Medieval Memoria Online

Description - Text Carrier

Biographies of the abbots of the Aduard monastery (Vita et gesta abbatum); Berlin, SBB, ms. Phillips 1899

Add extra information

Title and MeMO text carrier ID
MeMO text carrier ID 5
Name Biographies of the abbots of the Aduard monastery (Vita et gesta abbatum); Berlin, SBB, ms. Phillips 1899
[7] Lives of the first 28 abbots 1r - 47v
[8] Life of Lambertus Helt 48r -
[9] Lives of Lambertus Heelt and Johannes Recamp 49r - 51v
[208] List of abbots up to 1578 by Gerard Meerman 52r - 57v
Category
Type of text carrier Manuscript with more than one text
Classification Miscellany
Short description Paper manuscript dating from the 16th century, contains the lives of the first 28 abbots of the convent in Aduard, two biographies of Lambertus Helt (the 29th abbot) and a biography of Johannes Recamp (the 30th abbot). Gerard Meerman added a list of abbots up to 1578 in the 18th century.
Additional remarks
Holding institution Berlin, Staatsbibliothek zu Berlin - Preussischer Kulturbesitz
Collection Phillips
Entry number collection
Identifier in collection 1899
Link to online description
Alternative collection
Alternative collection identifiers Olim Phillips (Cheltenham): 1899. Olim Berlin, PSB : Phillipps 1899
Accessibility
Additional remarks
Original institution(s)
Original institution(s)
Dates of separate texts
Date
 • >1494-ca.1527
 • >1528-<1550
 • 1549
Author(s)
Author(s)
Text material(s)
 • paper
Watermark(s)
Number of leaves 94
Collation 6 quires, in which extra folios are glued in
Dimensions (mm)
Height x width 125 x 90
Condition of the text carrier Damaged by moisture and cutting of the paper. Parts of the text have 'disappeared' in the back of the manuscript
Conservation
Adaptations
Type(s) of adaption
 • extra pages/leaves sewn/glued in
Specification Ff. 22-23 are glued in. They contain an addition to the life of Fredericus (though positioned near the life of Hoptatus) in late 16th century hand (Van Engen in Van Moolenbroek, 320-321).
Cover
Cover material(s)
Specification
Date of the cover
Specification The original cover has been replaced.
Additional remarks Text material: paper (watermarks not mentioned in description)
Table of contents
Is there a contemporary (e.g. medieval) table of contents in the text carrier?
Specification
Colophon
Is there a colophon in the text carrier? no
Specification
Rubrication
Are the texts in the text carrier rubricated? yes
Heraldry
Number of heraldic items
Locations of the heraldry in the text carrier
Specification
Illustration(s)
Location(s) of the illustration(s)
 • accompanying a memorial text
Types of illustrations
Specification
Additional remarks
Provenance
Provenance Gerard Meerman (1722-1771) and Thomas Phillips (1792-1872).
Marks of ownership
Type(s) of mark(s) of ownership
Specification
Additional remarks
 • Brugmans, H., De kroniek van het klooster Aduard, Bijdragen en Mededelingen van het Historisch Genootschap, (1902), 35-110
 • Heussen, H.F. van, Historia episcopatuum foederati Belgii II (Leiden 1719), 32-43
 • Koppius, F., Specimen theologicum continens vitas ac gesta abbatum Adwerdiensum XV (Groningen 1850), 1-60
 • Mol, Hans, Moolenbroek, Jaap van, De abtenkroniek van Aduard. Studies, editie en vertaling (Hilversum and Leeuwarden 2010), 255-329
 • Rijn, H. van, Kerkelijke historie ende outheden der zeven Vereenigde Nederlanden V (Leiden 1726), 325-353
 • Rijn, H. van, Oudheden en gestichten van Groningen en Groningerland, mitgaders van het Land van Drent (Leiden 1724), 211-322
Additional remarks
 • , Database Bibliotheca Neerlandica Manuscripta (e-BNM), http://www.bibliotheek.leidenuniv.nl/bijzondere-collecties/handschriftenarchievenbrieven/bnm.html
