Medieval Memoria Online

Description - Text Carrier

Biographies of the abbots of the Aduard monastery (Vita et gesta abbatum); Groningen, GA, 172 no. 53

Add extra information

Title and MeMO text carrier ID
MeMO text carrier ID 6
Name Biographies of the abbots of the Aduard monastery (Vita et gesta abbatum); Groningen, GA, 172 no. 53
[10] Lives of the first 28 abbots 1r - 4v
[11] Empty pages 5r - 8r
Category
Type of text carrier Manuscript with one text
Classification Manuscript with one text written in one hand
Short description Parchment manuscript dating from the first quarter of the 16th century, contains the lives of the first 28 abbots of the monastery in Aduard.
Additional remarks
Holding institution Groningen, Groninger Archieven
Collection Archief Kloosters in de provincie Groningen
Entry number collection 172
Identifier in collection 53
Link to online description
Alternative collection
Alternative collection identifiers Groningen, RA : Hs. in Folio 10
Accessibility Facsimile on the website of GA
Additional remarks
Original institution(s)
Original institution(s)
Dates of separate texts
Date
 • ca.1517-<1528
Author(s)
Author(s)
Text material(s)
 • parchment
Watermark(s)
Number of leaves 8
Collation 14
Dimensions (mm)
Height x width 340 x 230
Condition of the text carrier
Conservation
Adaptations
Type(s) of adaption
Specification
Cover
Cover material(s)
Specification
Date of the cover
Specification The manuscript doesn't have a cover (anymore?). Written on f8v 'Vita 28 prim. abbatum in Adwerth' (probably 19th century in the opinion of Van Engen in Van Moolenbroek, De abtenkroniek van Aduard, 229).
Additional remarks The manuscript seems to have suffered some water damage
Table of contents
Is there a contemporary (e.g. medieval) table of contents in the text carrier? no
Specification
Colophon
Is there a colophon in the text carrier? no
Specification
Rubrication
Are the texts in the text carrier rubricated? yes
Heraldry
Number of heraldic items
Locations of the heraldry in the text carrier
Specification
Illustration(s)
Location(s) of the illustration(s)
 • accompanying a memorial text
Types of illustrations
 • decorated initial(s)
Specification
Additional remarks
Provenance
Provenance
Marks of ownership
Type(s) of mark(s) of ownership
 • stamp(s)
Specification F1r: Stamp 'Oud-archief van Groningen'.
Additional remarks
 • Brugmans, H., De kroniek van het klooster Aduard, Bijdragen en Mededelingen van het Historisch Genootschap, (1902), 35-110
 • Groningen, GA, Facsimile of Biographies of the abbots of the Aduard monastery (Vita et gesta abbatum), 172 no. 53 , https://www.groningerarchieven.nl/zoeken/mais/archief/?mivast=5&mizig=210&miadt=5&miaet=1&micode=172&minr=1123650&miview=inv2
 • Heussen, H.F. van, Historia episcopatuum foederati Belgii II (Leiden 1719), 32-43
 • Koppius, F., Specimen theologicum continens vitas ac gesta abbatum Adwerdiensum XV (Groningen 1850)
 • Mol, Hans, Moolenbroek, Jaap van, De abtenkroniek van Aduard. Studies, editie en vertaling (Hilversum and Leeuwarden 2010)
 • Rijn, H. van, Kerkelijke historie ende outheden der zeven Vereenigde Nederlanden V (Leiden 1726), 325-353
 • Rijn, H. van, Oudheden en gestichten van Groningen en Groningerland, mitgaders van het Land van Drent (Leiden 1724), 211-322
Additional remarks
 • , Database Bibliotheca Neerlandica Manuscripta (e-BNM), http://www.bibliotheek.leidenuniv.nl/bijzondere-collecties/handschriftenarchievenbrieven/bnm.html
