Medieval Memoria Online

Description - Text Carrier

Two Chronicles (Chronicon comitum Hollandiae and Cronica de Gelria); Brussels, KB, ms. 8343

Add extra information

Title and MeMO text carrier ID
MeMO text carrier ID 308
Name Two Chronicles (Chronicon comitum Hollandiae and Cronica de Gelria); Brussels, KB, ms. 8343
[1230] Latin letter from N. Vosmerus to Andreas Schottus, donating this manuscript. 2 -
[1229] Chronicon comitum Hollandiae et episcoporum Ultraiectensium (second redaction) 3r - 249r
[1231] A legend of Delft, in Dutch 113 -
[1171] Chronicon de Gelria 124r - 127r
[1232] Genealogical table of William the Conqueror 163 -
Category
Type of text carrier Manuscript with more than one text
Classification Miscellany
Short description Early 16th century manuscript containing a copy of the second redaction of the Chronicon comitum Hollandiae et episcoporum Ultraiectensium by Jan Gerbrandszoon van Leiden, followed by a short anonymous Cronica de Gelria.
Additional remarks
Holding institution Brussels, Koninklijke Bibliotheek van België / Bibliothèque Royale de Belgique
Collection
Entry number collection
Identifier in collection 8343
Link to online description
Alternative collection Cat. XI 7241
Alternative collection identifiers
Accessibility
Additional remarks
Original institution(s)
Original institution(s)
Dates of separate texts
Date
 • ca.1500
 • ca.1510
Author(s)
Author(s)
 • Johannes Gherbrandi a Leydis
Text material(s)
 • paper with watermark
Watermark(s) Several watermarks, see Van den Gheyn 1927, 84.
Number of leaves 249
Collation
Dimensions (mm)
Height x width 280 x 215
Condition of the text carrier
Conservation Damaged.
Adaptations
Type(s) of adaption
 • extra pages/leaves sewn/glued in
Specification
Cover
Cover material(s)
Specification
Date of the cover Modern (20th century)
Specification
Additional remarks
Table of contents
Is there a contemporary (e.g. medieval) table of contents in the text carrier?
Specification
Colophon
Is there a colophon in the text carrier? no
Specification
Rubrication
Are the texts in the text carrier rubricated? no
Heraldry
Number of heraldic items
Locations of the heraldry in the text carrier
Specification
Illustration(s)
Location(s) of the illustration(s)
Types of illustrations
Specification
Additional remarks
Provenance
Provenance In 1610 Michael Vosmerus gave this manuscript to Andreas Schottus (f.3r: Ex dono D. Vosmeri Michaelis, sum And. Schotti, anno 1610). Andreas Schottus (1552-1629) was a jesuit priest from the Duchy of Brabant. He died in Antwerp.
Marks of ownership
Type(s) of mark(s) of ownership
 • ex libris notation(s)
Specification
Additional remarks
 • Sweertius, F., Rerum Belgicarum annales chronici et historici de bellis, urbibus, situ et moribus gentis, antiqui recentioresque scriptores I (Frankfurt 1620), 1-349
Additional remarks No edition of the Chronicon de Gelria (NaSo NL0518, Carasso-Kok no. 146) is available.
 • Anrooij, W. van, De Haarlemse gravenportretten: Hollandse geschiedenis in woord en beeld (Hilversum 1997)
 • Bolhuis van Zeeburgh, J., Hollandsche geschiedbronnen voor het Beiersche tijdperk, 1345-1436, Bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis en oudheidkunde 8 (1875), 365-374
 • Bruch, H., Supplement bij de geschiedenis van de noord-Nederlandse geschiedschrijving in de middeleeuwen van dr. Jan Romein (Haarlem 1956), 43-46
 • Carasso-Kok, M., Repertorium van verhalende historische bronnen uit de middeleeuwen. Heiligenlevens, annalen, kronieken en andere in Nederland geschreven verhalende bronnen (Den Haag 1981), 172, 326-328; 146, 302
