Medieval Memoria Online

Description - Text Carrier

Chronicles (e.g. Opusculum de gestis..., Histoire des principales maisons de Hollande); Brussels, KB, ms. II 1303

Add extra information

Title and MeMO text carrier ID
MeMO text carrier ID 31
Name Chronicles (e.g. Opusculum de gestis..., Histoire des principales maisons de Hollande); Brussels, KB, ms. II 1303
[419] Chronicles of noble houses (in Latin) 1r - 64r
[426] Empty page 64v -
[951] Episcopi trajectenses et comites Hollandiae 65r - 95v
[428] Empty pages 96r - 97v
[429] Die Cleeffsche Heeren 98r - 99v
[430] Empty page 100r - 100v
[431] Demands made by the duke of Cleves to Guelders and the count of Zutphen 101v - 102r
[432] Empty page 102v -
[433] Rights claimed by the duke of Cleves at Gelre and Zutphen 103r - 108v
[434] Empty pages 109r - 109v
[435] Rights on Guelders excersised by the emperor 110r - 117v
[436] Empty pages 118r - 121v
[122] Opusculum de gestis regalium abbatum monasterii sancti Athalberti ordinis sancti Benedicti in Egmonda (second edition) 122r - 216r
Category
Type of text carrier Manuscript with more than one text
Classification
Short description Manuscript dating from the second half of the 16th century, contains a text about the lives of the abbots of Egmond known as the Opusculum de gestis regalium abbatum monasterii sancti Athalberti ordinis sancti Benedicti in Egmonda, chronicles concerning the history of several noble houses and a chronicle concerning the Utrecht bishops and the counts of Holland up to 1448.
Additional remarks The Opusculum de gestis.. exists in two different editions. The first text, by Johannes a Leydis, covers the period up to 1484. The second edition extends the original text up to 1525 and also has radical changes in the original text (for example: abbot Nicolaas van Adrichem who was portrayed positively in the first edition, gets a negative judging in the second). This second edition, according to Roefs, originates from the monastery in Egmond and was possibly written by Theodoricus Bosman and Balduinus de Haga.
Holding institution Brussels, Koninklijke Bibliotheek van België / Bibliothèque Royale de Belgique
Collection
Entry number collection
Identifier in collection II 1303
Link to online description
Alternative collection
Alternative collection identifiers
Accessibility
Additional remarks
Original institution(s)
Original institution(s)
Dates of separate texts
Date
 • >1448
 • >1550-<1600
Author(s)
Author(s)
 • Balduinus de Haga
 • Johannes Gherbrandi a Leydis
Text material(s)
 • paper with watermark
Watermark(s) Van den Gheyn, Manuscrits de la Bibliotheque Royale, nr.7250 descibes different watermarks.
Number of leaves 224
Collation
Dimensions (mm)
Height x width 300 x 215
Condition of the text carrier
Conservation
Adaptations
Type(s) of adaption
Specification
Cover
Cover material(s)
 • parchment
Specification
Date of the cover
Specification
Additional remarks
Table of contents
Is there a contemporary (e.g. medieval) table of contents in the text carrier?
Specification
Colophon
Is there a colophon in the text carrier? no
Specification
Rubrication
Are the texts in the text carrier rubricated?
Heraldry
Number of heraldic items
Locations of the heraldry in the text carrier
Specification
Illustration(s)
Location(s) of the illustration(s)
Types of illustrations
Specification
Additional remarks
Provenance
Provenance Bought at the Neufforge auction in may 1890 (catalogue nr. 699). Van den Gheyn, p.91.
