Medieval Memoria Online

Description - Text Carrier

Universal chronicle (Chronicon Universale) by Theodericus Pauli, chronicles of noble houses, and other texts; Brussels, KB, ms. 22476

Add extra information

Title and MeMO text carrier ID
MeMO text carrier ID 359
Name Universal chronicle (Chronicon Universale) by Theodericus Pauli, chronicles of noble houses, and other texts; Brussels, KB, ms. 22476
[1446] Gesta patriarcharum, regum, archiepiscoporum, ducum, episcoporum, comitum et abbatum et aliorum dominorum (Book II of Chronicon Universale) 1r - 292v
[1447] Liber bellorum Dei (Book III of Chronicon Universale) 297r - 448v
Category
Type of text carrier Manuscript with more than one text
Classification Miscellany
Short description Late 15th century manuscript (probably an autograph), containing the Chronicon Universale of Theodericus Pauli (Dirk Frankenszoon Pauw), divided into two distinct parts that are books II and III of this universal chronicle. Within book II chronicles of noble families (Arkel, Egmond, Brederode, Culemborg, Borselen) have been incorporated. Book III is concerned with wars between Christians and Heathens, until 1488.
Additional remarks
Holding institution Brussels, Koninklijke Bibliotheek van België / Bibliothèque Royale de Belgique
Collection
Entry number collection
Identifier in collection 22476
Link to online description
Alternative collection
Alternative collection identifiers
Accessibility
Additional remarks
Original institution(s)
Original institution(s)
Dates of separate texts
Date
 • ca.1480-ca.1490
Author(s)
Author(s)
 • Theodericus Pauli
Text material(s)
Watermark(s)
Number of leaves
Collation
Dimensions (mm)
Height x width
Condition of the text carrier
Conservation
Adaptations
Type(s) of adaption
Specification
Cover
Cover material(s)
Specification
Date of the cover Late 16th, early 17th century.
Specification See Van der Werff 1987, 104.
Additional remarks
Table of contents
Is there a contemporary (e.g. medieval) table of contents in the text carrier?
Specification
Colophon
Is there a colophon in the text carrier? no
Specification
Rubrication
Are the texts in the text carrier rubricated? yes
Heraldry
Number of heraldic items
Locations of the heraldry in the text carrier
Specification
Illustration(s)
Location(s) of the illustration(s)
Types of illustrations
Specification
Additional remarks
Provenance
Provenance
Marks of ownership
Type(s) of mark(s) of ownership
Specification
Additional remarks
 • Bruch, H., Abtenlijsten van Bloemkamp in Bolsward, Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht, (1952), 89-90
 • Focke, W., Theodericus Pauli, ein Geschichtschreiber des XV. Jahrhunderts, und sein Speculum Hystoriale (Halle 1892)
 • Gils, J. van, Rolduc en Friesland, Rolduc's jaarboek, (1939), 150-152
 • Kervyn de Lettenhove, J.M.B.C., Chroniques relatives à l'histoire de la Belgique sous la domination des ducs de Bourgogne (Textes latins) (Bruxelles 1876), 235-328
Additional remarks
 • Boeren, P.C., Florarium temporum. Een wereldkroniek uit het jaar 1472 (The Hague 1951), 69-70
 • Bremmer jr., R.H., Hir is eskriven. Lezen en schrijven in de Friese landen rond 1300 (Hilversum and Leeuwarden 2004)
 • Bruch, H., Abtenlijsten van Bloemkamp in Bolsward, Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht 71 (1952), 85-95
 • Bruch, H., Chronographia Johannis de Beke (The Hague 1973), 85-95
 • Bruch, H., Dirck Franckensz. Pauw (Theodericus Pauli). Kronijcke des lants van Arckel ende der stede van Gorcum ( 1931); V
 • Bruch, H., Supplement bij de geschiedenis van de noord-Nederlandse geschiedschrijving in de middeleeuwen van dr. Jan Romein (Haarlem 1956), 68-70
 • Carasso-Kok, M., Repertorium van verhalende historische bronnen uit de middeleeuwen. Heiligenlevens, annalen, kronieken en andere in Nederland geschreven verhalende bronnen (Den Haag 1981), 248-249; 222
 • Chevalier, U., Répertoire des sources historiques du Moyen-Age. Bio-bibliographie II (Paris 1907), 3552
 • De Ram, P.F.X., Notice sur le manuscrit inédit du Chronicon universale de Theodericus Pauli , Compte rendu des séances de la Commission Royale d'Histoire, ou Recueil de ses bulletins 2 (1838), 98-108
 • Focke, W., Theodericus Pauli, ein Geschichtschreiber des XV. Jahrhunderts, und sein Speculum Hystoriale (Halle 1892)
 • Lulofs, M., Die van Brero heeft men eens gesien. De Brederode-kroniek van Jan van Leyden (ca. 1485), in: Ebels-Hoving, B.; Tilmans, C.P.H.M.; Santing, Catrien, Genoechlicke ende lustige historiën. Laatmiddeleeuwse geschiedschrijving in Nederland (Hilversum 1987), 79-100
 • Muller Fz., S., Lijst van Noord-Nederlandsche kronijken met opgave van bestaande handschriften en litteratuur (Utrecht 1880), 24-25
 • Naerssen, W.F.R. van, Dirck Franckensz. Pauw (Theodericus Pauli), De Nederlandsche Leeuw 50 (1932), 34-36, 34-36
 • Nip, R.I.A., Pauli, Theodericus Franconi, in: Dunphy, G., The encyclopedia of the medieval chronicle (Leiden, Boston 2010), 1192
 • Obreen, H., Bijdrage tot de kennis der middeleeuwsche kronieken I: Theodericus Pauli, Bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis en oudheidkunde (1909), 375
 • Potthast, A.F., Bibliotheca historica medii aevi. Wegweiser durch die Geschichtswerke des europäischen Mittelalters bis 1500 II (Berlin 1896), 1056
 • Roefs, V.J.G., De Egmondsche abtenkroniek van Iohannes a Leydis O. Carm. (Sittard 1942), 31
 • Romein, J., Geschiedenis van de Noord-Nederlandsche geschiedschrijving in de middeleeuwen. Bijdrage tot de beschavingsgeschiedenis (Haarlem 1932), 219-225
 • Stapel, R.J.; Vries, Jenine de, Leydis, Pauli, and Berchen Revisited. Collective History Writing in the Low Countries in the Late Fifteenth Century, The Medieval Low Countries. An Annual Review I (2014), 95-137
 • Tilmans, K. , Aurelius en de Divisiekroniek van 1517. Historiografie en humanisme in Holland in de tijd van Erasmus (Hilversum 1988)
 • Waale, M.J., De Arkelse oorlog 1401-1412. Een politieke, krijgskundige en economische analyse (Hilversum 1990), 28-30
 • Waale, M.J., Pauli en het auteurschap van de Kronijcke des lants van Arckel, Tijdschrift voor geschiedenis 105 (1992), 166-192
 • Werff, E.O. van der, Ad defendendum terminos christianitatis. Het Liber bellorum dei van Theodericis Pauli (1489), in: Ebels-Hoving, B.; Tilmans, C.P.H.M.; Santing, Catrien, Genoechlicke ende lustige historiën. Laatmiddeleeuwse geschiedschrijving in Nederland (Hilversum 1987), 101-115
 • Werff, E.O. van der, De werken van Dirk Frankensz. Pauw (Groningen 1983), 30-38
 • Werff, E.O. van der, Twee Egmondse abtenlijsten in de werken van Theodericus Pauli (ca. 1417-1493), in: Mostert, M.; Vis, G.N.M.; Margry, P.J., Heiligenlevens, annalen en kronieken. Geschiedschrijving in middeleeuws Egmond (Hilversum 1990), 145-169, 151-153
Additional remarks
Other documentation
Additional remarks
Additional remarks