 • Boersma, J.W., De opgraving van abdij Aduard, in: Arkema, J., Eén klooster, drie dorpen. Geschiedenis van Aduard, Den Ham en Den Horn 1192-1992 (Bedum 1992), 37-46, 37-46
 • Boersma, J.W.; Praamstra, H., Die archäologischen Untersuchungen der Zisterzienserabteien Clarus Campus (Klaarkamp) bei Rinsumageest (Fr.) und St. Bernardus in Aduard (Gr.), Palaeohistoria XIX (1977), 173-259 (183-202), 173-259
 • Bremmer jr., R.H., Hir is eskriven. Lezen en schrijven in de Friese landen rond 1300 (Hilversum and Leeuwarden 2004)
 • Bruch, H., Kroniek der Friese kronieken. Antikritiek op Bolhuis' kritiek (Leeuwarden 1952), 10
 • Brugmans, H., De kroniek van het klooster Aduard, Bijdragen en Mededelingen van het Historisch Genootschap 23 (1902),
 • Carasso-Kok, M., Repertorium van verhalende historische bronnen uit de middeleeuwen. Heiligenlevens, annalen, kronieken en andere in Nederland geschreven verhalende bronnen (Den Haag 1981), 419-420
 • Damen, C.I., Geschiedenis van de Benediktijnenkloosters in de provincie Groningen (Assen 1972), 14
 • Ebels-Hoving, B., Nederlandse geschiedschrijving 1350-1530. Een poging tot karakterisering, in: Ebels-Hoving, B.; Tilmans, C.P.H.M.; Santing, Catrien, Genoechlicke ende lustige historiën. Laatmiddeleeuwse geschiedschrijving in Nederland (Hilversum 1987), 217-242, 217-242
 • Heiden, P. van der, De hervormde kerk te Aduard: ziekenzaal van het Cisterciënzer klooster St.-Bernard, Groninger kerken 8 (1991), 81-87, 81-87
 • Koppius, F., Specimen theologicum continens vitas ac gesta abbatum Adwerdiensium XV (Groningen 1850)
 • Mol, Hans, Aduard 1192-1594. Een korte geschiedenis van het klooster, in: Arkema, J., Eén klooster, drie dorpen. Geschiedenis van Aduard, Den Ham en Den Horn 1192-1992 (Bedum 1992), 19-36, 19-36
 • Muller Fz., S., Lijst van Noord-Nederlandsche kronijken met opgave van bestaande handschriften en litteratuur (Utrecht 1880), 79-80
 • Nanninga Uitterdijk, J., Geschiedenis der voormalige abdij der Bernardijnen te Aduard (Groningen 1870)
 • Post, R.R., Het Sint Bernardsklooster te Aduard. Eene bijdrage tot de geschiedenis der kloosters in Groningen, Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht 47 (1922), 168-277, 168-277
 • Post, R.R., Het Sint Bernardsklooster te Aduard. Eene bijdrage tot de geschiedenis der kloosters in Groningen, Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht 48 (1923), 1-236, 1-236
 • Post, R.R., Kerkgeschiedenis van Nederland in de middeleeuwen II (Utrecht 1957), 196-197
 • Potthast, A.F., Repertorium fontium historiae medii aevi, primum ab Augusto Potthast digestum, nunc cura collegii historicorum e pluribus nationibus emendatum et auctum III (Rome 1970), 259-260
 • Romein, J., Geschiedenis van de Noord-Nederlandsche geschiedschrijving in de middeleeuwen. Bijdrage tot de beschavingsgeschiedenis (Haarlem 1932), 143, 151-154
 • Schaïk, Remi van; Bakker, F., Aduard, H. Bernardus en/of O.L. Vrouw, mirakelkruis, in: Caspers, C.; Margry, P.J., Bedevaartplaatsen in Nederland I (Amsterdam and Hilversum 1997), 97-99, 97-99
 • Schaïk, Remi van; Bakker, F., Aduard, Richardus de Busto (Richard van Aduard), in: Caspers, C.; Margry, P.J., Bedevaartplaatsen in Nederland I (Amsterdam and Hilversum 1997), 94-96, 94-96
 • Tromp, C., Groninger kloosters (Assen and Maastricht 1989), 28-34
 • Willebrands, A., De St. Benedictusabdij te Menterwold, Cîteaux in de Nederlanden 7 (1956), 218-220, 218-220
Additional remarks
Other documentation
Additional remarks
Additional remarks