Marks of ownership
Type(s) of mark(s) of ownership
Specification
Additional remarks
 • Andriessen, W.F., Historia dominorum de Teysterband, Arckel, Egmonda, Brederoede, IJsselsteyn etc (Purmerend 1933)
 • Matthaeus, A., Chronicon Egmundanum seu Annales regalium abbatum Egmundensium auctore Fr. Johanne de Leydis, accedunt praeter Theoderici a Leydis Breviculos, Leonis Monachi Egmundensis Breviculi majares, historiam comitum continentes, qui Egmundae sepulti (Lugduni Batavorum (Leiden) 1692), 1-143
 • Matthaeus, A., Veteris aevi analecta seu vetera monumenta hactenus nondum visa I (The Hague 1738), 614
 • Matthaeus, A., Veteris aevi analecta seu vetera monumenta hactenus nondum visa II (Lugduni Batavorum (Leiden) 1698), 307-308
 • Matthaeus, A., Veteris aevi analecta seu vetera monumenta hactenus nondum visa V (The Hague 1738), 203-240
 • Matthaeus, A., Veteris aevi analecta seu vetera monumenta hactenus nondum visa VIII (Leiden 1708), 291-349
 • Roefs, V.J.G., De Egmondsche abtenkroniek van Iohannes a Leydis O. Carm. (Sittard 1942)
Additional remarks
 • , Database Bibliotheca Neerlandica Manuscripta (e-BNM), http://www.bibliotheek.leidenuniv.nl/bijzondere-collecties/handschriftenarchievenbrieven/bnm.html
 • , Narrative Sources, http://www.narrative-sources.be; NL0259, NL0261, NL0263, NL0265, NL0270, NL0273, NL0275, NL0286, NL0556
 • Andriessen, W.F., Historia dominorum de Teysterband, Arckel, Egmonda, Brederoede, IJsselsteyn etc (Purmerend 1933)
 • Beresteyn, E.A. van, Genealogisch repertorium (The Hague 1972)
 • Blöte, J.F.D., Die Arkelsche Schwanrittersage, Zeitschrift für deutsches Altertum und deutsche Litteratur 48 (1906), 371-399, 371-399
 • Bruch, H., Dirck Franckensz. Pauw (Theodericus Pauli). Kronijcke des lants van Arckel ende der stede van Gorcum ( 1931), xi-xviii
 • Bruch, H., Een reeks 15e-eeuwsche kronieken van adellijke geslachten, De Nederlandse Leeuw 49 (1931), 71-76, 71-76
 • Bruch, H., Supplement bij de geschiedenis van de noord-Nederlandse geschiedschrijving in de middeleeuwen van dr. Jan Romein (Haarlem 1956), 43-46, 66-68
 • Bruch, H., Vijftiend'eeuwsche kronieken, Bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis en oudheidkunde 3 (1942), 236-243, 223-236
 • Carasso-Kok, M., Repertorium van verhalende historische bronnen uit de middeleeuwen. Heiligenlevens, annalen, kronieken en andere in Nederland geschreven verhalende bronnen (Den Haag 1981), 174-176, 184-189, 191-192, 194-197, 213, 328-329; 148, 157, 159, 161, 166, 169, 171, 194, 303
 • Chevalier, U., Répertoire des sources historiques du Moyen Age. Bio-bibliographie I (Paris 1903), 1746
 • Dek, A.W.E., De adellijke geslachten Van Culemborg en Van Vianen, stammende uit de heren van Bosinchem, alsmede de uit de Van Culemborg's spruitende heren van Boxmeer, De Nederlandse Leeuw 92 (1975), 81-115, 125-136, 81-115, 125-136
 • Dek, A.W.E., Genealogie der Heren van Brederode (II), Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie 22 (1968), 239-243, 239-280
 • Dek, A.W.E., Genealogie der Heren van Brederode, Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie 13 (1959), 105-146, 105-146
 • Dek, A.W.E., Genealogie der heren en graven van Egmond (The Hague 1958)
 • Ebels-Hoving, B., Johannes a Leydis en de eerste humanistische geschiedschrijving van Holland, Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden 100 (1985), 26-51, 26-51
 • Ebels-Hoving, B., Nederlandse geschiedschrijving 1350-1530. Een poging tot karakterisering, in: Tilmans, C.P.H.M.; Santing, Catrien; Ebels-Hoving, B., Genoechlicke ende lustige historiën. Laatmiddeleeuwse geschiedschrijving in Nederland (Hilversum 1987), 217-242, 217-242