 • Chevalier, U., Répertoire des sources historiques du Moyen Age. Bio-bibliographie I (Paris 1903), 1764
 • Ebels-Hoving, B., Johannes a Leydis en de eerste humanistische geschiedschrijving van Holland, Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden 100 (1985), 26-51
 • Ebels-Hoving, B., Nederlandse geschiedschrijving 1350-1530. Een poging tot karakterisering, in: Ebels-Hoving, B.; Santing, Catrien; Tilmans, C.P.H.M., Genoechlicke ende lustige historiën. Laatmiddeleeuwse geschiedschrijving in Nederland (Hilversum 1987), 217-242
 • Gheyn, J. Van den, Catalogue des manuscrits de la Bibliothèque Royale de Belgique, XI (Renaix 1927), 83-84; 7241
 • Hintzen, J.D., Het Chronicon comitum Hollandiae episcoporum Ultraiectensium Joh. Gerbrandi a Leydis, Bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis en oudheidkunde 9 (1922), 131-143
 • Hoop Scheffer, J.G. de, De kronijk van Jan Gerbrands van Leiden en 't Haarlemsche kettergeding van 1458 in 't vervolg dier kronijk, Studiën en bijdragen op 't gebied der historische theologie 3 (1876), 133-138, 133-138
 • Janse, A., Grenzen aan de macht. De Friese oorlog van de graven van Holland omstreeks 1400 (The Hague 1993)
 • Janse, A., Ridderslag en ridderlijkheid in laat-middeleeuws Holland, Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden 112 (1997), 317-335, 329
 • Levelt, S., Johannes a Leydis, in: Dunphy, G., The encyclopedia of the medieval chronicle (Leiden, Boston 2010), 923
 • Lulofs, M., Die van Brero heeft men eens gesien. De Brederode-kroniek van Jan van Leyden (ca. 1485), in: Ebels-Hoving, B.; Santing, Catrien; Tilmans, C.P.H.M., Genoechlicke ende lustige historiën. Laatmiddeleeuwse geschiedschrijving in Nederland (Hilversum 1987), 79-100
 • Muller Fz., S., Lijst van Noord-Nederlandsche kronijken met opgave van bestaande handschriften en litteratuur (Utrecht 1880), 17-18, 24
 • Muller, J.W., Een nieuw bericht omtrent Maerlant's leven en werken, Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 28 (1909), 278-279
 • Noordzij, A., Chronica de Gelria, in: Dunphy, G., The encyclopedia of the medieval chronicle (Leiden, Boston 2010), 339
 • Post, R.R., Kerkgeschiedenis van Nederland in de middeleeuwen I (Utrecht 1957), 195-196
 • Potthast, A.F., Bibliotheca Historica Medii Aevi. Wegweiser durch die Geschichtswerke des europäischen Mittelalters bis 1500 I (Berlin 1896), 662
 • Roefs, V.J.G., De Egmondsche abtenkroniek van Iohannes a Leydis O. Carm. (Sittard 1942), 15-30
 • Romein, J., Geschiedenis van de Noord-Nederlandsche geschiedschrijving in de middeleeuwen. Bijdrage tot de beschavingsgeschiedenis (Haarlem 1932), 116-121
 • Stapel, R.J.; Vries, Jenine de, Leydis, Pauli, and Berchen Revisited. Collective History Writing in the Low Countries in the Late Fifteenth Century, The Medieval Low Countries. An Annual Review I (2014), 95-137
 • Tilmans, K. , Aurelius en de Divisiekroniek van 1517. Historiografie en humanisme in Holland in de tijd van Erasmus (Hilversum 1988)
 • Werff, E.O. van der, De werken van Dirk Frankensz. Pauw (Groningen 1983), 20-22, 54-62
 • Werff, E.O. van der, Twee Egmondse abtenlijsten in de werken van Theodericus Pauli (ca. 1417-1493), in: Mostert, M.; Vis, G.N.M.; Margry, P.J., Heiligenlevens, annalen en kronieken. Geschiedschrijving in middeleeuws Egmond (Hilversum 1990), 145-169, 145-148
 • Wind, S. de, Bibliotheek der Nederlandsche geschiedschrijvers I (Middelburg 1835), 98-102
 • Zimmermann, Benoît-Marie de Sainte Croix, Les carmes humanistes (environ 1465 jusque 1525), Études Carmélites 20 (1935), 66-67
Additional remarks
Other documentation
Additional remarks
Additional remarks

