Medieval Memoria Online

Description - Text Carrier

Translation in Dutch of the Chronographia continued up to 1408; Utrecht, UB, ms. 1804

Add extra information

Title and MeMO text carrier ID
MeMO text carrier ID 70
Name Translation in Dutch of the Chronographia continued up to 1408; Utrecht, UB, ms. 1804
[194] Translation in Dutch of the Chronographia 2r - 113v
Category
Type of text carrier Manuscript with one text
Classification Manuscript with one text written in one hand
Short description Paper manuscript, contains the translation in Dutch and continuation up to 1393 of the Chronographia by Johannes de Beke, with later additions up to 1408. Contemporary title: Dit sijn die croniken van den Stichte van Utrecht ende van Hollant.
Additional remarks Carasso-Kok, 16th century. Bruch, Croniken, xliii: late 15th century. The ms. contains a binding fragment of an English charter from 1594.
Holding institution Utrecht, Universiteitsbibliotheek Utrecht
Collection
Entry number collection
Identifier in collection hs. 1804
Link to online description
Alternative collection
Alternative collection identifiers Hs. 6 F 19
Accessibility Facsimile on the website of the UBU
Additional remarks
Original institution(s)
Original institution(s)
Dates of separate texts
Date
 • >1450-<1600
Author(s)
Author(s)
 • Clerc uten lagen landen bi der zee (Clerc uten laghen landen bi der see)
 • Johannes de Beka (Jan Beke, Jehan van der Beka)
Text material(s)
 • paper
Watermark(s)
Number of leaves 113
Collation
Dimensions (mm)
Height x width 308 x 215
Condition of the text carrier
Conservation
Adaptations
Type(s) of adaption
Specification
Cover
Cover material(s)
 • leather
Specification
Date of the cover Post-medieval binding
Specification
Additional remarks
Table of contents
Is there a contemporary (e.g. medieval) table of contents in the text carrier? no
Specification
Colophon
Is there a colophon in the text carrier? no
Specification
Rubrication
Are the texts in the text carrier rubricated? no
Heraldry
Number of heraldic items
Locations of the heraldry in the text carrier
Specification
Illustration(s)
Location(s) of the illustration(s)
Types of illustrations
Specification
Additional remarks
Provenance
Provenance Donated to the Utrecht Universiteitsbibliotheek in the 19th century by J.A. Grothe (1815-1899) (www.mmdc.nl).
Marks of ownership
Type(s) of mark(s) of ownership
Specification
Additional remarks
 • Campbell, M.E.A.G., Onuitgegeven vervolg en slot van de vermeerderde Beka, Bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis en oudheidkunde, (1848), 183-186
 • Matthaeus, A., Veteris aevi analecta seu vetera monumenta hactenus nondum visa III (The Hague 1738), 1-407
 • Matthaeus, A., Veteris aevi analecta seu vetera monumenta hactenus nondum visa V (Lugduni Batavorum (Leiden) 1701), 1-451
 • Utrecht, University Library, Facsimile of UBU ms. 1804, http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-339190&lan=en#page//58/34/68/58346856323849709293469332410160203750.jpg/mode/thumb
Additional remarks
 • , Database Bibliotheca Neerlandica Manuscripta (e-BNM), http://www.bibliotheek.leidenuniv.nl/bijzondere-collecties/handschriftenarchievenbrieven/bnm.html
 • Bolhuis van Zeeburgh, J., Hollandsche geschiedbronnen voor het Beiersche tijdperk, 1345-1436, Bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis en oudheidkunde 8 (1875), 365-374, 351-376
 • Bruch, H., Chronographia Johannis de Beke (The Hague 1973)
 • Bruch, H., De clerc uten laghen landen, Bijdragen tot de geschiedenis der Nederlanden 9 (1954), 38-48, 38-48