 • Foreest, H.A. van, Traditie en werkelijkheid, Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden 22 (1968), 171-208, 171-208
 • Gumbert, J.P., What Do We Want To Remember? Memories in the Manuscripts of Two Dutch Monasteries: The Benedictine Abbaey of Egmond and the Utrecht Charterhouse, The Medieval Low Countries. An Annual Review 2 (2015), 19-35
 • Hof, J., De abdij van Egmond van de aanvang tot 1573 (The Hague, Haarlem 1973), 13-14
 • Hoop Scheffer, J.G. de, De kronijk van Jan Gerbrands van Leiden en 't Haarlemsche kettergeding van 1458 in 't vervolg dier kronijk, Studiën en bijdragen op 't gebied der historische theologie 3 (1876), 133-138, 133-138
 • Hulshof, A., Twee handschriften der eerste bewerking van Johannis a Leydis' Egmonder kroniek teruggevonden, Bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis en oudheidkunde 10 (1912), 370-398, 370-398
 • Janse, A., Hollandse adelskronieken, in: Dunphy, G., The encyclopedia of the medieval chronicle (Leiden, Boston 2010), 811-812, 811-812
 • Janse, A., Ridderschap in Holland. Portret van een adellijke elite in de late middeleeuwen (Hilversum 2001)
 • Janse, A., Vorstelijk en autochtoon: het Friese verleden van de Egmonds, in: Bremmer jr., R.H.; Visser, P.; Jansma, L.G., Speculum Frisicum: stúdzjes oanbean oan Phillippus H. Breuker (Leeuwarden 2001), , 45-57
 • Levelt, S., Johannes a Leydis, in: Dunphy, G., The encyclopedia of the medieval chronicle (Leiden, Boston 2010), 923, 923
 • Lulofs, M., Die van Brero heeft men eens gesien. De Brederode-kroniek van Jan van Leyden (ca. 1485), in: Tilmans, C.P.H.M.; Santing, Catrien; Ebels-Hoving, B., Genoechlicke ende lustige historiën. Laatmiddeleeuwse geschiedschrijving in Nederland (Hilversum 1987), 79-100, 79-100
 • Matthaeus, A., Chronicon Egmundanum seu Annales regalium abbatum Egmundensium auctore Fr. Johanne de Leydis, accedunt praeter Theoderici a Leydis Breviculos, Leonis monachi Egmundensis Breviculi majores, historiam comitum continentes, qui Egmundae sepulti (Lugduni Batavorum (Leiden) 1692)
 • Moor, G. de, Het cisterciënzerinnenklooster Leeuwenhorst (1261-1574) en de familie Van Egmond (van Merenstein, van Kenenburg), De Nederlandse Leeuw 102 (1985), , 10-12
 • Moor, G. de, Verborgen en geborgen. Het cisterciënzerinnenklooster Leeuwenhorst in de Noordwijkse regio (1261-1574) (Hilversum 1994), 33-36, 556
 • Muller Fz., S., Lijst van Noord-Nederlandsche kronijken met opgave van bestaande handschriften en litteratuur (Utrecht 1880), 45, 76, 88-92
 • Obreen, H., Bijdrage tot de kennis der middeleeuwsche kronieken I: Theodericus Pauli, Bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis en oudheidkunde (1909), 375, 375
 • Porck, M. H. (Thijs), Een Rijnlandse serie adelskronieken (1533-1542). Het zogenaamde Voorste Haagsche Handschrift, Millennium 20 (2006), 44-62, 44-62
 • Post, R.R., Kerkgeschiedenis van Nederland in de middeleeuwen II (Leiden 1910), 129-137, 195-196
 • Potthast, A.F., Bibliotheca Historica Medii Aevi. Wegweiser durch die Geschichtswerke des europäischen Mittelalters bis 1500 I (Berlin 1896), 662
 • Potthast, A.F., Repertorium fontium historiae medii avii, primum ab Augusto Potthast digestum, nunc cura collegii historicorum e pluribus nationibus emendatum et auctum IV (Rome 1976), 135-136
 • Roefs, V.J.G., De Egmondsche abtenkroniek van Iohannes a Leydis O. Carm. (Sittard 1942)
 • Romein, J., Geschiedenis van de Noord-Nederlandsche geschiedschrijving in de middeleeuwen. Bijdrage tot de beschavingsgeschiedenis (Haarlem 1932), 116-121, 212-217
