Medieval Memoria Online

Description - Text Carrier

Chronicle by Heraut Beyeren (Hollantsche cronike) (second version); Brussels, KB, ms. 17914

Add extra information

Title and MeMO text carrier ID
MeMO text carrier ID 333
Name Chronicle by Heraut Beyeren (Hollantsche cronike) (second version); Brussels, KB, ms. 17914
[1272] Hollantsche cronike (second version) 3r - 124v
Category
Type of text carrier Manuscript with one text
Classification Manuscript with one text written in one hand
Short description Parchment manuscript (dated 25 May 1409), being a chronicle in Dutch on Holland and Utrecht, written by Claes Heynenzoon, also known as the herald Beyeren, and dedicated to count William VI of Holland and Frederik van Blankenheim, bishop of Utrecht.
Additional remarks
Holding institution Brussels, Koninklijke Bibliotheek van België / Bibliothèque Royale de Belgique
Collection
Entry number collection
Identifier in collection 17914
Link to online description
Alternative collection
Alternative collection identifiers
Accessibility
Additional remarks
Original institution(s)
Original institution(s)
Dates of separate texts
Date
 • 1409/05/25
Author(s)
Author(s)
 • Claes Heynenzoon, Heraut Beyeren (quondam Gelre)
Text material(s)
 • parchment
Watermark(s)
Number of leaves 125
Collation For a detailed description, see Verbij-Schillings 1995, 293.
Dimensions (mm)
Height x width 232 x 160
Condition of the text carrier
Conservation
Adaptations
Type(s) of adaption
Specification
Cover
Cover material(s)
 • leather
Specification
Date of the cover 18th century
Specification
Additional remarks
Table of contents
Is there a contemporary (e.g. medieval) table of contents in the text carrier?
Specification
Colophon
Is there a colophon in the text carrier? yes
Specification f.125v: Explicit cronographia per manus beyeren. armorum regis de ruyris. anno domini. m. cccc ix. urbani. Explicit. Cronographia episcopatus traiectensis. et comitatus hollandie. per manus beyeren. quondam Gelre. armorum regis de Ruyris. Anno domini m. ccccix. ipsa die Urbani pape
Rubrication
Are the texts in the text carrier rubricated? yes
Heraldry
Number of heraldic items 102
Locations of the heraldry in the text carrier
Specification
Illustration(s)
Location(s) of the illustration(s)
 • accompanying a memorial text
Types of illustrations
 • marginal decoration(s)
 • decorated initial(s)
Specification
Additional remarks
Provenance
Provenance According to manuscript collector Cornelius Duyn, he had received this book from Catherina Oisterlinga, widow of Jacobus van Mierop, son of Vincent van Mierop (1469-1550), who was treasurer general of the Netherlands. Between 1613 and 1629, Cornelius Duyn donated it to Heribertus van Rosweyde (1569-1629), who bequeathed it to the museum Bollandianum. Sold to the abbey of Tongerlo in 1788. Bought at an auction by K. van Hulthem (1764-1832) in 1825. Van Hulthem's collection was acquired by the Royal Library at Brussels in 1837.
Marks of ownership
Type(s) of mark(s) of ownership
 • ex libris notation(s)
Specification
Additional remarks
 • Muller Fz., S., Die Hollantsche Cronike van den Heraut. Eene studie over de Hollandsche geschiedbronnen uit het Beijersche tijdperk, Bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis en oudheidkunde, (1885), 74-76, 119-122
 • Verbij-Schillings, J., Beeldvorming in Holland. Heraut Beyeren en de historiografie omstreek 1400 (Amsterdam 1995), 308
 • Willems, J.F., Wapendichten op sommige ridders, gevallen in den slag bij Staveren, in Vriesland, ten jare 1345, Belgisch museum, (1841), 104-112
Additional remarks
 • Anrooij, W. van, Heraut Beyeren en heraut Gelre: oude theorieën in nieuw perspectief, Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden 101 (1986), 153-176
 • Anrooij, W. van, Maerlant, Heraut Gelre en de Korte Kroniek van Holland, Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 108 (1992), 289-323
 • Anrooij, W. van, Spiegel van ridderschap. Heraut Gelre en zijn erereden (Amsterdam 1990)
 • Beelaerts van Blokland, M.A., Beijeren quondam Gelre armorum rex de Ruyris. Eene historisch-heraldische studie (The Hague 1933)
 • Bruch, H., Supplement bij de geschiedenis van de noord-Nederlandse geschiedschrijving in de middeleeuwen van dr. Jan Romein (Haarlem 1956), 36-39
 • Carasso-Kok, M., Repertorium van verhalende historische bronnen uit de middeleeuwen. Heiligenlevens, annalen, kronieken en andere in Nederland geschreven verhalende bronnen (Den Haag 1981), 220-221; 201
 • Deschampes, J., Karel van Hulthem 1764-1832: [catalogus van de tentoonstelling Brussel 5 september - 4 oktober 1964, Gent 15 oktober - 14 november 1964] (Brussels 1964), 275-277
 • Gorissen, F., Jan Maelwael und die Brüder Limburg. Eine Nimweger Künstler-Familie um die Wende des 14. Jahrhunderts, Bijdragen en mededeelingen / Gelre, Vereeniging tot Beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht 54 (1954), 180-190
 • Muller Fz., S., Die Hollantsche cronike van den Heraut. Eene studie over de Hollandsche geschiedbronnen uit het Beijersche tijdperk, Bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis en oudheidkunde 2 (1885), 36-50
 • Muller Fz., S., Lijst van Noord-Nederlandsche kronijken met opgave van bestaande handschriften en litteratuur (Utrecht 1880), 21-23
 • Potthast, A.F., Bibliotheca historica medii aevi. Wegweiser durch die Geschichtswerke des europäischen Mittelalters bis 1500 II (Berlin 1896), 307
 • Verbij-Schillings, J., Beeldvorming in Holland. Heraut Beyeren en de historiografie omstreeks 1400 (Amsterdam 1995)
 • Verbij-Schillings, J., Heraut Beyeren en de Clerc uten laghen landen. Hollandse kroniekschrijvers ca. 1410, Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 107 (1991), 20-42
 • Verbij-Schillings, J., Heraut Beyeren, in: Dunphy, G., The encyclopedia of the medieval chronicle (Leiden, Boston 2010), 775-776
 • Verbij-Schillings, J., Het beeld van de Friezen in de Hollandse geschieschrijving van de vijftiende eeuw, in: Janse, A.; Breuker, P. H., Negen eeuwen Friesland-Holland. Geschiedenis van een haat-liefdeverhouding (Zutphen 1997), 109-119
 • Verbij-Schillings, J., Hofcultuur en hofvermaak. Het Haagse hof in de middeleeuwen (1248-1462) , in: Foppe, H., In Den Haag geschied: 750 jaar in verhalen en beschouwingen (Den Haag 1998), 33-53
 • Verbij-Schillings, J., Un héraut-historien au début du XVe siècle: Bavière (autrefois Gueldre), Revue du Nord 88 (2006), 693-707
 • Verbij-Schillings, J., Van Gode ghecroont. Laatmiddeleeuwse voorstellingen van vorstelijk gezag, in: Stuip, R.E.V.; Vellekoop, C., Koningen in kronieken (Hilversum 1998), 163-180
 • Verbij-Schillings, J., Vanuit Hollands perspectief: een geschiedenis van de Friezen, in: , Philologia Frisica anno 1996. Lezingen fan it fjirtjinde Frysk filologenkongres 23, 24 en 25 oktober 1996 (Leeuwarden 1998), 71-92
Additional remarks
Other documentation
Additional remarks
Additional remarks

