hoorn, Noord-Holland, NL

MeMO institution ID and name
MeMO institution ID 306
Name (Dutch) HH. Johannes de Doper en Cyriacuskerk (Grote Kerk)
Name (English) SS John the Baptist and Cyriacus's Church (Grote Kerk)
Patron saint(s)
  • John the Baptist
  • Cyriacus
Additional remarks
Location (according to current geography)
Province Noord-Holland, NL - Netherlands
Settlement Hoorn
Coordinates 133/517
Diocese before 1559 Utrecht
Diocese after 1559 Haarlem
Parish Hoorn
Date of foundation 1323
Founder(s) or main benefactor(s)
Right of collation Chapel and collegiate church of St Mary-at-the-Court (The Hague).
Phases in the institutional history It is likely that originally the church was founded in 1323. In 1479 St John the Baptist and St Cyriacus's Church was incorporated with the collegiate church of St Mary-at-the-Court (The Hague).
Date of reformation (or dissolution)
Additional remarks
Extant memorial objects and/or texts concerning memoria
Memorial objects
Text carriers
  • Abbing, C.A., Beknopte geschiedenis der stad Hoorn, en verhaal van de stichting, voltooijing en verfraaijing van de Groote kerk, tot op den brand, die haar vernielde op den 3den Augustus 1838; met pltn (Hoorn 1839)
  • Baltus, J.M. ; Buur, A.P. ; Hoorn, Margreet van , De Grote Kerk te Hoorn (Hoorn 1983)
  • Dunk, T.H. von der, Herbouwing zooals dezelve vroeger was: de wederopbouw van de Grote Kerk van Hoorn na de brand van 1838: een voorbeeld van "cultuurbeleid" in de tijd van Koning Willem I., Kunstlicht: Periodical concerning art and architecture from the antiquity until present (day). 10 (1989), 2-15, 2-15
  • Joosting & Muller Hzn., J.G.C.& S., Bronnen voor de geschiedenis der kerkelijke rechtspraak in het bisdom Utrecht in de Middeleeuwen. I: S. Muller Hzn, De indeeling van het bisdom (The Hague 1915), 329
  • Pollmann, Tessel, Herbestemming van kerken (The Hague 1995)
  • Stumpel, H. A. M., Het gerestaureerde klokkenspel in de toren van de grote kerk : Vereniging Het Carillon te Hoorn, Oud Hoorn: Periodical society Oud Hoorn. 13 (1991), 93-97, 93-97
  • Wiersma, P. , De Grote Kerk van Hoorn; de geschiedenis van een Hollandse stadskerk, die in de 19de eeuw twee keer afbrandde., Bulletin: Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond (KNOB) 4 (1981), 169-231, 169-231
Links

Building history

General date of construction
Church or chapel(s)
Name Hoorn, SS John the Baptist and Cyriacus's Church
Date of foundation 1369
Date of consecration
Short history of the building stages The current church is a substitute of the original parish church. 1844: Construction of a neocolonialism church after the medieval church burned down in 1838. 1881-1883: Construction of the current neo-Renaissance church. 1938-1939: Construction of the current steeple (tower).
Additional remarks 1968, 1985-1986: Nowadays the church is in use as a shopping centre.
Burial ground
Location
Date of consecration
Date of clearance
Extant building remnants
Demolition
Additional remarks
Medieval Memoria Online v1.1 — © 2018 Utrecht University