 • Stapel, R.J.; Vries, Jenine de, Leydis, Pauli, and Berchen Revisited. Collective History Writing in the Low Countries in the Late Fifteenth Century, The Medieval Low Countries. An Annual Review I (2014), 95-137
 • Tilmans, K. , Aurelius en de Divisiekroniek van 1517. Historiografie en humanisme in Holland in de tijd van Erasmus (Hilversum 1988)
 • Verhoog, J.H., Onvoltooide roem. De Heeren van Brederode in de Middeleeuwen. Geschiedenis van een riddergeslacht, 1203-1473 (Nijkerk 1997)
 • Waale, M.J., De Arkelse oorlog 1401-1412. Een politieke, krijgskundige en economische analyse (Hilversum 1990), 34-65
 • Waale, M.J., Pauli en het auteurschap van de Kronijcke des lants van Arckel, Tijdschrift voor geschiedenis 105 (1992), 166-192, 166-192
 • Wind, S. de, Bibliotheek der Nederlandsche geschiedschrijvers I (Middelburg 1835), 102
Additional remarks
Other documentation
Additional remarks
Additional remarks The manuscript contains these chronicles of noble houses: De Dominio de Arckel, Origo Dominorum de Egmonda, De Ysselsteyn, Origo Dominorum de Brederoede , Lederdam, Hoekele, Asperen, Hagenstein, Ackoey, Leyenberch, Nordenlois etc. Bergha domini Arnoldi, De Vianen et Ameyda, Teylingen, Origo Dominorum de Culemborch, Oystervant, De Origine Borssaliorum, De Dominis de Vere, Bolois vel Blesensis, Apkouda et Gaesbeek, Woerden, Vliet, Benthem, Heynnenberch, Voern, Perzyn et Waterlant and Hairlem.

Authors

Personal details
Name Balduinus de Haga
Sex male
Year/date of birth
Year/date of death
Additional remarks
Additional remarks Balduinus de Haga was the librarian of the Egmond abbey in the first half of the 16th century.
Role(s) in this text carrier
Memorial text [122] Opusculum de gestis regalium abbatum monasterii sancti Athalberti ordinis sancti Benedicti in Egmonda (second edition)
Role Author
Specification
Role(s) in other text carrier(s)
Text carrier [30] Chronicles (Annales Regalium Abbatum Egmondensis Coenobii and Gouds Kroniekje); Leeuwarden, Tresoar, Fries Genootschap ms. 466
Memorial text [119] Opusculum de gestis regalium abbatum monasterii sancti Athalberti ordinis sancti Benedicti in Egmonda (second edition)
Role Author
Specification Balduinus de Haga was the librarian of the monastery in Egmond in the first half of the 16th century. Roefs considers it possible he was the editor.
Text carrier [28] Biographies of the abbots of the Egmond abbey (Opusculum de gestis regalium abbatum) (second version); Leiden, UB, ms. BPL 1818
Memorial text [120] Opusculum de gestis regalium abbatum monasterii sancti Athalberti ordinis sancti Benedicti in Egmonda (second edition)
Role Scribe
Specification Balduinus de Haga was the librarian of the monastery in Egmond in the first half of the 16th century. Roefs considers it possible he was the editor. Roefs has identified the hand as being De Haga's.
Text carrier [29] Chronicles (Opusculum de gestis regalium abbatum, Historia episcoporum Traiectensium and chronicles of noble houses); Brussels, KB, ms. 6045-6054
Memorial text [121] Opusculum de gestis regalium abbatum monasterii sancti Athalberti ordinis sancti Benedicti in Egmonda (second edition)
Role Author
Specification
Personal details
Name Johannes Gherbrandi a Leydis
Sex male
Year/date of birth >1455
Year/date of death >1503
Additional remarks
Additional remarks Entered the Carmelite monastery in Haarlem >1455. Prior there in 1476. 1479-1480 Prior Carmelite monastery in Woudsend. 1495 Subprior in Haarlem. Probably died in Haarlem in 1504, although 1525 is also mentioned. He had connections with the house of Brederode. Roefs, 1-25, Ebels, 'Johannes', 31.