Authors

Personal details
Name Johannes Gherbrandi a Leydis
Sex male
Year/date of birth >1455
Year/date of death >1503
Additional remarks
Additional remarks Entered the Carmelite monastery in Haarlem >1455. Prior there in 1476. 1479-1480 Prior Carmelite monastery in Woudsend. 1495 Subprior in Haarlem. Probably died in Haarlem in 1504, although 1525 is also mentioned. He had connections with the house of Brederode. Roefs, 1-25, Ebels, 'Johannes', 31.
Role(s) in this text carrier
Memorial text [1229] Chronicon comitum Hollandiae et episcoporum Ultraiectensium (second redaction)
Role Author
Specification
Role(s) in other text carrier(s)
Text carrier [27] Biographies of the abbots of the Egmond abbey by Johannes a Leydis (Opusculum de gestis regalium abbatum) (first version); The Hague, KB, ms. 132 F 15
Memorial text [118] Opusculum de gestis regalium abbatum monasterii sancti Athalberti ordinis sancti Benedicti in Egmonda (first edition)
Role Author
Specification
Text carrier [30] Chronicles (Annales Regalium Abbatum Egmondensis Coenobii and Gouds Kroniekje); Leeuwarden, Tresoar, Fries Genootschap ms. 466
Memorial text [119] Opusculum de gestis regalium abbatum monasterii sancti Athalberti ordinis sancti Benedicti in Egmonda (second edition)
Role Author
Specification A Leydis was author of the first part up to 1484, which was edited later.
Text carrier [28] Biographies of the abbots of the Egmond abbey (Opusculum de gestis regalium abbatum) (second version); Leiden, UB, ms. BPL 1818
Memorial text [120] Opusculum de gestis regalium abbatum monasterii sancti Athalberti ordinis sancti Benedicti in Egmonda (second edition)
Role Author
Specification A Leydis was author of the first part up to 1484, which was edited later.
Text carrier [29] Chronicles (Opusculum de gestis regalium abbatum, Historia episcoporum Traiectensium and chronicles of noble houses); Brussels, KB, ms. 6045-6054
Memorial text [121] Opusculum de gestis regalium abbatum monasterii sancti Athalberti ordinis sancti Benedicti in Egmonda (second edition)
Role Author
Specification
Text carrier [31] Chronicles (e.g. Opusculum de gestis..., Histoire des principales maisons de Hollande); Brussels, KB, ms. II 1303
Memorial text [122] Opusculum de gestis regalium abbatum monasterii sancti Athalberti ordinis sancti Benedicti in Egmonda (second edition)
Role Author
Specification
Text carrier [112] Chronicles of several noble houses (e.g., Chronicle of the house of Brederode or Brederodekroniek) and other texts; Detmold, NWSA, ms. L 3 Holland no 429
Memorial text [422] Chronicle of the house of Brederode Kroniken ende gesten des edele ende hoochgeboren heeren van Brederode in Hollandt continued up to 1576
Role Author
Specification
Text carrier [113] Chronicles of several noble houses, e.g. Chronicle of the house of Brederode (Brederodekroniek); Haarlem, NHA, 176, no. 1039
Memorial text [914] Chronicle of the house of Brederode Cronijcken der hoochgeboren edelre heeren Van Brederode in Hollandt
Role Author
Specification
Text carrier [245] Chronicle of the noble house of Brederode or Brederodekroniek; Detmold, NWSA, ms. L 3 Holland no. 430
Memorial text [918] Kroniken ende gesten des edele ende hoochgeboren heeren van Brederode in Hollandt
Role Author
Specification
