Medieval Memoria Online

Description - Text Carrier

Chronicle of the lords of Egmond (Opusculum de gestis illustrium dominorum de Egmonda); Leiden, UB, ms. BPL 133c

Add extra information

Title and MeMO text carrier ID
MeMO text carrier ID 344
Name Chronicle of the lords of Egmond (Opusculum de gestis illustrium dominorum de Egmonda); Leiden, UB, ms. BPL 133c
[1331] Opusculum de gentis illustrium dominorum de Egmonda
Category
Type of text carrier Transcription with one text
Classification Manuscript with one text written in one hand
Short description 17th transcript of an anonymous Latin chronicle on the lords of Egmond.
Additional remarks
Holding institution Leiden, Universiteitsbibliotheek Leiden
Collection
Entry number collection
Identifier in collection BPL 133c
Link to online description
Alternative collection
Alternative collection identifiers
Accessibility
Additional remarks
Original institution(s)
Original institution(s)
Dates of separate texts
Date
 • 1617
Author(s)
Author(s)
 • Johannes Danckaert
Text material(s)
 • paper
Watermark(s)
Number of leaves 49
Collation
Dimensions (mm)
Height x width
Condition of the text carrier
Conservation
Adaptations
Type(s) of adaption
Specification
Cover
Cover material(s)
Specification
Date of the cover
Specification
Additional remarks
Table of contents
Is there a contemporary (e.g. medieval) table of contents in the text carrier?
Specification
Colophon
Is there a colophon in the text carrier? no
Specification
Rubrication
Are the texts in the text carrier rubricated? no
Heraldry
Number of heraldic items
Locations of the heraldry in the text carrier
Specification
Illustration(s)
Location(s) of the illustration(s)
Types of illustrations
Specification
Additional remarks
Provenance
Provenance
Marks of ownership
Type(s) of mark(s) of ownership
Specification
Additional remarks
Additional remarks No edition of this chronicle is available.
 • Beresteyn, E.A. van, Genealogisch repertorium (The Hague 1972)
 • Carasso-Kok, M., Repertorium van verhalende historische bronnen uit de middeleeuwen. Heiligenlevens, annalen, kronieken en andere in Nederland geschreven verhalende bronnen (Den Haag 1981), 190-191; 164
 • Dek, A.W.E., Genealogie der heren en graven van Egmond (The Hague 1958)
 • Janse, A., Hollandse adelskronieken, in: Dunphy, G., The encyclopedia of the medieval chronicle (Leiden, Boston 2010), 811-812
 • Janse, A., Ridderschap in Holland. Portret van een adellijke elite in de late middeleeuwen (Hilversum 2001)
 • Janse, A., Vorstelijk en autochtoon: het Friese verleden van de Egmonds, in: Jansma, L.G.; Visser, P.; Bremmer jr., R.H., Speculum Frisicum: stúdzjes oanbean oan Phillippus H. Breuker (Leeuwarden 2001),
 • Lulofs, M., Die van Brero heeft men eens gesien. De Brederode-kroniek van Jan van Leyden (ca. 1485), in: Tilmans, C.P.H.M.; Santing, Catrien; Ebels-Hoving, B., Genoechlicke ende lustige historiën. Laatmiddeleeuwse geschiedschrijving in Nederland (Hilversum 1987), 79-100
 • Moor, G. de, Het cisterciënzerinnenklooster Leeuwenhorst (1261-1574) en de familie Van Egmond (van Merenstein, van Kenenburg), De Nederlandse Leeuw 102 (1985), , 10-12
 • Moor, G. de, Verborgen en geborgen. Het cisterciënzerinnenklooster Leeuwenhorst in de Noordwijkse regio (1261-1574) (Hilversum 1994), 36
 • Muller Fz., S., Lijst van Noord-Nederlandsche kronijken met opgave van bestaande handschriften en litteratuur (Utrecht 1880), 88-89
 • Roefs, V.J.G., De Egmondsche abtenkroniek van Iohannes a Leydis O. Carm. (Sittard 1942), 81-90
Additional remarks
Other documentation
Additional remarks
Additional remarks

Authors

Personal details
Name Johannes Danckaert
Sex male
Year/date of birth
Year/date of death
Additional remarks
Additional remarks
Role(s) in this text carrier
Memorial text [1331] Opusculum de gentis illustrium dominorum de Egmonda
Role Scribe
Specification
Role(s) in other text carrier(s)

Memorial text in: [344] Chronicle of the lords of Egmond (Opusculum de gestis illustrium dominorum de Egmonda); Leiden, UB, ms. BPL 133c [344]

Keywords (type(s) of memorial text)
Keywords (type(s) of memorial text)
 • chronicle
Title and MeMO memorial text ID
Title Opusculum de gentis illustrium dominorum de Egmonda
MeMO memorial text ID 1331
Pagination or foliation
Page(s)
Specification
Folio(s)
Specification
Date of creation (physical object)
Date 1617
Argumentation
 • based on research
Specification Carasso-Kok 1981, 191.
Date of creation (contents of the text)
Date >1450-<1500
Argumentation
 • based on research
Specification Probably second half of the 15th century.
Period covered by the memorial text
Date 440-1463
Argumentation
 • date(s) are mentioned in the text
Specification
Additional remarks
Original institution(s)
Name
Name of the commissioning party of the original text
Composition of the commissioning party
Specification (composition)
Members of the commissioning party
Commissioning person(s)
Commissioning institution(s)
Additional remarks
Language
Language
 • Latin
Specification
Description of hands
Description of hands
Statement of responsibility
Person(s)
Name Johannes Danckaert
Sex male
Year of birth
Year of death
Role Scribe
Specification
Remarks
Additional remarks
Place(s) of production
Place(s) of production
Users
Intended users/audience
Specification
Usage
Intended place of usage
Specification (intended place)
Depository inside the institution
Specification (depository)
Traces of usage
Additional remarks
Order of the data in the text
Type of registration chronologically
Specification
Filiation
Filiation The Hague, KB, 132 F 14 (olim Phillipps 3318): 18th century transcript.
Narrative source containing one or more historical events
Type of narrative source chronicle
Short summary of the contents Chronicle on the lords of Egmond, tracing their origin to the Frisian king Radbod and reaching until the year 1463.
Annual entries
Information regarding memoria
Type of memoria information
Specification
Context
General historical information
 • genealogical information
Specification of general historical information
Aspects of the history of the institution
Specification
Additional remarks No edition of this chronicle is available, but it is likely that the Opuscula ... de Egmonda contains memoria information.
Incipit
Incipit Cum enim magnorum illustrium virorum...
Explicit
Explicit ...plures filios et filias naturale.
Illustration(s)
Illustrations or decorations
Medieval Memoria Online v1.1 — © 2019 Utrecht University