Authors

Personal details
Name Claes Heynenzoon, Heraut Beyeren (quondam Gelre)
Sex male
Year/date of birth 1345
Year/date of death 1414
Additional remarks
Additional remarks
Role(s) in this text carrier
Memorial text [1272] Hollantsche cronike (second version)
Role Author
Specification
Role(s) in other text carrier(s)
Text carrier [334] Chronicle by Heraut Beyeren (Hollantsche cronike) (first version); The Hague, MM, ms. 10 C 14
Memorial text [1273] Hollantsche cronike (first version)
Role Author
Specification
Text carrier [43] Several chronicles (e.g., Chronographia by Johannes de Beke and Hollantsche cronike by Herald Beyeren); Brussels, KB, ms. 5753-5759
Memorial text [1274] Hollantsche cronike (second version)
Role Author
Specification
Text carrier [355] Two chronicles and other texts (Geraardsbergen Manuscript); Brussels, KB, ms. 837-845
Memorial text [1439] Universal Chronicle (Wereldkroniek) by Heraut Beyeren
Role Author
Specification
Text carrier [356] Universal Chronicle (Wereldkroniek) by Heraut Beyeren; The Hague, KB, ms. 128 E 10
Memorial text [1440] Universal Chronicle (Wereldkroniek or Die corniken des tijts)
Role Author
Specification
Text carrier [357] Two chronicles (Universal Chronicle (Wereldkroniek) by Heraut Beyeren and Gouds kroniekje); Utrecht, UB, ms. 1179
Memorial text [1441] Universal Chronicle (Wereldkroniek or Algemeen kronijkje by Heraut Beyeren
Role Author
Specification
Text carrier [327] Several chronicles (e.g. Coronike van Vrieslant, Universal chronicle (Wereldkroniek) of Heraut Beyeren); Leiden, UB, ms. BPL 76 C
Memorial text [1443] Universal Chronicle (Wereldkroniek)
Role Author
Specification
Text carrier [365] Two chronicles (i.e., Universial chronicle (Heraut Beyeren) and Chronicle of emperors, popes and other rulers (Pieter Cancellier van Parijs); Leeuwarden, Tresoar, ms. 282
Memorial text [2294] Universal chronicle (Wereldkroniek), Heraut Beyeren
Role Author
Specification

