Medieval Memoria Online

Description - Text Carrier

Chronicles of the Low Countries (e.g., Chronicon comitum Hollandiae by Jan van Leiden); London, BL, ms. Cotton, Vitellius E VI

Add extra information

Title and MeMO text carrier ID
MeMO text carrier ID 317
Name Chronicles of the Low Countries (e.g., Chronicon comitum Hollandiae by Jan van Leiden); London, BL, ms. Cotton, Vitellius E VI
[1228] Chronicon Hollandiae (fragment) 3r - 3v
[1226] Chronicon comitum Hollandiae et episcoporum Ultraiectensium (first redaction) 4r - 162v
Category
Type of text carrier Manuscript with more than one text
Classification Composite
Short description Manuscript from ca. 1470, containing a copy of the first redaction of the Chronicon comitum Hollandiae et episcoporum Ultraiectensium by Jan Gerbrandsz. van Leiden, preceded by a fragment of an anonymous chronicle of Holland.
Additional remarks
Holding institution London, British Library
Collection Cotton
Entry number collection
Identifier in collection Vitellius E VI
Link to online description
Alternative collection
Alternative collection identifiers
Accessibility
Additional remarks
Original institution(s)
Original institution(s)
Dates of separate texts
Date
 • >1459-<1500
 • ca.1470
Author(s)
Author(s)
 • Johannes Gherbrandi a Leydis
Text material(s)
 • paper
Watermark(s)
Number of leaves 162
Collation
Dimensions (mm)
Height x width 320 x 260
Condition of the text carrier The last parts of the manuscript have been damaged by fire in 1731
Conservation Binding in 1962 by British Museum.
Adaptations
Type(s) of adaption
 • extra pages/leaves sewn/glued in
Specification fol. 1 is a early modern endleaf.
Cover
Cover material(s)
Specification
Date of the cover
Specification
Additional remarks
Table of contents
Is there a contemporary (e.g. medieval) table of contents in the text carrier?
Specification
Colophon
Is there a colophon in the text carrier? no
Specification
Rubrication
Are the texts in the text carrier rubricated? no
Heraldry
Number of heraldic items
Locations of the heraldry in the text carrier
Specification
Illustration(s)
Location(s) of the illustration(s)
Types of illustrations
Specification
Additional remarks
Provenance
Provenance The Carmelite monastery at Haarlem. Was in the possession of Sir Robert Cotton (d. 1631).
Marks of ownership
Type(s) of mark(s) of ownership
Specification
Additional remarks
 • Obreen, H., Chronicon Hollandiae (-1459), Bijdragen en Mededelingen van het Historisch Genootschap, (1925)
Additional remarks
 • Anrooij, W. van, De Haarlemse gravenportretten: Hollandse geschiedenis in woord en beeld (Hilversum 1997)
 • Bolhuis van Zeeburgh, J., Hollandsche geschiedbronnen voor het Beiersche tijdperk, 1345-1436, Bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis en oudheidkunde 8 (1875), 365-374
 • Bos-Rops, J.A.M.Y., Willem Eggert (ca. 1360-1417). Een Amsterdams koopman in grafelijke dienst, Hollandse Studiën 12 (1982), 37-72
 • Bruch, H., Supplement bij de geschiedenis van de noord-Nederlandse geschiedschrijving in de middeleeuwen van dr. Jan Romein (Haarlem 1956), 40-41
 • Carasso-Kok, M., Repertorium van verhalende historische bronnen uit de middeleeuwen. Heiligenlevens, annalen, kronieken en andere in Nederland geschreven verhalende bronnen (Den Haag 1981), 202, 326-328; 179, 302
 • Chevalier, U., Répertoire des sources historiques du Moyen Age. Bio-bibliographie I (Paris 1903), 1764
 • Ebels-Hoving, B., Johannes a Leydis en de eerste humanistische geschiedschrijving van Holland, Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden 100 (1985), 26-51