Role(s) in this text carrier
Memorial text [122] Opusculum de gestis regalium abbatum monasterii sancti Athalberti ordinis sancti Benedicti in Egmonda (second edition)
Role Author
Specification
Role(s) in other text carrier(s)
Text carrier [27] Biographies of the abbots of the Egmond abbey by Johannes a Leydis (Opusculum de gestis regalium abbatum) (first version); The Hague, KB, ms. 132 F 15
Memorial text [118] Opusculum de gestis regalium abbatum monasterii sancti Athalberti ordinis sancti Benedicti in Egmonda (first edition)
Role Author
Specification
Text carrier [30] Chronicles (Annales Regalium Abbatum Egmondensis Coenobii and Gouds Kroniekje); Leeuwarden, Tresoar, Fries Genootschap ms. 466
Memorial text [119] Opusculum de gestis regalium abbatum monasterii sancti Athalberti ordinis sancti Benedicti in Egmonda (second edition)
Role Author
Specification A Leydis was author of the first part up to 1484, which was edited later.
Text carrier [28] Biographies of the abbots of the Egmond abbey (Opusculum de gestis regalium abbatum) (second version); Leiden, UB, ms. BPL 1818
Memorial text [120] Opusculum de gestis regalium abbatum monasterii sancti Athalberti ordinis sancti Benedicti in Egmonda (second edition)
Role Author
Specification A Leydis was author of the first part up to 1484, which was edited later.
Text carrier [29] Chronicles (Opusculum de gestis regalium abbatum, Historia episcoporum Traiectensium and chronicles of noble houses); Brussels, KB, ms. 6045-6054
Memorial text [121] Opusculum de gestis regalium abbatum monasterii sancti Athalberti ordinis sancti Benedicti in Egmonda (second edition)
Role Author
Specification
Text carrier [112] Chronicles of several noble houses (e.g., Chronicle of the house of Brederode or Brederodekroniek) and other texts; Detmold, NWSA, ms. L 3 Holland no 429
Memorial text [422] Chronicle of the house of Brederode Kroniken ende gesten des edele ende hoochgeboren heeren van Brederode in Hollandt continued up to 1576
Role Author
Specification
Text carrier [113] Chronicles of several noble houses, e.g. Chronicle of the house of Brederode (Brederodekroniek); Haarlem, NHA, 176, no. 1039
Memorial text [914] Chronicle of the house of Brederode Cronijcken der hoochgeboren edelre heeren Van Brederode in Hollandt
Role Author
Specification
Text carrier [245] Chronicle of the noble house of Brederode or Brederodekroniek; Detmold, NWSA, ms. L 3 Holland no. 430
Memorial text [918] Kroniken ende gesten des edele ende hoochgeboren heeren van Brederode in Hollandt
Role Author
Specification
Text carrier [247] Chronicles of noble houses (Brederode (Brederodekroniek), Culemborch, Egmond and Vianen); The Hague, NA, Cousebant no. 1051
Memorial text [919] Chronicle of the house of Brederode Kroniken ende gesten des edele ende hoochgeboren heeren van Brederode in Hollandt continued up to 1556
Role Author
Specification
Text carrier [248] Chronicles in Latin of the noble houses of Brederode and Egmond, and the Chronicle of Holland; Brussels, KB, ms. 5376-5378
Memorial text [923] Cronica illustrium dominorum de Brederueden
Role Author
Specification
Text carrier [249] Chronicle in Latin of the noble house of Brederode (Cronica illustrium dominorum de Brederueden); Utrecht, UB, ms. 779
Memorial text [925] Cronica illustrium dominorum de Brederueden
Role Author
Specification
Text carrier [251] Chronicle in French of the noble house of Brederode (Chroniques et gestes des nobles Seigneurs de Brederode); Utrecht, UB, ms. 3 L 15
Memorial text [926] Chroniques et gestes des nobles Seigneurs de Brederode
Role Author
Specification
Text carrier [250] Chronicle and genealogy of the noble house of Brederode (Brederodekroniek); Utrecht, UB, ms. 15 C 19
Memorial text [928] Kroniken ende gesten des edele ende hoochgeboren heeren van Brederode in Hollandt
Role Author
Specification
Text carrier [315] Chronicle of Holland and Utrecht by Johan van Leiden (Chronicon comitum Hollandiae), vitae and other historiographical notes; Alkmaar, RA, ms. 128 A 1
Memorial text [1223] Chronicon comitum Hollandiae et episcoporum Ultraiectensium (first redaction, with interpolations)