Authors

Personal details
Name Theodericus Pauli
Sex male
Year/date of birth 1417
Year/date of death 1493
Additional remarks
Additional remarks Theodericus Pauli, alias Franconi, Dirc Vrancke, Dirk or Dirck Frankensz(oon) Pauw, was born in Gorinchem in 1416 or 1417. He was priest and canon of St Martin's at St Vincent's church in Gorinchem. He died in, or shortly after, 1493.
Role(s) in this text carrier
Memorial text [1446] Gesta patriarcharum, regum, archiepiscoporum, ducum, episcoporum, comitum et abbatum et aliorum dominorum (Book II of Chronicon Universale)
Role Author
Specification
Role(s) in other text carrier(s)
Text carrier [293] Chronicle of the noble house of Arkel and the town of Gorinchem (Kronijcke des lants van Arckel ende der stede van Gorcum); The Hague, KB, ms. 132 A 32
Memorial text [1095] Kronijcke des lants van Arckel ende der stede van Gorcum
Role Author
Specification Ascribed to Theodericus Pauli, by Bruch (1931).
Text carrier [318] Chronicle of Holland and Utrecht by Jan van Leiden (Chronicon comitum Hollandiae); Trier, SB, ms. 1288/79
Memorial text [1227] Chronicon comitum Hollandiae et episcoporum Ultraiectensium (first redaction, interpolated)
Role Author
Specification
Text carrier [330] Chronicle of Holland and Utrecht (Chronicon Hollandiae); Utrecht, UB, ms. 1650
Memorial text [1268] Chronicon Hollandiae
Role Author
Specification
Text carrier [309] Several chronicles concerning duchies and noble houses, partly written by Willem de Berchen; Brussels, KB, ms. 8037-8050
Memorial text [1389] De origine et nominibus comitum ac principum Hollandie, Zelandie dominorumque Frisie
Role Author
Specification
Text carrier [309] Several chronicles concerning duchies and noble houses, partly written by Willem de Berchen; Brussels, KB, ms. 8037-8050
Memorial text [1390] De origine et nominibus et temporibus principum ac ducum Brabantiae
Role Author
Specification
Text carrier [309] Several chronicles concerning duchies and noble houses, partly written by Willem de Berchen; Brussels, KB, ms. 8037-8050
Memorial text [1391] De nominibus et gestis pontificum Traiectensium
Role Author
Specification
Text carrier [358] Chronicle of Holland by Theodericus Pauli and other texts; Munich, BSB, Cod.lat. 19487
Memorial text [1445] Hystoria de comitatu Holandie, qualiter Philippus dux Burgondie factus fuit prius tutor Holandie et postea comes Holandie etc.
Role Author
Specification
Text carrier [360] Universal chronicle (Chronicon Universale) by Theodericus Pauli (book I); Wroclaw, BU, ms. R 202
Memorial text [1448] Speculum hystoriale (Book I of Chronicon Universale)
Role Author
Specification

