Medieval Memoria Online

Description - Memorial Object

Remnants of a memorial sculpture of Everard van Duthe

Add extra information

MeMO memorial object ID and name
MeMO memorial object ID 538
Name Remnants of a memorial sculpture of Everard van Duthe
Holding institution(s)
Holding institution(s)
 • Utrecht, Pieterskerk
Category
Type Memorial item (physical object)
Classification Single piece (sculpture)
Short description Remnants of a memorial sculpture, with the frame and the stone tablet with memorial text
Remarks about category
General date
General date 1450-1475
Artist(s)
Artist(s)
Original institution(s)
Original institution [19] St. Pieterskerk (Pieterskerk) (St Peter's Church), Utrecht
Arguments
 • the institution/community is mentioned in the text
 • the memorial object is still in the original institution
Specification The commemorated person was a canon at this church
Still in original institution? yes
Location inside the institution
In situ? yes
(Probable) original location
 • in the (side) aisle
 • near another memorial object for the commemorated person(s) or relatives
Argumentation mentioned by Buchelius
Related memorial objects in the same institution
Additional remarks (original location)
Additional remarks located on the wall of the south aisle, near the tower; near the grave of the commemorated person, see Inscriptions
Memorial piece
Function
 • liturgical/religious
Specification
Additional remarks No information is available about possible other functions: the religious image is missing
Memorial monument or floor slab
Function
Grave findings
Additional remarks
Original function
Change in function
Remarks about function
Name Everardus/Everardi de Duthe (Everard van Duthe)
Specification
Members of the commemorated party
Commemorated person(s)
 • [3152] Everardus/Everardi de Duthe (Everard van Duthe) (male)
Commemorated institution(s)
Relation between commemorated persons not applicable (only one person mentioned/depicted)
Relation specification
Additional remarks
Name
Composition of the commissioning party
Specification
Members of the commissioning party
Commissioning person(s)
Commissioning Institution(s)
Relation between commissioning party and commemorated party
Relation specification
Additional remarks
Material(s)
 • stone
Specification stone; paint
Traces of polychromy?
Reuse of older objects
Dimensions (cm)
Height x width x depth 110 x 90 x 0
Completeness Incomplete: the tablet was originally surmounted by a religious image. Original stone frame.
Condition
Conservation The text has probably been repainted or the letters have been retouched
Technical research
Specification (technical research)
Alterations
Alterations
Specification
Additional remarks Dimensions of the tablet: 35 x 78 cm
Provenance
Provenance The memorial piece has been in the church of old
Marks of ownership
Type(s) of mark(s) of ownership
Specification
 • Bloys van Treslong Prins, P.C., Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden in en uit de kerken der provincie Utrecht (Utrecht 1919), 261; no. 25
 • Bogaers, L.C.J.J., Aards, betrokken en zelfbewust. De verwevenheid van cultuur en religie in katholiek Utrecht, 1300-1600 (Utrecht 2008), 898, 902
 • Bogaers, L.C.J.J., Commemoration in a Utrecht collegiate church: burial and memorial culture in St. Peter's (1054-1784), in: Bueren, T. van; Leerdam, Andrea van, Care for the here and the hereafter: memoria, art and ritual in the Middle Ages (Turnhout 2005), 191-219, 191-219, 200
 • Buchelius, A., Monumenta passim in templis ac monasteriis Traiectinae urbis atque agri inventa (Utrecht ), 73; fol. 39r
 • Groot, Arie de; Bogaers, L.C.J.J., Van anonieme graven tot persoonsgebonden grafmonumenten: zeven eeuwen grafcultuur in de Utrechtse Pieterskerk, Trajecta: tijdschrift voor de geschiedenis van het katholiek leven in de Nederlanden 11 (2002), 211-243, 214, 231
 • Heinrichs, B.; Kiviet, G. de, Onderzoek naar memorievoorstellingen in de Sint Pieterskerk te Utrecht, in: , Zorg voor het hier en het hiernamaals: memorievoorstellingen in enkele middeleeuwse Utrechtse kerken (Utrecht 1996), , 27-28
Other documentation
SKKN: inv. no. 972-90
Additional remarks
Additional remarks

Single piece (front) of [538] Remnants of a memorial sculpture of Everard van Duthe

Indication of part
Indication of part Single piece (front)
Short description
Short description Remnants of a memorial sculpture, with the frame and the stone tablet with memorial text
Dimensions (cm)
Height x Width x Depth 110 x 90 x 0
Date
Year 1467
Specified date 1467/11/28
Argumentation
 • date of death given on the object
Specification
Additional remarks
Holding institution
Holding institution Utrecht, Pieterskerk
Collection
Collection identifier
Online description link
Alternative or previous collections
Alternative of previous identifiers
Accessibility
Remarks about holding institution The sculpture is located on the wall of the south aisle, near the tower; near the grave of the commemorated person
Contract
Contract
Artist(s)
Filiation
Filiation
Additional remarks
Additional remarks

Inscriptions

Indication of part
Indication of part Single piece (front)
Place of the inscription
Place of the inscription across the tablet below the now lost religious image
Language(s)
Languages
 • Latin
Language specification
Transcription
Transcription Anno Domini M CCCC LXVII die XXVIII mensis Novembris obiit venerabilis vir, magister Everardus de Duthe, canonicus ecclesie Sancti Petri Traiectensis, hic sepultus, cuius anima requiescat in pace.
Translation
English translation In the year of the Lord 1467 on the 28th day of the month of November died the venerable man, master Everard van Duthe, canon of the Church of St Peter in Utrecht, buried here, whose soul may rest in peace.
Dutch translation In het jaar des Heren 1467 op de 28ste dag van de maand november stierf de eerbiedwaardige man, meester Everard van Duthe, kanunnik van de Kerk van St. Pieter te Utrecht, hier begraven, wiens ziel in vrede moge rusten.
Lay–out
Lay-out Gothic textualis
Inscription mentioning
Name [3152] Everardus/Everardi de Duthe (Everard van Duthe) (male)
Sex male
Argumentation the person is being commemorated
Additional remarks
Additional remarks

Person Description

Personal identification number
Personal identification number 3152
Personal details
Name Everardus/Everardi de Duthe (Everard van Duthe)
Sex male
Year/date of birth
Year/date of death 1467/11/28
Additional remarks He was buried in the Utrecht St. Pieterskerk (St Peter's Church)
Social standing
Status secular clergy
Arguments
 • mentioned in the inscription
Specification
Member of a convent
Religious order
Specification
Member of secular clergy
Type of secular clergy canon
Specification canon at the Utrecht St. Pieterskerk (St Peter's Church)
Additional remarks
Additional remarks
Medieval Memoria Online v1.1 — © 2019 Utrecht University