Medieval Memoria Online

Description - Parish

God de Almachtige kerk in Driesum, Friesland, NL

MeMO institution ID and name
MeMO institution ID 655
Name (Dutch) God de Almachtige kerk
Name (English) Church of Almighty God
Patron saint(s)
Additional remarks The church was called the 'God de Almachtige kerk' since 1562. Previously, this was the name of a chantry only.
Location (according to current geography)
Province Friesland, NL - Netherlands
Settlement Driesum
Coordinates 199/590A
Diocese before 1559 Utrecht
Diocese after 1559 Leeuwarden
Parish Driesum
Date of foundation ca.1150
Founder(s) or main benefactor(s)
Right of collation
Phases in the institutional history
Date of reformation (or dissolution) 1580
Additional remarks
Extant memorial objects and/or texts concerning memoria
Memorial objects
Text carriers
  • Berg, Herma van den, De Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst, De provincie Friesland, Noordelijk Oostergo, Dantumadeel (’s Gravenhage 1984), 78-81
  • Joosting & Muller Hzn., J.G.C.& S., Bronnen voor de geschiedenis der kerkelijke rechtspraak in het bisdom Utrecht in de Middeleeuwen. I: S. Muller Hzn, De indeeling van het bisdom (The Hague 1915), 534
  • Roemeling, O.D.J., Heiligen en Heren. Studies over het parochiewezen in het Noorden van Nederland vóór 1600 (Leeuwarden 2013); Bij;age 1 (CD-ROM), 216-219
Links

Building history

General date of construction
Church or chapel(s)
Name Church of Almighty God, Driesum
Date of foundation
Date of consecration
Short history of the building stages The current church is a substitute for the original parish church 1713: Construction of the current church. 1876: Construction of the current tower.
Additional remarks Part of the inventory is a bell (1617).
Burial ground
Location
Date of consecration
Date of clearance
Extant building remnants
Demolition
Additional remarks
Medieval Memoria Online v1.1 — © 2019 Utrecht University