Medieval Memoria Online

Description - Memorial Object

Remnants of a memorial sculpture of Willem Gerritsz. van Leiden

Add extra information

MeMO memorial object ID and name
MeMO memorial object ID 535
Name Remnants of a memorial sculpture of Willem Gerritsz. van Leiden
Holding institution(s)
Holding institution(s)
 • Utrecht, Pieterskerk
Category
Type Memorial item (physical object)
Classification Single piece (sculpture)
Short description Remnants of a memorial sculpture, with the contours of a religious image and a stone tablet with a memorial text
Remarks about category
General date
General date 1425-1475
Artist(s)
Artist(s)
Original institution(s)
Original institution [19] St. Pieterskerk (Pieterskerk) (St Peter's Church), Utrecht
Arguments
 • the institution/community is mentioned in the text
 • the memorial object is still in the original institution
Specification The commemorated person was a canon at this church
Still in original institution? yes
Location inside the institution
In situ? probably yes
(Probable) original location
 • in the (side) aisle
 • near another memorial object for the commemorated person(s) or relatives
Argumentation
Related memorial objects in the same institution
Additional remarks (original location)
Additional remarks located on the wall of the south aisle; probably near the grave of the commemorated person, see Inscriptions
Memorial piece
Function
 • liturgical/religious
Specification
Additional remarks No information is available about possible other functions: the religious image is missing
Memorial monument or floor slab
Function
Grave findings
Additional remarks
Original function
Change in function
Remarks about function
Name Wilhelmus Gerardi de Leydis (Willem Gerritsz. van Leiden)
Specification
Members of the commemorated party
Commemorated person(s)
 • [3142] Wilhelmus Gerardi de Leydis (Willem Gerritsz. van Leiden) (male)
Commemorated institution(s)
Relation between commemorated persons not applicable (only one person mentioned/depicted)
Relation specification
Additional remarks
Name
Composition of the commissioning party
Specification
Members of the commissioning party
Commissioning person(s)
Commissioning Institution(s)
Relation between commissioning party and commemorated party
Relation specification
Additional remarks
Material(s)
 • stone
Specification stone; paint
Traces of polychromy? traces of blue-green paint
Reuse of older objects
Dimensions (cm)
Height x width x depth 180 x 70 x 0
Completeness Incomplete: the religious image has been hacked away
Condition
Conservation The letters may have been retouched
Technical research
Specification (technical research)
Alterations
Alterations
Specification
Additional remarks Dimensions of the tablet: 28 x 63 cm
Provenance
Provenance The sculpture has been in the church of old
Marks of ownership
Type(s) of mark(s) of ownership
Specification
 • Bloys van Treslong Prins, P.C., Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden in en uit de kerken der provincie Utrecht (Utrecht 1919), 260; no. 20
 • Bogaers, L.C.J.J., Aards, betrokken en zelfbewust. De verwevenheid van cultuur en religie in katholiek Utrecht, 1300-1600 (Utrecht 2008), 898, 902
 • Buchelius, A., Monumenta passim in templis ac monasteriis Traiectinae urbis atque agri inventa (Utrecht ), 74; fol. 39v
 • Kiviet, G. de; Heinrichs, B., Onderzoek naar memorievoorstellingen in de Sint Pieterskerk te Utrecht, in: , Zorg voor het hier en het hiernamaals: memorievoorstellingen in enkele middeleeuwse Utrechtse kerken (Utrecht 1996), , 21-22
Other documentation
Additional remarks
Additional remarks The upper section of the eradicated sculpture displays the remnants of rays of light, possibly those of an aureole

Single piece (front) of [535] Remnants of a memorial sculpture of Willem Gerritsz. van Leiden

Indication of part
Indication of part Single piece (front)
Short description
Short description Remnants of a memorial sculpture, with the contours of a religious image and a stone tablet with a memorial text
Dimensions (cm)
Height x Width x Depth 180 x 70 x 0
Date
Year 1457
Specified date 1457/10/23
Argumentation
 • date of death given on the object
Specification
Additional remarks
Holding institution
Holding institution Utrecht, Pieterskerk
Collection
Collection identifier
Online description link
Alternative or previous collections
Alternative of previous identifiers
Accessibility
Remarks about holding institution The sculpture is located on the wall of the south aisle
Contract
Contract
Artist(s)
Filiation
Filiation
Additional remarks
Additional remarks

Inscriptions

Indication of part
Indication of part Single piece (front)
Place of the inscription
Place of the inscription across the tablet below the now lost religious image
Language(s)
Languages
 • Latin
Language specification
Transcription
Transcription Anno Domini M CCCC et LVII mensis Octobris die XXIII obiit magister venerabilis Wilhelmus Gerardi de Leydis, decretorum doctor, canonicus et scolasticus huius ecclesie Sancti Petri Traiectensis, hic sepultus, cuius anima requiescat in pace. Amen.
Translation
English translation In the year of the Lord 1457 on the 23rd day of the month of October died the venerable master Willlem Gerritsz. van Leiden, doctor of Canon Law, canon and scholaster of this church of St Peter in Utrecht, buried here, whose soul may rest in peace. Amen.
Dutch translation In het jaar des Heren 1457 op de 23ste dag van de maand oktober stierf de eerbiedwaardige meester Willlem Gerritsz. van Leiden, doctor in het kerkelijk recht, kanunnik en scholaster van deze kerk van St. Pieter te Utrecht, hier begraven, wiens ziel in vrede moge rusten. Amen.
Lay–out
Lay-out Gothic textualis
Inscription mentioning
Name [3142] Wilhelmus Gerardi de Leydis (Willem Gerritsz. van Leiden) (male)
Sex male
Argumentation the person is being commemorated
Additional remarks
Additional remarks

Person Description

Personal identification number
Personal identification number 3142
Personal details
Name Wilhelmus Gerardi de Leydis (Willem Gerritsz. van Leiden)
Sex male
Year/date of birth
Year/date of death 1457/10/23
Additional remarks Also known as Wilhelmus Gerardsz. van Leyden. Doctor of Canon Law at the Utrecht St. Pieterskerk (St Peter's Church). He was also buried in this church.
Social standing
Status secular clergy
Arguments
 • mentioned in the inscription
Specification
Member of a convent
Religious order
Specification
Member of secular clergy
Type of secular clergy canon
Specification canon and scholaster at the Utrecht St. Pieterskerk
Additional remarks
Additional remarks
Medieval Memoria Online v1.1 — © 2019 Utrecht University