Text carrier [247] Chronicles of noble houses (Brederode (Brederodekroniek), Culemborch, Egmond and Vianen); The Hague, NA, Cousebant no. 1051
Memorial text [919] Chronicle of the house of Brederode Kroniken ende gesten des edele ende hoochgeboren heeren van Brederode in Hollandt continued up to 1556
Role Author
Specification
Text carrier [248] Chronicles in Latin of the noble houses of Brederode and Egmond, and the Chronicle of Holland; Brussels, KB, ms. 5376-5378
Memorial text [923] Cronica illustrium dominorum de Brederueden
Role Author
Specification
Text carrier [249] Chronicle in Latin of the noble house of Brederode (Cronica illustrium dominorum de Brederueden); Utrecht, UB, ms. 779
Memorial text [925] Cronica illustrium dominorum de Brederueden
Role Author
Specification
Text carrier [251] Chronicle in French of the noble house of Brederode (Chroniques et gestes des nobles Seigneurs de Brederode); Utrecht, UB, ms. 3 L 15
Memorial text [926] Chroniques et gestes des nobles Seigneurs de Brederode
Role Author
Specification
Text carrier [250] Chronicle and genealogy of the noble house of Brederode (Brederodekroniek); Utrecht, UB, ms. 15 C 19
Memorial text [928] Kroniken ende gesten des edele ende hoochgeboren heeren van Brederode in Hollandt
Role Author
Specification
Text carrier [315] Chronicle of Holland and Utrecht by Johan van Leiden (Chronicon comitum Hollandiae), vitae and other historiographical notes; Alkmaar, RA, ms. 128 A 1
Memorial text [1223] Chronicon comitum Hollandiae et episcoporum Ultraiectensium (first redaction, with interpolations)
Role Author
Specification
Text carrier [316] Chronicle of Holland and Utrecht by Jan van Leiden (Chronicon comitum Hollandiae) (first redaction); Leiden, UB, ms. BPL 127 D
Memorial text [1225] Chronicon comitum Hollandiae et episcoporum Ultraiectensium (first redaction)
Role Author
Specification
Text carrier [317] Chronicles of the Low Countries (e.g., Chronicon comitum Hollandiae by Jan van Leiden); London, BL, ms. Cotton, Vitellius E VI
Memorial text [1226] Chronicon comitum Hollandiae et episcoporum Ultraiectensium (first redaction)
Role Author
Specification
Text carrier [318] Chronicle of Holland and Utrecht by Jan van Leiden (Chronicon comitum Hollandiae); Trier, SB, ms. 1288/79
Memorial text [1227] Chronicon comitum Hollandiae et episcoporum Ultraiectensium (first redaction, interpolated)
Role Author
Specification
Text carrier [472] Chronicle of noble houses (Brederodekroniek), Haarlem, NHA, 176, no. 1041
Memorial text [2397] Brederodekroniek
Role Author
Specification
Text carrier [473] Chronicle of noble houses (Brederodekroniek), Haarlem, NHA, 176, no. 1040
Memorial text [2398] Brederodekroniek
Role Author
Specification
Text carrier [108] Collectanea historica et genealogica, various Latin chronicles of noble houses and (e.g. Brederodekroniek), and other texts (e.g. <>Chronicon Hollandiae); Utrecht, UB, ms. 771 (2E 23-24)
Memorial text [2408] Cronica illustrium dominorum de Brederueden (Brederodekroniek)
Role Author
Specification
Text carrier [476] Chronicles and texts concerning the noble house of Brederode (e.g. Brederodekroniek), Brussel, KB, ms. 19217
Memorial text [2412] Brederodekroniek by Johannes Gherbrandi a Leydis
Role Author
Specification

