Medieval Memoria Online

Description - Memorial Object

Floor slab of Johan Slacheck

Add extra information

MeMO memorial object ID and name
MeMO memorial object ID 83
Name Floor slab of Johan Slacheck
Holding institution(s)
Holding institution(s)
 • Utrecht, Domkerk (St. Maartenskerk)
Category
Type Tomb monument, tomb slab or floor slab (physical object)
Classification Tomb slab or floor slab
Short description Stone slab with a large coat of arms that almost completely fills the surface, heraldic shields inside quatrefoils in the corners and an inscription along the edge
Remarks about category
General date
General date 1525-1575
Artist(s)
Artist(s)
Original institution(s)
Original institution [21] St. Maartenskerk (Domkerk) (St Martin´s Church (Dom Cathedral)), Utrecht
Arguments
 • the memorial object is still in the original institution
Specification The commemorated person was a provost of this church
Still in original institution? yes
Location inside the institution
In situ? no
(Probable) original location
 • in a chapel
Argumentation
Related memorial objects in the same institution
Additional remarks (original location)
Additional remarks The slab was originally located in the 'Domproostenkapel' (chapel of the Provosts). In 1543, the chapter gave permission to bury Slachek in this chapel. The slab was discovered in situ in 1915. It was transferred to the southern ambulatory during the most recent restoration of the church (1979-1988).
Memorial piece
Function
Specification
Additional remarks
Memorial monument or floor slab
Function liturgical/religious
Grave findings
Additional remarks
Original function
Change in function
Remarks about function
Name Johannes (Johan) Slacheck
Specification
Members of the commemorated party
Commemorated person(s)
 • [57] Johannes (Johan) Slacheck (male)
Commemorated institution(s)
Relation between commemorated persons not applicable (only one person mentioned/depicted)
Relation specification
Additional remarks
Name
Composition of the commissioning party
Specification
Members of the commissioning party
Commissioning person(s)
Commissioning Institution(s)
Relation between commissioning party and commemorated party
Relation specification
Additional remarks
Material(s)
 • stone
Specification blue limestone
Traces of polychromy?
Reuse of older objects
Dimensions (cm)
Height x width x depth 268 x 138 x 0
Completeness Incomplete: parts missing at the upper left. The missing parts have been filled with cement.
Condition In reasonable condition. The slab is slightly worn and shows a horizontal break in the centre.
Conservation
Technical research
Specification (technical research)
Alterations
Alterations
Specification
Additional remarks
Provenance
Provenance
Marks of ownership
Type(s) of mark(s) of ownership
Specification
 • Bloys van Treslong Prins, P.C., Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden in en uit de provincie Utrecht (Utrecht 1919), 206; no. 47
 • Borst, P., et al., Graven en begraven in de Dom van Utrecht (Bunnik 1997), 71; no. 19
 • Buchelius, A., Monumenta passim in templis ac monasteriis Traiectinae urbis atque agri inventa (Utrecht ), 36; fol. 20v
 • Groot, A. de, De Dom van Utrecht in de zestiende eeuw. Inrichting, decoratie en gebruik van de katholieke kathedraal (Amsterdam 2011), 130, 281, 341; no. 28
 • Hoven van Genderen, B. van den, Johan Slacheck, in: Broeke, W. van den, et al., Utrechtse biografieën. Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende Utrechters, vol. 5 (Utrecht 1998), 173-178
 • Kuys, J., Repertorium van collegiale kapittels in het middeleeuwse bisdom Utrecht (Hilversum 2014), 85
 • Peeters, C.J.A.C.; Haslinghuis, E.J., De Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst, dl. II, De provincie Utrecht, Eerste stuk, De gemeente Utrecht, Tweede aflevering, De Dom van Utrecht ('s-Gravenhage 1965), 389-390; no. 65
Other documentation
SKKN: inv. no. 967-79, photo no. 967-79_1
Additional remarks
Additional remarks Stylistically, the slab shows the transition from late Gothic to Renaissance

Tomb or floor slab (front) of [83] Floor slab of Johan Slacheck

Indication of part
Indication of part Tomb or floor slab (front)
Short description
Short description Stone slab with a large coat of arms that almost completely fills the surface, heraldic shields inside quatrefoils in the corners and an inscription along the edge
Dimensions (cm)
Height x Width x Depth 268 x 138 x 0
Date
Year 1543
Specified date 1543/04/15
Argumentation
 • date of death given on the object
Specification
Additional remarks
Holding institution
Holding institution Utrecht, Domkerk (St. Maartenskerk)
Collection
Collection identifier
Online description link
Alternative or previous collections
Alternative of previous identifiers
Accessibility
Remarks about holding institution The slab is located in the southern ambulatory
Contract
Contract
Artist(s)
Filiation
Filiation
Additional remarks
Additional remarks

