Medieval Memoria Online

Description - Monastery

Mariënpoel, Regularissen in Oegstgeest, Zuid-Holland, NL

MeMO institution ID and name
MeMO institution ID 372
Name (Dutch) Mariënpoel, Regularissen
Name (English) Marienpoel Convent, Regular Canonesses
Patron saint(s)
  • Our Lady
Additional remarks
Location (according to current geography)
Province Zuid-Holland, NL - Netherlands
Settlement Oegstgeest
Coordinates
Diocese before 1559 Utrecht
Diocese after 1559 Utrecht
Parish Oegstgeest
Date of foundation 1399
Founder(s) or main benefactor(s) Clementia Gelisdr (1399), Nobleman Boudewijn van Zwieten (1431)
Religious order
Type of religious order Canonesses Regular
Associated with 1414: Chapter of Utrecht. 1422/1423: Chapter of Sion.
Type of institution women
Mother house
Name of the mother house
Phases in the institutional history 1399: Sisters of the Common Life at Oudewater. 1414: Tertiaries; Chapter of Utrecht. 1422-1423: Regular Canonesses; Chapter of Sion. 1428-1431: Translation and second foundation as Marienpoel Convent at Oegstgeest.
Date of transition to secular management
Date of dissolution
Additional remarks
Extant memorial objects and/or texts concerning memoria
Memorial objects
Text carriers
Type of extant material institution archive/archival material
Storage in one place
Short description of the material RegA Leiden: monastery inv. 858-1124. Access: J.C. Overvoorde, Archieven van de kloosters (Leiden 1917).
Holding institution(s)
Name Erfgoed Leiden en Omstreken (formerly known as: Regionaal Archief Leiden)
Settlement Leiden, Zuid-Holland, NL
Website
Additional remarks
  • Bueren, T. van, ‘Herinnering in praktijk. De rol van beeld en geschrift’, in: , J. Deploige e.a. eds., Herinnering in geschrift en praktijk in religieuze gemeenschappen uit de Lage Landen, 1000-1500 (Brussel 2009), 115-139
  • Castenmiller, M., Het dagelijks leven in een Middeleeuws klooster, Leidsch Jaarboekje: Jaarboekje voor geschiedenis en oudheidkunde van Leiden en omstreken / Vereniging "Oud-Leiden" 73 (1981), 27-38
  • Doedeijns, C., Verzuchtingen van een rentmeester. Over de inkomsten van het klooster Marienpoel in de zestiende eeuw, Jaarboek Sociale en economische geschiedenis Leiden en omstreken (1999), 15-35
  • Goudriaan, Koen, Het eerste vrouwenklooster van Oudewater, Heemtijdinghen 35 (1999), 1-36
  • Luijk, Madelon van, Bruiden van Christus. De tweede religieuze vrouwenbeweging in Leiden en Zwolle, 1380-1580 (Zutphen 2004), 38, 49
  • Schoengen, M., Monasticon Batavum I: De Franciscaansche orden (Amsterdam 1941), 162; Number 1 : Oudewater.
  • Schoengen, M., Monasticon Batavum II De Augustijnsche orden, benevens de broeders en zusters van het gemeene leven (Amsterdam 1941), 111-112; Number 5; Leiden
  • Schoengen, M., Monasticon Batavum II De Augustijnsche orden, benevens de broeders en zusters van het gemeene leven (Amsterdam 1941), 151; Number 1: Oudewater.
  • Ypma, E., Het generaal kapittel van Sion. Zijn oorsprong, ontwikkeling en inrichting (Nijmegen 1949), 54-55
Links

Building history

General date of construction
Church or chapel(s)
Burial ground
Location
Date of consecration
Date of clearance
Extant building remnants
Demolition
Additional remarks
Medieval Memoria Online v1.1 — © 2019 Utrecht University