 • Bruch, H., Supplement bij de geschiedenis van de noord-Nederlandse geschiedschrijving in de middeleeuwen van dr. Jan Romein (Haarlem 1956), 28-31
 • Campbell, M.E.A.G., Onuitgegeven vervolg en slot van de vermeerderde Beka, Bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis en oudheidkunde (1848), , 181-182
 • Carasso-Kok, M., Repertorium van verhalende historische bronnen uit de middeleeuwen. Heiligenlevens, annalen, kronieken en andere in Nederland geschreven verhalende bronnen (Den Haag 1981), 318-320
 • Coster, H., De kroniek van Johannes de Beka. Haar bronnen en haar eerste redactie (Utrecht 1914)
 • Foreest, H.A. van, Traditie en werkelijkheid, Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden 18 (1963), 143-166, 143-166
 • Foreest, H.A. van, Traditie en werkelijkheid, Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden 20 (1965), 110-146, 110-146
 • Foreest, H.A. van, Traditie en werkelijkheid, Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden 22 (1968), 171-208, 171-208
 • Hintzen, J.D., Het Chronicon comitum Hollandiae episcoporum Ultraiectensium Joh. Gerbrandi a Leydis, Bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis en oudheidkunde 9 (1922), 131-143, 138-139
 • Hullu, J. de, Bijdrage tot de geschiedenis van het Utrechts schisma (The Hague 1892), x-xi
 • Janse, A., De Kattendijke-kroniek als historiografische bron, in: Ekkart, R.E.O.; Ridderikhoff, C.M.; Janse, A.; Tilmans, C.P.H.M.; Anrooij, W. van, Johan Huyssen van Kattedijke-kroniek. Die historie of die cronicke van Hollant, van Zeelant ende van Vrieslant ende van den Stichte van Utrecht (The Hague 2005), cxxiv-cxxxii
 • Janse, A., De Nederlandse Beke opnieuw bekeken, Jaarboek voor middeleeuwse geschiedenis 9 (2006), 116-149, 116-149
 • Janse, A., Een Haagse kroniek uit de Bourgondische tijd, Jaarboek Die Haghe (2003), 12-35, 12-35
 • Janse, A., Grenzen aan de macht. De Friese oorlog van de graven van Holland omstreeks 1400 (The Hague 1993)
 • Levelt, S., Jan van Naaldwijk's Chronicles of Holland. Continuity and Transformation in the Historical Tradition of Holland during the Early Sixteenth Century (Hilversum 2011)
 • Mierlo, J. van, De Middelnederlandsche letterkunde van omstreeks 1300 tot de renaissance ('s Hertogenbosch and Brussel 1949), 109
 • Muller Fz., S., Lijst van Noord-Nederlandsche kronijken met opgave van bestaande handschriften en litteratuur (Utrecht 1880), 39-41
 • Potthast, A.F., Repertorium fontium historiae medii avii, primum ab Augusto Potthast digestum, nunc cura collegii historicorum e pluribus nationibus emendatum et auctum II (Rome 1967), 475
 • Romein, J., Geschiedenis van de Noord-Nederlandsche geschiedschrijving in de middeleeuwen. Bijdrage tot de beschavingsgeschiedenis (Haarlem 1932), 82-86
 • Schmedding, L.C.M., De regeering van Frederik van Blankenheim, bisschop van Utrecht (Leiden 1899), i-v
 • Smithuis, J., ‘Politiek en geweld in een laatmiddeleeuwse stad. Utrecht, 1400-1430’, Tijdschrift voor geschiedenis 123 (2010), 240-253, 243, 247, 250-252
Additional remarks
Other documentation
Additional remarks
Additional remarks

Authors

Personal details
Name Clerc uten lagen landen bi der zee (Clerc uten laghen landen bi der see)
Sex male
Year/date of birth
Year/date of death
Additional remarks
Additional remarks The Clerc wrote a chronicle in Dutch dedicated to count of Holland Willem VI (who ruled 1404-1417). He has been identified with a number of people, but the three that are considered most likely are Laurens van Overvest, Willem Eggert and Dirc Potter. Verbeij-Schillings favours Overvest, Timpener argues Dirc Potter fits the profile best.