Memorial text in: [359] Universal chronicle (Chronicon Universale) by Theodericus Pauli, chronicles of noble houses, and other texts; Brussels, KB, ms. 22476 [359]

Keywords (type(s) of memorial text)
Keywords (type(s) of memorial text)
 • chronicle
Title and MeMO memorial text ID
Title Gesta patriarcharum, regum, archiepiscoporum, ducum, episcoporum, comitum et abbatum et aliorum dominorum (Book II of Chronicon Universale)
MeMO memorial text ID 1446
Pagination or foliation
Page(s)
Specification
Folio(s)
 • Folio 1r to 292v
Specification
Date of creation (physical object)
Date ca.1480-ca.1490
Argumentation
 • based on research
Specification See above; the manuscript is probably an autograph.
Date of creation (contents of the text)
Date ca.1480-ca.1490
Argumentation
 • based on research
Specification Probably started shortly after 1480 and completed shortly after 1490, see Obreen 1910, 376.
Period covered by the memorial text
Date <1485
Argumentation
 • date(s) are mentioned in the text
Specification
Additional remarks
Original institution(s)
Name
Name of the commissioning party of the original text
Composition of the commissioning party
Specification (composition)
Members of the commissioning party
Commissioning person(s)
Commissioning institution(s)
Additional remarks
Language
Language
 • Latin
Specification
Description of hands
Description of hands
Statement of responsibility
Person(s)
Name Theodericus Pauli
Sex male
Year of birth 1417
Year of death 1493
Role Author
Specification
Remarks Theodericus Pauli, alias Franconi, Dirc Vrancke, Dirk or Dirck Frankensz(oon) Pauw, was born in Gorinchem in 1416 or 1417. He was priest and canon of St Martin's at St Vincent's church in Gorinchem. He died in, or shortly after, 1493.
Additional remarks In the prologue of Book III the author identifies himself as: ego Theodericus Pauli ex territorio et dominio de Arckel, oppido Gorinchem natus, presbiter et vicedecanus ecclesie sanctorum Martini et Vincentii eiusdem oppidum de Gorinchem, partium Hollandie, Traiectensis dioecesis, (...) incipiens anno etatis mee septuagesimo tercio canonicatus sive sacerdotii mei anno quadragesimo septimo (...) anno Domini millesimo quadringentesimo octuagesimo nono
Place(s) of production
Place(s) of production Gorinchem.
Users
Intended users/audience
Specification
Usage
Intended place of usage
Specification (intended place)
Depository inside the institution
Specification (depository)
Traces of usage
Additional remarks
Order of the data in the text
Type of registration chronologically
Specification
Filiation
Filiation Book I of the Chronicon Universale, probably also an autograph by Theodericus Pauli, was formerly in Wroclaw (Breslau), Biblioteka Uniwersytecka, R 202 olim Rehdiger, Rep. I no. 61). This manuscript was destroyed in WW II. An 18th century partial transcript of Book II of the Chronicon Universale, by C.F. de Nelis, is in Brussels, KB. 17303-17319, f. 1r-189v. According to Bruch (1952, 86) Utrecht, UB, 1650 was Book IV of this life's work of Pauli. Van der Werff (1987) argues that the Liber bellorum Dei was meant as a treatise, separate from the Chronicon Universale.
Narrative source containing one or more historical events
Type of narrative source chronicle
Short summary of the contents Second book of a universal chronicle, into which chronicles of noble families (Arkel, Egmond, Brederode, Culemborg, Borselen) have been incorporated.
Annual entries
Information regarding memoria
Type of memoria information
 • burials
 • history of the heads of the family/superiors of the community/institution (succession series, i.e. gesta)
Specification This chronicle may contain more relevant memoria information.
Context
General historical information
 • genealogical information
 • religious and liturgical events (outside the community/institution)
 • political events
Specification of general historical information
Aspects of the history of the institution
Specification
Additional remarks Kervyn de Lettenhove (1876) edited two extensive fragments by Theodericus Pauli, De rebus actis sub ducibus Burgundiae (p. 235-263; NaSo T018) and Alia narratio de ducibus Burgundiae (p. 264-328; NaSo T019). These texts seem to be part of his Chronicon Universale. They may either stem from the Brussels manuscript (Book II-III) or the lost Wroclaw manuscript (Book I).
Incipit
Incipit Descripturus sancta gesta...
Explicit
Explicit ...secularem confessorem cui...
Illustration(s)
Illustrations or decorations
Medieval Memoria Online v1.1 — © 2019 Utrecht University