 • Ebels-Hoving, B., Nederlandse geschiedschrijving 1350-1530. Een poging tot karakterisering, in: Tilmans, C.P.H.M.; Ebels-Hoving, B.; Santing, Catrien, Genoechlicke ende lustige historiën. Laatmiddeleeuwse geschiedschrijving in Nederland (Hilversum 1987), 217-242
 • Hintzen, J.D., Het Chronicon comitum Hollandiae episcoporum Ultraiectensium Joh. Gerbrandi a Leydis, Bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis en oudheidkunde 9 (1922), 131-143
 • Hoop Scheffer, J.G. de, De kronijk van Jan Gerbrands van Leiden en 't Haarlemsche kettergeding van 1458 in 't vervolg dier kronijk, Studiën en bijdragen op 't gebied der historische theologie 3 (1876), 133-138
 • Janse, A., Grenzen aan de macht. De Friese oorlog van de graven van Holland omstreeks 1400 (The Hague 1993)
 • Janse, A., Ridderslag en ridderlijkheid in laat-middeleeuws Holland, Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden 112 (1997), 317-335, 329
 • Levelt, S., Chronicon Hollandiae, in: Dunphy, G., The encyclopedia of the medieval chronicle (Leiden, Boston 2010), 346
 • Levelt, S., Johannes a Leydis, in: Dunphy, G., The encyclopedia of the medieval chronicle (Leiden, Boston 2010), 923
 • Lulofs, M., Die van Brero heeft men eens gesien. De Brederode-kroniek van Jan van Leyden (ca. 1485), in: Tilmans, C.P.H.M.; Ebels-Hoving, B.; Santing, Catrien, Genoechlicke ende lustige historiën. Laatmiddeleeuwse geschiedschrijving in Nederland (Hilversum 1987), 79-100
 • Muller Fz., S., Lijst van Noord-Nederlandsche kronijken met opgave van bestaande handschriften en litteratuur (Utrecht 1880), 17-18, 24, 33
 • Muller, J.W., Een nieuw bericht omtrent Maerlant's leven en werken, Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 28 (1909), 278-279
 • Obreen, H., Chronicon Hollandiae (-1459), Bijdragen en Mededelingen van het Historisch Genootschap 46 (1925), 1-42
 • Post, R.R., Kerkgeschiedenis van Nederland in de middeleeuwen I (Utrecht 1957), 195-196
 • Potthast, A.F., Bibliotheca Historica Medii Aevi. Wegweiser durch die Geschichtswerke des europäischen Mittelalters bis 1500 I (Berlin 1896), 662
 • Potthast, A.F., Repertorium fontium historiae medii aevi, primum ab Augusto Potthast digestum, nunc cura collegii historicorum e pluribus nationibus emendatum et auctum III (Rome 1970), 351
 • Roefs, V.J.G., De Egmondsche abtenkroniek van Iohannes a Leydis O. Carm. (Sittard 1942), 15-30
 • Romein, J., Geschiedenis van de Noord-Nederlandsche geschiedschrijving in de middeleeuwen. Bijdrage tot de beschavingsgeschiedenis (Haarlem 1932), 110-112, 116-121
 • Stapel, R.J.; Vries, Jenine de, Leydis, Pauli, and Berchen Revisited. Collective History Writing in the Low Countries in the Late Fifteenth Century, The Medieval Low Countries. An Annual Review I (2014), 95-137
 • Tilmans, K. , Aurelius en de Divisiekroniek van 1517. Historiografie en humanisme in Holland in de tijd van Erasmus (Hilversum 1988)
 • Werff, E.O. van der, De werken van Dirk Frankensz. Pauw (Groningen 1983), 20-22, 54-62
 • Werff, E.O. van der, Twee Egmondse abtenlijsten in de werken van Theodericus Pauli (ca. 1417-1493), in: Mostert, M.; Vis, G.N.M.; Margry, P.J., Heiligenlevens, annalen en kronieken. Geschiedschrijving in middeleeuws Egmond (Hilversum 1990), 145-169, 145-148
 • Wind, S. de, Bibliotheek der Nederlandsche geschiedschrijvers I (Middelburg 1835), 98-102
 • Zimmermann, Benoît-Marie de Sainte Croix, Les carmes humanistes (environ 1465 jusque 1525), Études Carmélites 20 (1935), 66-67
Additional remarks
Other documentation
Additional remarks
Additional remarks