Role(s) in this text carrier
Memorial text [194] Translation in Dutch of the Chronographia
Role Author
Specification
Role(s) in other text carrier(s)
Text carrier [56] Translation in Dutch of the Chronographia with short continuation up to 1468; The Hague, KB, ms. 71 F 30
Memorial text [179] Translation in Dutch of the Chronographia; parts replaced by the chronicle of the 'Clerc uten laghenlanden'
Role Author
Specification
Text carrier [59] Translation in Dutch of the Chronographia continued up to 1421; Utrecht, HUA, ms. VI B 9
Memorial text [183] Translation in Dutch of the Chronographia; parts replaced by the chronicle of the 'clerc uten laghenlanden'
Role Author
Specification
Text carrier [61] Translation in Dutch of the Chronographia continued up to 1477; Wolfenbüttel, HAB, ms. Cod.Guelf. 114.2 Extravagantes
Memorial text [185] Translation in Dutch of the Chronographia; parts replaced by the chronicle of the 'clerc uten laghenlanden'
Role Author
Specification
Text carrier [154] Two chronicles (by the Clerc uten Laghen landen and the Chronogrammist); Utrecht, UB, ms. 1178
Memorial text [282] Clerc uten lagen landen: Chronicle of Holland
Role Author
Specification
Text carrier [153] Chronicles (e.g., Chronicle of the Clerc uten Lagen Landen); Utrecht, UB, ms. 1177
Memorial text [293] Clerc uten lagen landen: Chronicle of Holland
Role Author
Specification
Text carrier [155] Chronicle of Holland (Clerc uten Laghen Landen: Cronyke van Holland); Alkmaar, RA, 0685, no. 898
Memorial text [316] Clerc uten lagen landen: Chronicle of Holland
Role Author
Specification
Personal details
Name Johannes de Beka (Jan Beke, Jehan van der Beka)
Sex male
Year/date of birth
Year/date of death
Additional remarks
Additional remarks 14th century cleric. By Hof and Bruch identified as a priest living in the Egmond abbey. Leupen argues he was a student and clerk mentioned in a Parisian cartulary. Cf. a record of Johannes de Beke, canonicus ordinis premonstratensis as rector of the church of Nyendamme (1316) and as a priest in Pijnacker (shortly before 1326).
Role(s) in this text carrier
Memorial text [194] Translation in Dutch of the Chronographia
Role Author
Specification
Role(s) in other text carrier(s)
Text carrier [23] Chronicles (e.g., Chronicon Egmundanum, Chronographia) and other texts; Leiden, UB, ms. BPL 2429
Memorial text [74] Chronographia Beke
Role Author
Specification
Text carrier [24] Chronicles (Chronicon Egmundanum and Chronographia); Brussels, KB, ms. 6405-6407
Memorial text [81] Chronographia Beke
Role Author
Specification
Text carrier [34] Chronographia by Johannes de Beka, and other chronicles; The Hague, MM, ms. 10 B 30
Memorial text [129] Chronographia Johannes de Beke
Role Author
Specification
Text carrier [35] Chronographia by Johannes de Beka with Continuatio IV; Utrecht, UB, ms. 781
Memorial text [132] Chronographia Beke
Role Author
Specification
Text carrier [36] Chronographia by Johannes de Beka with Continuation IV; Utrecht, UB, ms. 782
Memorial text [135] Chronographia Beke
Role Author
Specification
Text carrier [37] Chronographia by Johannes de Beka; Wroclaw, BU, ms. R. 184
Memorial text [137] Chronographia Beke
Role Author
Specification
Text carrier [38] Chronographia by Johannes de Beka (extended version, with continuation up to 1364); Utrecht, UB, ms. 783
Memorial text [138] Chronographia Beke
Role Author
Specification
Text carrier [39] Chronographia by Johannes de Beka; Wolfenbüttel, HAB, ms. Cod. Guelf. 484 Helmstedt
Memorial text [140] Chronographia Beke
Role Author
Specification
Text carrier [40] Chronographia by Johannes de Beka with Continuatio V continued up to 1456; Utrecht, UB, ms. 785
Memorial text [142] Chronographia
Role Author
Specification
Text carrier [41] Johannes de Beka: Chronographia with Continuatio III; Giessen, UB, ms. 218
Memorial text [143] Chronographia Beke
Role Author
Specification
Text carrier [42] Johannes de Beka: Chronographia; Leiden, UB, ms. VLF 109
Memorial text [146] Chronographia Beke
Role Author
Specification
Text carrier [43] Several chronicles (e.g., Chronographia by Johannes de Beke and Hollantsche cronike by Herald Beyeren); Brussels, KB, ms. 5753-5759
Memorial text [147] Chronographia Beke
Role Author
Specification
Text carrier [44] Chronographia by Johannes de Beka with Continuatio V; Prague, UK, VII.D.6 (1272)
Memorial text [149] Chronographia Beke
Role Author
Specification
Text carrier [45] Chronographia by Johannes de Beka with Continuatio V continued up to 1393; Utrecht, UB, ms. 786
Memorial text [151] Chronographia Beke
Role Author
Specification
Text carrier [48] Chronicles (i.e., Chronographia, Continuatio V and Summata Cronica Terre Gelrensis); Brussels, KB, ms. 10160
Memorial text [153] Chronographia Beke
Role Author
Specification
Text carrier [49] Chronicles (e.g. Chronographia) and other texts; Groningen, UB, ms. 119
Memorial text [159] Chronographia Beke
Role Author
