Medieval Memoria Online

Description - Memorial Object

Stone tablet of a memorial piece of Jacob van Lichtenberg

Add extra information

MeMO memorial object ID and name
MeMO memorial object ID 844
Name Stone tablet of a memorial piece of Jacob van Lichtenberg
Holding institution(s)
Holding institution(s)
 • Utrecht, Domkerk (St. Maartenskerk)
Category
Type Memorial item (physical object)
Classification Single piece (sculpture)
Short description Stone tablet of a memorial piece with a memorial text, and two heraldic shields
Remarks about category
General date
General date 1425-1475
Artist(s)
Artist(s)
Original institution(s)
Original institution [21] St. Maartenskerk (Domkerk) (St Martin´s Church (Dom Cathedral)), Utrecht
Arguments
 • the memorial object is still in the original institution
Specification The commemorated person was a canon at this church
Still in original institution? yes
Location inside the institution
In situ? yes
(Probable) original location
 • near another memorial object for the commemorated person(s) or relatives
 • in the ambulatory
Argumentation
Related memorial objects in the same institution
Additional remarks (original location)
Additional remarks located in the northern ambulatory, above the door to the sacristy; near the grave of the commemorated person, see Inscriptions
Memorial piece
Function
 • liturgical/religious
Specification
Additional remarks No information is available about possible other functions: a religious image may be missing
Memorial monument or floor slab
Function
Grave findings
Additional remarks
Original function
Change in function
Remarks about function
Name Jacobus de Lichtenberch (Jacob van Lichtenberg)
Specification
Members of the commemorated party
Commemorated person(s)
 • [153] Jacobus de Lichtenberch (Jacob van Lichtenberg) (male)
Commemorated institution(s)
Relation between commemorated persons not applicable (only one person mentioned/depicted)
Relation specification
Additional remarks
Name
Composition of the commissioning party
Specification
Members of the commissioning party
Commissioning person(s)
Commissioning Institution(s)
Relation between commissioning party and commemorated party
Relation specification
Additional remarks
Material(s)
 • stone
Specification sandstone; paint
Traces of polychromy? traces of red paint: probably the foundation for gilding
Reuse of older objects
Dimensions (cm)
Height x width x depth 30 x 180 x 0
Completeness Incomplete: the religious image above the tablet has been hacked away. Also two heraldic shields have probably been removed, see Heraldry.
Condition In poor condition. The moulding is damaged.
Conservation
Technical research
Specification (technical research)
Alterations
Alterations
Specification
Additional remarks
Provenance
Provenance The object has been in the church of old
Marks of ownership
Type(s) of mark(s) of ownership
Specification
 • Belonje, J.; Bloys van Treslong Prins, P.C., Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden in en uit de kerken der provincie Noord-Holland. Deel I Aalsmeer tot Amsterdam (Nieuwe Kerk) (Utrecht 1928), 211; no. 61
 • Bogaers, L.C.J.J., Aards, betrokken en zelfbewust. De verwevenheid van cultuur en religie in katholiek Utrecht, 1300-1600 (Utrecht 2008), 120, 122
 • Booth, C., Genealogische aantekeningen vervolgd van Buchel ( )
 • Borst, P., et al., Graven en begraven in de Dom van Utrecht (Bunnik 1997), 110; E
 • Groot, A. de, De Dom van Utrecht in de zestiende eeuw. Inrichting, decoratie en gebruik van de katholieke kathedraal (Amsterdam 2011), 282, 341; no. 34
 • Haslinghuis, E.J.; Peeters, C.J.A.C., De Nederlandse monumenten van geschiedenis en kunst II. De provincie Utrecht, 1e stuk: De gemeente Utrecht, afl. 2: de Dom van Utrecht (The Hague 1965), 377, 398
 • Meuwissen, D.; Doornbusch, E., De Domkerk, in: , Zorg voor het hier en het hiernamaals: memorievoorstellingen in enkele middeleeuwse Utrechtse kerken (Utrecht 1996), , 22-23
Other documentation
SKKN: inv. no. 967-250, photo no. 967-250_1 (SKKN record of 1978: inv. no. 55)
Additional remarks
Additional remarks The commemorated person was the father of Suster Bertken (Sister Bertken), a well-known fifteenth century anchoress who lived in a cell in the Utrecht Buurkerk

Single piece (front) of [844] Stone tablet of a memorial piece of Jacob van Lichtenberg