 • Bakker, F.; Schaïk, Remi van, Aduard, H. Bernardus en/of O.L. Vrouw, mirakelkruis, in: Caspers, C.; Margry, P.J., Bedevaartplaatsen in Nederland I (Amsterdam and Hilversum 1997), 97-99, 97-99
 • Boersma, J.W., De opgraving van abdij Aduard, in: Arkema, J., Eén klooster, drie dorpen. Geschiedenis van Aduard, Den Ham en Den Horn 1192-1992 (Bedum 1992), 37-46, 37-46
 • Bremmer jr., R.H., Hir is eskriven. Lezen en schrijven in de Friese landen rond 1300 (Hilversum and Leeuwarden 2004)
 • Bruch, H., Kroniek der Friese kronieken. Antikritiek op Bolhuis' kritiek (Leeuwarden 1952), 10
 • Brugmans, H., De kroniek van het klooster Aduard, Bijdragen en Mededelingen van het Historisch Genootschap 23 (1902),
 • Carasso-Kok, M., Repertorium van verhalende historische bronnen uit de middeleeuwen. Heiligenlevens, annalen, kronieken en andere in Nederland geschreven verhalende bronnen (Den Haag 1981), 419-420
 • Damen, C.I., Geschiedenis van de Benediktijnenkloosters in de provincie Groningen (Assen 1972), 14
 • Ebels-Hoving, B., Nederlandse geschiedschrijving 1350-1530. Een poging tot karakterisering, in: Ebels-Hoving, B.; Santing, Catrien; Tilmans, C.P.H.M., Genoechlicke ende lustige historiën. Laatmiddeleeuwse geschiedschrijving in Nederland (Hilversum 1987), 217-242, 217-242
 • Heiden, P. van der, De hervormde kerk te Aduard: ziekenzaal van het Cisterciënzer klooster St.-Bernard, Groninger kerken 8 (1991), 81-87, 81-87
 • Koppius, F., Specimen theologicum continens vitas ac gesta abbatum Adwerdiensium XV (Groningen 1850)
 • Mol, Hans, Aduard 1192-1594. Een korte geschiedenis van het klooster, in: Arkema, J., Eén klooster, drie dorpen. Geschiedenis van Aduard, Den Ham en Den Horn 1192-1992 (Bedum 1992), 19-36, 19-36
 • Moolenbroek, Jaap van; Mol, Hans, De abtenkroniek van Aduard. Studies, editie en vertaling (Hilversum and Leeuwarden 2010)
 • Muller Fz., S., Lijst van Noord-Nederlandsche kronijken met opgave van bestaande handschriften en litteratuur (Utrecht 1880), 79-80
 • Nanninga Uitterdijk, J., Geschiedenis der voormalige abdij der Bernardijnen te Aduard (Groningen 1870)
 • Post, R.R., Het Sint Bernardsklooster te Aduard. Eene bijdrage tot de geschiedenis der kloosters in Groningen, Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht 47 (1922), 168-277, 168-277
 • Post, R.R., Het Sint Bernardsklooster te Aduard. Eene bijdrage tot de geschiedenis der kloosters in Groningen, Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht 48 (1923), 1-236, 1-236
 • Post, R.R., Kerkgeschiedenis van Nederland in de middeleeuwen II (Utrecht 1957), 196-197
 • Potthast, A.F., Repertorium fontium historiae medii aevi, primum ab Augusto Potthast digestum, nunc cura collegii historicorum e pluribus nationibus emendatum et auctum III (Rome 1970), 259-260
 • Praamstra, H.; Boersma, J.W., Die archäologischen Untersuchungen der Zisterzienserabteien Clarus Campus (Klaarkamp) bei Rinsumageest (Fr.) und St. Bernardus in Aduard (Gr.), Palaeohistoria XIX (1977), 173-259 (183-202)
 • Romein, J., Geschiedenis van de Noord-Nederlandsche geschiedschrijving in de middeleeuwen. Bijdrage tot de beschavingsgeschiedenis (Haarlem 1932), 143, 151-154
 • Schaïk, Remi van; Bakker, F., Aduard, Richardus de Busto (Richard van Aduard), in: Caspers, C.; Margry, P.J., Bedevaartplaatsen in Nederland I (Amsterdam and Hilversum 1997), 94-96, 94-96
 • Tromp, C., Groninger kloosters (Assen and Maastricht 1989), 28-34
 • Willebrands, A., De St. Benedictusabdij te Menterwold, Cîteaux in de Nederlanden 7 (1956), 218-220, 218-220
Additional remarks
Other documentation
Additional remarks
Additional remarks The manuscript also contains a list of the abbots of Aduard up to 1578. According to reports this list was composed by Gerard Meerman (1722-1771) who owned the manuscript.