Role Author
Specification
Text carrier [316] Chronicle of Holland and Utrecht by Jan van Leiden (Chronicon comitum Hollandiae) (first redaction); Leiden, UB, ms. BPL 127 D
Memorial text [1225] Chronicon comitum Hollandiae et episcoporum Ultraiectensium (first redaction)
Role Author
Specification
Text carrier [317] Chronicles of the Low Countries (e.g., Chronicon comitum Hollandiae by Jan van Leiden); London, BL, ms. Cotton, Vitellius E VI
Memorial text [1226] Chronicon comitum Hollandiae et episcoporum Ultraiectensium (first redaction)
Role Author
Specification
Text carrier [318] Chronicle of Holland and Utrecht by Jan van Leiden (Chronicon comitum Hollandiae); Trier, SB, ms. 1288/79
Memorial text [1227] Chronicon comitum Hollandiae et episcoporum Ultraiectensium (first redaction, interpolated)
Role Author
Specification
Text carrier [308] Two Chronicles (Chronicon comitum Hollandiae and Cronica de Gelria); Brussels, KB, ms. 8343
Memorial text [1229] Chronicon comitum Hollandiae et episcoporum Ultraiectensium (second redaction)
Role Author
Specification
Text carrier [472] Chronicle of noble houses (Brederodekroniek), Haarlem, NHA, 176, no. 1041
Memorial text [2397] Brederodekroniek
Role Author
Specification
Text carrier [473] Chronicle of noble houses (Brederodekroniek), Haarlem, NHA, 176, no. 1040
Memorial text [2398] Brederodekroniek
Role Author
Specification
Text carrier [108] Collectanea historica et genealogica, various Latin chronicles of noble houses and (e.g. Brederodekroniek), and other texts (e.g. <>Chronicon Hollandiae); Utrecht, UB, ms. 771 (2E 23-24)
Memorial text [2408] Cronica illustrium dominorum de Brederueden (Brederodekroniek)
Role Author
Specification
Text carrier [476] Chronicles and texts concerning the noble house of Brederode (e.g. Brederodekroniek), Brussel, KB, ms. 19217
Memorial text [2412] Brederodekroniek by Johannes Gherbrandi a Leydis
Role Author
Specification

Memorial text in: [31] Chronicles (e.g. Opusculum de gestis..., Histoire des principales maisons de Hollande); Brussels, KB, ms. II 1303 [31]

Keywords (type(s) of memorial text)
Keywords (type(s) of memorial text)
 • chronicle
Title and MeMO memorial text ID
Title Chronicles of noble houses (in Latin)
MeMO memorial text ID 419
Pagination or foliation
Page(s)
Specification
Folio(s)
 • Folio 1r to 64r
Specification
Date of creation (physical object)
Date >1550-<1600
Argumentation
 • based on research
Specification Second half of 16th century. Carasso-Kok, p175.
Date of creation (contents of the text)
Date >1450-<1500
Argumentation
 • based on research
Specification Second half of 15th century (Romein, Geschiedschrijving, 212).
Period covered by the memorial text
Date
Argumentation
Specification Q.v. Andriessen pxxvi-xli for the dates of separate entries of each chronicle.
Additional remarks
Original institution(s)
Name
Name of the commissioning party of the original text
Composition of the commissioning party
Specification (composition)
Members of the commissioning party
Commissioning person(s)
Commissioning institution(s)
Additional remarks
Language
Language
 • Latin
Specification
Description of hands
Description of hands
Statement of responsibility
Person(s)
Additional remarks
Place(s) of production
Place(s) of production
Users
Intended users/audience
Specification
Usage
Intended place of usage
Specification (intended place)
Depository inside the institution
Specification (depository)
Traces of usage
Additional remarks
Order of the data in the text
Type of registration
Specification
Filiation
Filiation Q.v. Carasso-Kok, p.174-177 and her descriptions of the chronicles of the separate noble houses. Slightly different version of the text concerning Teysterband in Hamburg, Staats- und Universitätsbibliothek, cod.hist. 20 and The Hague, KB, 72 A 10. Q.v. also www.narratives-sources.be for a more extensive description of the filiation of several chronicles.
Narrative source containing one or more historical events
Type of narrative source chronicle
Short summary of the contents Chronicles of the history of several noble houses (q.v. Remarks for a list).