Specification
Text carrier [50] Chronicles (Chronographia and chronicles of noble houses); Utrecht, UB, ms. 784
Memorial text [165] Chronographia Beke
Role Author
Specification
Text carrier [51] Parts of Chronographia by Johannes de Beke; Brussels, KB, ms. 3599-3601
Memorial text [168] Chronographia Beke up to caput 70h
Role Author
Specification
Text carrier [52] Translation in Dutch of the Chronographia continued up to 1393; Utrecht, UB, ms. 1183
Memorial text [173] Translation in Dutch of the Chronographia
Role Author
Specification
Text carrier [53] Translation in Dutch of the Chronographia continued up to 1393; Brussels, KB, ms. 7420
Memorial text [174] Translation in Dutch of the Chronographia
Role Author
Specification
Text carrier [54] Translation in Dutch of the Chronographia continued up to 1393 (1410); Utrecht, UB, ms. 1182
Memorial text [175] Translation in Dutch of the Chronographia continued up to 1410
Role Author
Specification
Text carrier [55] Translation in Dutch of the Chronographia continued up to 1393; The Hague, KB, ms. 130 C 11
Memorial text [178] Translation in Dutch of the Chronographia
Role Author
Specification
Text carrier [56] Translation in Dutch of the Chronographia with short continuation up to 1468; The Hague, KB, ms. 71 F 30
Memorial text [179] Translation in Dutch of the Chronographia; parts replaced by the chronicle of the 'Clerc uten laghenlanden'
Role Author
Specification
Text carrier [57] Translation in Dutch of the Chronographia up to 1393; Utrecht, UB, ms. 1803
Memorial text [181] Translation in Dutch of the Chronographia
Role Author
Specification
Text carrier [58] Translation in Dutch of the Chronographia continued up to 1393; The Hague, KB, hs. 75 B 14
Memorial text [182] Translation in Dutch of the Chronographia
Role Author
Specification
Text carrier [59] Translation in Dutch of the Chronographia continued up to 1421; Utrecht, HUA, ms. VI B 9
Memorial text [183] Translation in Dutch of the Chronographia; parts replaced by the chronicle of the 'clerc uten laghenlanden'
Role Author
Specification
Text carrier [60] Translation in Dutch of the Chronographia continued up to 1393; Cologne, HAK, ms. Chroniken und Darstellungen 337
Memorial text [184] Translation in Dutch of the Chronographia
Role Author
Specification
Text carrier [61] Translation in Dutch of the Chronographia continued up to 1477; Wolfenbüttel, HAB, ms. Cod.Guelf. 114.2 Extravagantes
Memorial text [185] Translation in Dutch of the Chronographia; parts replaced by the chronicle of the 'clerc uten laghenlanden'
Role Author
Specification
Text carrier [62] Incomplete translation in Dutch of the Chronographia continued up to 1371; The Hague, KB, ms. 130 C 12
Memorial text [186] Translation in Dutch of the Chronographia (incomplete)
Role Author
Specification
Text carrier [63] Translation in Dutch of the Chronographia continued up to 1432; Utrecht, UB, ms. 1802
Memorial text [187] Translation in Dutch of the Chronographia
Role Author
Specification
Text carrier [64] Translation in Dutch of the Chronographia continued up to 1393; Leiden, UB, ms. BPL 1010
Memorial text [188] Translation in Dutch of the Chronographia
Role Author
Specification
Text carrier [65] Translation in Dutch of the Chronographia continued up to 1478; The Hague, KB, ms. 130 C 10
Memorial text [189] Translation in Dutch of the Chronographia
Role Author
Specification
Text carrier [66] Translation in Dutch of the Chronographia continued up to 1393; The Hague, KB, ms. 75 H 35
Memorial text [190] Translation in Dutch of the Chronographia
Role Author
Specification
Text carrier [67] Translation in Dutch of the Chronographia continued up to 1426; Utrecht, UB, ms. 1801
Memorial text [191] Translation in Dutch of the Chronographia
Role Author
Specification
Text carrier [68] Translation in Dutch of the Chronographia continued up to 1456; The Hague, KB, ms. KA 112
Memorial text [192] Translation in Dutch of the Chronographia
Role Author
Specification
Text carrier [69] Translation in Dutch of the Chronographia continued up to 1393; Utrecht, UB, ms. 1184
Memorial text [193] Translation in Dutch of the Chronographia
Role Author
Specification
Text carrier [47] Chronicles (Fragments of Chronographia by Johannes de Beka and Continuatio V); London, BL, ms. Cotton, Titus D XXV
Memorial text [205] Chronographia Beke
Role Author
Specification

Memorial text in: [70] Translation in Dutch of the Chronographia continued up to 1408; Utrecht, UB, ms. 1804 [70]

Keywords (type(s) of memorial text)
Keywords (type(s) of memorial text)
 • chronicle
Title and MeMO memorial text ID
Title Translation in Dutch of the Chronographia
MeMO memorial text ID 194
Pagination or foliation
Page(s)
Specification
Folio(s)
 • Folio 2r to 113v
Specification
Date of creation (physical object)
Date >1450-<1600
Argumentation
 • based on research
Specification Carasso-Kok, 16th century. Bruch, Croniken, xliii: late 15th century.