Memorial text in: [5] Biographies of the abbots of the Aduard monastery (Vita et gesta abbatum); Berlin, SBB, ms. Phillips 1899 [5]

Keywords (type(s) of memorial text)
Keywords (type(s) of memorial text)
 • biographies
Title and MeMO memorial text ID
Title Lives of the first 28 abbots
MeMO memorial text ID 7
Pagination or foliation
Page(s)
Specification
Folio(s)
 • Folio 1r to 47v
Specification
Date of creation (physical object)
Date >1494-ca.1527
Argumentation
 • based on research
Specification The 28th abbot died in 1526. Given this part of the manuscript was written in one hand, it seems likely the recording has taken place after 1526. Valentin Rose dates the manuscript in his catalogue as 16th century.
Date of creation (contents of the text)
Date <1494
Argumentation
 • based on research
 • date(s) are mentioned in the text
Specification A text dating >1494 or 1500 was edited and continued up to 1506, probably after december 21th 1514. Another author wrote ca. 1527 the life of abbot Elbertus. Van Moolenbroek, 239-246.
Period covered by the memorial text
Date 1192-1526
Argumentation
 • date(s) are mentioned in the text
Specification
Additional remarks
Original institution(s)
Institution [30] St. Bernardusabdij (Aduard) (St Bernard's Abbey (Aduard)), Aduard
Argumentation
Specification
Name
Name of the commissioning party of the original text
Composition of the commissioning party
Specification (composition)
Members of the commissioning party
Commissioning person(s)
Commissioning institution(s)
Additional remarks Due to the attention given to the buildings and lay brothers, Jaap van Moolenbroek (De abtenkroniek van Aduard p.23) considers it possible the commissioner was a cellarer or a cellarer elected as abbot (Wolterus II may have been cellarer before he became abbot in 1494).
Language
Language
 • Latin
Specification
Description of hands
Description of hands Folios 1-47 are written in one hand, with additions of a late 16th century hand.
Statement of responsibility
Person(s)
Additional remarks
Place(s) of production
Place(s) of production Probably in the convent itself.
Users
Intended users/audience
Specification
Usage
Intended place of usage
Specification (intended place)
Depository inside the institution
Specification (depository)
Traces of usage
Additional remarks
Order of the data in the text
Type of registration chronologically
Specification The organizing principle was the succession of the abbots.
Filiation
Filiation Groninger Archieven, archief kloosters in de provincie Groningen, 53 has possibly the same Vorlage (Van Engen in De abtenkroniek van Aduard, 231-232). Q.v. Carasso-Kok, p. 419-420.
Narrative source containing one or more biographies
Biography/gesta of officials (clergy)
Short summary of the contents Lives of the first 28 abbots of the convent
Completeness of the texts All abbots seem to have been mentioned, although some are considered more elaborately than others
Number of biographies/gesta for men 28
Number of biographies/gesta for women
Structure of the biographies/gesta
 • chronological
Biographical information
Type of the biographical information
 • special deeds of the person
 • gifts of the person to the institution
 • age and death of the person
 • virtues of the person
 • name of the person
 • function of the person inside the institution
Specification
Additional remarks
Incipit
Incipit Anno domini M. C. XCII. Nonis Iulii ipso videlicet sancti Bonifacii..
Explicit
Explicit Cuius anima requiescat in perpetua pace. Amen.
Illustration(s)
Illustrations or decorations

Memorial text in: [5] Biographies of the abbots of the Aduard monastery (Vita et gesta abbatum); Berlin, SBB, ms. Phillips 1899 [5]

