Medieval Memoria Online

Description - Monastery

Stein, Regulieren (Emmaüs) in Gouda, Zuid-Holland, NL

MeMO institution ID and name
MeMO institution ID 9
Name (Dutch) Stein, Regulieren (Emmaüs)
Name (English) Stein Monastery, Regular Canons (Emmaus)
Patron saint(s)
 • Gregory
Additional remarks
Location (according to current geography)
Province Zuid-Holland, NL - Netherlands
Settlement Gouda
Coordinates 112/446B
Diocese before 1559 Utrecht
Diocese after 1559 Utrecht
Parish Haastrecht
Date of foundation 1398
Founder(s) or main benefactor(s) Herman Janszoon, Jan Dirkszoon, Dirk Floriszoon
Religious order
Type of religious order Canons Regular
Associated with 1399: Chapter of Utrecht. 1419: Chapter of Sion.
Type of institution men
Mother house
Name of the mother house
Phases in the institutional history 1398: Brethren (of the Common Life) (Gouda). 1399: Tertiaries: Chapter of Utrecht 1419: Regular Canons: Chapter of Sion
Date of transition to secular management
Date of dissolution 1572
Additional remarks In the necrologium (Librije nr. 932 f. 129r-138v) of the monastery some donations are mentioned.
Extant memorial objects and/or texts concerning memoria
Memorial objects
Text carriers
Type of extant material institution archive/archival material
Storage in one place
Short description of the material Den Haag, NA: 3.18.27
Holding institution(s)
Name Nationaal Archief
Settlement Den Haag (The Hague), Zuid-Holland, NL
Website
Additional remarks
Type of extant material extant manuscripts and printed books
Storage mainly in one place
Short description of the material Manuscrip (Stooker en Verbeij): 477. Leiden HR, Polderarchieven van Rijnland 15 inv. nr.1
Holding institution(s)
Name Universiteitsbibliotheek Utrecht
Settlement Utrecht, Utrecht, NL
Website
Additional remarks It is likely the University of Utrecht possesses a manuscript.
 • Engen, H. van, De derde orde van Sint-Franciscus in het middeleeuwse bisdom Utrecht. Een bijdrage tot de institutionele geschiedenis van de Moderne Devotie (Hilversum 2006)
 • Goudriaan, Koen, De verdwenen kloosters, in: Denslagen, Wim, Gouda. De Nederlandse monumenten van geschiedenis en kunst (Zeist; Zwolle 2001), 171-211, 206-211
 • Goudriaan, Koen, Gouda en de Moderne Devotie, Historisch Tijdschrift Holland 27 (1995), 119-141
 • Goudriaan, Koen, Het elfde klooster. Over een handschrift afkomstig uit het convent Emaus in het Land van Stein, in: Habermehl , N.D.B., In de stad van die Goude (Delft 1992), 87-122
 • Goudriaan, Koen, Stein bidt voor zijn weldoeners. Het dodenboek als bron van informatie over de betrekkingen van het klooster Stein met zijn omgeving, Tidinge van die Goude 24 (2006), 200-220
 • Schoengen, M., Monasticon Batavum II De Augustijnsche orden, benevens de broeders en zusters van het gemeene leven (Amsterdam 1941), 179-180; Number 1
 • Schoengen, M., Monasticon Batavum II De Augustijnsche orden, benevens de broeders en zusters van het gemeene leven (Amsterdam 1941), 71; Number 1
 • Taal, J., De Goudse kloosters in de Middeleeuwen (Nijmegen; Hilversum 1960), 5-6, 35
 • Weiler, A.G., Volgens de norm van de vroege kerk. De geschiedenis van de huizen van de broeders van het Gemene leven in Nederland (Nijmegen 1997), 138-139
 • Ypma, E., Het generaal kapittel van Sion. Zijn oorsprong, ontwikkeling en inrichting (Nijmegen 1949), 54-55
Links

Building history

General date of construction 1419
Church or chapel(s)
Name Stein, Regulieren in Gouda
Date of foundation
Date of consecration
Short history of the building stages In 1419 the brothers moved to the Land of Stein, east of Gouda, within the parish of Haastrecht. 1549: Demolition of the monastery by fire. The brothers returned to Gouda in 1551, where they moved into the monastery of the Bridgettines.
Additional remarks
Burial ground
Location
Date of consecration
Date of clearance
Extant building remnants
Demolition 1549
Additional remarks
Medieval Memoria Online v1.1 — © 2019 Utrecht University