Medieval Memoria Online

Description - Monastery

Norbertijnenabdij Berne in Berne, Noord-Brabant, NL

MeMO institution ID and name
MeMO institution ID 506
Name (Dutch) Norbertijnenabdij Berne
Name (English) Berne Abbey, Premonstratensians
Patron saint(s)
  • John the Baptist
  • Our Lady
Additional remarks The toponym Berne originally refers to a castle within the parish of Herpt
Location (according to current geography)
Province Noord-Brabant, NL - Netherlands
Settlement Berne
Coordinates 140/418C
Diocese before 1559 Utrecht
Diocese after 1559 's-Hertogenbosch
Parish Herpt
Date of foundation 1132-1134
Founder(s) or main benefactor(s) Lord Folcold of Bern (castle), a priest of Rolduc and bishop Andreas of Utrecht.
Religious order
Type of religious order Premonstratensian (Norbertine)
Associated with
Type of institution men
Mother house yes
Name of the mother house Mother House
Phases in the institutional history 1132-1134: Foundation 1579: Flight to the refuge house 's-Hertogenbosch (after 1625 Brethren's House)). 1629: Relocation to Heeswijk (op het Speelhuis).
Date of transition to secular management
Date of dissolution
Additional remarks The right of collation of the parish churches in Berlikum, Heeswijk, Hedikhuizen, Engelen, Vlijmen, Bokhoven, Oudheusden and Elshout belonged to the abbey of Berne.
Extant memorial objects and/or texts concerning memoria
Memorial objects
Text carriers
Type of extant material extant manuscripts and printed books
Storage slightly spread
Short description of the material Manuscripts (Stooker and Verbeij): 169-170. Also in Heeswijk AB
Holding institution(s)
Name Museum Catharijneconvent
Settlement Utrecht, Utrecht, NL
Website
Additional remarks
  • Bavel, B.J. van, Goederenverwerving en goederenbeheer van de abdij Mariënweerd (1129-1592) (Hilversum 1993), 43-44
  • Bavel, H. van, Regestenboek van het archief van de Abdij van Berne (Heeswijk 1984)
  • Bavel, H. van, Rond de stichting van Berne, Berne : godsdienstig tijdschrift der Abdij van Berne 35 (1982), 61-66
  • Dijk, H. van, Een klooster uit het Brabants-Hollandse rivierengebied. De abdij Berne en haar materiële betekenis in de middeleeuwen, Bijdragen van de Afdeling Agrarische Geschiedenis van de Landbouwhogeschool Wageningen 15 (1970), 3-38
  • Rij, H. van, Egmond en Berne. Twee verhalende historische bronnen uit de Middeleeuwen. (The Hague 1987)
  • Schoengen, M., Monasticon Batavum II De Augustijnsche orden, benevens de broeders en zusters van het gemeene leven (Amsterdam 1941), 31-32
Links

Building history

General date of construction
Church or chapel(s)
Burial ground
Location
Date of consecration
Date of clearance
Extant building remnants
Demolition
Additional remarks
Medieval Memoria Online v1.1 — © 2019 Utrecht University