Medieval Memoria Online

Description - Memorial Object

Remnants of a memorial sculpture of Simon van Oostende

Add extra information

MeMO memorial object ID and name
MeMO memorial object ID 539
Name Remnants of a memorial sculpture of Simon van Oostende
Holding institution(s)
Holding institution(s)
 • Utrecht, Pieterskerk
Category
Type Memorial item (physical object)
Classification Single piece (sculpture)
Short description Remnants of a memorial sculpture, with two heraldic shields and a stone tablet with memorial text
Remarks about category
General date
General date 1425-1475
Artist(s)
Artist(s)
Original institution(s)
Original institution [19] St. Pieterskerk (Pieterskerk) (St Peter's Church), Utrecht
Arguments
 • the memorial object is still in the original institution
Specification The commemorated person was a canon at this church
Still in original institution? yes
Location inside the institution
In situ? probably yes
(Probable) original location
 • near another memorial object for the commemorated person(s) or relatives
 • in the (side) aisle
Argumentation
Related memorial objects in the same institution
Additional remarks (original location)
Additional remarks located on the wall of the south aisle, in the back; probably near the grave of the commemorated person, see Inscriptions
Memorial piece
Function
 • liturgical/religious
Specification
Additional remarks No information is available about possible other functions: the religious image is missing
Memorial monument or floor slab
Function
Grave findings
Additional remarks
Original function
Change in function
Remarks about function
Name Simon de Ostende (Simon van Oostende)
Specification
Members of the commemorated party
Commemorated person(s)
 • [3154] Simon de Ostende (Simon van Oostende) (male)
Commemorated institution(s)
Relation between commemorated persons not applicable (only one person mentioned/depicted)
Relation specification
Additional remarks
Name
Composition of the commissioning party
Specification
Members of the commissioning party
Commissioning person(s)
Commissioning Institution(s)
Relation between commissioning party and commemorated party
Relation specification
Additional remarks
Material(s)
 • stone
Specification stone; paint
Traces of polychromy? traces of blue-green and orange-red paint
Reuse of older objects
Dimensions (cm)
Height x width x depth 35 x 62 x 0
Completeness Incomplete: the religious image has been hacked away.
Condition
Conservation The letters may have been retouched
Technical research
Specification (technical research)
Alterations
Alterations
Specification
Additional remarks The mentioned dimensions are those of the tablet
Provenance
Provenance The sculpture has been in the church of old
Marks of ownership
Type(s) of mark(s) of ownership
Specification
 • Bloys van Treslong Prins, P.C., Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden in en uit de kerken der provincie Utrecht (Utrecht 1919), 261; no. 26
 • Bogaers, L.C.J.J., Aards, betrokken en zelfbewust. De verwevenheid van cultuur en religie in katholiek Utrecht, 1300-1600 (Utrecht 2008), 898, 899, 902
 • Bogaers, L.C.J.J., Commemoration in a Utrecht collegiate church: burial and memorial culture in St. Peter's (1054-1784), in: Bueren, T. van; Leerdam, Andrea van, Care for the here and the hereafter: memoria, art and ritual in the Middle Ages (Turnhout 2005), 191-219, 191-219, 200
 • Buchelius, A., Monumenta passim in templis ac monasteriis Traiectinae urbis atque agri inventa (Utrecht ), 76; fol. 40v
 • Heinrichs, B.; Kiviet, G. de, Onderzoek naar memorievoorstellingen in de Sint Pieterskerk te Utrecht, in: , Zorg voor het hier en het hiernamaals: memorievoorstellingen in enkele middeleeuwse Utrechtse kerken (Utrecht 1996), , 28-29
Other documentation
SKKN: inv. no. 972-86
Additional remarks
Additional remarks

Single piece (front) of [539] Remnants of a memorial sculpture of Simon van Oostende

Indication of part
Indication of part Single piece (front)
Short description
Short description Remnants of a memorial sculpture, with two heraldic shields and a stone tablet with memorial text
Dimensions (cm)
Height x Width x Depth 35 x 62 x 0
Date
Year 1449
Specified date 1449/10/21
Argumentation
 • date of death given on the object
Specification
Additional remarks
Holding institution
Holding institution Utrecht, Pieterskerk
Collection
Collection identifier
Online description link
Alternative or previous collections
Alternative of previous identifiers
Accessibility
Remarks about holding institution The sculpture is located on the wall of the south aisle, in the back
Contract
Contract
Artist(s)
Filiation
Filiation A text for Simon Hauw is found immediately below this work. See MeMO Memorial Object ID 911. It is unclear whether the two commemorated persons were related.
Additional remarks
Additional remarks

Heraldry

Indication of part
Indication of part Single piece (front)
Place of heraldry
Place of heraldry below the tablet, to the left of the console
Specification of heraldry
Type of heraldry
Specification
Shape of the shield High gothic shield
Specification
Description of the shield Heraldic shield, unrecognisable - (Heraldisch wapen, onherkenbaar)
Description of the upper arms (helmet, crest and mantling)
Remarks
Additional parts of the achievement
Type of supporter
Specification
Motto
English translation of the motto
Insignia or attributes
Heraldry belonging to
Heraldry belonging to
Additional remarks
Additional remarks
Indication of part
Indication of part Single piece (front)
Place of heraldry
Place of heraldry below the tablet, to the right of the console
Specification of heraldry
Type of heraldry
Specification
Shape of the shield High gothic shield
Specification
Description of the shield Heraldic shield, unrecognisable - (Heraldisch wapen, onherkenbaar)
Description of the upper arms (helmet, crest and mantling)
Remarks
Additional parts of the achievement
Type of supporter
Specification
Motto
English translation of the motto
Insignia or attributes
Heraldry belonging to
Heraldry belonging to
Additional remarks
Additional remarks

Inscriptions

Indication of part
Indication of part Single piece (front)
Place of the inscription
Place of the inscription across the tablet below the now lost religious image
Language(s)
Languages
 • Latin
Language specification
Transcription
Transcription Anno Domini M CCCC XLIX mensis Octobris die XXI obiit venerabilis vir, dominus Simon de Ostende, canonicus huius ecclesie, hic sepultus. Orate pro eo.
Translation
English translation In the year of the Lord 1449 on the 21st day of the month of October died the venerable man, sir Simon van Oostende, canon of this church, buried here. Pray for him.
Dutch translation In het jaar des Heren 1449 op de 21ste dag van de maand oktober stierf de eerbiedwaardige man, heer Simon van Oostende, kanunnik van deze kerk, hier begraven. Bid voor hem.
Lay–out
Lay-out Gothic textualis
Inscription mentioning
Name [3154] Simon de Ostende (Simon van Oostende) (male)
Sex male
Argumentation the person is being commemorated
Additional remarks
Additional remarks

Person Description

Personal identification number
Personal identification number 3154
Personal details
Name Simon de Ostende (Simon van Oostende)
Sex male
Year/date of birth
Year/date of death 1449/10/21
Additional remarks He was buried in the Utrecht St. Pieterskerk (St Peter's Church).
Social standing
Status secular clergy
Arguments
 • mentioned in the inscription
Specification
Member of a convent
Religious order
Specification
Member of secular clergy
Type of secular clergy canon
Specification canon at the Utrecht St. Pieterskerk
Additional remarks
Additional remarks
Medieval Memoria Online v1.1 — © 2019 Utrecht University