Indication of part
Indication of part Single piece (front)
Short description
Short description Stone tablet of a memorial piece with a memorial text, and two heraldic shields
Dimensions (cm)
Height x Width x Depth 30 x 180 x 0
Date
Year 1449
Specified date 1449/09/02
Argumentation
 • date of death given on the object
Specification
Additional remarks
Holding institution
Holding institution Utrecht, Domkerk (St. Maartenskerk)
Collection
Collection identifier
Online description link
Alternative or previous collections
Alternative of previous identifiers
Accessibility
Remarks about holding institution The tablet is located in the northern ambulatory, above the door of the sacristy
Contract
Contract
Artist(s)
Filiation
Filiation
Additional remarks
Additional remarks

Heraldry

Indication of part
Indication of part Single piece (front)
Place of heraldry
Place of heraldry to the left of the tablet
Specification of heraldry
Type of heraldry Personal use of family arms (one undivided shield)
Specification
Shape of the shield High gothic shield
Specification
Description of the shield Barry of six [colour] and [colour], from the second bar charged with ten [colour] stars (4-3-2-1) - (Gedwarsbalkt van acht stukken in [kleur] en [kleur], vanaf de tweede dwarsbalk beladen met tien [kleur] sterren (4-3-2-1))
Description of the upper arms (helmet, crest and mantling)
Remarks
Additional parts of the achievement
Type of supporter
Specification
Motto
English translation of the motto
Insignia or attributes
Heraldry belonging to
Heraldry belonging to Mouwer
Person details
Person details
Additional remarks
Additional remarks This is one of the four quarters of Jacob van Lichtenberg. Two of his quarters are missing, namely those of Van Lichtenberg and Van Loenvesth. The two missing quarters were probably placed below or above the lost religious image.
Indication of part
Indication of part Single piece (front)
Place of heraldry
Place of heraldry to the right of the tablet
Specification of heraldry
Type of heraldry Personal use of family arms (one undivided shield)
Specification
Shape of the shield High gothic shield
Specification
Description of the shield In [colour] a [colour] fess - (In [kleur] een [kleur] dwarsbalk)
Description of the upper arms (helmet, crest and mantling)
Remarks
Additional parts of the achievement
Type of supporter
Specification
Motto
English translation of the motto
Insignia or attributes
Heraldry belonging to
Heraldry belonging to Oudaen
Person details
Person details
Additional remarks
Additional remarks This is one of the four quarters of Jacob van Lichtenberg. Two of his quarters are missing, namely those of Van Lichtenberg and Van Loenvesth. The two missing quarters were probably placed below or above the lost religious image.

Inscriptions

Indication of part
Indication of part Single piece (front)
Place of the inscription
Place of the inscription across the tablet
Language(s)
Languages
 • Latin
Language specification
Transcription
Transcription Anno Domini MCCCCXLIX secunda die mensis Septembris obiit venerabilis vir, dominus Jacobus de Lichtenberch, prepositus ecclesie Sancti Petri Traiectensis nec non huius ecclesie canonicus, hic sepultus. Orate pro eo.
Translation
English translation In the year of the Lord 1449 on the second day of the month of September died the venerable man, sir Jacob van Lichtenberg, provost of St Peter's Church in Utrecht and also canon of this church, buried here. Pray for him.
Dutch translation In het jaar des Heren 1449 op de tweede dag van de maand september stierf de eerbiedwaardige man, heer Jacob van Lichtenberg, proost van de St. Pieterskerk in Utrecht alsmede kanunnik van deze kerk, hier begraven. Bid voor hem.
Lay–out
Lay-out Gothic textualis
Inscription mentioning
Name [153] Jacobus de Lichtenberch (Jacob van Lichtenberg) (male)
Sex male
Argumentation the person is being commemorated
Additional remarks
Additional remarks

Person Description

Personal identification number
Personal identification number 153
Personal details
Name Jacobus de Lichtenberch (Jacob van Lichtenberg)
Sex male
Year/date of birth ca.1382
Year/date of death 1449/09/02
Additional remarks He studied at the University of Cologne (1397). Father of sister Bertken (1426/27-1514), an anchoress who lived in a cell in the Utrecht Buurkerk. He was buried in the St. Maartenskerk/Domkerk (St Martin's Church/Dom Church) in Utrecht.
Social standing
Status secular clergy
Arguments
 • mentioned in the inscription
Specification
Member of a convent
Religious order
Specification
Member of secular clergy
Type of secular clergy canon
Specification canon at the St. Maartenskerk/Domkerk (St Martin’s Church/Dom Church) in Utrecht, from 1402/04/08; provost of the St. Pieterskerk (St Peter's Church) in Utrecht, from 1410. He held both positions until his death.
Additional remarks
Additional remarks
Medieval Memoria Online v1.1 — © 2019 Utrecht University