Memorial text in: [6] Biographies of the abbots of the Aduard monastery (Vita et gesta abbatum); Groningen, GA, 172 no. 53 [6]

Keywords (type(s) of memorial text)
Keywords (type(s) of memorial text)
 • biographies
Title and MeMO memorial text ID
Title Lives of the first 28 abbots
MeMO memorial text ID 10
Pagination or foliation
Page(s)
Specification
Folio(s)
 • Folio 1r to 4v
Specification
Date of creation (physical object)
Date ca.1517-<1528
Argumentation
Specification Van Engen (in Van Moolenbroek, De abtenkroniek van Aduard, 229-230): first hand wrote after 1516 december 30th and before 1526 december 1st, but probably in 1517. Second hand after december 1526, before april 1528.
Date of creation (contents of the text)
Date >1494-<1514
Argumentation
 • based on research
 • date(s) are mentioned in the text
Specification A text dating >1494 or 1500 was edited and continued up to 1506, probably after december 21th 1514. Another author wrote ca. 1527 the life of abbot Elbertus. Van Moolenbroek, 239-246.
Period covered by the memorial text
Date 1192-1528
Argumentation
 • date(s) are mentioned in the text
Specification
Additional remarks
Original institution(s)
Institution [30] St. Bernardusabdij (Aduard) (St Bernard's Abbey (Aduard)), Aduard
Argumentation
Specification
Name
Name of the commissioning party of the original text
Composition of the commissioning party
Specification (composition)
Members of the commissioning party
Commissioning person(s)
Commissioning institution(s)
Additional remarks Brugmans (De kroniek, p. 4) considers it a possibility it was made in commission of an abbot due to the neatness and care with which the manuscript was written. Due to the attention given to the buildings and lay brothers, Jaap van Moolenbroek (De abtenkroniek van Aduard, p.23) considers it possible the commissioner was a cellarer or a cellarer elected as abbot (Wolterus II may have been cellarer before he became abbot in 1494).
Language
Language
 • Latin
Specification
Description of hands
Description of hands The first hand (textualis, light brown ink) wrote the lives of the first 27 abbots and noted the name and election date of the 28th abbot. The second hand (textualis, black ink) added the life of this 28th abbot and the name of the 29th.
Statement of responsibility
Person(s)
Additional remarks
Place(s) of production
Place(s) of production Probably the convent itself
Users
Intended users/audience
Specification
Usage
Intended place of usage
Specification (intended place)
Depository inside the institution
Specification (depository)
Traces of usage
Additional remarks
Order of the data in the text
Type of registration chronologically by year
Specification The organizing principle was the succession of the abbots.
Filiation
Filiation Berlin, Staatsbibliotheek zu Berlin, hs. Phillips 1899, has possibly the same Vorlage (Van Engen in De abtenkroniek van Aduard, 231-232). Q.v. Carasso-Kok, p. 419-420.
Narrative source containing one or more biographies
Biography/gesta of officials (clergy)
Short summary of the contents Lives of the first 28 abbots
Completeness of the texts All abbots seem to have been mentioned, although some are considered more elaborately than others
Number of biographies/gesta for men 28
Number of biographies/gesta for women
Structure of the biographies/gesta
 • chronological
Biographical information
Type of the biographical information
 • virtues of the person
 • function of the person inside the institution
 • special deeds of the person
 • age and death of the person
 • name of the person
Specification
Additional remarks
Incipit
Incipit Annno domini MCXCII nonis iulii
Explicit
Explicit Cuius anima requiescat in perpetua pace. Amen. Lambertus abbas XXIX
Illustration(s)
Illustrations or decorations
 • Decorated initial A at the beginning of the text ('Annno') 4 lines high. Each vita starts with a simpler variaty of initial (3 lines high) in blue or red. Rubrication of the name of the abbots and in text
Location of the illustration(s) Upper left corner of the text f1r
Type of illustration(s)
 • decorated initial(s)
Description of the illustration(s) Decorated initial A at the beginning of the text ('Annno') 4 lines high. Each vita starts with a simpler variaty of initial (3 lines high) in blue or red. Rubrication of the name of the abbots and in text
Additional remarks
Medieval Memoria Online v1.1 — © 2019 Utrecht University