Medieval Memoria Online

Description - Monastery

St. Catharinadal, Premonstratenzerinnen in Breda, Noord-Brabant, NL

MeMO institution ID and name
MeMO institution ID 394
Name (Dutch) St. Catharinadal, Premonstratenzerinnen
Name (English) Monastery of St Catherine's Valley, Premonstratensian Canonesses
Patron saint(s)
Additional remarks
Location (according to current geography)
Province Noord-Brabant, NL - Netherlands
Settlement Breda
Coordinates 113/400A
Diocese before 1559 Liege
Diocese after 1559 Antwerp
Parish Breda
Date of foundation 1271
Founder(s) or main benefactor(s)
Religious order
Type of religious order Premonstratensian (Norbertine)
Associated with
Type of institution women
Mother house
Name of the mother house
Phases in the institutional history 1271: St Catharine's Valley at Vroenhout in the parish of Wouw. 1295: relocation to Breda (united with the Hospital). 1308: Premonstratensian Canonesses 1647: relocation to the parish of Oosterhout (De Blauwe Kamer). 1672-1679: temporary return to Breda.
Date of transition to secular management
Date of dissolution
Additional remarks
Extant memorial objects and/or texts concerning memoria
Memorial objects
Text carriers
  • , De Norbertinessen van Sint-Catharinadal (Heeswijk 1966)
  • Aura, V. van der, Geschiedkundige bijdragen betreffende het Norbertinessen klooster van St. Catharinadal (Oosterhout 1894)
  • Carmiggelt, A.; Sanders, J.; Roode, F. de, Het klooster Sint-Catharinadal. Archeologie, bouwhistorie en geschiedenis (Breda 1995)
  • Caspers, C., 'Oosterhout', in: Margry, P.J., Bedevaartplaatsen in Nederland II: Noord-Brabant (Amsterdam - Hilversum 1998), 694-704
  • Hallema, A., De Oranjevorsten en het voormalige Norbertinessenklooster St. Catharinadal te Breda in de 17de en 18de eeuw (1646-1740), Jaarboek De Oranjeboom 14 (1961), 115-148
  • Pater Placidus o.m.cap., Geschiedenis der katholieke kerk te Breda, in: Cerutti, F.X., Geschiedenis van Breda I: De Middeleeuwen (Tilburg 1952), 123-182, 151-154
  • Schoengen, M., Monasticon Batavum II De Augustijnsche orden, benevens de broeders en zusters van het gemeene leven (Amsterdam 1941), 36
Links

Building history

General date of construction
Church or chapel(s)
Burial ground
Location
Date of consecration
Date of clearance
Extant building remnants The monastery is still in use
Demolition
Additional remarks
Medieval Memoria Online v1.1 — © 2019 Utrecht University