Medieval Memoria Online

Description - Memorial Object

Stone tablet of a memorial sculpture of Petrus Vranck

Add extra information

MeMO memorial object ID and name
MeMO memorial object ID 848
Name Stone tablet of a memorial sculpture of Petrus Vranck
Holding institution(s)
Holding institution(s)
 • Utrecht, Pieterskerk
Category
Type Memorial item (physical object)
Classification Single piece (sculpture)
Short description Stone tablet of a memorial sculpture with a memorial text
Remarks about category
General date
General date 1425-1475
Artist(s)
Artist(s)
Original institution(s)
Original institution [19] St. Pieterskerk (Pieterskerk) (St Peter's Church), Utrecht
Arguments
 • the memorial object is still in the original institution
 • the institution/community is mentioned in the text
Specification The commemorated person was a canon at this church
Still in original institution? yes
Location inside the institution
In situ? probably yes
(Probable) original location
 • in the church
 • near another memorial object for the commemorated person(s) or relatives
Argumentation
Related memorial objects in the same institution
Additional remarks (original location)
Additional remarks located on the west wall; near the grave of the commemorated person, see Inscriptions
Memorial piece
Function
 • liturgical/religious
Specification
Additional remarks No information is available about possible other functions: a religious image may be missing
Memorial monument or floor slab
Function
Grave findings
Additional remarks
Original function
Change in function
Remarks about function
Name Petrus Franconis (Petrus Vranck)
Specification
Members of the commemorated party
Commemorated person(s)
 • [4008] Petrus Franconis (Petrus Vranck) (male)
Commemorated institution(s)
Relation between commemorated persons not applicable (only one person mentioned/depicted)
Relation specification
Additional remarks
Name
Composition of the commissioning party
Specification
Members of the commissioning party
Commissioning person(s)
Commissioning Institution(s)
Relation between commissioning party and commemorated party
Relation specification
Additional remarks
Material(s)
 • stone
Specification stone; paint
Traces of polychromy?
Reuse of older objects
Dimensions (cm)
Height x width x depth 22 x 60 x 0
Completeness Incomplete: the shape of the tablet suggests that it was originally surmounted by a religious image. Perhaps also heraldic shields are missing.
Condition The tablet is damaged and broken
Conservation
Technical research
Specification (technical research)
Alterations
Alterations
Specification
Additional remarks
Provenance
Provenance The memorial piece has been in the church of old
Marks of ownership
Type(s) of mark(s) of ownership
Specification
 • Bloys van Treslong Prins, P.C., Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden in en uit de kerken der provincie Utrecht (Utrecht 1919), 261; no. 23
 • Bogaers, L.C.J.J., Aards, betrokken en zelfbewust. De verwevenheid van cultuur en religie in katholiek Utrecht, 1300-1600 (Utrecht 2008), 898, 902
 • Buchelius, A., Monumenta passim in templis ac monasteriis Traiectinae urbis atque agri inventa (Utrecht ), 76; fol. 40v
 • Kiviet, G. de; Heinrichs, B., Onderzoek naar memorievoorstellingen in de Sint Pieterskerk te Utrecht, in: , Zorg voor het hier en het hiernamaals: memorievoorstellingen in enkele middeleeuwse Utrechtse kerken (Utrecht 1996), , 29-30
Other documentation
Additional remarks
Additional remarks

Single piece (front) of [848] Stone tablet of a memorial sculpture of Petrus Vranck

Indication of part
Indication of part Single piece (front)
Short description
Short description Stone tablet of a memorial sculpture with a memorial text
Dimensions (cm)
Height x Width x Depth 22 x 60 x 0
Date
Year 1448
Specified date 1448/07/19
Argumentation
 • date of death given on the object
Specification
Additional remarks
Holding institution
Holding institution Utrecht, Pieterskerk
Collection
Collection identifier
Online description link
Alternative or previous collections
Alternative of previous identifiers
Accessibility
Remarks about holding institution The tablet is located on the west wall
Contract
Contract
Artist(s)
Filiation
Filiation
Additional remarks
Additional remarks

Inscriptions

Indication of part
Indication of part Single piece (front)
Place of the inscription
Place of the inscription across the tablet
Language(s)
Languages
 • Latin
Language specification
Transcription
Transcription Anno Domini M CCCC XLVIII mensis Iulii die XIX obiit honorabilis vir, magister Petrus Franconis, decretorum licentiatus, can[onicus] huius ecclesie Sancti Petri Traiectensis, h[ic] s[e]pult[us. Orate pro eo.]
Translation
English translation In the year of the Lord 1448 on the 19th day of the month of July died the honourable man, master Petrus Vranck, licentiate of canon law, canon at this St Peter's church in Utrecht, buried here. [Pray for him.]
Dutch translation In het jaar des Heren 1448 op de 19de dag van de maand juli stierf de eerbare man, meester Petrus Vranck, licenciaat in het kerkelijk recht, kanunnik van deze St. Pieterskerk te Utrecht, hier begraven. [Bid voor hem.]
Lay–out
Lay-out Gothic textualis
Inscription mentioning
Name [4008] Petrus Franconis (Petrus Vranck) (male)
Sex male
Argumentation the person is being commemorated
Additional remarks
Additional remarks Buchelius provides us with a slightly different transcription in his 'Monumenta' (76). Here, the damaged text is complemented by using Buchelius’s version of the memorial text.

Person Description

Personal identification number
Personal identification number 4008
Personal details
Name Petrus Franconis (Petrus Vranck)
Sex male
Year/date of birth
Year/date of death 1448/07/19
Additional remarks Licentiate of Canon Law. He was buried in the St. Pieterskerk (St Peter’s Church) in Utrecht.
Social standing
Status secular clergy
Arguments
 • mentioned in the inscription
Specification
Member of a convent
Religious order
Specification
Member of secular clergy
Type of secular clergy canon
Specification canon at the St. Pieterskerk (St Peter’s Church) in Utrecht
Additional remarks
Additional remarks
Medieval Memoria Online v1.1 — © 2019 Utrecht University