Medieval Memoria Online

Description - Monastery

St. Nicolaasconvent, Tertiarissen in Utrecht, Utrecht, NL

MeMO institution ID and name
MeMO institution ID 6
Name (Dutch) St. Nicolaasconvent, Tertiarissen
Name (English) Convent of St Nicholas, Tertiaries
Patron saint(s)
  • Nicholas
Additional remarks
Location (according to current geography)
Province Utrecht, NL - Netherlands
Settlement Utrecht
Coordinates 137/456
Diocese before 1559 Utrecht
Diocese after 1559 Utrecht
Parish Utrecht - Sint Nicolaas
Date of foundation 1337
Founder(s) or main benefactor(s) Priest Hendrik van der Stove (1337), Herman van Wulven and Derick Willemsz (1394), Wermboud van Boskoop (1399).
Religious order
Type of religious order Tertiaries
Associated with 1399: Chapter of Utrecht
Type of institution semi-religious women
Mother house
Name of the mother house
Phases in the institutional history 1337: Beguines. 1394: Sisters of the Common Life. 1399: Tertiaries: Chapter of Utrecht.
Date of transition to secular management
Date of dissolution 1614
Additional remarks In 1394, under the supervision of the city magistracy the beguinage was trasformed into a house of Sisters of the Common Life. After some difficult years, the convent extended its possessions through donations and investments
Extant memorial objects and/or texts concerning memoria
Memorial objects
Text carriers
Type of extant material extant manuscripts and printed books
Storage mainly in one place
Short description of the material Manuscripts (Stooker and Verbeij): 1214-1215
Holding institution(s)
Name Universiteitsbibliotheek Utrecht
Settlement Utrecht, Utrecht, NL
Website
Additional remarks
Type of extant material institution archive/archival material
Storage in one place
Short description of the material HUA, 708-20- Convent van Sint Nicolaas te Utrecht. Size: 3,1 metre charters; 0,66 metre box file. Access: Catalogus van de archieven van kloosters 1284-1803, in: Catalogussen van de bij het stadsarchief bewaarde archieven, eerste afdeling: de aan de stad Utrecht behorende archieven 1284-1813 (1885) /S. Muller fz. / J.N. van der Meulen.
Holding institution(s)
Name Het Utrechts Archief
Settlement Utrecht, Utrecht, NL
Website
Additional remarks
  • Engen, H. van, De derde orde van Sint-Franciscus in het middeleeuwse bisdom Utrecht. Een bijdrage tot de institutionele geschiedenis van de Moderne Devotie (Hilversum 2006)
  • Heel, D. van, 'De tertiarissen van het Utrechtsche Kapittel', Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht 63 (1939), 1-382, 208-210
  • Hulzen, A. van, Utrechtse kloosters en gasthuizen (Baarn 1986), 67-72
  • Linden, Monique van der, Tertiarissen in het St. Nicolaasconvent te Utrecht 1399-1513. Een onderzoek naar de sociale achtergrond. (diss. Utrecht 1989)
  • Schoengen, M., Monasticon Batavum I: De Franciscaansche orden (Amsterdam 1941), 185-186; Number 13
  • Schoengen, M., Monasticon Batavum II De Augustijnsche orden, benevens de broeders en zusters van het gemeene leven (Amsterdam 1941), 193; Number 19
  • Tongerloo, L. van, 'Bisdom en geestelijkheid'., in: , Stuip en Vellekoop, Utrecht tussen Kerk en Staat (Hilversum 1991), 169-195., 193-195
Links

Building history

General date of construction 1300-1400
Church or chapel(s)
Name Utrecht, St Nicholas's Convent
Date of foundation
Date of consecration
Short history of the building stages
Additional remarks
Burial ground
Location St. Nicholas's churchyard, near the convent.
Date of consecration
Date of clearance
Extant building remnants
Demolition
Additional remarks
Medieval Memoria Online v1.1 — © 2019 Utrecht University