Authors

Personal details
Name Johannes Gherbrandi a Leydis
Sex male
Year/date of birth >1455
Year/date of death >1503
Additional remarks
Additional remarks Entered the Carmelite monastery in Haarlem >1455. Prior there in 1476. 1479-1480 Prior Carmelite monastery in Woudsend. 1495 Subprior in Haarlem. Probably died in Haarlem in 1504, although 1525 is also mentioned. He had connections with the house of Brederode. Roefs, 1-25, Ebels, 'Johannes', 31.
Role(s) in this text carrier
Memorial text [1226] Chronicon comitum Hollandiae et episcoporum Ultraiectensium (first redaction)
Role Author
Specification
Role(s) in other text carrier(s)
Text carrier [27] Biographies of the abbots of the Egmond abbey by Johannes a Leydis (Opusculum de gestis regalium abbatum) (first version); The Hague, KB, ms. 132 F 15
Memorial text [118] Opusculum de gestis regalium abbatum monasterii sancti Athalberti ordinis sancti Benedicti in Egmonda (first edition)
Role Author
Specification
Text carrier [30] Chronicles (Annales Regalium Abbatum Egmondensis Coenobii and Gouds Kroniekje); Leeuwarden, Tresoar, Fries Genootschap ms. 466
Memorial text [119] Opusculum de gestis regalium abbatum monasterii sancti Athalberti ordinis sancti Benedicti in Egmonda (second edition)
Role Author
Specification A Leydis was author of the first part up to 1484, which was edited later.
Text carrier [28] Biographies of the abbots of the Egmond abbey (Opusculum de gestis regalium abbatum) (second version); Leiden, UB, ms. BPL 1818
Memorial text [120] Opusculum de gestis regalium abbatum monasterii sancti Athalberti ordinis sancti Benedicti in Egmonda (second edition)
Role Author
Specification A Leydis was author of the first part up to 1484, which was edited later.
Text carrier [29] Chronicles (Opusculum de gestis regalium abbatum, Historia episcoporum Traiectensium and chronicles of noble houses); Brussels, KB, ms. 6045-6054
Memorial text [121] Opusculum de gestis regalium abbatum monasterii sancti Athalberti ordinis sancti Benedicti in Egmonda (second edition)
Role Author
Specification
Text carrier [31] Chronicles (e.g. Opusculum de gestis..., Histoire des principales maisons de Hollande); Brussels, KB, ms. II 1303
Memorial text [122] Opusculum de gestis regalium abbatum monasterii sancti Athalberti ordinis sancti Benedicti in Egmonda (second edition)
Role Author
Specification
Text carrier [112] Chronicles of several noble houses (e.g., Chronicle of the house of Brederode or Brederodekroniek) and other texts; Detmold, NWSA, ms. L 3 Holland no 429
Memorial text [422] Chronicle of the house of Brederode Kroniken ende gesten des edele ende hoochgeboren heeren van Brederode in Hollandt continued up to 1576
Role Author
Specification
Text carrier [113] Chronicles of several noble houses, e.g. Chronicle of the house of Brederode (Brederodekroniek); Haarlem, NHA, 176, no. 1039
Memorial text [914] Chronicle of the house of Brederode Cronijcken der hoochgeboren edelre heeren Van Brederode in Hollandt
Role Author
Specification
Text carrier [245] Chronicle of the noble house of Brederode or Brederodekroniek; Detmold, NWSA, ms. L 3 Holland no. 430
Memorial text [918] Kroniken ende gesten des edele ende hoochgeboren heeren van Brederode in Hollandt
Role Author
Specification
Text carrier [247] Chronicles of noble houses (Brederode (Brederodekroniek), Culemborch, Egmond and Vianen); The Hague, NA, Cousebant no. 1051
Memorial text [919] Chronicle of the house of Brederode Kroniken ende gesten des edele ende hoochgeboren heeren van Brederode in Hollandt continued up to 1556
Role Author
Specification
Text carrier [248] Chronicles in Latin of the noble houses of Brederode and Egmond, and the Chronicle of Holland; Brussels, KB, ms. 5376-5378
Memorial text [923] Cronica illustrium dominorum de Brederueden
Role Author
Specification
Text carrier [249] Chronicle in Latin of the noble house of Brederode (Cronica illustrium dominorum de Brederueden); Utrecht, UB, ms. 779
Memorial text [925] Cronica illustrium dominorum de Brederueden
Role Author
Specification
Text carrier [251] Chronicle in French of the noble house of Brederode (Chroniques et gestes des nobles Seigneurs de Brederode); Utrecht, UB, ms. 3 L 15
Memorial text [926] Chroniques et gestes des nobles Seigneurs de Brederode
Role Author
Specification
Text carrier [250] Chronicle and genealogy of the noble house of Brederode (Brederodekroniek); Utrecht, UB, ms. 15 C 19
Memorial text [928] Kroniken ende gesten des edele ende hoochgeboren heeren van Brederode in Hollandt
Role Author
Specification
Text carrier [315] Chronicle of Holland and Utrecht by Johan van Leiden (Chronicon comitum Hollandiae), vitae and other historiographical notes; Alkmaar, RA, ms. 128 A 1
Memorial text [1223] Chronicon comitum Hollandiae et episcoporum Ultraiectensium (first redaction, with interpolations)
Role Author
Specification
Text carrier [316] Chronicle of Holland and Utrecht by Jan van Leiden (Chronicon comitum Hollandiae) (first redaction); Leiden, UB, ms. BPL 127 D
Memorial text [1225] Chronicon comitum Hollandiae et episcoporum Ultraiectensium (first redaction)
Role Author
Specification
Text carrier [318] Chronicle of Holland and Utrecht by Jan van Leiden (Chronicon comitum Hollandiae); Trier, SB, ms. 1288/79
Memorial text [1227] Chronicon comitum Hollandiae et episcoporum Ultraiectensium (first redaction, interpolated)
Role Author
Specification
Text carrier [308] Two Chronicles (Chronicon comitum Hollandiae and Cronica de Gelria); Brussels, KB, ms. 8343
Memorial text [1229] Chronicon comitum Hollandiae et episcoporum Ultraiectensium (second redaction)
Role Author
Specification
Text carrier [472] Chronicle of noble houses (Brederodekroniek), Haarlem, NHA, 176, no. 1041
Memorial text [2397] Brederodekroniek
Role Author
Specification
Text carrier [473] Chronicle of noble houses (Brederodekroniek), Haarlem, NHA, 176, no. 1040
Memorial text [2398] Brederodekroniek
Role Author
Specification
Text carrier [108] Collectanea historica et genealogica, various Latin chronicles of noble houses and (e.g. Brederodekroniek), and other texts (e.g. <>Chronicon Hollandiae); Utrecht, UB, ms. 771 (2E 23-24)
Memorial text [2408] Cronica illustrium dominorum de Brederueden (Brederodekroniek)
Role Author
Specification
Text carrier [476] Chronicles and texts concerning the noble house of Brederode (e.g. Brederodekroniek), Brussel, KB, ms. 19217
Memorial text [2412] Brederodekroniek by Johannes Gherbrandi a Leydis
Role Author
Specification