Memorial text in: [333] Chronicle by Heraut Beyeren (Hollantsche cronike) (second version); Brussels, KB, ms. 17914 [333]

Keywords (type(s) of memorial text)
Keywords (type(s) of memorial text)
 • chronicle
Title and MeMO memorial text ID
Title Hollantsche cronike (second version)
MeMO memorial text ID 1272
Pagination or foliation
Page(s)
Specification
Folio(s)
 • Folio 3r to 124v
Specification
Date of creation (physical object)
Date 1409/05/25
Argumentation
Specification Concluded on 25 May 1409. The manuscript is an autograph.
Date of creation (contents of the text)
Date 1409
Argumentation
 • date(s) are mentioned in the text
Specification Concluded on 25 May 1409.
Period covered by the memorial text
Date <1409/05/25
Argumentation
 • date(s) are mentioned in the text
Specification The chronicle starts with the reign of Octavian.
Additional remarks
Original institution(s)
Name
Name of the commissioning party of the original text
Composition of the commissioning party
Specification (composition)
Members of the commissioning party
Commissioning person(s)
Commissioning institution(s)
Additional remarks The chronicle is addressed to Frederik van Blankenheim, bishop of Utrecht, and duke William VI of Bavaria, count of Holland.
Language
Language
 • Dutch
Specification
Description of hands
Description of hands Littera cursiva formata.
Statement of responsibility Explicit cronographia per manus beyeren. armorum regis de ruyris. anno domini. m. cccc ix.
Person(s)
Name Claes Heynenzoon, Heraut Beyeren (quondam Gelre)
Sex male
Year of birth 1345
Year of death 1414
Role Author
Specification
Remarks
Additional remarks
Place(s) of production
Place(s) of production Holland
Users
Intended users/audience
Specification
Usage
Intended place of usage
Specification (intended place)
Depository inside the institution
Specification (depository)
Traces of usage
Additional remarks
Order of the data in the text
Type of registration chronologically
Specification
Filiation
Filiation The second redaction of the Hollantsche cronike of Heraut Beyeren has also been transmitted in: Brussels, KB, 5753-5759 (c. 1445) (MeMO TC ID 43), and Alkmaar, Regionaal Archief, Van Foreest 898 (15th century) (MeMO TC ID 155). The only medieval manuscript containing the first redaction is: The Hague, Meermanno-Westreenianum, 10 C 14 (c. 1460) (MeMO TC ID 334).
Narrative source containing one or more historical events
Type of narrative source chronicle
Short summary of the contents Chronicle in Dutch on Holland and Utrecht, written by Claes Heynenzoon, also known as the herald Beyeren, and dedicated to count William VI of Holland and Frederik van Blankenheim, bishop of Utrecht.
Annual entries
Information regarding memoria
Type of memoria information
 • gifts
 • founders and benefactors
 • burials
 • history of the heads of the family/superiors of the community/institution (succession series, i.e. gesta)
Specification
Context
General historical information
 • religious and liturgical events (outside the community/institution)
 • political events
 • genealogical information
Specification of general historical information
Aspects of the history of the institution
Specification
Additional remarks
Incipit
Incipit Eersamen ende gheduchten vaderen Edelen Princen ende Heren Vrederic van Blanckenheym Bisscop...
Explicit
Explicit ...ende die van Vrancrijc in groten ruste ende vrede ingheset heeft, des hi over al Vrancrijc tmeen ghebet heeft.
Illustration(s)
Illustrations or decorations
Medieval Memoria Online v1.1 — © 2019 Utrecht University