Annual entries
Information regarding memoria
Type of memoria information
 • founders and benefactors
 • gifts
 • history of the heads of the family/superiors of the community/institution (succession series, i.e. gesta)
Specification
Context
General historical information
 • political events
Specification of general historical information
Aspects of the history of the institution
Specification
Additional remarks The manuscript contains these chronicles of noble houses: De Dominio de Arckel, Origo Dominorum de Egmonda, De Ysselsteyn, Origo Dominorum de Brederoede , Lederdam, Hoekele, Asperen, Hagenstein, Ackoey, Leyenberch, Nordenlois etc. Bergha domini Arnoldi, De Vianen et Ameyda, Teylingen, Origo Dominorum de Culemborch, Oystervant, De Origine Borssaliorum, De Dominis de Vere, Bolois vel Blesensis, Apkouda et Gaesbeek, Woerden, Vliet, Benthem, Heynnenberch, Voern, Perzyn et Waterlant and Hairlem.
Incipit
Incipit Anno domini octingesimo tercio, tempore Karoli Magni...
Explicit
Explicit ...filius Henrici de Dyepenhem.
Illustration(s)
Illustrations or decorations

Memorial text in: [31] Chronicles (e.g. Opusculum de gestis..., Histoire des principales maisons de Hollande); Brussels, KB, ms. II 1303 [31]

Keywords (type(s) of memorial text)
Keywords (type(s) of memorial text)
 • annals/chronicle
Title and MeMO memorial text ID
Title Episcopi trajectenses et comites Hollandiae
MeMO memorial text ID 951
Pagination or foliation
Page(s)
Specification
Folio(s)
 • Folio 65r to 95v
Specification
Date of creation (physical object)
Date >1448
Argumentation
Specification
Date of creation (contents of the text)
Date >1450-<1500
Argumentation
 • based on research
Specification Carasso-Kok, nr. 194, p. 213: second half 15th century.
Period covered by the memorial text
Date <1447
Argumentation
Specification
Additional remarks
Original institution(s)
Name
Name of the commissioning party of the original text
Composition of the commissioning party
Specification (composition)
Members of the commissioning party
Commissioning person(s)
Commissioning institution(s)
Additional remarks
Language
Language
 • Latin
Specification
Description of hands
Description of hands
Statement of responsibility
Person(s)
Additional remarks Bruch refers to the author as 'Anonymous de Arckel, Teysterbant ..'.He considers it possible the author of this chronicle also wrote the chronicle concerning the house of Arkel (Bruch, 'Vijftiend'eeuwsche', p.223-224).
Place(s) of production
Place(s) of production
Users
Intended users/audience
Specification
Usage
Intended place of usage
Specification (intended place)
Depository inside the institution
Specification (depository)
Traces of usage
Additional remarks
Order of the data in the text
Type of registration chronologically
Specification
Filiation
Filiation Chronicon by Dirk Frankenszoon Pauw and Beke (Bruch, 'Vijftiend'eeuwsche', 230). Brussel, KB, 6045-6054 (MeMO Text Carrier ID 29).
Narrative source containing one or more historical events
Type of narrative source annals/chronicle
Short summary of the contents Chronicle concerning the Utrecht bishops and the counts of Holland up to 1448. Describes their lives, deaths and burial places. The chronicle is considered of lesser importance, as it consists of adaptations of other chronicles.
Annual entries
Information regarding memoria
Type of memoria information
 • history of the heads of the family/superiors of the community/institution (succession series, i.e. gesta)
Specification
Context
General historical information
 • political events
 • religious and liturgical events (outside the community/institution)
Specification of general historical information
Aspects of the history of the institution
Specification
Additional remarks
Incipit
Incipit Willibrordus pimus episcopus Traiectensis...
Explicit
Explicit ...et alias peregrinationies fecit.
Illustration(s)
Illustrations or decorations

Memorial text in: [31] Chronicles (e.g. Opusculum de gestis..., Histoire des principales maisons de Hollande); Brussels, KB, ms. II 1303 [31]

Keywords (type(s) of memorial text)
Keywords (type(s) of memorial text)
 • chronicle
 • biographies
Title and MeMO memorial text ID
Title Opusculum de gestis regalium abbatum monasterii sancti Athalberti ordinis sancti Benedicti in Egmonda (second edition)
MeMO memorial text ID 122
Pagination or foliation
Page(s)
Specification
Folio(s)
 • Folio 122r to 216r
Specification
Date of creation (physical object)
Date >1550-<1600
Argumentation
 • based on research
Specification Second half 16th century.