Memorial text in: [317] Chronicles of the Low Countries (e.g., Chronicon comitum Hollandiae by Jan van Leiden); London, BL, ms. Cotton, Vitellius E VI [317]

Keywords (type(s) of memorial text)
Keywords (type(s) of memorial text)
 • chronicle
Title and MeMO memorial text ID
Title Chronicon Hollandiae (fragment)
MeMO memorial text ID 1228
Pagination or foliation
Page(s)
Specification
Folio(s)
 • Folio 3r to 3v
Specification
Date of creation (physical object)
Date >1459-<1500
Argumentation
 • based on research
Specification End of the 15th century, Carasso-Kok 1981, 202.
Date of creation (contents of the text)
Date >1459
Argumentation
 • based on research
Specification Carasso-Kok 1981, 202.
Period covered by the memorial text
Date
Argumentation
Specification
Additional remarks
Original institution(s)
Name
Name of the commissioning party of the original text
Composition of the commissioning party
Specification (composition)
Members of the commissioning party
Commissioning person(s)
Commissioning institution(s)
Additional remarks
Language
Language
 • Latin
Specification
Description of hands
Description of hands
Statement of responsibility
Person(s)
Additional remarks Romein (1932, 110-112) considers it possible the author had a connection to the Eggert family, from Amsterdam, given the information about treasurer Willem Eggert (died 1417).
Place(s) of production
Place(s) of production
Users
Intended users/audience
Specification
Usage
Intended place of usage
Specification (intended place)
Depository inside the institution
Specification (depository)
Traces of usage
Additional remarks
Order of the data in the text
Type of registration chronologically
Specification
Filiation
Filiation Possibly the Chronicon comitum Hollandiae et episcoporum Ultraiectensium by Jan Gerbrandszoon van Leiden (q.v. Carasso-Kok, nr. 179, p. 202 for a brief outline of the debate). The complete text is in Brussels, KB, 5376-5738 (MeMO TC ID 248) and Utrecht, UB, 771 (MeMO TC ID 108).
Narrative source containing one or more historical events
Type of narrative source chronicle
Short summary of the contents The first two pages of a chronicle concerning the counts of Holland and the bishopric of Utrecht. Includes information about the count's relations with several religious institutions, especially with the Egmond monastery, their deaths and their burial places.
Annual entries
Information regarding memoria
Type of memoria information
 • history of the heads of the family/superiors of the community/institution (succession series, i.e. gesta)
 • burials
Specification
Context
General historical information
 • political events
Specification of general historical information
Aspects of the history of the institution
Specification
Additional remarks
Incipit
Incipit Hollandie primordialis civitas dicitur Vlaerdinck...
Explicit
Explicit
Illustration(s)
Illustrations or decorations

