Medieval Memoria Online

Description - Parish

St. Catharinakerk in Asperen, Gelderland, NL

MeMO institution ID and name
MeMO institution ID 436
Name (Dutch) St. Catharinakerk
Name (English) St Catharine's Church
Patron saint(s)
  • Catherine of Alexandria
Additional remarks
Location (according to current geography)
Province Gelderland, NL - Netherlands
Settlement Asperen
Coordinates 136/433CD
Diocese before 1559 Utrecht
Diocese after 1559 Utrecht
Parish Asperen
Date of foundation 1331
Founder(s) or main benefactor(s) Lords of Asperen
Right of collation Lords of Asperen.
Phases in the institutional history In 1331 the church is mentioned for the first time. Due to a marriage between Elburg van Arkel and Dirk van Wassenaar-Polanen (second part fourteenth century) the latter became collator of the church.
Date of reformation (or dissolution)
Additional remarks The church was constructed near the castle Wadenburg (Asperen).
Extant memorial objects and/or texts concerning memoria
Memorial objects
Text carriers
  • Groningen, C.L. van, De Nederlandse monumenten van geschiedenis en kunst. De Vijfheerenlanden met Asperen, Heukelum en Spijk (Zeist 1989), 221-227
  • Halbertsma, Herrius , Archeologisch nieuws: Zuid-Holland. Asperen (gem. Asperen) -herstelwerken Ned. Herv. kerk., Bulletin: Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond (KNOB) (1979), 143-145, 143-145
  • Joosting & Muller Hzn., J.G.C.& S., Bronnen voor de geschiedenis der kerkelijke rechtspraak in het bisdom Utrecht in de Middeleeuwen. I: S. Muller Hzn, De indeeling van het bisdom (The Hague 1915), 423
  • Keijzer, B. de , Heraldische- en genealogische gedenkwaardigheden uit de kerk van Asperen., Ons Voorgeslacht: maandblad van de Zuidhollandse Vereniging voor Genealogie 323 (1982), 629-632, 629-632
Links

Building history

General date of construction 1400-1500
Church or chapel(s)
Name Asperen, St Catharine's Church
Date of foundation
Date of consecration
Short history of the building stages 1450-1500: Construction of the church (nave, choir, transept, former sacristy) and tower. 1896: Severe damage of the church and tower due to a city fire. 1896-1897: Restoration of the church. 1901: Restoration of the tower. 1955, 1960-1970, 1978: Restoration in phases. Some restorations are still in progress (tower).
Additional remarks Part of the inventory is a sixteenth century wall painting representing a map of the city. With an inscription in memory of the capturing of the city by Guelders. Also various memorial tombs are part of the inventory, for example a high memorial tomb in memory of the Van Boetzelaer family (dates of death; 1492, 1545, 1558, 1562).
Burial ground
Location
Date of consecration
Date of clearance
Extant building remnants
Demolition
Additional remarks
Medieval Memoria Online v1.1 — © 2019 Utrecht University