Date of creation (contents of the text)
Date >1494->1525
Argumentation
 • based on research
Specification Shortly after 1494 a start was made with the second version. It was supplemented up to 1525. The first version was written by Johannes a Leydis between 1476 and 1486. Roefs, 39-42.
Period covered by the memorial text
Date 690-1525
Argumentation
Specification
Additional remarks
Original institution(s)
Institution [282] Abdij Egmond, Benedictijnen (Egmond Abbey, Benedictines), Egmond Binnen
Argumentation
Specification
Name
Name of the commissioning party of the original text
Composition of the commissioning party
Specification (composition)
Members of the commissioning party
Commissioning person(s)
Commissioning institution(s)
Additional remarks Cf. Function(s).
Language
Language
 • Latin
Specification
Description of hands
Description of hands
Statement of responsibility
Person(s)
Name Balduinus de Haga
Sex male
Year of birth
Year of death
Role Author
Specification
Remarks Balduinus de Haga was the librarian of the Egmond abbey in the first half of the 16th century.
Name Johannes Gherbrandi a Leydis
Sex male
Year of birth >1455
Year of death >1503
Role Author
Specification
Remarks Entered the Carmelite monastery in Haarlem >1455. Prior there in 1476. 1479-1480 Prior Carmelite monastery in Woudsend. 1495 Subprior in Haarlem. Probably died in Haarlem in 1504, although 1525 is also mentioned. He had connections with the house of Brederode. Roefs, 1-25, Ebels, 'Johannes', 31.
Additional remarks Balduinus de Haga was librarian of the Egmond abbey(first half 16th century). Roefs argues he was the editor of the original text by Johannes a Leydis, using the Processus Reformationis by Theodericus Bosman. Possibly Theodericus Bosman, or someone close to him, has also done some editing of the chapters 90-95 (Roefs, p.44-45, 47).
Place(s) of production
Place(s) of production
Users
Intended users/audience
Specification Abbot Nicolaas of Adrichem commissioned the original first edition, which speaks positively of him. After reforms in the monastery (1490-95) a different faction ruled that may have ordered this new edition of the original text, which puts Nicolaas in a negative way.
Usage
Intended place of usage
Specification (intended place)
Depository inside the institution
Specification (depository)
Traces of usage
Additional remarks
Order of the data in the text
Type of registration chronologically
Specification
Filiation
Filiation Q.v. Processus Reformationis by Theodericus Bosman. Manuscripts of the first edition: The Hague, KB, 132 F 15 ((late 15th century) (MeMO Text Carrier ID 27); Brussel, KB, hss. 7675-7682 (late 16th, early 17th century - contains later additions from the second edition) and Brussel, KB, hs. 21033 (17th century). Second editing: Leiden, UB, BPL 1818 (<1525->1537) (MeMO Text Carrier ID 28); , Brussel, KB, 6045-6054 (1537) (MeMO Text Carrier ID 29); Leeuwarden, Provinciale Bibliotheek 466 (late 16th, early 17th century) (MeMO Text Carrier ID 30); Amsterdam, Katholieke Theologische Hogeschool, Voorm. bibl. seminarium Warmond, 93 H 16 (17th century). In this database, the manuscripts <1580 are described. Q.v. Roefs, p49-50 for a description of manuscripts that are not available any more.
Narrative source containing one or more historical events
Type of narrative source chronicle
Short summary of the contents The chronicle is based on the lives of the abbots of Egmond, but gives more information, especially about the relation between the counts of Holland and the abbey.
Annual entries
Information regarding memoria
Type of memoria information
 • founders and benefactors
 • gifts
 • history of the heads of the family/superiors of the community/institution (succession series, i.e. gesta)
Specification
Context
General historical information
 • political events
Specification of general historical information
Aspects of the history of the institution
 • foundation
 • reformations
 • building history
 • phases of conflict (between the institution and the outside world)
 • relations with lay people
Specification
Additional remarks
Incipit
Incipit Quoniam gesta preteritorum patrum...
Explicit
Explicit ...per quem nostris est concessa victoria. Amen.
Illustration(s)
Illustrations or decorations
Medieval Memoria Online v1.1 — © 2019 Utrecht University