Memorial text in: [317] Chronicles of the Low Countries (e.g., Chronicon comitum Hollandiae by Jan van Leiden); London, BL, ms. Cotton, Vitellius E VI [317]

Keywords (type(s) of memorial text)
Keywords (type(s) of memorial text)
 • chronicle
Title and MeMO memorial text ID
Title Chronicon comitum Hollandiae et episcoporum Ultraiectensium (first redaction)
MeMO memorial text ID 1226
Pagination or foliation
Page(s)
Specification
Folio(s)
 • Folio 4r to 162v
Specification
Date of creation (physical object)
Date ca.1470
Argumentation
 • based on research
Specification About 1470, Carasso-Kok 1981, 327.
Date of creation (contents of the text)
Date >1467-<1494
Argumentation
 • based on research
Specification Several dates of origin have been proposed. Romein (1932, 117) and Roefs (1942, 27) advocated an early date: between 1467 and 1469. Hintzen (1922, 140) and Bruch (1956, 44) dated the Chronicon between 1485/1486 and 1494. Ebels-Hoving (1985, 35) proposed a date between 1475/1480 and 1485/1490.
Period covered by the memorial text
Date
Argumentation
 • based on research
Specification According to an old catalogue of the Cotton library (Carasso-Kok 1981, 327) the manuscript once contained a chronicle reaching until the year 1470. In its present state, the chronicle breaks off in chapter 2 of book 10.
Additional remarks
Original institution(s)
Name
Name of the commissioning party of the original text
Composition of the commissioning party
Specification (composition)
Members of the commissioning party
Commissioning person(s)
Commissioning institution(s)
Additional remarks
Language
Language
 • Latin
Specification
Description of hands
Description of hands
Statement of responsibility
Person(s)
Name Johannes Gherbrandi a Leydis
Sex male
Year of birth >1455
Year of death >1503
Role Author
Specification
Remarks Entered the Carmelite monastery in Haarlem >1455. Prior there in 1476. 1479-1480 Prior Carmelite monastery in Woudsend. 1495 Subprior in Haarlem. Probably died in Haarlem in 1504, although 1525 is also mentioned. He had connections with the house of Brederode. Roefs, 1-25, Ebels, 'Johannes', 31.
Additional remarks The manuscript is probably an autograph, Carasso-Kok 1981, 327.
Place(s) of production
Place(s) of production Haarlem
Users
Intended users/audience
Specification
Usage
Intended place of usage
Specification (intended place)
Depository inside the institution
Specification (depository)
Traces of usage
Additional remarks
Order of the data in the text
Type of registration chronologically
Specification
Filiation
Filiation Other manuscripts that contain the first redaction: Leiden, UB, BPL 127 D (MeMO TC ID 316); Trier, Stadtbibliothek, 1288/79 (MeMO TC ID 318); Alkmaar, Regionaal Archief, 128 A 1 (MeMO TC ID 315). Only the second redaction has been published (in 1620): Brussels, KB, 8343 (MeMO TC ID 308). Wroclaw, Biblioteka Uniwersytecka, R 296 (formerly Breslau, Stadtbibliothek, coll. Th. Rediger) was lost during WW II.
Narrative source containing one or more historical events
Type of narrative source chronicle
Short summary of the contents Chronicle of the counts of Holland and the bishops of Utrecht. This manuscript probably is an autograph. However, it has been partly lost by fire. No edition of the first redaction of Johannes a Leydis's Chronicon comitum Hollandiae is available.
Annual entries
Information regarding memoria
Type of memoria information
 • burials
 • founders and benefactors
Specification
Context
General historical information
 • epidemic diseases (both inside and outside the community/institution)
 • genealogical information
 • religious and liturgical events (outside the community/institution)
 • political events
 • natural disasters
Specification of general historical information
Aspects of the history of the institution
Specification
Additional remarks
Incipit
Incipit Tabernacula eorum in progenie...
Explicit
Explicit
Illustration(s)
Illustrations or decorations
Medieval Memoria Online v1.1 — © 2019 Utrecht University