Medieval Memoria Online

Description - Monastery

Essen, Cisterciënzerinnen (Jesse) in Essen, Groningen, NL

MeMO institution ID and name
MeMO institution ID 792
Name (Dutch) Essen, Cisterciënzerinnen (Jesse)
Name (English) Essen Abbey, Cistercian Nuns (Jesse)
Patron saint(s)
Additional remarks
Location (according to current geography)
Province Groningen, NL - Netherlands
Settlement Essen
Coordinates 236/579CD
Diocese before 1559 Münster
Diocese after 1559 Groningen
Parish Haren
Date of foundation 1215
Founder(s) or main benefactor(s)
Religious order
Type of religious order Cistercian
Associated with Aduard; Sibculo
Type of institution women
Mother house
Name of the mother house
Phases in the institutional history 1249-1418 residing under Aduard monastery; 1418-1592 residing under Sibculo
Date of transition to secular management
Date of dissolution 1594
Additional remarks
Extant memorial objects and/or texts concerning memoria
Memorial objects
Text carriers
Type of extant material institution archive/archival material
Storage
Short description of the material Access nr. 172
Holding institution(s)
Name Groninger Archieven
Settlement Groningen, Groningen, NL
Website
Additional remarks
  • Dijk, R.T.M. van, Klein Monasticon Sibculoense, in: Vonk, M.; Dijk, R.T.M. van, Moderne devoten in monnikspij: klooster en colligatie van Sibculo, 1406-1580 (Kampen 2007), 301-343, 318
  • Dijkstra, C.E., Het nonnenklooster Essen, Groningse Volksalmanak. Historisch jaarboek voor Groningen (1976), 7-27
  • Moolenbroek, Jaap van, De stichting van Cisterciënzer vrouwenkloosters in Nederland tot 1300, Archief voor de geschiedenis van de Katholieke Kerk in Nederland 27 (1985), 169-214
  • Moolenbroek, Jaap van, Mirakels historisch: de exempels van Caesarius van Heisterbach over Nederland en Nederlanders (Hilversum 1999), 80-82, 109-115
  • Schoengen, M., Monasticon Batavum III: De Benedictijnsche Orden. Benevens de Carmelieten en Jesuieten. (Amsterdam 1942), 55-56
  • Tromp, C., Groninger kloosters (Assen and Maastricht 1989), 42-44
Links

Building history

General date of construction
Church or chapel(s)
Burial ground
Location
Date of consecration
Date of clearance
Extant building remnants
Demolition
Additional remarks
Medieval Memoria Online v1.1 — © 2019 Utrecht University