Memorial text in: [308] Two Chronicles (Chronicon comitum Hollandiae and Cronica de Gelria); Brussels, KB, ms. 8343 [308]

Keywords (type(s) of memorial text)
Keywords (type(s) of memorial text)
 • chronicle
Title and MeMO memorial text ID
Title Chronicon comitum Hollandiae et episcoporum Ultraiectensium (second redaction)
MeMO memorial text ID 1229
Pagination or foliation
Page(s)
Specification
Folio(s)
 • Folio 3r to 249r
Specification
Date of creation (physical object)
Date ca.1510
Argumentation
 • based on research
Specification Carasso-Kok 1981, 327.
Date of creation (contents of the text)
Date
Argumentation
Specification
Period covered by the memorial text
Date <1417
Argumentation
 • date(s) are mentioned in the text
Specification The chronicle starts with the biblical account of the Creation. This manuscript breaks off at the death of William VI of Holland (d. 1417).
Additional remarks
Original institution(s)
Name
Name of the commissioning party of the original text
Composition of the commissioning party
Specification (composition)
Members of the commissioning party
Commissioning person(s)
Commissioning institution(s)
Additional remarks
Language
Language
 • Latin
Specification
Description of hands
Description of hands
Statement of responsibility
Person(s)
Name Johannes Gherbrandi a Leydis
Sex male
Year of birth >1455
Year of death >1503
Role Author
Specification
Remarks Entered the Carmelite monastery in Haarlem >1455. Prior there in 1476. 1479-1480 Prior Carmelite monastery in Woudsend. 1495 Subprior in Haarlem. Probably died in Haarlem in 1504, although 1525 is also mentioned. He had connections with the house of Brederode. Roefs, 1-25, Ebels, 'Johannes', 31.
Additional remarks
Place(s) of production
Place(s) of production
Users
Intended users/audience
Specification
Usage
Intended place of usage
Specification (intended place)
Depository inside the institution
Specification (depository)
Traces of usage
Additional remarks
Order of the data in the text
Type of registration chronologically
Specification
Filiation
Filiation This is the only known copy of the second redaction. The first redaction has been transmitted in the following manuscripts: London, British Library, Cotton Vitell. E VI (MeMO TC ID 317); Leiden, UB, BPL 127 D (MeMO TC ID 316); Trier, Stadtbibliothek, 1288/79 (MeMO TC ID 318); Alkmaar, Regionaal Archief, 128 A 1 (MeMO TC ID 315). Lost during the Second World War: Wroclaw, Biblioteka Uniwersytecka, R 296 (olim Breslau, Stadtbibliothek, coll. Th. Rediger).
Narrative source containing one or more historical events
Type of narrative source chronicle
Short summary of the contents Extensive chronicle of the counts of Holland and the bishops of Utrecht, divided into 32 books, many of whom cover the reign of one count. There is ample attention for events in surrounding territories, and especially the early history of the region contains the lives of local saints. The chronicle seems not to have been transmitted in its entirety: it ends abruptly in the year 1417.
Annual entries
Information regarding memoria
Type of memoria information
 • burials
 • founders and benefactors
Specification
Context
General historical information
 • epidemic diseases (both inside and outside the community/institution)
 • political events
 • religious and liturgical events (outside the community/institution)
 • natural disasters
 • genealogical information
Specification of general historical information
Aspects of the history of the institution
 • phases of conflict (between the institution and the outside world)
Specification
Additional remarks
Incipit
Incipit Antequam Deus humanam naturam plasmaret, creauit coelum & terram...
Explicit
Explicit ...Arnoldus Spirinck, Nicolaus de waterlant, Wilhelmus Nagel. Omnes isti scutiferi tantum erant.
Illustration(s)
Illustrations or decorations

Memorial text in: [308] Two Chronicles (Chronicon comitum Hollandiae and Cronica de Gelria); Brussels, KB, ms. 8343 [308]

Keywords (type(s) of memorial text)
Keywords (type(s) of memorial text)
 • chronicle
Title and MeMO memorial text ID
Title Chronicon de Gelria
MeMO memorial text ID 1171
Pagination or foliation
Page(s)
Specification
Folio(s)
 • Folio 124r to 127r
Specification
Date of creation (physical object)
Date ca.1500
Argumentation
 • based on research
Specification Around 1500, Carasso-Kok 1981, 172.
Date of creation (contents of the text)
Date >1402
Argumentation
 • based on research
Specification Carasso-Kok 1981, 172.
Period covered by the memorial text
Date <1402
Argumentation
 • date(s) are mentioned in the text
Specification The earliest events in the chronicle are from the 12th century.
Additional remarks
Original institution(s)
Name
Name of the commissioning party of the original text
Composition of the commissioning party
Specification (composition)
Members of the commissioning party
Commissioning person(s)
Commissioning institution(s)
Additional remarks
Language
Language
 • Latin
Specification
Description of hands
Description of hands
Statement of responsibility
Person(s)
Additional remarks
Place(s) of production
Place(s) of production
Users
Intended users/audience
Specification
Usage
Intended place of usage
Specification (intended place)
Depository inside the institution
Specification (depository)
Traces of usage
Additional remarks
Order of the data in the text
Type of registration chronologically
Specification
Filiation
Filiation
Narrative source containing one or more historical events
Type of narrative source chronicle
Short summary of the contents Notes on the counts and dukes of Guelders, from the 12th century to the death of duke William in 1402. The chronicle is inserted into the second redaction of the Chronicon comitum Hollandiae et episcoporum Ultraiectensium by Jan Gerbrandszoon van Leiden.
Annual entries
Information regarding memoria
Type of memoria information
 • history of the heads of the family/superiors of the community/institution (succession series, i.e. gesta)
Specification As there is no edition of this Chronicon de Gelria available, little could be said on the memoria-related information in this text.
Context
General historical information
Specification of general historical information
Aspects of the history of the institution
Specification
Additional remarks
Incipit
Incipit Reinaldus primus filius Ottonis tempore Rodulphi...
Explicit
Explicit ...sicut ante dictus est anno 1402.
Illustration(s)
Illustrations or decorations
Medieval Memoria Online v1.1 — © 2019 Utrecht University