Heraldry

Indication of part
Indication of part Tomb or floor slab (front)
Place of heraldry
Place of heraldry covering a large part of the slab
Specification of heraldry
Type of heraldry Personal use of family arms (one undivided shield)
Specification
Shape of the shield Early renaissance shield
Specification
Description of the shield A swing-gate, in a chief a double headed eagle (Een slaghek (of klaphek), in een schildhoofd een dubbele adelaar)
Description of the upper arms (helmet, crest and mantling) Crest: a double headed eagle (Helmteken: een dubbele adelaar)
Remarks
Additional parts of the achievement
Type of supporter
Specification
Motto
English translation of the motto
Insignia or attributes
Heraldry belonging to
Heraldry belonging to Slacheck
Person details
Person details
 • [57] Johannes (Johan) Slacheck (male)
Additional remarks
Additional remarks
Indication of part
Indication of part Tomb or floor slab (front)
Place of heraldry
Place of heraldry upper left corner, inside the quatrefoil
Specification of heraldry
Type of heraldry Personal use of family arms (one undivided shield)
Specification
Shape of the shield Early renaissance shield
Specification
Description of the shield A swing-gate (Een slag-of klaphek)
Description of the upper arms (helmet, crest and mantling)
Remarks
Additional parts of the achievement
Type of supporter
Specification
Motto
English translation of the motto
Insignia or attributes
Heraldry belonging to
Heraldry belonging to Slacheck
Person details
Person details
Additional remarks
Additional remarks
Indication of part
Indication of part Tomb or floor slab (front)
Place of heraldry
Place of heraldry lower left corner, inside the quatrefoil
Specification of heraldry
Type of heraldry Personal use of family arms (one undivided shield)
Specification
Shape of the shield Early renaissance shield
Specification
Description of the shield A wing (Een vleugel)
Description of the upper arms (helmet, crest and mantling)
Remarks
Additional parts of the achievement
Type of supporter
Specification
Motto
English translation of the motto
Insignia or attributes
Heraldry belonging to
Heraldry belonging to
Additional remarks
Additional remarks
Indication of part
Indication of part Tomb or floor slab (front)
Place of heraldry
Place of heraldry upper right corner, inside the quatrefoil
Specification of heraldry
Type of heraldry Personal use of family arms (one undivided shield)
Specification
Shape of the shield Early renaissance shield
Specification
Description of the shield Antlers (Gewei)
Description of the upper arms (helmet, crest and mantling)
Remarks
Additional parts of the achievement
Type of supporter
Specification
Motto
English translation of the motto
Insignia or attributes
Heraldry belonging to
Heraldry belonging to
Additional remarks
Additional remarks
Indication of part
Indication of part Tomb or floor slab (front)
Place of heraldry
Place of heraldry lower right corner, inside the quatrefoil
Specification of heraldry
Type of heraldry Personal use of family arms (one undivided shield)
Specification
Shape of the shield Early renaissance shield
Specification
Description of the shield An arm and holding a sword (Een arm met een zwaard in de hand)
Description of the upper arms (helmet, crest and mantling)
Remarks
Additional parts of the achievement
Type of supporter
Specification
Motto
English translation of the motto
Insignia or attributes
Heraldry belonging to
Heraldry belonging to
Additional remarks
Additional remarks

Inscriptions

Indication of part
Indication of part Tomb or floor slab (front)
Place of the inscription
Place of the inscription along all four edges of the slab
Language(s)
Languages
 • Latin
Language specification
Transcription
Transcription Anno Domini MVc XLIII die vero XV Aprilis obiit [venerabilis] et eximius vir dominus Johannes Slacheck praepositus et [archidiaconus] Traiectensis, cuius animae propitietur Deus.
Translation
English translation In the year of the Lord 1543 on the 15th day of April died the [venerable] and excellent man, sir Johan Slacheck, provost and [archdeacon] of Utrecht, upon whose soul the Lord may have mercy.
Dutch translation In het jaar des Heren 1543 op de 15de dag van april stierf de [eerbiedwaardige] en voortreffelijke man, heer Johan Slacheck, proost en [aartsdiaken] van Utrecht, wiens ziel God genadig moge zijn.
Lay–out
Lay-out Gothic textualis
Inscription mentioning
Name [57] Johannes (Johan) Slacheck (male)
Sex male
Argumentation the person is being commemorated
Additional remarks
Additional remarks The inscription is worn and consequently hard to read

Decorations

Indication of part
Indication of the part Tomb or floor slab (front)
Type(s) of decoration(s)
Type(s) of decoration(s)
 • mask(s)
Description of the decoration(s)
Description of the decoration(s) masks; quatrefoils
Depicted allegories
Depicted allegories
Additional remarks
Additional remarks

Person Description

Personal identification number
Personal identification number 57
Personal details
Name Johannes (Johan) Slacheck
Sex male
Year/date of birth
Year/date of death 1543/04/15
Additional remarks Slacheck (Slagheck) originated from Westphalia. For some time he worked as a diplomat for the House of Habsburg. He was buried in the Domproostenkapel (chapel of the Provosts) in the Utrecht St. Maartenskerk/Domkerk (St Martin's Church/Dom Church).
Social standing
Status secular clergy
Arguments
 • mentioned in the inscription
Specification
Member of a convent
Religious order
Specification
Member of secular clergy
Type of secular clergy canon
Specification parish priest in Kampen (1521-1525) and Oldemarkt; dean at the St. Lebuineskerk (St Lebuines's Church) in Deventer; provost of the Mariakerk (St Mary's Church) in Utrecht in 1523; canon at the St. Maartenskerk/Domkerk (St Martin’s Church/Dom Church) in Utrecht in 1524; provost of the St. Maartenskerk/Domkerk in Utrecht in 1530.
Additional remarks
Additional remarks
Medieval Memoria Online v1.1 — © 2019 Utrecht University