Date of creation (contents of the text)
Date ca.1393
Argumentation
 • based on research
Specification Ca. 1393 the Chronographia by Johannes de Beke with continuations (up to 1393) was translated in Dutch.
Period covered by the memorial text
Date <1393
Argumentation
 • date(s) are mentioned in the text
 • based on research
Specification The chronicle starts with the birth of Christ. The first main story concerns St Willibrord.
Additional remarks
Original institution(s)
Name
Name of the commissioning party of the original text
Composition of the commissioning party
Specification (composition)
Members of the commissioning party
Commissioning person(s)
Commissioning institution(s)
Additional remarks
Language
Language
 • Dutch
Specification
Description of hands
Description of hands
Statement of responsibility ...Johannes van der Beke ombiet u pays, bliscap ende salicheit, ende begheert te bescriven die jaerlix hystorie..
Person(s)
Name Clerc uten lagen landen bi der zee (Clerc uten laghen landen bi der see)
Sex male
Year of birth
Year of death
Role Author
Specification
Remarks The Clerc wrote a chronicle in Dutch dedicated to count of Holland Willem VI (who ruled 1404-1417). He has been identified with a number of people, but the three that are considered most likely are Laurens van Overvest, Willem Eggert and Dirc Potter. Verbeij-Schillings favours Overvest, Timpener argues Dirc Potter fits the profile best.
Name Johannes de Beka (Jan Beke, Jehan van der Beka)
Sex male
Year of birth
Year of death
Role Author
Specification
Remarks 14th century cleric. By Hof and Bruch identified as a priest living in the Egmond abbey. Leupen argues he was a student and clerk mentioned in a Parisian cartulary. Cf. a record of Johannes de Beke, canonicus ordinis premonstratensis as rector of the church of Nyendamme (1316) and as a priest in Pijnacker (shortly before 1326).
Additional remarks The translator/author of the chronicle and continuation up to 1393 remains anonymous. Chapters V-XXII contain phrases / fragments from the chronicle of the Clerc uten lagen landen bi der zee.
Place(s) of production
Place(s) of production German regions (www.mmdc.nl).
Users
Intended users/audience
Specification Johannes de Beke has dedicated his work to Jan van Arkel (bishop of Utrecht) and Willem V (count of Holland).
Usage
Intended place of usage
Specification (intended place)
Depository inside the institution
Specification (depository)
Traces of usage
Additional remarks
Order of the data in the text
Type of registration chronologically
Specification
Filiation
Filiation Ca. 1393 the Chronographia by Johannes de Beke with continuations was translated in Dutch (it is unknown which Latin manuscript was used). This Dutch chronicle was copied in a large number of manuscripts and it was also continued in different versions.
Narrative source containing one or more historical events
Type of narrative source chronicle
Short summary of the contents The history and acts of the bishops of Utrecht and the counts of Holland (middle of 7th century-1393).
Annual entries
Information regarding memoria
Type of memoria information
 • history of the heads of the family/superiors of the community/institution (succession series, i.e. gesta)
 • gifts
 • founders and benefactors
Specification
Context
General historical information
 • political events
 • religious and liturgical events (outside the community/institution)
 • natural disasters
Specification of general historical information
Aspects of the history of the institution
 • foundation
 • relations with ecclesiastical authorities
 • building history
 • relations with lay people
Specification
Additional remarks
Incipit
Incipit Eersame, gheduchten vaderen...
Explicit
Explicit ...dit geschiede op Sinte Margaretendach in den jare voersz.
Illustration(s)
Illustrations or decorations
Medieval Memoria Online v1.1 — © 2019 Utrecht University