Keywords (type(s) of memorial text)
Keywords (type(s) of memorial text)
 • biographies
Title and MeMO memorial text ID
Title Lives of Lambertus Heelt and Johannes Recamp
MeMO memorial text ID 9
Pagination or foliation
Page(s)
Specification
Folio(s)
 • Folio 49r to 51v
Specification
Date of creation (physical object)
Date 1549
Argumentation
Specification Q.v. 'Arguments for the date of origin specification'.
Date of creation (contents of the text)
Date >1549
Argumentation
 • date(s) are mentioned in the text
Specification Johannes Recamp died in 1549. Van Engen (in Van Moolenbroek, p. 230-231): main part of the manuscript dates from the second quarter of the 16th century, last pages written in third quarter. An addition to the life of abbot Fredericus was glued in (possibly in the late 16th century).
Period covered by the memorial text
Date >1522-1549
Argumentation
Specification
Additional remarks
Original institution(s)
Name
Name of the commissioning party of the original text
Composition of the commissioning party
Specification (composition)
Members of the commissioning party
Commissioning person(s)
Commissioning institution(s)
Additional remarks
Language
Language
 • Latin
Specification
Description of hands
Description of hands
Statement of responsibility
Person(s)
Additional remarks
Place(s) of production
Place(s) of production Probably the convent itself
Users
Intended users/audience
Specification
Usage
Intended place of usage
Specification (intended place)
Depository inside the institution
Specification (depository)
Traces of usage
Additional remarks
Order of the data in the text
Type of registration chronologically
Specification The organizing principle was the succession of the abbots.
Filiation
Filiation Q.v. Carasso-Kok, p. 419-420.
Narrative source containing one or more biographies
Biography/gesta of officials (clergy)
Short summary of the contents This life of Lambertus Helt, the 29th abbot, is more elaborate than the previous. Johannes Recamp was the 30th abbot.
Completeness of the texts
Number of biographies/gesta for men 2
Number of biographies/gesta for women
Structure of the biographies/gesta
Biographical information
Type of the biographical information
 • special deeds of the person
 • relations with other people outside the institution
 • age and death of the person
 • virtues of the person
 • name of the person
 • function of the person inside the institution
Specification
Additional remarks Lambertus Helt is described twice. After '...eum vero nobilem', a different hand continues 'Lambertus Helt, cui totius..'. In this database his first biography is described separately.
Incipit
Incipit Lambertus Helt, cui totius ordinis consensu functio..
Explicit
Explicit ..quid verum aut se[cus] esset, id est (ut explicator..)
Illustration(s)
Illustrations or decorations

Memorial text in: [5] Biographies of the abbots of the Aduard monastery (Vita et gesta abbatum); Berlin, SBB, ms. Phillips 1899 [5]

Keywords (type(s) of memorial text)
Keywords (type(s) of memorial text)
 • biographies
Title and MeMO memorial text ID
Title Life of Lambertus Helt
MeMO memorial text ID 8
Pagination or foliation
Page(s)
Specification
Folio(s)
 • Folio 48r to
Specification
Date of creation (physical object)
Date >1528-<1550
Argumentation
 • based on research
Specification Q.v. 'Arguments for the date of origin specification'.
Date of creation (contents of the text)
Date >1528-<1550
Argumentation
 • based on research
Specification Lambertus died in 1528 (which is mentioned in the other biography concerning Lambertus). Van Engen (in Van Moolenbroek, p. 230-231): main part of the manuscript dates from the second quarter of the 16th century, last pages written in third quarter. An addition to the life of abbot Fredericus was glued in (possibly in the late 16th century).
Period covered by the memorial text
Date <1528-1528
Argumentation
Specification
Additional remarks
Original institution(s)
Institution [30] St. Bernardusabdij (Aduard) (St Bernard's Abbey (Aduard)), Aduard
Argumentation
Specification
Name
Name of the commissioning party of the original text
Composition of the commissioning party
Specification (composition)
Members of the commissioning party
Commissioning person(s)
Commissioning institution(s)
Additional remarks
Language
Language
 • Latin
Specification
Description of hands
Description of hands
Statement of responsibility
Person(s)
Additional remarks
Place(s) of production
Place(s) of production Probably the convent itself
Users
Intended users/audience
Specification
Usage
Intended place of usage
Specification (intended place)
Depository inside the institution
Specification (depository)
Traces of usage
Additional remarks
Order of the data in the text
Type of registration chronologically
Specification
Filiation
Filiation Q.v. Carasso-Kok, p. 419-420.
Narrative source containing one or more biographies
Biography/gesta of officials (clergy)
Short summary of the contents Life of Lambertus Heelt, the 29th abbot of the convent. He was born in a family of standing in the city of Groningen, but chose to reject wealth.
Completeness of the texts
Number of biographies/gesta for men
Number of biographies/gesta for women
Structure of the biographies/gesta
Biographical information
Type of the biographical information
 • virtues of the person
 • profession of the person into the institution
 • name of the person
 • function of the person inside the institution
Specification
Additional remarks Lambertus Helt is described twice. After '...eum vero nobilem', a different hand continues 'Lambertus Helt, cui totius..'. In this database the second biography is described in combination with the life of Johannes Recamp.
Incipit
Incipit [I]nterea dum hec agerentur, electus est dominus Lambertus Heelt..
Explicit
Explicit ..contentus sit, eum vero nobilem.
Illustration(s)
Illustrations or decorations
Medieval Memoria Online v1.1 — © 2019 Utrecht University